Geben Sie hier Ihre Überschrift ein

Efter år av förseningar och övergångsperioder har medicintekniska förordningen (MDR) för klass I-produkter nu trätt i kraft.

Men vad betyder detta i förhållande till examenshandskar?

Undersökningshandskar kan i allmänhet tilldelas klass I (osterila handskar) eller Is (sterila handskar).

Eftersom inget anmält organ behöver vara inblandat i utfärdandet av försäkran om överensstämmelse för klass I-produkter finns det inte längre några övergångsperioder och endast klass I-handskar enligt MDR kan importeras och släppas ut på marknaden.

Klass I-produkter, som motsvarar (EG) 93/42 / EEG och som redan finns i gemenskapen, kan säljas till den 26 april 2024 (förutsatt att försäkran om överensstämmelse fortfarande är giltig fram till dess).

Class Is-produkter kan också säljas till 26 maj 2024 om de har ett giltigt MDD-certifikat.

Klass I-produkter

(icke-sterila produkter)

Sedan 26 maj 2021 får dessa produkter bara släppas ut på marknaden i enlighet med MDR-föreskrifterna

Class Is produkter

(sterila produkter)

En övergångsperiod gäller fortfarande: Med ett giltigt MDD-certifikat kan dessa produkter fortfarande säljas till 26 maj 2024

Beroende på MDD-certifikatets giltighet

Klass II och III produkter

En övergångsperiod gäller fortfarande: Med ett giltigt MDD-certifikat kan dessa produkter fortfarande säljas till 26 maj 2024

Beroende på MDD-certifikatets giltighet

Kan MDD-handskar fortfarande säljas?

Det finns följande varianter:

Klass I-produkter enligt MDD

och kommer att släppas ut på EU-marknaden efter den 26 maj 2021

Får inte längre importeras och släppas ut på marknaden

Klass I-produkter enligt MDD

och är redan i samhället

Kan säljas och tas i drift till 26 maj 2024

Class Is-produkter enligt MDD

och är redan i samhället

Kan säljas och tas i drift till 26 maj 2024

Class Is-produkter enligt MDD

och kommer först att släppas ut på EU-marknaden efter den 26 maj 2021

Kan säljas och tas i drift till 26 maj 2024

Hur kan jag se om produkter nu är MDR- eller MDD-kompatibla?

Som regel kan detta endast erkännas från försäkran om överensstämmelse eller motsvarande märkning på produktförpackningen.

För slutanvändare är denna skillnad absolut inte så viktig som för återförsäljare och importörer, eftersom de enligt MDR måste se till att de produkter de säljer uppfyller gällande standarder och förordningar.

Vilka regler uppfyller Infinitymed-handskar?

Infinitymed-handskar uppfyller nuvarande MDR 2017/745 för medicintekniska produkter samt PPE (EU) 2016/45 för personlig skyddsutrustning och (EU) 1935/2004 för föremål som kommer i kontakt med livsmedel

CE-handskar för kontroll av överensstämmelse

Våra produkter

sv_SESvenska