avtryck

Informationsskyldighet enligt e-handelslagen, företagskod, handelsbestämmelser och informationsskyldighet enligt medielagen.

Infinitymed Ltd.
Dingolfinger Str.15,
81673 München,
Tyskland

Företagets mål: Produktion och handel med produkter för person- och produktskydd, produktion av och handel med medicinska produkter och tillbehör för medicintekniska produkter i den mening som avses i 3 § medicintekniska lagen (med undantag av läkemedel i den mening som avses i 2 § 1) i läkemedelslagen)
Handelsregisterdomstol: München
Huvudkontor: 81673 München

Tel: +49 (0) 89 693 141 25
Fax: +49 (0) 89 693 141 27
E-post: info@infinitymed.health

Tillsynsmyndighet / handelsmyndighet: HRG München
Tilldelningsstat: Tyskland

verkställande direktör
Roberto Divkovic

Ägarstruktur
Partner Roberto Divkovic 100%

Källa: Skapad med avtrycksgeneratorn från AdSimple® i samarbete med aboutbusiness.at

EU: s tvistlösning

I enlighet med förordningen om online tvistlösning i konsumentfrågor (ODR-reglering) vill vi informera dig om online-tvistlösningsplattformen (OS-plattformen).
Konsumenterna har möjlighet att lämna in klagomål till EU -kommissionens online plattform för tvistlösning på http://ec.europa.eu/odr?tid=121585453. Du hittar nödvändiga kontaktuppgifter ovan i vårt juridiska meddelande.

Vi vill dock påpeka att vi inte är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskillnad.

Ansvar för innehållet på denna webbplats

Vi utvecklar ständigt innehållet på denna webbplats och strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information. Tyvärr kan vi inte ta något ansvar för korrektheten av allt innehåll på denna webbplats, särskilt för de som tillhandahålls av tredje part.

Om du märker ett problematiskt eller olagligt innehåll, vänligen kontakta oss omedelbart, du hittar kontaktuppgifterna i avtrycket.

Ansvar för länkar på denna webbplats

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser för vars innehåll vi inte är ansvariga. Enligt § 17 EKG är vi inte ansvariga för länkade webbplatser, eftersom vi inte hade någon kunskap om olaglig verksamhet, vi har inte märkt sådana olagliga aktiviteter och vi skulle ta bort länkar omedelbart om vi blev medvetna om olagliga aktiviteter.

Om du märker olagliga länkar på vår webbplats, vänligen kontakta oss, du hittar kontaktuppgifterna i det juridiska meddelandet.

Meddelande om upphovsrätt

Allt innehåll på denna webbplats (bilder, foton, texter, videor) är föremål för upphovsrätt. Om det är nödvändigt kommer vi lagligt att åtala obehörig användning av delar av innehållet på vår webbplats.

Om du hittar något innehåll på denna webbplats som bryter mot upphovsrättslagen, vänligen kontakta oss.

Fotokredit

Bilderna, bilderna och grafiken på denna webbplats är upphovsrättsskyddade.

Bildrättigheterna tillhör följande fotografer och företag:

 • Roberto Divkovic
 • Michael Wagner
 • www.unsplash.com
 • www.pexels.com

Dataskydd

Innehållsförteckning

Integritet

Vi har skrivit denna dataskyddsförklaring (version 01/01/1970-121585453) för att förklara för dig i enlighet med bestämmelserna i General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 vilken information vi samlar in, hur vi använder data och vilka val du har som besökare på denna webbplats.

Tyvärr ligger det i sakens natur att dessa förklaringar låter väldigt tekniska, men vi har försökt beskriva de viktigaste sakerna så enkelt och tydligt som möjligt.

Automatisk datalagring

När du besöker webbplatser dessa dagar skapas och lagras viss information automatiskt, inklusive på den här webbplatsen.

Om du besöker vår webbplats som den är nu, sparar vår webbserver (dator där denna webbplats är lagrad) automatiskt data som

 • adressen (URL) till den webbplats som du öppnar
 • Webbläsar- och webbläsarversion
 • operativsystemet som används
 • adressen (URL) till den tidigare besökta sidan (hänvisnings-URL)
 • värdnamnet och IP-adressen till enheten från vilken åtkomst görs
 • Datum och tid

i filer (webbserverns loggfiler).

I regel lagras webbserverns loggfiler i två veckor och raderas sedan automatiskt. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter, men vi kan inte utesluta att dessa uppgifter kommer att ses i händelse av olagligt beteende.

Småkakor

Vår webbplats använder HTTP-cookies för att spara användarspecifik data.
I det följande förklarar vi vad cookies är och varför de används så att du bättre kan förstå följande dataskyddsdeklaration.

Vad exakt är cookies?

När du surfar på Internet använder du en webbläsare. Välkända webbläsare är till exempel Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer och Microsoft Edge. De flesta webbplatser sparar små textfiler i din webbläsare. Dessa filer kallas cookies.

En sak kan inte avfärdas ur hand: kakor är verkligen användbara små hjälpare. Nästan alla webbplatser använder cookies. För att vara mer exakt är de HTTP-kakor, eftersom det också finns andra kakor för andra applikationsområden. HTTP-cookies är små filer som vår webbplats lagrar på din dator. Dessa cookiefiler placeras automatiskt i cookiemappen, som är din hjärns "hjärna". En cookie består av ett namn och ett värde. När du definierar en cookie måste ett eller flera attribut också anges.

Cookies lagrar viss användardata om dig, till exempel språk eller personliga sidinställningar. När du ringer upp vår webbplats igen skickar din webbläsare den "användarrelaterade" informationen tillbaka till vår webbplats. Tack vare cookies vet vår webbplats vem du är och erbjuder dig de inställningar du är van vid. I vissa webbläsare har varje cookie sin egen fil, i andra, till exempel Firefox, lagras alla cookies i en enda fil.

Det finns både förstapartscookies och tredjepartscookies. Första parts cookies skapas direkt från vår sida, tredje parts cookies skapas av partnerwebbplatser (t.ex. Google Analytics). Varje cookie måste utvärderas individuellt, eftersom varje cookie lagrar olika data. En cookies utgångstid varierar också från några minuter till några år. Cookies är inte program och innehåller inte virus, trojaner eller andra "skadedjur". Cookies kan inte heller komma åt information på din dator.

Cookiedata kan till exempel se ut så här:

Efternamn: _ga
Värde: GA1.2.1326744211.152121585453-9
Användande: Differentiering av webbplatsbesökare
Utgångsdatum: efter 2 år

En webbläsare ska kunna stödja dessa minimistorlekar:

 • Minst 4096 byte per cookie
 • Minst 50 kakor per domän
 • Minst 3000 kakor totalt

Vilka typer av kakor finns det?

Frågan om vilka cookies vi särskilt använder beror på vilka tjänster som används och förtydligas i följande avsnitt i dataskyddsdeklarationen. Vid denna tidpunkt vill vi kort diskutera de olika typerna av HTTP-kakor.

Det finns fyra typer av kakor:

Viktiga kakor
Dessa cookies är nödvändiga för att säkerställa webbplatsens grundläggande funktioner. Till exempel behövs dessa cookies när en användare lägger en produkt i kundvagnen och sedan fortsätter att surfa på andra sidor och bara går till kassan senare. Dessa cookies tar inte bort kundvagnen, även om användaren stänger webbläsarfönstret.

Lämpliga kakor
Dessa cookies samlar in information om användarnas beteende och om användaren får felmeddelanden. Dessutom används dessa cookies för att mäta laddningstiden och beteendet på webbplatsen i olika webbläsare.

Målinriktade kakor
Dessa cookies säkerställer bättre användarvänlighet. Till exempel sparas inmatade platser, teckensnittsstorlekar eller formulärdata.

Annonsering av cookies
Dessa cookies kallas också inriktningscookies. De tjänar till att leverera skräddarsydd reklam till användaren. Det kan vara väldigt praktiskt, men också väldigt irriterande.

När du besöker en webbplats för första gången kommer du vanligtvis att bli tillfrågad vilken av dessa typer av kakor du vill tillåta. Och naturligtvis sparas detta beslut också i en cookie.

Hur kan jag radera cookies?

Du bestämmer själv hur och om du vill använda cookies Oavsett vilken tjänst eller webbplats webbplatsen kommer från, har du alltid möjlighet att ta bort, inaktivera eller endast delvis tillåta cookies. Du kan till exempel blockera cookies från tredje part men tillåta alla andra cookies.

Om du vill ta reda på vilka cookies som har lagrats i din webbläsare, om du vill ändra eller ta bort cookie -inställningar kan du hitta detta i dina webbläsarinställningar.

Om du vanligtvis inte vill ha cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska ställas in. För varje enskild cookie kan du välja om du vill tillåta kakan eller inte. Proceduren är olika beroende på webbläsaren. Det är bäst att söka efter instruktionerna i Google med sökordet "ta bort cookies Chrome" eller "inaktivera cookies Chrome" i fallet med en Chrome-webbläsare.

Vad sägs om mitt dataskydd?

De så kallade ”cookie-riktlinjerna” har funnits sedan 2009. Det anger att lagring av cookies kräver ditt samtycke. Inom EU-länderna finns dock fortfarande mycket olika reaktioner på dessa riktlinjer. I Österrike implementerades dock detta direktiv i avsnitt 96 (3) i telekommunikationslagen (TKG).

Om du vill veta mer om cookies och inte är rädd för teknisk dokumentation, rekommenderar vi https://tools.ietf.org/html/rfc6265, begäran om kommentarer från Internet Engineering Task Force (IETF) kallad "HTTP State Management Mekanism".

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som du skickar till oss elektroniskt på denna webbplats, såsom namn, e-postadress, adress eller annan personlig information i samband med att skicka ett formulär eller kommentarer i bloggen, sparas av oss tillsammans med tiden och IP Adressen används endast för det angivna ändamålet, lagras säkert och skickas inte till tredje part.

Vi använder därför endast dina personuppgifter för kommunikation med de besökare som uttryckligen begär kontakt och för bearbetning av tjänster och produkter som erbjuds på denna webbplats. Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke, men vi kan inte utesluta att dessa uppgifter kommer att ses i händelse av olagligt beteende.

Om du skickar personuppgifter till oss via e-post - utanför denna webbplats - kan vi inte garantera säker överföring och skydd av dina uppgifter. Vi rekommenderar att du aldrig skickar konfidentiell information okrypterad via e-post.

Rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen

Enligt bestämmelserna i GDPR och den österrikiska dataskyddslagen (DSG) har du följande rättigheter:

 • Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)
 • Rätt till radering ("rätt att glömmas bort") (artikel 17 i GDPR)
 • Rätt till begränsning av behandlingen (artikel 18 i GDPR)
 • Rätt till anmälan - anmälningsskyldighet i samband med korrigering eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (artikel 19 i GDPR)
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)
 • Rätt till invändning (artikel 21 i GDPR)
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad bearbetning - inklusive profilering (artikel 22 i GDPR)

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dataskyddslagarna eller att dina dataskyddsanspråk har kränkts på något annat sätt kan du klaga till tillsynsmyndigheten, som är dataskyddsmyndigheten i Österrike vars webbplats du hittar på https : // www. Hitta dsb.gv.at/.

Utvärdering av besökarnas beteende

I följande dataskyddsdeklaration informerar vi dig om och hur vi utvärderar data från ditt besök på den här webbplatsen. Utvärderingen av de insamlade uppgifterna är vanligtvis anonym och vi kan inte härleda din person från ditt beteende på denna webbplats.

Du kan ta reda på mer om hur du motsätter dig denna analys av besöksdata i följande dataskyddsdeklaration.

TLS-kryptering med https

Vi använder https för att överföra data säkert på Internet (dataskydd genom teknikdesign, artikel 25.1 i GDPR). Genom att använda TLS (Transport Layer Security), ett krypteringsprotokoll för säker dataöverföring på Internet, kan vi säkerställa skyddet av konfidentiell data. Du kan känna igen användningen av detta skydd av dataöverföring genom den lilla låssymbolen längst upp till vänster i webbläsaren och användningen av https (istället för http) -schemat som en del av vår internetadress.

Google Maps sekretesspolicy

Vi använder Google Maps från Google Inc. på vår webbplats. För det europeiska området ansvarar Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster. Med Google Maps kan vi visa platser bättre och därmed anpassa vår tjänst till dina behov. Genom att använda Google Maps överförs data till Google och lagras på Googles servrar. Här vill vi gå mer i detalj om vad Google Maps är, varför vi använder den här Google-tjänsten, vilka data som lagras och hur du kan förhindra detta.

Vad är Google Maps?

Google Maps är en internetkarttjänst från Google. Med Google Maps kan du söka efter exakta platser för städer, sevärdheter, boende eller företag online med en PC, surfplatta eller app. Om företag är representerade på Google My Business visas ytterligare information om företaget utöver platsen. För att visa hur man kommer dit kan kartavsnitt på en plats integreras i en webbplats med HTML-kod. Google Maps visar jordytan som en vägkarta eller som en flyg- eller satellitbild. Tack vare Street View-bilderna och de högkvalitativa satellitbilderna är mycket exakta representationer möjliga.

Varför använder vi Google Maps på vår webbplats?

Alla våra ansträngningar på denna sida syftar till att ge dig en användbar och meningsfull tid på vår webbplats. Genom att integrera Google Maps kan vi ge dig den viktigaste informationen om olika platser. Du kan med en överblick se var vi är baserade. Ruttbeskrivningen visar dig alltid det bästa eller snabbaste vägen till oss. Du hittar vägen för rutter med bil, kollektivtrafik, till fots eller med cykel. För oss är tillhandahållandet av Google Maps en del av vår kundtjänst.

Vilka data sparas av Google Maps?

För att Google Maps ska kunna erbjuda sin fulla tjänst måste företaget spela in och spara data från dig. Detta inkluderar de angivna söktermerna, din IP-adress och koordinaterna för latitud och longitud. Om du använder ruttplaneringsfunktionen sparas också den angivna startadressen. Denna datalagring sker dock på webbplatsen Google Maps. Vi kan bara informera dig om detta, men vi kan inte påverka det. Eftersom vi har integrerat Google Maps på vår webbplats placerar Google minst en cookie (namn: NID) i din webbläsare. Denna cookie lagrar data om ditt användarbeteende. Google använder dessa uppgifter främst för att optimera sina egna tjänster och för att förse dig med individuell, personlig reklam.

Följande cookie ställs in i din webbläsare på grund av integrationen av Google Maps:

Efternamn: NID
Värde: 188 = h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ121585453-5
Användande: NID används av Google för att skräddarsy annonser för dina Google-sökningar. Med hjälp av kakan "kommer ihåg" Google dina oftast angivna sökfrågor eller din tidigare interaktion med annonser. Så du får alltid skräddarsydda annonser. Cookien innehåller ett unikt ID som Google använder för att samla in dina personliga inställningar för reklamändamål.
Utgångsdatum: efter 6 månader

Anteckning: Vi kan inte garantera att de lagrade uppgifterna är fullständiga. Ändringar kan aldrig uteslutas, särskilt inte när man använder cookies. För att identifiera NID-kakan skapades en separat testsida där endast Google Maps integrerades.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Googles servrar finns i datacenter över hela världen. De flesta servrarna finns dock i Amerika. Av denna anledning lagras dina uppgifter också alltmer i USA. Här kan du läsa exakt var Googles datacenter finns: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Google distribuerar informationen på olika databärare. Detta innebär att data kan nås snabbare och skyddas bättre mot alla försök till manipulation. Varje datacenter har också speciella nödprogram. Om det till exempel finns problem med Googles hårdvara eller om en naturkatastrof förlamar servrarna är informationen fortfarande ganska skyddad.

Google lagrar viss information under en viss tidsperiod. För andra data erbjuder Google bara möjligheten att radera dem manuellt. Företaget anonymiserar också information (såsom reklamdata) i serverloggar genom att ta bort en del av IP-adressen och cookie-informationen efter 9 respektive 18 månader.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Med den automatiska raderingsfunktionen för plats- och aktivitetsdata som infördes 2019 lagras information om platsbestämning och webb- / appaktivitet - beroende på ditt beslut - i antingen 3 eller 18 månader och raderas sedan. Dessutom kan du när som helst radera dessa data från historiken när som helst via Google-kontot. Om du helt vill förhindra att din plats registreras måste du pausa avsnittet "Webb- och appaktivitet" i ditt Google-konto. Klicka på Data & Anpassning och sedan på alternativet Aktivitetsinställningar. Här kan du slå på eller av aktiviteterna.

Du kan också inaktivera, radera eller hantera enskilda cookies i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar det alltid lite annorlunda.

Om du vanligtvis inte vill ha cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska ställas in. På detta sätt kan du för varje enskild cookie välja om du vill tillåta det eller inte.

Google är en aktiv deltagare i EU-USA Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter. Du hittar mer information om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Om du vill lära dig mer om databehandling av Google rekommenderar vi företagets egen dataskyddsdeklaration på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Sekretesspolicy för Google Fonts

Vi använder Google Fonts på vår webbplats. Dessa är "Google-typsnitt" från Google Inc. För det europeiska området ansvarar Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster.

Du behöver inte logga in eller ange ett lösenord för att använda Google-teckensnitt. Dessutom lagras inga kakor i din webbläsare. Filerna (CSS, typsnitt) begärs från Googles domäner fonts.googleapis.com och fonts.gstatic.com. Enligt Google är förfrågningarna om CSS och typsnitt helt separata från alla andra Googles tjänster. Om du har ett Google-konto behöver du inte oroa dig för att dina Google-kontouppgifter kommer att överföras till Google medan du använder Google-teckensnitt. Google registrerar användningen av CSS (Cascading Style Sheets) och teckensnitt som används och lagrar dessa data säkert. Vi kommer att titta närmare på hur datalagringen ser ut.

Vad är Google-typsnitt?

Google Fonts (tidigare Google Web Fonts) är en katalog med över 800 teckensnitt som Google tillhandahåller sina användare gratis.

Många av dessa teckensnitt släpps under SIL Open Font License, medan andra släpps under Apache-licensen. Båda är gratis mjukvarulicenser.

Varför använder vi Google Fonts på vår webbplats?

Med Google-teckensnitt kan vi använda teckensnitt på vår egen webbplats och behöver inte ladda upp dem till vår egen server. Google Fonts är en viktig komponent för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Google-teckensnitt optimeras automatiskt för webben och detta sparar datavolym och är en stor fördel, särskilt för användning på mobila enheter. När du besöker vår webbplats garanterar den lilla filstorleken en snabb laddningstid. Dessutom är Google-teckensnitt säkra webbteckensnitt. Olika bildsystem (rendering) i olika webbläsare, operativsystem och mobila enheter kan leda till fel. Sådana fel kan delvis snedvrida texter eller hela webbplatser. Tack vare det snabba innehållsleveransnätverket (CDN) finns det inga plattformsproblem med Google Fonts. Google Fonts stöder alla vanliga webbläsare (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) och fungerar tillförlitligt på de flesta moderna mobila operativsystem, inklusive Android 2.2+ och iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Så vi använder Google Fonts så att vi kan presentera hela vår onlinetjänst så vackert och konsekvent som möjligt.

Vilka data sparas av Google?

När du besöker vår webbplats laddas teckensnitten ner från en Google-server. Detta externa samtal överför data till Googles server. På detta sätt erkänner Google också att du eller din IP-adress besöker vår webbplats. Google Fonts API utvecklades för att minska användning, lagring och insamling av slutanvändardata till vad som är nödvändigt för korrekt tillhandahållande av typsnitt. API står förresten för "Application Programming Interface" och fungerar bland annat som datasändare i programvaruområdet.

Google Fonts lagrar säkert CSS- och typsnittsförfrågningar hos Google och är därför skyddade. Med de samlade användningsuppgifterna kan Google avgöra hur bra de enskilda teckensnitten tas emot. Google publicerar resultaten på interna analyswebbplatser som Google Analytics. Google använder också data från sin egen webbsökare för att avgöra vilka webbplatser som använder Google-teckensnitt. Dessa uppgifter publiceras i Google Fonts BigQuery-databas. Entreprenörer och utvecklare använder Googles BigQuery-webbtjänst för att undersöka och flytta stora mängder data.

Det bör dock noteras att information som språkinställningar, IP-adress, version av webbläsaren, webbläsarens skärmupplösning och webbläsarens namn överförs automatiskt till Googles server vid varje Google Font-begäran. Det är inte klart om dessa uppgifter sparas eller inte kommuniceras tydligt av Google.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar under en dag på sina servrar, som huvudsakligen finns utanför EU. Detta gör att vi kan använda teckensnitt med hjälp av ett Google-formatmall. Ett formatmall är en formatmall som kan användas för att snabbt och enkelt ändra design eller typsnitt på en webbplats, till exempel.

Teckensnittsfilerna lagras av Google i ett år. Med detta strävar Google efter målet att i grunden förbättra laddningstiden för webbplatser. Om miljontals webbsidor hänvisar till samma teckensnitt, cachas de efter första besöket och visas omedelbart på alla andra webbsidor som besöks senare. Ibland uppdaterar Google teckensnittsfiler för att minska filstorleken, öka språktäckningen och förbättra designen.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Data som Google lagrar under en dag eller ett år kan inte bara raderas. Uppgifterna överförs automatiskt till Google när sidan öppnas. För att kunna radera dessa uppgifter i förtid måste du kontakta Googles support på https://support.google.com/?hl=de&tid=121585453. I det här fallet förhindrar du bara datalagring om du inte besöker vår webbplats.

Till skillnad från andra webbteckensnitt tillåter Google oss obegränsad tillgång till alla teckensnitt. Vi kan därför ha obegränsad tillgång till ett hav av teckensnitt och därmed få ut det mesta av vår webbplats. Du kan hitta mer om Google Fonts och andra frågor på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=121585453. Även om Google behandlar dataskyddsfrågor där, innehåller den inte någon detaljerad information om datalagring. Det är relativt svårt att få riktigt exakt information om lagrad data från Google.

Du kan också läsa vilken data som generellt registreras av Google och vad dessa data används till på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Fonts lokala sekretesspolicy

Vi använder Google Fonts från Google Inc. på vår webbplats. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarar för det europeiska området. Vi har integrerat Googles teckensnitt lokalt, dvs. på vår webbserver - inte på Googles servrar. Som ett resultat finns det ingen anslutning till Googles servrar och därför ingen dataöverföring eller lagring.

Vad är Google-typsnitt?

Tidigare kallades Google Fonts också för Google Web Fonts. Detta är en interaktiv katalog med över 800 teckensnitt som Google tillhandahåller gratis. Med Google Fonts kan du använda teckensnitt utan att ladda upp dem till din egen server. Men för att förhindra överföring av information till Googles servrar i detta avseende har vi laddat ner teckensnitt till vår server. På detta sätt agerar vi i enlighet med dataskyddsbestämmelserna och skickar ingen data till Google Fonts.

Till skillnad från andra webbteckensnitt tillåter Google oss obegränsad tillgång till alla teckensnitt. Vi kan därför ha obegränsad tillgång till ett hav av teckensnitt och därmed få ut det mesta av vår webbplats. Du kan hitta mer om Google Fonts och andra frågor på https://developers.google.com/fonts/faq?tid=121585453.

Google Analytics sekretesspolicy

Vi använder analysspårningsverktyget Google Analytics (GA) från det amerikanska företaget Google Inc. på vår webbplats. För det europeiska området ansvarar företaget Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster. Google Analytics samlar in data om dina åtgärder på vår webbplats. Om du till exempel klickar på en länk sparas den här åtgärden i en cookie och skickas till Google Analytics. Med hjälp av de rapporter vi får från Google Analytics kan vi bättre skräddarsy vår webbplats och vår tjänst efter dina behov. I det följande kommer vi att gå in mer detaljerat om spårningsverktyget och framför allt informera dig om vilka data som lagras och hur du kan förhindra detta.

Vad är Google Analytics?

Google Analytics är ett spårningsverktyg som används för att analysera trafiken på vår webbplats. För att Google Analytics ska fungera är en spårningskod inbyggd i koden på vår webbplats. När du besöker vår webbplats registrerar denna kod olika åtgärder som du utför på vår webbplats. Så snart du lämnar vår webbplats skickas dessa uppgifter till Google Analytics-servern och lagras där.

Google behandlar uppgifterna och vi får rapporter om ditt användarbeteende. Dessa rapporter kan innehålla följande:

 • Målgruppsrapporter: Med målgruppsrapporter lär vi oss våra användare bättre och vet mer exakt vem som är intresserad av vår tjänst.
 • Annonsrapporter: Annonsrapporter gör det lättare för oss att analysera och förbättra vår onlineannonsering.
 • Förvärvsrapporter: Förvärvsrapporter ger oss användbar information om hur vi kan få fler människor glada över vår tjänst.
 • Beteenderapporter: Det är här vi lär oss hur du interagerar med vår webbplats. Vi kan förstå vilken rutt du tar på vår webbplats och vilka länkar du klickar på.
 • Konverteringsrapporter: Konvertering är en process där du utför en önskad åtgärd baserat på ett marknadsföringsmeddelande. Till exempel när du går från att vara en ren webbplatsbesökare till att vara en köpare eller prenumerant på nyhetsbrev. Med hjälp av dessa rapporter kan vi ta reda på mer om hur våra marknadsföringsåtgärder tas emot av dig. Det är så vi vill öka vår omvandlingsfrekvens.
 • Rapporter i realtid: Här får vi alltid veta omedelbart vad som händer på vår webbplats. Vi kan till exempel se hur många användare som läser denna text.

Varför använder vi Google Analytics på vår webbplats?

Vårt mål med den här webbplatsen är tydligt: Vi vill erbjuda dig bästa möjliga service. Statistiken och data från Google Analytics hjälper oss att uppnå detta mål.

De statistiskt utvärderade uppgifterna visar oss en tydlig bild av styrkor och svagheter på vår webbplats. Å ena sidan kan vi optimera vår webbplats så att intresserade lättare kan hitta den på Google. Å andra sidan hjälper uppgifterna oss att bättre förstå dig som besökare. Vi vet därför mycket väl vad vi behöver förbättra på vår webbplats för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Uppgifterna hjälper oss också att genomföra våra reklam- och marknadsföringsåtgärder på ett mer individuellt och kostnadseffektivt sätt. Det är trots allt bara vettigt att visa våra produkter och tjänster för människor som är intresserade av dem.

Vilka data sparas av Google Analytics?

Google Analytics använder en spårningskod för att skapa ett slumpmässigt, unikt ID som är länkat till din webbläsarkaka. Så här känner Google Analytics igen dig som en ny användare. Nästa gång du besöker vår webbplats kommer du att kännas igen som en "återvändande" användare. All insamlad data sparas tillsammans med detta användar-ID. Detta är det enda sättet att utvärdera pseudonyma användarprofiler i första hand.

Taggar som cookies och appinstans-ID mäter dina interaktioner på vår webbplats. Interaktioner är alla typer av åtgärder som du utför på vår webbplats. Om du också använder andra Google-system (till exempel ett Google-konto) kan data som genereras av Google Analytics kopplas till cookies från tredje part. Google vidarebefordrar ingen Google Analytics-data såvida inte vi som webbplatsoperatör godkänner det. Undantag kan göras om det krävs enligt lag.

Följande cookies används av Google Analytics:

Efternamn: _ga
Värde: 2.1326744211.152121585453-5
Användande: Som standard använder analytics.js _ga-cookien för att spara användar-ID: t. I grund och botten används den för att skilja mellan webbplatsbesökare.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: _gid
Värde: 2.1687193234.152121585453-1
Användande: Cookien används också för att skilja webbplatsbesökare
Utgångsdatum: efter 24 timmar

Efternamn: _gat_gtag_UA_
Värde: 1
Användande: Används för att sänka begäran. Om Google Analytics tillhandahålls via Google Tag Manager får denna cookie namnet _dc_gtm_.
Utgångsdatum: efter 1 minut

Efternamn: AMP_TOKEN
Värde: ej angivet
Användande: Cookien har en token med vilken ett användar-ID kan erhållas från AMP-klient-ID-tjänsten. Andra möjliga värden indikerar en utloggning, en begäran eller ett fel.
Utgångsdatum: efter 30 sekunder upp till ett år

Efternamn: __utma
Värde: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Användande: Denna cookie kan användas för att spåra ditt beteende på webbplatsen och mäta prestanda. Cookien uppdateras varje gång information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: __utmt
Värde: 1
Användande: Liksom _gat_gtag_UA_ används cookien för att strypa begäran.
Utgångsdatum: efter 10 minuter

Efternamn: __utmb
Värde: 3.10.1564498958
Användande: Denna cookie används för att bestämma nya sessioner. Den uppdateras varje gång ny data eller information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum: efter 30 minuter

Efternamn: __utmc
Värde: 167421564
Användande: Denna cookie används för att ställa in nya sessioner för återkommande besökare. Detta är en sessionskaka och sparas bara tills du stänger webbläsaren igen.
Utgångsdatum: Efter att ha stängt webbläsaren

Efternamn: __utmz
Värde: m | utmccn = (remiss) | utmcmd = remiss | utmcct = /
Användande: Cookien används för att identifiera källan till trafiken på vår webbplats. Detta innebär att kakan lagrar varifrån du kom till vår webbplats. Det kan ha varit en annan sida eller en annons.
Utgångsdatum: efter 6 månader

Efternamn: __utmv
Värde: ej angivet
Användande: Cookien används för att spara anpassad användardata. Den uppdateras alltid när information skickas till Google Analytics.
Utgångsdatum: efter 2 år

Anteckning: Den här listan kan inte göra anspråk på att vara fullständig eftersom Google ändrar valet av deras kakor om och om igen.

Här visar vi en översikt över de viktigaste uppgifterna som samlas in med Google Analytics:

Värmekartor: Google skapar så kallade värmekartor. Heatmaps visar exakt de områden du klickar på. På det här sättet får vi information om var du är "på väg" på vår webbplats.

Sessionslängd: Google definierar sessionens varaktighet som den tid du spenderar på vår webbplats utan att lämna webbplatsen. Om du har varit inaktiv i 20 minuter avslutas sessionen automatiskt.

Avvisningsfrekvens Avvisningsfrekvens: Vi pratar om ett hopp om du bara visar en sida på vår webbplats och sedan lämnar vår webbplats igen.

Konto skapande: När du skapar ett konto eller gör en beställning på vår webbplats samlar Google Analytics dessa uppgifter.

IP-adress: IP-adressen visas endast i förkortad form så att ingen tydlig tilldelning är möjlig.

Plats: Landet och din ungefärliga plats kan bestämmas via IP-adressen. Denna process är också känd som IP-platsbestämning.

Teknisk information: Den tekniska informationen inkluderar bland annat din webbläsartyp, din internetleverantör eller din skärmupplösning.

Ursprungskälla: Google Analytics eller oss är naturligtvis också intresserade av vilken webbplats eller vilken reklam du kom till vår webbplats.

Ytterligare data är kontaktuppgifter, eventuella betyg, spelar media (t.ex. när du spelar upp en video på vår webbplats), delar innehåll via sociala medier eller lägger till det till dina favoriter. Listan gör inte anspråk på att vara fullständig och fungerar endast som en allmän guide till datalagring av Google Analytics.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Google har distribuerat dina servrar över hela världen. De flesta servrarna finns i Amerika och därför lagras dina data mestadels på amerikanska servrar. Här kan du läsa exakt var Googles datacenter finns: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Dina uppgifter distribueras på olika fysiska databärare. Detta har fördelen att data kan nås snabbare och är bättre skyddad mot manipulation. Varje Googles datacenter har lämpliga nödprogram för dina data. Om till exempel hårdvaran på Google misslyckas eller naturkatastrofer förlamar servrar är risken för tjänsteavbrott hos Google fortfarande låg.

En standard lagringsperiod för din användardata på 26 månader anges i Google Analytics. Då raderas dina användardata. Vi har dock möjlighet att välja lagringsperiod för användardata själva. Vi har fem varianter tillgängliga för detta:

 • Radering efter 14 månader
 • Radering efter 26 månader
 • Radering efter 38 månader
 • Radering efter 50 månader
 • Ingen automatisk radering

När den angivna perioden har gått ut raderas uppgifterna en gång i månaden. Denna lagringsperiod gäller dina data som är länkade till cookies, användaridentifiering och reklam-ID (t.ex. cookies från DoubleClick-domänen). Rapportresultaten baseras på aggregerad data och lagras oberoende av användardata. Aggregerad data är en sammanslagning av enskilda data till en större enhet.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Enligt Europeiska unionens dataskyddslag har du rätt att få information om dina uppgifter, uppdatera dem, radera eller begränsa dem. Använd webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) för att förhindra att Google Analytics använder dina data. Du kan ladda ner och installera webbläsartillägget på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Observera att detta tillägg endast inaktiverar datainsamling från Google Analytics.

Om du i allmänhet vill inaktivera, radera eller hantera cookies (oberoende av Google Analytics) finns det separata instruktioner för varje webbläsare.

Google Analytics är en aktiv deltagare i EU-USA Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter. Du hittar mer information om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=121585453. Vi hoppas att vi kunde ge dig den viktigaste informationen om databehandling av Google Analytics. Om du vill veta mer om spårningstjänsten rekommenderar vi dessa två länkar: http://www.google.com/analytics/terms/de.html och https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245? Hl = de.

Google Analytics IP-anonymisering

Vi har implementerat IP-anonymiseringen av Google Analytics på denna webbplats. Denna funktion har utvecklats av Google så att denna webbplats kan följa gällande dataskyddsföreskrifter och rekommendationer från de lokala dataskyddsmyndigheterna om de förbjuder lagring av hela IP-adressen. Anonymiseringen eller maskeringen av IP-adressen sker så snart IP-adresserna anländer till Google Analytics datainsamlingsnätverk och innan data lagras eller bearbetas.

Du hittar mer information om IP -anonymisering på https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Google Analytics rapporterar om demografi och intressen

Vi har aktiverat funktionerna för annonseringsrapporter i Google Analytics. Demografi- och intresserapporterna innehåller information om ålder, kön och intressen. Detta gör att vi - utan att kunna tilldela dessa uppgifter till enskilda personer - får en bättre bild av våra användare. Du kan läsa mer om reklamfunktionerna på https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

Du kan sluta använda aktiviteterna och informationen för ditt Google -konto under "Inställningar för reklam" på https://adssettings.google.com/authenticated genom att markera rutan.

Om du klickar på följande Deaktiveringslänk du kan hindra Google från att spela in ytterligare besök på denna webbplats. Varning: Raderingen av kakor, användningen av din webbläsares inkognito / privata läge eller användningen av en annan webbläsare kommer att resultera i att data samlas in igen.

Inaktivera Google Analytics

Google Analytics-tillägg för databehandling

Vi har ingått ett direkt kundavtal med Google för användning av Google Analytics genom att acceptera ”tillägget för databehandling” i Google Analytics.

Du kan hitta mer om tillägget om databehandling för Google Analytics här: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Google Analytics sekretesspolicy för Google Signals

Vi har aktiverat Googles signaler i Google Analytics. De befintliga Google Analytics-funktionerna (reklamrapporter, remarketing, rapporter över flera enheter och rapporter om intressen och demografiska egenskaper) uppdateras för att få sammanfattade och anonymiserade data från dig, förutsatt att du har tillåtit anpassade annonser i ditt Google-konto.

Det speciella med det är att det är en spårning över flera enheter. Detta innebär att dina data kan analyseras på alla enheter. Genom att aktivera Googles signaler registreras data och länkas till Google-kontot. Detta gör det möjligt för Google att känna igen till exempel när du tittar på en produkt på vår webbplats med en smartphone och först senare köper produkten med en bärbar dator. Tack vare aktiveringen av Googles signaler kan vi starta remarketingkampanjer över olika enheter som annars inte skulle vara möjliga i den här formen. Remarketing innebär att vi också kan visa vårt erbjudande på andra webbplatser.

I Google Analytics registreras ytterligare besökardata som plats, sökhistorik, YouTube-historik och data om dina handlingar på vår webbplats av Googles signaler. Detta ger oss bättre reklamrapporter och mer användbar information om dina intressen och demografiska egenskaper från Google. Detta inkluderar din ålder, vilket språk du talar, var du bor eller vilket kön du tillhör. Det finns också sociala kriterier som ditt jobb, din civilstånd eller din inkomst. Alla dessa funktioner hjälper Google Analytics att definiera grupper av människor eller målgrupper.

Rapporterna hjälper oss också att bättre bedöma ditt beteende, önskemål och intressen. Detta gör att vi kan optimera och anpassa våra tjänster och produkter åt dig. Dessa data upphör som standard efter 26 månader. Observera att denna datainsamling endast sker om du har tillåtit personlig annonsering i ditt Google-konto. Det är alltid aggregerade och anonyma data och aldrig enskilda data. Du kan hantera eller ta bort denna information i ditt Google-konto.

Facebook-Pixel dataskyddsdeklaration

Vi använder Facebook-pixeln från Facebook på vår webbplats. Vi har implementerat en kod för detta på vår webbplats. Facebook-pixeln är ett utdrag från JavaScript-kod som laddar en samling funktioner med vilka Facebook kan spåra dina användaråtgärder, förutsatt att du har kommit till vår webbplats via Facebook-annonser. Om du till exempel köper en produkt på vår webbplats utlöses Facebook-pixeln och sparar dina handlingar på vår webbplats i en eller flera cookies. Dessa cookies gör det möjligt för Facebook att jämföra dina användardata (kunddata som IP-adress, användar-ID) med uppgifterna i ditt Facebook-konto. Sedan raderar Facebook dessa uppgifter igen. De insamlade uppgifterna är anonyma och kan inte visas av oss och kan bara användas i samband med reklam. Om du själv är Facebook-användare och är inloggad tilldelas ditt besök på vår webbplats automatiskt ditt Facebook-användarkonto.

Vi vill bara visa våra tjänster och produkter för de människor som verkligen är intresserade av dem. Med hjälp av Facebook-pixlar kan våra reklamåtgärder skräddarsys bättre efter dina önskemål och intressen. På detta sätt ser Facebook-användare (förutsatt att de har tillåtit personlig annonsering) lämplig reklam. Dessutom använder Facebook den insamlade informationen för analysändamål och egna annonser.

I det följande visar vi dig kakorna som sattes på en testsida genom att integrera Facebook-pixlar. Observera att detta endast är exempelkakor. Olika cookies ställs in beroende på interaktionen på vår webbplats.

Efternamn: _fbp
Värde: fb.1.1568287647279.257405483-6121585453-7
Användande: Denna cookie använder Facebook för att visa reklamprodukter.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Efternamn: fr
Värde: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf… 1.0.Bdeiuf.
Användande: Denna cookie används så att Facebook-pixlar också fungerar ordentligt.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Efternamn: kommentar_författare_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062121585453-3
Värde: Författarens namn
Användande: Denna cookie lagrar texten och namnet på en användare som t.ex. lämnar en kommentar.
Utgångsdatum: efter 12 månader

Efternamn: kommentar_författare_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Värde: https%3A%2F%2Fwww.testseite…%2F (URL des Autors)
Användande: Denna cookie lagrar webbadressen till webbplatsen som användaren anger i ett textfält på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 12 månader

Efternamn: kommentarförfattare_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Värde: Författarens e-postadress
Användande: Denna cookie sparar användarens e-postadress om han har meddelat den på webbplatsen.
Utgångsdatum: efter 12 månader

Anteckning: De ovannämnda kakorna avser individuella användarbeteenden. Ändringar av Facebook kan aldrig uteslutas, särskilt inte när man använder cookies.

Om du är inloggad på Facebook kan du ändra dina inställningar för annonser själv på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om du inte är en Facebook-användare kan du i princip hantera din användningsbaserade onlineannonsering på http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Där har du möjlighet att inaktivera eller aktivera leverantörer.

Om du vill lära dig mer om Facebooks dataskydd rekommenderar vi företagets egna datariktlinjer på https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook automatisk utökad jämförelse dataskyddsdeklaration

Vi har också aktiverat automatisk avancerad matchning som en del av Facebook-pixelfunktionen. Denna funktion av pixeln gör det möjligt för oss att skicka hashade e-postmeddelanden, namn, kön, stad, delstat, postnummer och födelsedatum eller telefonnummer som ytterligare information till Facebook, förutsatt att du har tillhandahållit dessa uppgifter till oss. Denna aktivering gör det möjligt för oss att anpassa reklamkampanjer på Facebook ännu mer exakt till personer som är intresserade av våra tjänster eller produkter.

Sekretesspolicy för Google Tag Manager

För vår webbplats använder vi Google Tag Manager från Google Inc. För det europeiska området ansvarar Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster. Denna Tag Manager är en av Googles många användbara marknadsföringsprodukter. Med hjälp av Google Tag Manager kan vi centralt integrera och hantera kodavsnitt från olika spårningsverktyg som vi använder på vår webbplats.

I denna dataskyddsdeklaration vill vi förklara mer detaljerat vad Google Tag Manager gör, varför vi använder det och i vilken form data behandlas.

Vad är Google Tag Manager?

Google Tag Manager är ett organisationsverktyg med vilket vi kan integrera och hantera webbplatstaggar centralt och via ett användargränssnitt. Taggar är små sektioner av kod som till exempel registrerar (spårar) dina aktiviteter på vår webbplats. För detta ändamål används JavaScript-kodavsnitt i källkoden på vår webbplats. Taggarna kommer ofta från Googles interna produkter som Google Ads eller Google Analytics, men taggar från andra företag kan också integreras och hanteras via chefen. Sådana taggar tar olika uppgifter. Du kan samla in webbläsardata, mata marknadsföringsverktyg med data, integrera knappar, ställa in cookies och även spåra användare på flera webbplatser.

Varför använder vi Google Tag Manager för vår webbplats?

Som ordspråket säger: organisation är halva striden! Och det gäller naturligtvis också underhållet av vår webbplats. För att göra vår webbplats så bra som möjligt för dig och alla människor som är intresserade av våra produkter och tjänster behöver vi olika spårningsverktyg som Google Analytics. Uppgifterna som samlas in av dessa verktyg visar oss vad som intresserar dig mest, var vi kan förbättra våra tjänster och vilka personer vi ska visa våra erbjudanden. Och för att denna spårning ska fungera måste vi integrera motsvarande JavaScript-kod på vår webbplats. I princip kan vi införliva varje kodavsnitt i de enskilda spårningsverktygen separat i vår källkod. Det tar dock relativt lång tid och det är lätt att tappa koll på saker. Det är därför vi använder Google Tag Manager. Vi kan enkelt integrera nödvändiga skript och hantera dem från en plats. Dessutom erbjuder Google Tag Manager ett lättanvänt användargränssnitt och ingen programmeringskunskap krävs. Det är så vi lyckas hålla orden på vår dagjungel.

Vilka data sparas av Google Tag Manager?

Tagghanteraren i sig är en domän som inte ställer in cookies och inte sparar data. Han fungerar som enbart "administratör" av de implementerade taggarna. Uppgifterna registreras av de enskilda taggarna i de olika webbanalysverktygen. Uppgifterna skickas till de enskilda spårningsverktygen i Google Tag Manager och sparas inte.

Situationen är dock helt annorlunda med de integrerade taggarna för de olika webbanalysverktygen, till exempel Google Analytics. Beroende på analysverktyget samlas, sparas och bearbetas olika uppgifter om ditt webbbeteende med hjälp av cookies. För att göra detta, läs våra dataskyddstexter om de enskilda analys- och spårningsverktygen som vi använder på vår webbplats.

I Tag Manager-kontoinställningarna har vi tillåtit Google att ta emot anonymiserad data från oss. Detta gäller dock bara användning och användning av vår Tag Manager och inte dina data, som lagras via kodavsnitten. Vi gör det möjligt för Google och andra att ta emot utvalda data i anonym form. Vi samtycker därför till att vår webbplatsinformation skickas vidare anonymt. Trots lång forskning kunde vi inte ta reda på exakt vilka sammanfattade och anonyma uppgifter som vidarebefordras. I vilket fall som helst kommer Google att ta bort all information som kan identifiera vår webbplats. Google kombinerar data med hundratals andra anonyma webbplatsdata och skapar användartrender som en del av benchmarkingåtgärder. Benchmarking jämför dina egna resultat med dina konkurrenters resultat. Processer kan optimeras på grundval av den insamlade informationen.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

När Google lagrar data lagras dessa data på sina egna Googles servrar. Servrarna distribueras över hela världen. De flesta av dem är i Amerika. På https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kan du läsa exakt var Googles servrar finns.

Hur länge de enskilda spårningsverktygen lagrar dina uppgifter finns i våra individuella dataskyddstexter för de enskilda verktygen.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Google Tag Manager själv anger inte kakor utan hanterar taggar från olika spårningswebbplatser. I våra dataskyddstexter för de enskilda spårningsverktygen hittar du detaljerad information om hur du raderar eller hanterar dina uppgifter.

Google är en aktiv deltagare i EU-USA Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter. Du hittar mer information om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=121585453. Om du vill lära dig mer om Google Taggstyrning rekommenderar vi vanliga frågor på https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

Nyhetsbrevs dataskyddsdeklaration

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev skickar du de ovan nämnda personuppgifterna och ger oss rätten att kontakta dig via e-post. Vi använder de data som sparats när vi registrerar oss för nyhetsbrevet exklusivt för vårt nyhetsbrev och vidarebefordrar det inte.

Om du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet - hittar du länken till detta längst ner i varje nyhetsbrev - då raderar vi all information som sparades när du registrerade dig för nyhetsbrevet.

Sekretesspolicy för Amazon Affiliate Program

Vi använder Amazon-partnerprogrammet för företaget Amazon.com, Inc. på vår webbplats. De ansvariga organen när det gäller dataskyddsdeklarationen är Amazon Europe Core S.à.rl, Amazon EU S.à.rl, Amazon Services Europe S. à.rl och Amazon Media EU S.à.rl, alla fyra belägna på 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg och Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München. Amazon Deutschland Services GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München. Genom att använda detta Amazon-partnerprogram kan data från dig överföras till Amazon, lagras och bearbetas.

I denna dataskyddsdeklaration informerar vi dig om uppgifterna, varför vi använder programmet och hur du kan hantera eller förhindra dataöverföringen.

Vad är Amazons affiliateprogram?

Amazon -partnerprogrammet är ett affiliatemarknadsföringsprogram för onlinefraktföretaget Amazon.de. Precis som alla affiliate -program är Amazon -partnerprogrammet också baserat på provisionskommissionens princip. Amazon eller vi placerar reklam eller partnerlänkar på vår webbplats och om du klickar på dem och köper en produkt via Amazon får vi en ersättning för annonskostnader (provision).

Varför använder vi Amazon-affiliate-programmet på vår webbplats?

Vårt mål är att ge dig en trevlig tid med massor av användbart innehåll. Det är därför vi lägger mycket arbete och energi på utvecklingen av vår webbplats. Med hjälp av Amazons partnerprogram har vi möjlighet att få lite betalt för vårt arbete. Naturligtvis har varje länk till Amazon alltid något att göra med vårt ämne och visar erbjudanden som kan intressera dig.

Vilka data lagras av Amazon-partnerprogrammet?

Så snart du interagerar med Amazons produkter och tjänster samlar Amazon in data från dig. Amazon skiljer mellan information som du aktivt ger företaget och information som automatiskt samlas in och lagras. Den ”aktiva informationen” inkluderar till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, ålder, betalningsinformation eller platsinformation. Så kallad "automatisk information" lagras främst via cookies. Detta inkluderar information om användarnas beteende, IP-adress, enhetsinformation (webbläsartyp, plats, operativsystem) eller URL. Amazon sparar också clickstream. Detta betyder sökvägen (ordning på sidorna) som du som användare reser för att komma till en produkt. Amazon lagrar också cookies i din webbläsare för att kunna spåra ursprunget för en order. På detta sätt inser företaget att du har klickat på en Amazon-annons eller en partnerlänk via vår webbplats.

Om du har ett Amazon-konto och är inloggad när du surfar på vår webbplats kan den insamlade informationen tilldelas ditt konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från Amazon innan du surfar på vår webbplats.

Här visar vi exemplariska cookies som ställs in i din webbläsare när du klickar på en Amazon-länk på vår webbplats.

Efternamn: uid
Värde: 3230928052675285215121585453-9
Användande: Denna cookie lagrar ett unikt användar-ID och samlar in information om din webbplatsaktivitet.
Utgångsdatum: efter 2 månader

Efternamn: ad-id
Värde: AyDaInRV1k-Lk59xSnp7h5o
Användande: Denna cookie tillhandahålls av amazon-adsystem.com och används av företaget för olika reklamändamål.
Utgångsdatum: efter 8 månader

Efternamn: uuid2
Värde: 8965834524520213028121585453-2
Användande: Denna cookie möjliggör riktad och intressebaserad annonsering via AppNexus-plattformen. Via IP-adressen samlar och sparar cookien anonyma data, till exempel om vilka annonser du har klickat på och vilka sidor du har öppnat.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Efternamn: session-id
Värde: 262-0272718-2582202121585453-1
Användande: Denna cookie lagrar ett unikt användar-ID som servern tilldelar dig under ett webbplatsbesök (session). Om du besöker samma sida kommer informationen som sparas på den att återkallas.
Utgångsdatum: efter 15 år

Efternamn: APID
Värde: UP9801199c-4bee-11ea-931d-02e8e13f0574
Användande: Denna cookie lagrar information om hur du använder en webbplats och vilka annonser du tittade på innan du besöker webbplatsen.
Utgångsdatum: efter ett år

Efternamn: session-id-tid
Värde: tb: s-STNY7ZS65H5335FZEVPE | 1581329862486 & t: 1581329864300 & adb: adblk_no
Användande: Denna cookie registrerar den tid du spenderar på en webbplats med ett unikt cookie-ID.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: csm-hit
Värde: 2082754801l
Användande: Vi kunde inte ta reda på någon exakt information om denna cookie.
Utgångsdatum: efter 15 år

Anteckning: Observera att denna lista endast visar cookieexempel och inte kan göra anspråk på att vara fullständig.

Amazon använder den mottagna informationen för att skräddarsy annonser mer exakt efter användarens intressen.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Personuppgifter lagras av Amazon så länge det är nödvändigt för Amazons affärstjänster eller är nödvändigt av juridiska skäl. Eftersom Amazon-företaget har sitt huvudkontor i USA lagras den insamlade informationen också på amerikanska servrar.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter och även ta bort dem. Om du har ett Amazon-konto kan du hantera eller ta bort mycket av den data som samlas in i ditt konto.

Din webbläsare erbjuder ett annat alternativ för hantering av databehandling och lagring av Amazon enligt dina preferenser. Där kan du hantera, inaktivera eller ta bort cookies. Detta fungerar lite annorlunda för varje webbläsare. Här hittar du instruktionerna för de vanligaste webbläsarna:

Amazon är en aktiv deltagare i EU-US Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt överföring av personuppgifter mellan USA och EU. Du hittar mer information om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4. Vi hoppas att vi har gett dig den viktigaste informationen om dataöverföring med hjälp av Amazons partnerprogram. Du hittar mer information på https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

Vi använder Google Ads (tidigare Google AdWords) som en marknadsföringsåtgärd online för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Vi vill göra fler medvetna om den höga kvaliteten på våra erbjudanden på Internet. Som en del av våra reklamåtgärder via Google Ads använder vi konverteringsspårning från Google Inc. på vår webbplats. I Europa ansvarar dock Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster. Med hjälp av detta gratis spårningsverktyg kan vi bättre anpassa vårt annonseringserbjudande till dina intressen och behov. I följande artikel vill vi gå in mer detaljerat om varför vi använder omvandlingsspårning, vilka data som lagras och hur du kan förhindra denna datalagring.

Vad är Google Ads omvandlingsspårning?

Google Ads (tidigare Google AdWords) är det inbyggda online-annonseringssystemet för Google Inc. Vi är övertygade om kvaliteten på vårt erbjudande och vill att så många som möjligt ska lära känna vår webbplats. I onlineområdet erbjuder Google Ads den bästa plattformen för detta. Naturligtvis vill vi också få en exakt översikt över kostnadsnyttofaktorn för våra reklamkampanjer. Därför använder vi konverteringsspårningsverktyget för Google Ads.

Men vad är egentligen en omvandling? En konvertering sker när du byter från en rent intresserad webbplatsbesökare till en aktiv besökare. Detta händer alltid när du klickar på vår annons och sedan vidtar en annan åtgärd, till exempel att besöka vår webbplats. Med konverteringsspårningsverktyget från Google registrerar vi vad som händer när en användare klickar på vår Google Ads-annons. Vi kan till exempel se om produkter köps, tjänster används eller om användare har registrerat sig för vårt nyhetsbrev.

Varför använder vi Google Ads konverteringsspårning på vår webbplats?

Vi använder Google Ads för att uppmärksamma vårt erbjudande på andra webbplatser. Målet är att våra reklamkampanjer verkligen bara når de personer som är intresserade av våra erbjudanden. Med konverteringsspårningsverktyget kan vi se vilka sökord, annonser, annonsgrupper och kampanjer som leder till önskade kundåtgärder. Vi ser hur många kunder som interagerar med våra annonser på en enhet och sedan konverterar. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att beräkna vår kostnadsnyttofaktor, mäta framgången för enskilda reklamåtgärder och därmed optimera våra marknadsföringsåtgärder online. Med hjälp av de erhållna uppgifterna kan vi dessutom göra vår webbplats mer intressant för dig och anpassa vårt annonseringserbjudande ännu mer individuellt till dina behov.

Vilka data sparas med Google Ads-omvandlingsspårning?

Vi har integrerat en konverteringsspårningstagg eller kodavsnitt på vår webbplats för att bättre kunna analysera vissa användaråtgärder. Om du nu klickar på en av våra Google Ads-annonser sparas "Conversion" -kakan från en Google-domän på din dator (vanligtvis i webbläsaren) eller mobilenheten. Cookies är små textfiler som lagrar information på din dator.

Här är informationen från de viktigaste kakorna för Googles omvandlingsspårning:

Efternamn: Omvandling
Värde: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ121585453-3
Användande: Denna cookie sparar varje konvertering som du gör på vår webbplats efter att du har kommit till oss via en Google-annons.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Efternamn: _gac
Värde: 1.1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Användande: Detta är en klassisk Google Analytics-cookie och används för att spela in olika åtgärder på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Anteckning: _Gac-kakan visas bara i samband med Google Analytics. Ovanstående lista gör inte anspråk på att vara fullständig, eftersom Google upprepade gånger använder andra cookies för analytisk utvärdering.

Så snart du har slutfört en åtgärd på vår webbplats känner Google igen kakan och sparar din åtgärd som en så kallad konvertering. Så länge du surfar på vår webbplats och kakan ännu inte har gått ut, kommer vi och Google att erkänna att du har hittat oss via vår Google Ads-annons. Cookien läses upp och skickas tillbaka till Google Ads med konverteringsdata. Det är också möjligt att andra kakor används för att mäta omvandlingar. Google Ads konverteringsspårning kan förfinas och förbättras med hjälp av Google Analytics. För annonser som Google visar på olika platser på webben kan cookies med namnet "__gads" eller "_gac" ställas in under vår domän. Sedan september 2017 har olika kampanjinformation lagrats av analytics.js med _gac-kakan. Cookien sparar dessa uppgifter så snart du besöker en av våra sidor för vilka Google Ads har automatiskt taggats. Till skillnad från cookies som är inställda för Google-domäner kan Google bara läsa dessa konverteringscookies när du är på vår webbplats. Vi samlar inte in eller tar emot några personuppgifter. Vi får en rapport från Google med statistiska utvärderingar. Till exempel får vi reda på det totala antalet användare som klickade på vår annons och vi kan se vilka reklamåtgärder som mottogs väl.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Vid denna tidpunkt vill vi påpeka att vi inte har något inflytande på hur Google använder den insamlade informationen. Enligt Google är informationen krypterad och lagrad på säkra servrar. I de flesta fall upphör konverteringscookies efter 30 dagar och överför inga personuppgifter. Cookies med namnet "Conversion" och "_gac" (används i samband med Google Analytics) har ett utgångsdatum på 3 månader.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Du har möjlighet att välja bort Google Ads -konverteringsspårning. Om du inaktiverar Googles cookie för konverteringsspårning via din webbläsare blockerar du konverteringsspårning. I det här fallet ingår du inte i statistiken för spårningsverktyget. Du kan när som helst ändra cookieinställningarna i din webbläsare. Detta fungerar lite annorlunda för varje webbläsare. Här hittar du instruktioner om hur du hanterar cookies i din webbläsare: Om du i allmänhet inte vill ha cookies kan du konfigurera din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska ställas in. På så sätt kan du för varje enskild cookie bestämma om den ska tillåtas eller inte. Genom att ladda ner och installera den här webbläsarpluggen på https://support.google.com/ads/answer/7395996 inaktiveras också alla "reklamkakor". Observera att genom att inaktivera dessa cookies kommer du inte att förhindra annonserna, bara de personliga annonserna.

Genom certifieringen för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield" måste den amerikanska gruppen Google LLC följa de dataskyddslagar som gäller i EU. Om du vill veta mer om dataskydd hos Google rekommenderar vi den allmänna dataskyddsdeklarationen från Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Sekretesspolicy för Microsoft Advertising

Vi använder också reklamprogrammet Microsoft Advertising från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, för våra marknadsföringsåtgärder online. Med hjälp av Microsoft Advertising vill vi uppmärksamma många människor på den höga kvaliteten på våra produkter och / eller tjänster. För detta använder vi en teknik (konverteringsspårningsverktyg) från Microsoft på vår webbplats som också lagrar dina data. I denna dataskyddsdeklaration kommer vi att gå in på mer detaljer om den här tjänsten, visa vilka data som lagras, hanteras och bearbetas och hur du kan förhindra denna datalagring.

Vad är Microsoft Advertising?

Du kanske känner till Microsoft Advertising med sitt tidigare namn "Bing Ads". Detta är ett Microsoft-reklamprogram som bygger på ett betal-per-klick-system. Detta innebär att annonsörer kan annonsera via sökmotorerna Bing och Yahoo! Annonsera och betala endast när en användare klickar på annonsen.

Varför använder vi Microsoft Advertising?

Vi är övertygade om våra erbjudanden och vill naturligtvis presentera dem för en bredare allmänhet. Med Microsoft Advertising kan vi föra våra produkter eller tjänster närmare just de människor som verkligen är intresserade av dem. Vi vill presentera våra produkter inte bara på den berömda sökmotorn Google utan också på Bing och Yahoo! Med Microsoft Advertising har vi också möjlighet att placera annonser i det så kallade "Microsoft Audience Network". Till exempel kan vi också placera annonser på LinkedIn. Omvandlingsspårning berättar till exempel vilken annons du använde för att hitta oss, vilka undersidor du gillar särskilt och vilka åtgärder du utför på vår webbplats. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att anpassa vår webbplats, våra annonser och våra erbjudanden mycket bättre till dina behov.

Vilka data lagrar Microsoft Advertising?

Vi har integrerat en konverteringsspårningstagg (dvs. ett litet kodavsnitt) från Microsoft Advertising på vår webbplats. Detta är vad som kallas UET-taggen (Universal Event Tracking). Om du kommer till vår webbplats via en Microsoft-annons kan vi använda detta spårningsverktyg för att ta reda på mer om ditt användarbeteende på vår webbplats. Vi kan till exempel ta reda på vilket nyckelord eller vilken annons du kom till oss, vad du klickar på vår webbplats, hur många som besöker vår webbplats via Microsoft Ads och hur länge du stannar på vår webbplats. Alla dessa uppgifter avser användarnas beteende och inte personuppgifter. Vi får endast data eller utvärderingar om ditt webbbeteende, men ingen personlig information. Microsoft använder data för att optimera sitt eget reklamerbjudande och andra tjänster. Om du själv har ett Microsoft-konto kan de insamlade uppgifterna länkas till ditt konto. Det kan också vara så att Microsoft känner igen och lagrar din IP-adress. För att spara all denna information i ditt användarbeteende ställs följande cookie in i din webbläsare efter att du har kommit till vår webbplats via en Microsoft-annons:

Efternamn: MUIDB
Värde: 08A53CA3313F6255044C307E353F61CD
Användande: Denna cookie ställs in av vår inbäddade Microsoft-tagg (UET-tagg) och används för synkronisering över olika Microsoft-webbplatser. Detta gör att användare kan kännas igen på olika domäner.
Utgångsdatum: efter ett år

Men om du besöker vår webbplats via en Bing-annons kan andra cookies också ställas in i din webbläsare. Här visar vi dig ett urval av andra kakor:

Efternamn: ABDEF
Värde: V = 0 & ABDV = 0 & MRNB = 1594294373452 & MRB = 0121585453-7
Användande: Vi kunde inte ta reda på mer detaljerad information om denna cookie.
Utgångsdatum: efter ett år

Efternamn: SRCHD
Värde: AF = NOFORM
Användande: Denna cookie ansvarar för spårningens funktion och webbplatsen.
Utgångsdatum: efter ett år

Efternamn: SRCHHPGUSR
Värde: WTS = 63729889193 & HV = 1594294374 & CW = 1920 & CH = 937 & DPR = 1 & UTC = 120 & DM = 0
Användande: Denna cookie spårar och lagrar ditt användarbeteende på vår webbplats och interaktionen mellan Bing-kartgränssnittet.
Utgångsdatum: efter ett år

Efternamn: SRCHUID
Värde: V = 2 & GUID = 157B20CCF36A43F3A4AE9790346EB7A7 & dmnchg = 1
Användande: Denna cookie spårar och lagrar ditt användarbeteende på vår webbplats och interaktionen mellan Bing Map API.
Utgångsdatum: efter ett år

Efternamn: _KANTER
Värde: mkt = de-at & SID = 2EE7002D956A61511D280F2F9474607121585453-2
Användande: Denna cookie samlar in och sparar ditt användarbeteende på flera webbplatser. Målet med inriktningen är att bättre anpassa reklamåtgärderna till vår målgrupps intressen.
Utgångsdatum: i slutet av webbläsarsessionen

Efternamn: _SS
Värde: SID = 2EE7002D956A61511D280F2F94746077121585453-9
Användande: Denna cookie används bland annat för att känna igen hur du som användare besökt vår webbplats. Med andra ord, vilken annons ledde dig till vår webbplats.
Utgångsdatum: efter ett år

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Vi har inget inflytande över hur Microsoft fortsätter att använda den samlade användardata. Microsoft har sina egna servrar i drift över hela världen. De flesta av dem finns i USA och det är därför dina data också kan lagras, hanteras och bearbetas på de amerikanska servrarna. Microsoft lagrar data (särskilt personuppgifter) så länge det är nödvändigt att tillhandahålla sina egna tjänster eller produkter eller för juridiska ändamål. Microsoft nämner också att den faktiska lagringsperioden varierar mycket och beror på produkten i fråga.

För sökningar via Bing raderar Microsoft dina sparade sökningar efter 6 månader genom att radera din IP-adress. Cookie-ID: n som genereras via MUID-cookien görs till exempel oigenkännliga efter 18 månader.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Du kan när som helst välja bort Microsoft Ads konverteringsspårning. Om du inte vill att intressebaserade annonser från Microsoft Advertising ska visas för dig kan du stänga av den här funktionen på https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout. Du kan också inaktivera, hantera eller ta bort alla cookies i din webbläsare. Det fungerar lite annorlunda med varje webbläsare.

Vi hoppas kunna ge dig en överblick över databehandling genom konverteringsspårning från Microsoft Ads. Det är naturligtvis alltid möjligt att Microsofts riktlinjer för dataskydd kommer att ändras. För mer information och för att hålla dig uppdaterad rekommenderar vi också Microsofts sekretesspolicy på https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Inbäddade sociala medier element dataskyddsdeklaration

Vi integrerar delar av sociala medietjänster på vår webbplats för att visa bilder, videor och texter.
När du besöker sidor som visar dessa element överförs data från din webbläsare till respektive sociala medietjänst och lagras där. Vi har ingen tillgång till dessa uppgifter.
Följande länkar tar dig till sidorna för respektive sociala medietjänster där det förklaras hur de hanterar dina uppgifter:

 • Sekretesspolicy för Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Googles dataskyddsdeklaration gäller YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de
 • Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/about/privacy
 • Sekretesspolicy för Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Facebook sekretesspolicy

Vi använder utvalda verktyg från Facebook på vår webbplats. Facebook är ett nätverk för sociala medier som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland. Med hjälp av dessa verktyg kan vi erbjuda dig och personer som är intresserade av våra produkter och tjänster det bästa möjliga erbjudandet. I det följande ger vi en översikt över de olika Facebook-verktygen, vilka data som skickas till Facebook och hur du kan radera dessa data.

Vad är Facebook-verktyg?

Förutom många andra produkter erbjuder Facebook också så kallade "Facebook Business Tools". Detta är det officiella namnet på Facebook. Men eftersom termen knappast är känd bestämde vi oss för att kalla dem bara Facebook-verktyg. Dessa inkluderar:

 • Facebook-pixel
 • sociala plugin-program (som "Gilla" eller "Dela" -knappen)
 • Facebook inloggning
 • Kontosats
 • API: er (programmeringsgränssnitt)
 • SDK (samling av programmeringsverktyg)
 • Plattformsintegrationer
 • Plugins
 • Koder
 • Specifikationer
 • Dokumentation
 • Teknik och tjänster

Dessa verktyg gör det möjligt för Facebook att utöka sina tjänster och få information om användaraktiviteter utanför Facebook.

Varför använder vi Facebook-verktyg på vår webbplats?

Vi vill bara visa våra tjänster och produkter för människor som verkligen är intresserade av dem. Med hjälp av annonser (Facebook-annonser) kan vi nå exakt dessa människor. För att kunna visa användarna lämplig reklam behöver Facebook dock information om folks önskemål och behov. Information om användarnas beteende (och kontaktuppgifter) görs tillgänglig för företaget på vår webbplats. Som ett resultat samlar Facebook bättre användardata och kan visa intresserade personer rätt reklam om våra produkter eller tjänster. Verktygen möjliggör därmed skräddarsydda reklamkampanjer på Facebook.

Facebook kallar data om ditt beteende på vår webbplats "händelsedata". Dessa används också för mät- och analystjänster. Facebook kan således skapa "kampanjrapporter" för våra räkning om effekterna av våra reklamkampanjer. Dessutom ger analyser oss en bättre inblick i hur du använder våra tjänster, webbplats eller produkter. Detta gör att vi kan optimera din användarupplevelse på vår webbplats med några av dessa verktyg. Du kan till exempel använda de sociala tilläggen för att dela innehåll på vår webbplats direkt på Facebook.

Vilka data sparas av Facebook-verktyg?

Genom att använda enskilda Facebook-verktyg kan personuppgifter (kunddata) skickas till Facebook. Beroende på vilka verktyg som används kan kunddata som namn, adress, telefonnummer och IP-adress skickas.

Facebook använder denna information för att jämföra data med den information den har om dig (om du är Facebook-medlem). Så kallad "hashing" äger rum innan kunddata överförs till Facebook. Detta innebär att en datapost av vilken storlek som helst kan omvandlas till en teckensträng. Detta används också för att kryptera data.

Förutom kontaktuppgifterna skickas även "händelsedata". "Händelsedata" avser den information som vi får om dig på vår webbplats. Till exempel vilka undersidor du besöker eller vilka produkter du köper från oss. Facebook delar inte den information de får med tredje part (t.ex. annonsörer) om inte företaget har uttryckligt tillstånd eller är lagligt skyldig att göra det. "Händelsedata" kan också länkas till kontaktuppgifter. Detta gör det möjligt för Facebook att erbjuda bättre personlig annonsering. Efter den redan nämnda jämförelseprocessen kommer Facebook att ta bort kontaktuppgifterna igen.

För att kunna leverera annonser på ett optimerat sätt använder Facebook endast händelsedata om detta har kombinerats med andra data (som spelats in av Facebook på ett annat sätt). Facebook använder också denna händelsedata för säkerhet, skydd, utveckling och forskning. Mycket av denna data överförs till Facebook via cookies. Cookies är små textfiler som används för att lagra data eller information i webbläsare. Beroende på vilka verktyg som används och om du är Facebook -medlem skapas ett annat antal cookies i din webbläsare. I beskrivningarna av de enskilda Facebook -verktygen går vi mer in på enskilda Facebook -cookies. Du kan också hitta allmän information om användningen av Facebook -cookies på https://www.facebook.com/policies/cookies.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

I princip lagrar Facebook data tills det inte längre behövs för sina egna tjänster och Facebook-produkter. Facebook har servrar över hela världen där dess data lagras. Kunddata raderas dock inom 48 timmar efter att den har jämförts med dina egna användardata.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt till information, korrigering, portabilitet och radering av dina uppgifter.

Uppgifterna raderas bara helt om du helt tar bort ditt Facebook-konto. Och det här är hur du tar bort ditt Facebook-konto:

1) Klicka på Inställningar på höger sida av Facebook.

2) Klicka sedan på "Din Facebook-information" i den vänstra kolumnen.

3) Klicka nu på "Avaktivera och ta bort".

4) Välj nu "Ta bort konto" och klicka sedan på "Nästa och ta bort konto"

5) Ange nu ditt lösenord, klicka på "Nästa" och sedan på "Ta bort konto"

Lagringen av data som Facebook tar emot via vår webbplats sker bland annat via cookies (t.ex. med sociala plugins). Du kan inaktivera, ta bort eller hantera enskilda eller alla cookies i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder fungerar det på olika sätt.

Om du vanligtvis inte vill ha cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska ställas in. På detta sätt kan du för varje enskild cookie välja om du vill tillåta det eller inte.

Facebook är en aktiv deltagare i EU-USA Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter. Du hittar mer information om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. Vi hoppas att vi har gett dig den viktigaste informationen om användning och databehandling av Facebook -verktygen. Om du vill lära dig mer om hur Facebook använder dina data rekommenderar vi datariktlinjerna på https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Sekretesspolicy för sociala sociala plug-ins på Facebook

Så kallade sociala plugin-program från Facebook Inc. är inbyggda i vår webbplats. Du kan känna igen dessa knappar med den klassiska Facebook-logotypen, som "Gilla" -knappen (handen med en upphöjd tumme) eller genom en tydlig "Facebook plug-in" -etikett. Ett socialt plugin-program är en liten del av Facebook som är integrerad i vår sida. Varje plug-in har sin egen funktion. De mest använda funktionerna är de välkända knapparna "Gilla" och "Dela".

Följande sociala plug-ins erbjuds av Facebook:

 • “Spara” -knapp
 • "Gilla" -knappen, dela, skicka och offert
 • Sidans plug-in
 • Kommentarer
 • Messenger-tillägg
 • Inbäddade inlägg och videospelare
 • Gruppinsticksprogram

På https://developers.facebook.com/docs/plugins kan du hitta mer information om hur de enskilda insticksprogrammen används. Vi använder å ena sidan de sociala plug-ins för att erbjuda dig en bättre användarupplevelse på vår webbplats, å andra sidan eftersom Facebook kan använda dem för att optimera våra annonser.

Om du har ett Facebook -konto eller redan har besökt facebook.com har Facebook redan ställt in minst en cookie i din webbläsare. I det här fallet skickar din webbläsare information till Facebook via denna cookie så snart du besöker vår webbplats eller interagerar med sociala plug-ins (t.ex. knappen "Gilla").

Den mottagna informationen kommer att raderas eller anonymiseras inom 90 dagar. Enligt Facebook innehåller dessa uppgifter din IP-adress, vilken webbplats du har besökt, datum, tid och annan information som rör din webbläsare.

För att förhindra Facebook från att samla in mycket data under ditt besök på vår webbplats och ansluta det till Facebook-data måste du logga ut från Facebook när du besöker webbplatsen.

Om du inte är inloggad på Facebook eller inte har ett Facebook -konto skickar din webbläsare mindre information till Facebook eftersom du har färre Facebook -cookies. Ändå kan data som din IP -adress eller vilken webbplats du besöker överföras till Facebook. Vi vill uttryckligen påpeka att vi inte vet det exakta innehållet i uppgifterna. Vi försöker dock informera dig så mycket som möjligt om databehandling baserat på vårt nuvarande kunskapsläge. Du kan också läsa hur Facebook använder uppgifterna i företagets datapolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Följande cookies ställs in i din webbläsare åtminstone när du besöker en webbplats med sociala tillägg från Facebook:

Efternamn: dpr
Värde: ej angivet
Användande: Denna cookie används för att sociala plug-ins ska fungera på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Efternamn: fr
Värde: 0jieyh4121585453c2GnlufEJ9..Bde09j… 1.0.Bde09j
Användande: Cookien är också nödvändig för att plug-ins ska fungera korrekt.
Utgångsdatum:: efter 3 månader

Anteckning: Dessa cookies ställdes in efter ett test, även om du inte är Facebook-medlem.

Om du är inloggad på Facebook kan du ändra dina inställningar för annonser själv på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om du inte är en Facebook-användare kan du i princip hantera din användningsbaserade onlineannonsering på http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Där har du möjlighet att inaktivera eller aktivera leverantörer.

Om du vill lära dig mer om Facebooks dataskydd rekommenderar vi företagets egna datariktlinjer på https://www.facebook.com/policy.php.

Sekretesspolicy för Facebook-inloggning

Vi har integrerat den praktiska Facebook-inloggningen på vår webbplats. Du kan enkelt logga in på oss med ditt Facebook-konto utan att behöva skapa ett nytt användarkonto. Om du bestämmer dig för att registrera dig med Facebook-inloggningen omdirigeras du till det sociala medienätverket Facebook. Där loggar du in med din Facebook-användardata. Denna inloggningsprocedur sparar data om dig eller ditt användarbeteende och överför den till Facebook.

För att spara uppgifterna använder Facebook olika cookies. I det följande visar vi dig de viktigaste kakorna som är inställda i din webbläsare eller som redan finns när du loggar in på vår webbplats med Facebook-inloggningen:

Efternamn: fr
Värde: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j ... 1.0.Bde09j
Användande: Denna cookie används så att det sociala pluginet fungerar så bra som möjligt på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Efternamn: datr
Värde: 4Jh7XUA2121585453SEmPsSfzCOO4JFFl
Användande: Facebook ställer in "datr" -kakan när en webbläsare öppnar facebook.com och kakan hjälper till att identifiera inloggningsaktiviteter och skydda användare.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: _js_datr
Värde: raderade
Användande: Denna session cookie ställs in av Facebook för spårningsändamål, även om du inte har ett Facebook-konto eller är utloggad.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Anteckning: De listade kakorna är bara ett litet urval av de kakor som är tillgängliga för Facebook. Andra kakor är till exempel _ fbp, sb eller wd. En fullständig lista är inte möjlig eftersom Facebook har ett stort antal kakor och använder dem på olika sätt.

Facebook-inloggningen erbjuder dig å ena sidan en snabb och enkel registreringsprocess, å andra sidan har vi möjlighet att dela data med Facebook. Detta gör det möjligt för oss att bättre skräddarsy vårt erbjudande och våra kampanjer efter dina intressen och behov. Uppgifter som vi får från Facebook på detta sätt är offentliga uppgifter som

 • Ditt facebooknamn
 • Din profilbild
 • en lagrad e-postadress
 • Vänlistor
 • Knappinformation (t.ex. "Gilla" -knappen)
 • Födelsedagsdatum
 • språk
 • bostadsort

I gengäld förser vi Facebook med information om dina aktiviteter på vår webbplats. Detta inkluderar information om enheten du använder, vilka undersidor du besöker på vår webbplats eller vilka produkter du har köpt från oss.

Genom att använda Facebook -inloggning godkänner du databehandling. Du kan när som helst återkalla detta avtal. Om du vill veta mer om databehandling av Facebook rekommenderar vi Facebooks dataskyddsdeklaration på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Om du är inloggad på Facebook kan du ändra dina inställningar för annonser själv på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Instagram sekretesspolicy

Vi har byggt in Instagram-funktioner på vår webbplats. Instagram är en social media plattform som drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram har varit ett dotterbolag till Facebook Inc. sedan 2012 och är en Facebook-produkt. Bädda in Instagram-innehåll på vår webbplats kallas inbäddning. Detta gör att vi kan visa innehåll som knappar, foton eller videor från Instagram direkt på vår webbplats. När du besöker vår webbplats som har en integrerad Instagram-funktion överförs data till Instagram, lagras och bearbetas. Instagram använder samma system och tekniker som Facebook. Dina uppgifter kommer således att behandlas i alla Facebook-företag.

I det följande vill vi ge dig en mer detaljerad inblick i varför Instagram samlar in data, vilka data det är och hur du till stor del kan styra databehandlingen. Eftersom Instagram tillhör Facebook Inc., hämtar vi vår information från Instagram-riktlinjerna å ena sidan, men också från Facebook-riktlinjerna själva å andra sidan.

Vad är Instagram

Instagram är ett av de mest kända sociala medierna i världen. Instagram kombinerar fördelarna med en blogg med fördelarna med audiovisuella plattformar som YouTube eller Vimeo. Du kan ladda upp foton och korta videor till "Insta" (som många av användarna kallar plattformen), redigera dem med olika filter och även distribuera dem på andra sociala nätverk. Och om du inte vill vara aktiv själv kan du bara följa andra intressanta användare.

Varför använder vi Instagram på vår webbplats?

Instagram är den sociala medieplattformen som verkligen har gått igenom taket de senaste åren. Och naturligtvis har vi också reagerat på denna boom. Vi vill att du ska känna dig så bekväm som möjligt på vår webbplats. Det är därför en varierad förberedelse av vårt innehåll är en självklarhet för oss. Tack vare de inbäddade Instagram-funktionerna kan vi berika vårt innehåll med användbart, roligt eller spännande innehåll från Instagram-världen. Eftersom Instagram är ett dotterbolag till Facebook kan de insamlade uppgifterna också vara användbara för personlig reklam på Facebook. Våra annonser ges endast till personer som verkligen är intresserade av våra produkter eller tjänster.

Instagram använder också de insamlade uppgifterna för mätnings- och analysändamål. Vi får sammanfattad statistik och därmed mer insikt i dina önskemål och intressen. Det är viktigt att notera att dessa rapporter inte identifierar dig personligen.

Vilka data lagras av Instagram?

Om du stöter på en av våra sidor som har Instagram-funktioner (som Instagram-bilder eller plug-ins) installerade ansluter din webbläsare automatiskt till Instagram-servrarna. På så sätt skickas data till Instagram, lagras och bearbetas. Oavsett om du har ett Instagram-konto eller inte. Detta inkluderar information om vår webbplats, om din dator, om köp, om annonser som du ser och hur du använder vårt erbjudande. Datum och tid för din interaktion med Instagram sparas också. Om du har ett Instagram-konto eller är inloggad lagrar Instagram betydligt mer data om dig.

Facebook skiljer mellan kunddata och händelsedata. Vi antar att detta är exakt fallet med Instagram. Kunddata är till exempel namn, adress, telefonnummer och IP-adress. Denna kundinformation kommer endast att överföras till Instagram om den har "hashats" i förväg. Hashing betyder att en datapost omvandlas till en teckensträng. Detta låter dig kryptera kontaktuppgifterna. Dessutom sänds även "händelsedata" ovan. Facebook - och följaktligen Instagram - förstår att "händelsedata" betyder data om ditt användarbeteende. Det kan också hända att kontaktdata kombineras med händelsesdata. De samlade kontaktuppgifterna jämförs med den information Instagram redan har om dig.

Den insamlade informationen överförs till Facebook via små textfiler (cookies), som vanligtvis anges i din webbläsare. Beroende på vilka Instagram-funktioner som används och om du själv har ett Instagram-konto lagras olika mängder data.

Vi antar att databehandling på Instagram fungerar på samma sätt som på Facebook. Det betyder: om du har ett Instagram -konto eller har besökt www.instagram.com har Instagram ställt in minst en cookie. Om så är fallet skickar din webbläsare information till Instagram via cookien så snart du kommer i kontakt med en Instagram -funktion. Dessa data kommer att raderas eller anonymiseras senast efter 90 dagar (efter jämförelse). Även om vi har intensivt behandlat databehandling av Instagram kan vi inte säga exakt vilken data Instagram samlar in och lagrar exakt.

I det följande visar vi dig cookies som ställs in i din webbläsare åtminstone när du klickar på en Instagram-funktion (till exempel en knapp eller en Insta-bild). I vårt test antar vi att du inte har ett Instagram-konto. Om du är inloggad på Instagram kommer naturligtvis betydligt fler cookies att ställas in i din webbläsare.

Dessa cookies användes i vårt test:

Efternamn: csrftoken
Värde: ""
Användande: Det är mycket troligt att denna cookie är inställd av säkerhetsskäl för att förhindra förfalskning av förfrågningar. Vi kunde dock inte ta reda på mer exakt.
Utgångsdatum: efter ett år

Efternamn: mitten
Värde: ""
Användande: Instagram ställer in denna cookie för att optimera sina egna tjänster och erbjudanden inom och utanför Instagram. Cookien definierar ett unikt användar-ID.
Utgångsdatum: i slutet av sessionen

Efternamn: fbsr_121585453124024
Värde: ej angivet
Användande: Denna cookie sparar inloggningsförfrågan för användare av Instagram-appen.Utgångsdatum: i slutet av sessionen

Efternamn: rur
Värde: ATN
Användande: Detta är en Instagram-cookie som garanterar funktionalitet på Instagram.
Utgångsdatum: i slutet av sessionen

Efternamn: url
Värde: “{” 194.96.75.33 ”: 1901}: 1iEtYv: Y833k2_UjKvXgYe121585453”
Användande: Denna cookie används av Instagram för marknadsföringsändamål.
Utgångsdatum: i slutet av sessionen

Anteckning: Vi kan inte göra anspråk på att vara fullständiga här. Vilka kakor som ställs in i det enskilda fallet beror på de inbäddade funktionerna och din användning av Instagram.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Instagram delar den information som mottas mellan Facebook-företagen med externa partners och med personer som du ansluter till över hela världen. Databehandlingen sker i enlighet med våra egna datariktlinjer. Av säkerhetsskäl distribueras bland annat dina data på Facebook-servrar runt om i världen. De flesta av dessa servrar finns i USA.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Tack vare den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt till information, bärbarhet, korrigering och radering av dina uppgifter. Du kan hantera dina data i inställningarna för Instagram. Om du vill radera dina data helt på Instagram måste du radera ditt Instagram-konto permanent.

Och så fungerar borttagningen av Instagram-kontot:

Öppna först Instagram-appen. Gå ner på din profilsida och klicka på "Hjälpcenter". Du är nu på företagets webbplats. Klicka på "Hantera ditt konto" på webbplatsen och sedan på "Ta bort ditt konto".

Om du tar bort ditt konto helt raderar Instagram inlägg som dina foton och statusuppdateringar. Information som andra har delat om dig tillhör inte ditt konto och kommer därför inte att raderas.

Som redan nämnts ovan lagrar Instagram din data främst via cookies. Du kan hantera, inaktivera eller radera dessa cookies i din webbläsare. Hanteringen fungerar alltid lite annorlunda beroende på din webbläsare.

Du kan också ställa in din webbläsare så att du alltid informeras när en cookie ska ställas in. Då kan du alltid bestämma individuellt om du vill tillåta kakan eller inte.

Instagram är ett dotterbolag till Facebook Inc. och Facebook är en aktiv deltagare i EU-US Privacy Shield Framework. Denna ram säkerställer korrekt dataöverföring mellan USA och Europeiska unionen. Du kan läsa mer om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. Vi har försökt att ge dig den viktigaste informationen om databehandling av Instagram. På https://help.instagram.com/519522125107875
du kan titta närmare på Instagrams riktlinjer för data.

Sekretesspolicy för Twitter

Vi har inbyggda funktioner från Twitter på vår webbplats. Dessa är till exempel inbäddade tweets, tidslinjer, knappar eller hashtags. Twitter är en tjänst för korta meddelanden och en social medieplattform från Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland.

Så vitt vi vet kommer inga personuppgifter eller data om dina webbaktiviteter att överföras till Twitter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz helt enkelt genom att integrera Twitter-funktionen. Först när du interagerar med Twitter-funktionerna, som att klicka på en knapp, kan data skickas till Twitter, lagras och bearbetas där. Vi har inget inflytande på denna databehandling och är inte ansvariga. Som en del av denna dataskyddsdeklaration vill vi ge dig en överblick över vilka uppgifter Twitter lagrar, vad Twitter gör med dessa uppgifter och hur du till stor del kan skydda dig mot dataöverföring.

Vad är twitter

För vissa är Twitter en nyhetstjänst, för andra en social medieplattform och ännu andra talar om en mikrobloggtjänst. Alla dessa termer är motiverade och betyder mer eller mindre samma sak.

Både privatpersoner och företag använder Twitter för att kommunicera med intresserade via sms. Twitter tillåter bara 280 tecken per meddelande. Dessa meddelanden kallas "tweets". Till skillnad från Facebook fokuserar tjänsten till exempel inte på att utvidga ett nätverk för ”vänner” utan vill förstås som en global och öppen nyhetsplattform. Du kan också ha ett anonymt konto på Twitter och tweets kan raderas av företaget å ena sidan och av användarna själva å andra sidan.

Varför använder vi Twitter på vår webbplats?

Liksom många andra webbplatser och företag försöker vi erbjuda våra tjänster via olika kanaler och kommunicera med våra kunder. Särskilt Twitter har blivit kär i våra hjärtan som en användbar ”liten” nyhetstjänst. Vi tweetar eller retweetar spännande, roligt eller intressant innehåll upprepade gånger. Det är klart för oss att du inte kan följa varje kanal separat. När allt kommer omkring har du något annat att göra. Därför har vi också integrerat Twitter-funktioner på vår webbplats. Du kan uppleva vår Twitter-aktivitet "på plats" eller komma till vår Twitter-sida via en direktlänk. Genom att integrera det vill vi stärka vår service och användarvänlighet på vår webbplats.

Vilka data lagras av Twitter?

På några av våra undersidor hittar du de inbyggda Twitter-funktionerna. Om du interagerar med Twitter-innehållet, till exempel genom att klicka på en knapp, kan Twitter samla in och spara data. Även om du inte själv har ett Twitter-konto. Twitter kallar dessa data för "loggdata". Detta inkluderar demografisk data, webbläsarkak-ID, din smarttelefons ID, hashade e-postadresser och information om vilka sidor du har besökt på Twitter och vilka åtgärder du har vidtagit. Naturligtvis lagrar Twitter mer data om du har ett Twitter-konto och är inloggad. Denna lagring sker mestadels via cookies. Cookies är små textfiler som vanligtvis anges i din webbläsare och skickar olika uppgifter till Twitter.

Vi visar nu vilka cookies som är inställda om du inte är inloggad på Twitter men besöker en webbplats med inbyggda Twitter-funktioner. Tänk på den här listan som ett exempel. Vi kan inte garantera fullständighet här, eftersom valet av cookies alltid förändras och beror på dina individuella åtgärder med Twitter-innehållet.

Dessa cookies användes i vårt test:

Efternamn: personalisering_id
Värde: “V1_cSJIsogU51SeE121585453”
Användande: Denna cookie lagrar information om hur du använder webbplatsen och vilken reklam som kan ha lett dig till Twitter.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: lång
Värde: de
Användande: Denna cookie sparar ditt förinställda eller föredragna språk.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Efternamn: gäst_id
Värde: 121585453v1%3A157132626
Användande: Denna cookie är inställd på att identifiera dig som gäst.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: fm
Värde: 0
Användande: Tyvärr kunde vi inte ta reda på syftet med denna cookie.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Efternamn: extern_referer
Värde: 1215854532beTA0sf5lkMrlGt
Användande: Denna cookie samlar in anonyma data, till exempel hur ofta du besöker Twitter och hur länge du besöker Twitter.
Utgångsdatum: Efter 6 dagar

Efternamn: eu_cn
Värde: 1
Användande: Denna cookie lagrar användaraktivitet och används av Twitter för olika reklamändamål.
Utgångsdatum: 
Efter ett år

Efternamn: ct0
Värde: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Användande: Tyvärr har vi inte hittat någon information om denna cookie.
Utgångsdatum: efter 6 timmar

Efternamn: _twitter_sess
Värde: 53D%253D–dd0248121585453-
Användande: Med denna cookie kan du använda funktioner på Twitter-webbplatsen.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Anteckning: Twitter fungerar också med tredje part. Därför kände vi igen de tre Google Analytics-kakorna _ga, _gat, _gid i vårt test.

Twitter använder den insamlade informationen å ena sidan för att bättre förstå användarnas beteende och därmed förbättra sina egna tjänster och reklamerbjudanden, å andra sidan tjänar uppgifterna också interna säkerhetsåtgärder.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Om Twitter samlar in data från andra webbplatser kommer den att raderas, sammanfattas eller på annat sätt döljas efter högst 30 dagar. Twitter-servrarna finns på olika servercentra i USA. Det kan därför antas att de insamlade uppgifterna kommer att samlas in och lagras i Amerika. Efter vår forskning kunde vi inte tydligt avgöra om Twitter också har sina egna servrar i Europa. I princip kan Twitter spara den insamlade informationen tills den inte längre är användbar för företaget, du raderar uppgifterna eller det finns en lagstadgad raderingsperiod.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

I sina riktlinjer för dataskydd betonar Twitter upprepade gånger att det inte sparar någon information från externa webbplatsbesök om du eller din webbläsare finns i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz. Men om du interagerar med Twitter direkt kommer Twitter naturligtvis också att spara dina uppgifter.

Om du har ett Twitter-konto kan du hantera dina data genom att klicka på "Mer" under "Profil" -knappen. Klicka sedan på "Inställningar och dataskydd". Här kan du hantera databehandlingen individuellt.

Om du inte har ett Twitter -konto kan du gå till twitter.com och sedan klicka på "Anpassning". Du kan hantera data som du har samlat under posten "Anpassning och data".

Som redan nämnts ovan lagras de flesta uppgifterna via cookies och du kan hantera, inaktivera eller radera dem i din webbläsare. Observera att du bara kan "redigera" kakorna i den webbläsare du har valt. Det betyder att om du använder en annan webbläsare i framtiden måste du hantera dina cookies där igen enligt dina krav.

Du kan också hantera din webbläsare så att du får information om varje enskild cookie. Då kan du alltid bestämma individuellt om du vill tillåta en cookie.

Twitter använder också uppgifterna för personlig reklam inom och utanför Twitter. I inställningarna kan du stänga av personlig annonsering under "Anpassning och data". Om du använder Twitter i en webbläsare kan du inaktivera personlig annonsering på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.

Twitter är en aktiv deltagare i EU-US Privacy Shield Framework. Denna ram säkerställer korrekt dataöverföring mellan USA och Europeiska unionen. Du kan läsa mer om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO.

Vi hoppas att vi har gett dig en allmän översikt över databehandling av Twitter. Vi mottar ingen data från Twitter och är inte ansvariga för vad Twitter gör med din data. Om du har ytterligare frågor om detta ämne rekommenderar vi Twitter -dataskyddsdeklarationen på https://twitter.com/de/privacy.

LinkedIn sekretesspolicy

Vi använder sociala plug-ins från det sociala medianätverket LinkedIn, företaget LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA på vår webbplats. De sociala tilläggen kan vara flöden, delning av innehåll eller länken till vår LinkedIn-sida. De sociala tilläggen är tydligt markerade med den välkända LinkedIn-logotypen och tillåter till exempel att intressant innehåll delas direkt via vår webbplats. LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place i Dublin ansvarar för databehandling för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Genom att bädda in sådana plugin-program kan data skickas till LinkedIn, sparas och bearbetas där. I denna dataskyddsdeklaration vill vi informera dig om vilka data som är inblandade, hur nätverket använder dessa data och hur du kan hantera eller förhindra datalagring.

Vad är LinkedIn

LinkedIn är det största sociala nätverket för affärskontakter. Till skillnad från exempelvis Facebook fokuserar företaget uteslutande på att skapa affärskontakter. Företag kan presentera tjänster och produkter på plattformen och etablera affärsrelationer. Många använder också LinkedIn för att söka jobb eller hitta lämpliga anställda för sitt eget företag. Bara i Tyskland har nätverket över 11 miljoner medlemmar. I Österrike finns det cirka 1,3 miljoner.

Varför använder vi LinkedIn på vår webbplats?

Vi vet hur upptagen du är. Du kan inte följa alla sociala mediekanaler individuellt. Även om det, som i vårt fall, skulle vara värt det. Eftersom vi fortsätter att publicera intressanta nyheter eller rapporter som är värda att sprida. Det är därför vi har skapat möjligheten på vår webbplats att dela intressant innehåll direkt på LinkedIn eller att hänvisa direkt till vår LinkedIn-sida. Vi anser att inbyggda sociala plugin-program är en utökad tjänst på vår webbplats. Uppgifterna som LinkedIn samlar in hjälper oss också att visa möjliga reklamåtgärder endast för personer som är intresserade av vårt erbjudande.

Vilka data sparas av LinkedIn?

LinkedIn sparar inte några personuppgifter helt enkelt genom att integrera de sociala tilläggen. LinkedIn kallar denna data, som genereras av plugin-program, passiva intryck. Om du klickar på ett socialt plugin-program, till exempel för att dela vårt innehåll, sparar plattformen personuppgifter som så kallade "aktiva intryck". Oavsett om du har ett LinkedIn-konto eller inte. Om du är inloggad kommer de insamlade uppgifterna att tilldelas ditt konto.

Din webbläsare skapar en direkt anslutning till LinkedIn-servrarna när du interagerar med våra plug-ins. Företaget loggar olika användningsdata. Förutom din IP-adress kan det till exempel vara registreringsdata, enhetsinformation eller information om din Internet- eller mobilnätleverantör. Om du ringer upp LinkedIn-tjänster via din smartphone kan din plats (efter att du har gett tillstånd) också bestämmas. LinkedIn kan också skicka dessa uppgifter till tredjepartsannonsörer i "hashad" -form. Hashing betyder att en datapost omvandlas till en teckensträng. Detta gör att data kan krypteras på ett sådant sätt att människor inte längre kan identifieras.

De flesta uppgifter om ditt användarbeteende lagras i cookies. Det här är små textfiler som vanligtvis ställs in i din webbläsare. Dessutom kan LinkedIn också använda webbfyrar, pixeltaggar, visningstaggar och andra enhetsidentifieringar.

Olika tester visar också vilka cookies som ställs in när en användare interagerar med ett socialt plugin-program. De hittade uppgifterna kan inte göra anspråk på att vara fullständiga och endast tjäna som ett exempel. Följande kakor har ställts in utan att vara inloggad på LinkedIn:

Efternamn: bcookie
Värde: = 2 & 34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16121585453-
Användande: Cookien är en så kallad "webbläsar-ID-cookie" och sparar följaktligen ditt ID-nummer (ID).
Utgångsdatum: Efter 2 år

Efternamn: lång
Värde: v = 2 & lang = de-de
Användande: Denna cookie sparar ditt förinställda eller föredragna språk.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Efternamn: lidc
Värde: 1818367: t = 1571904767: s = AQF6KNnJ0G121585453 ...
Användande: Denna cookie används för dirigering. Routing registrerar hur du kom till LinkedIn och hur du navigerar genom webbplatsen där.
Utgångsdatum: efter 24 timmar

Efternamn: rtc
Värde: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Användande: Ingen ytterligare information kunde erhållas om denna cookie.
Utgångsdatum: efter 2 minuter

Efternamn: JSESSIONID
Värde: ajax: 1215854532900777718326218137
Användande: Detta är en sessionscookie som LinkedIn använder för att upprätthålla anonyma användarsessioner via servern.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Efternamn: bscookie
Värde: “V = 1 & 201910230812 ...
Användande: Denna cookie är en säkerhetskaka. LinkedIn beskriver det som en säker webbläsar-ID-kaka.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: fid
Värde: AQHj7Ii23ZBcqAAAA ...
Användande: Ingen ytterligare information kunde hittas för denna cookie.
Utgångsdatum: efter 7 dagar

Anteckning: LinkedIn fungerar också med tredjepartsleverantörer. Det är därför vi också kände igen de två Google Analytics-kakorna _ga och _gat i vårt test.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

I princip behåller LinkedIn dina personuppgifter så länge företaget anser det nödvändigt att erbjuda sina egna tjänster. LinkedIn raderar dock dina personuppgifter om du tar bort ditt konto. I vissa undantagsfall behåller LinkedIn vissa uppgifter i en sammanfattad och anonym form även efter att du har tagit bort ditt konto. När du har tagit bort ditt konto kan andra inte längre se dina data inom en dag. LinkedIn raderar vanligtvis data inom 30 dagar. LinkedIn behåller dock data om det krävs enligt lag. Data som inte längre kan tilldelas någon person sparas även efter att kontot har stängts. Uppgifterna lagras på olika servrar i Amerika och förmodligen också i Europa.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter och även ta bort dem. Du kan hantera, ändra och ta bort dina data i ditt LinkedIn-konto. Du kan också begära en kopia av dina personuppgifter från LinkedIn.

Så här får du tillgång till kontoinformationen i din LinkedIn-profil:

Klicka på din profilikon i LinkedIn och välj avsnittet "Inställningar och dataskydd". Klicka nu på "Sekretess" och sedan i avsnittet "Hur LinkedIn använder dina data" på "Ändra". På bara en kort tid kan du ladda ner utvalda data om din webbaktivitet och din kontohistorik.

Du har också möjlighet att förhindra databehandling av LinkedIn i din webbläsare. Som nämnts ovan lagrar LinkedIn det mesta av informationen via cookies, som finns i din webbläsare. Du kan hantera, inaktivera eller ta bort dessa cookies. Hanteringen fungerar lite annorlunda beroende på vilken webbläsare du har.

Du kan också ställa in din webbläsare så att du alltid informeras när en cookie ska ställas in. Då kan du alltid bestämma individuellt om du vill tillåta kakan eller inte.

LinkedIn är en aktiv deltagare i EU-US Privacy Shield Framework. Denna ram säkerställer korrekt dataöverföring mellan USA och Europeiska unionen. Du kan läsa mer om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0. Vi har försökt att ge dig den viktigaste informationen om databehandling av LinkedIn. På https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy kan du ta reda på mer om databehandlingen av sociala medier nätverk LinkedIn.

Pinterest sekretesspolicy

På vår webbplats använder vi knappar och widgets från det sociala medienätverket Pinterest, företaget Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Genom att anropa sidor som använder sådana funktioner överförs data (IP-adress, webbläsardata, datum och tid, cookies) till Pinterest, lagras och utvärderas.

Dataskyddsriktlinjerna, vilken information Pinterest samlar in och hur de använder den, finns på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING: s sekretesspolicy

På vår webbplats använder vi sociala plugins från det sociala medianätverket Xing, företaget Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Med dessa funktioner kan du till exempel dela innehåll på Xing direkt via vår webbplats, logga in via Xing eller följa intressant innehåll. Du kan känna igen plugin-programmen med företagsnamnet eller Xing-logotypen. Om du hämtar en webbplats som använder ett Xing-plugin-program kan data överföras till "Xing-servern", sparas och utvärderas. I denna dataskyddsdeklaration vill vi informera dig om vilka uppgifter som är inblandade och hur du kan hantera eller förhindra denna datalagring.

Vad är Xing?

Xing är ett socialt nätverk med huvudkontor i Hamburg. Företaget är specialiserat på att hantera professionella kontakter. Med andra ord, till skillnad från andra nätverk, handlar Xing främst om professionellt nätverk. Plattformen används ofta för jobbsökningar eller för att hitta anställda för sitt eget företag. Dessutom erbjuder Xing intressant innehåll om olika professionella ämnen. Den globala motsvarigheten till detta är det amerikanska företaget LinkedIn.

Varför använder vi Xing på vår webbplats?

Det finns nu en flod av sociala mediekanaler och vi är väl medvetna om att din tid är mycket dyrbar. Inte alla sociala mediekanaler i ett företag kan undersökas noggrant. Vi vill därför göra livet så enkelt som möjligt för dig så att du kan dela eller följa intressant innehåll direkt på vår webbplats på Xing. Vi utökar vår tjänst på vår webbplats med sådana ”sociala plugin-program”. Dessutom hjälper de uppgifter som Xing samlar in oss att genomföra riktade reklamåtgärder på plattformen. Detta innebär att vår tjänst endast visas för personer som verkligen är intresserade av den.

Vilka data lagras av Xing?

Xing bietet den Teilen-Button, den Folgen-Button und den Log-in-Button als Plug-in für Websites an. Sobald Sie eine Seite öffnen, wo ein Social-Plug-in von Xing eingebaut ist, verbindet sich Ihr Browser mit Servern in einem von Xing verwendeten Rechenzentrum. Im Falle des Teilen-Buttons sollen – laut Xing – keine Daten gespeichert werden, die einen direkten Bezug auf eine Person herleiten könnten. Insbesondere speichert Xing keine IP-Adresse von Ihnen. Weiters werden im Zusammenhang mit dem Teilen-Button auch keine Cookies gesetzt. Somit findet auch keine Auswertung Ihres Nutzerverhaltens statt. Nähere Informationen dazu erhalten Sie über https://www.xing.com/app/share%3Fop%3Ddata_protection.

Med de andra Xing-plugin-programmen ställs cookies bara in i din webbläsare när du interagerar med plugin-programmet eller klickar på det. Här kan du lagra personuppgifter som din IP-adress, webbläsardata, datum och tid för din sidåtkomst på Xing. Om du har ett XING-konto och är inloggad kommer den insamlade informationen att tilldelas ditt personliga konto och de data som lagras i det.

Följande cookies ställs in i din webbläsare om du klickar på följ- eller inloggningsknappen och ännu inte är inloggad på Xing. Observera att detta är en exempellista och vi kan inte göra anspråk på att vara fullständiga:

Efternamn: AMCVS_0894FF2554F733210A4C98C6%40AdobeOrg
Värde: 1
Användande: Denna cookie används för att skapa och spara identifieringar av webbplatsbesökare.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Efternamn: c_
Värde: 157c609dc9fe7d7ff56064c6de87b019121585453-8
Användande: Vi kunde inte ta reda på mer information om denna cookie.
Utgångsdatum: efter en dag

Efternamn: föregående sida
Värde: wbm%2FWelcome%2Flogin
Användande: Denna cookie sparar webbadressen till den tidigare webbplatsen som du har besökt.
Utgångsdatum: efter 30 minuter

Efternamn: s_cc
Värde: Sann
Användande: Denna Adobe Site Catalyst-cookie avgör om cookies generellt aktiveras i webbläsaren.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Efternamn: s_fid
Värde: 6897CDCD1013221C-39DDACC982217CD1121585453-2
Användande: Denna cookie används för att identifiera en unik besökare.
Utgångsdatum: efter 5 år

Efternamn: besökare_id
Värde: fe59fbe5-e9c6-4fca-8776-30d0c1a89c32
Användande: Besökarkakan innehåller ett unikt besökar-ID och den unika identifieraren för ditt konto.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn:_session_id
Värde: 533a0a6641df82b46383da06ea0e84e7121585453-2
Användande: Denna cookie skapar ett tillfälligt session-ID som används som ett användar-ID under sessionen. Kakan är absolut nödvändig för att tillhandahålla funktionerna i Xing.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Så snart du är inloggad på Xing eller medlem kommer ytterligare personuppgifter definitivt att samlas in, behandlas och sparas. Xing vidarebefordrar också personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för att uppfylla sina egna affärsändamål, om du har gett ditt samtycke eller om det finns en laglig skyldighet.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Xing lagrar data på olika servrar i olika datacenter. Företaget lagrar dessa data tills du tar bort informationen eller tills ett användarkonto raderas. Naturligtvis påverkar detta bara användare som redan är Xing-medlemmar.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Du har rätt att när som helst komma åt dina personuppgifter och även ta bort dem. Även om du inte är Xing -medlem kan du förhindra eventuell databehandling via din webbläsare eller hantera den enligt dina önskemål. De flesta uppgifter sparas via cookies. Hanteringen fungerar lite annorlunda beroende på vilken webbläsare du har.

Du kan också ställa in din webbläsare så att du alltid informeras när en cookie ska ställas in. Då kan du alltid bestämma individuellt om du vill tillåta kakan eller inte.

Vi har försökt att ge dig den viktigaste informationen om databehandling av Xing. På https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung kan du ta reda på mer om databehandlingen av sociala nätverk Xing.

Dela denna sekretesspolicy

Vi har installerat funktioner från ShareThis från ShareThis Inc. (4005 Miranda Ave, Suite 100, Palo Alto, 94304 Kalifornien, USA) på vår webbplats. Dessa är till exempel "dela" plug-ins från olika sociala mediekanaler. Med hjälp av dessa funktioner kan du dela innehållet på vår webbplats på sociala mediekanaler. Om du ringer upp en webbplats med en ShareThis-funktion kan dina data överföras till företaget, lagras och bearbetas. Med denna dataskyddsdeklaration kommer du att ta reda på varför vi använder ShareThis, vilka uppgifter som behandlas och hur du kan förhindra denna dataöverföring.

Vad är ShareThis?

ShareThis är ett teknikföretag som ger webbplatsägare verktyg för att förbättra webbplatsens kvalitet. Genom att använda sociala plugins från ShareThis kan du dela innehållet på vår webbplats i olika sociala mediekanaler som Facebook, Twitter, Instagram och Co. Företaget erbjuder innehållsdelning för över 40 olika kanaler och används av över 3 miljoner webbplatsoperatörer över hela världen. De uppgifter som samlas in av ShareThis används också för enskilda annonser.

Varför använder vi ShareThis på vår webbplats?

Vi vill övertyga med vårt innehåll och naturligtvis är vi glada om vårt innehåll rekommenderas till andra. Då vet vi att vi är på rätt väg. Det enklaste sättet att göra detta är att använda ”Dela-knapparna” direkt på vår webbplats. Tack vare det stora antalet olika sociala mediekanaler kan vårt innehåll också presenteras för en bred publik. Detta hjälper oss att bli mer kända och mer framgångsrika på internet. Plugin-programmen tjänar dig också eftersom du kan dela intressant innehåll med din sociala mediesamhälle med bara ett klick.

Vilka data sparar ShareThis?

Om du delar innehåll med ShareThis och du är inloggad med respektive sociala mediekonto kan data som ditt besök på vår webbplats och delning av innehåll tilldelas användarkontot för motsvarande sociala mediekanal. ShareThis använder cookies, pixlar, HTTP-rubriker och webbläsaridentifierare för att samla in information om ditt besökares beteende. Dessutom delas en del av denna information med tredje part efter pseudonymisering.

Här är en lista över de data som kan behandlas:

 • Unikt ID för en cookie placerad i webbläsaren
 • Allmänt klickbeteende
 • Adresserna till de besökta webbplatserna
 • Sökfrågor genom vilka en besökare kom till ShareThis-sidan
 • Navigering från webbplats till webbplats om detta har gjorts via ShareThis-tjänster
 • Tid på en webbplats
 • Vilka objekt klickades eller markeras
 • IP-adressen till datorn eller den mobila enheten
 • ID för mobilannonsering (Apple IDFA eller Google AAID)
 • Information som finns i HTTP-rubriker eller andra överföringsprotokoll som används
 • Vilket program på datorn (webbläsare) eller vilket operativsystem som användes (iOS)

ShareThis använder cookies, som vi listar nedan som exempel. Du hittar mer om ShareThis-kakorna på https://www.sharethis.com/privacy/.

Efternamn: __unam
Värde: 8961a7f179d1d017ac27lw87qq69V69121585453-5
Användande: Denna cookie räknar "klick" och "delningar" på en webbplats.
Utgångsdatum: efter 9 månader

Efternamn: __stid
Värde: aGCDwF4hjVEI + oIsABW7121585453Ag ==
Användande: Denna cookie lagrar användarnas beteende, såsom de webbplatser som nås, navigering från sida till sida och den tid som spenderas på webbplatsen.Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: __sharethis_cookie_test__
Värde: 0
Användande: Denna cookie övervakar "clickstream" -aktivitet. Det betyder att den tittar på var du klickade på webbplatsen.Utgångsdatum: efter sessionens slut

Anteckning: Vi kan inte göra anspråk på att vara fullständiga här. Vilka kakor som ställs in i det enskilda fallet beror på de inbäddade funktionerna och deras användning.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Dela Detta kommer att behålla insamlad data under en period på upp till 14 månader från det datum datan samlades in. Dela Dessa cookies upphör att gälla 13 månader efter den senaste uppdateringen. Eftersom ShareThis är ett amerikanskt företag överförs och lagras data på amerikanska ShareThis-servrar.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Om du inte längre vill se reklam baserad på data som samlats in av ShareThis kan du använda bortvalsknappen på https://www.sharethis.com/privacy/. Genom att göra detta ställs en opt-out-cookie in som du inte får radera för att behålla denna inställning.

Du kan också ange dina preferenser för användningsbaserad onlineannonsering på http://www.youronlinechoices.com/at/ i preferenshanteringen.

Du har också möjlighet att hantera, inaktivera eller radera data som lagras via cookies i din webbläsare. Hur administrationen fungerar exakt beror på din webbläsare.

Du kan också ställa in din webbläsare så att du alltid informeras när en cookie ska ställas in.

ShareThis är en aktiv deltagare i EU-US Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter. Du hittar mer information om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L1HMAA0&status=Active. Om du vill veta mer om behandlingen av dina uppgifter av ShareThis hittar du all information på https://www.sharethis.com/privacy/.

AddThis sekretesspolicy

Vi använder plugin-program från AddThis från Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA) på vår webbplats. Med dessa plugin-program kan du snabbt och enkelt dela innehållet på vår webbplats med andra. När du besöker en webbplats med en AddThis-funktion kan dina data överföras till AddThis-företaget, lagras och bearbetas. Med denna dataskyddsdeklaration kommer du att få reda på varför vi använder AddThis, vilka data som behandlas och hur du kan förhindra denna dataöverföring.

Vad är AddThis?

Bland annat utvecklar AddThis programvaruverktyg som är integrerade på webbplatser för att göra det möjligt för användare att distribuera innehåll på olika sociala mediekanaler eller via e-post. Dessutom erbjuder AddThis också funktioner för webbplatsanalys. De insamlade uppgifterna används också för att erbjuda Internetanvändare intressebaserad reklam. Tjänsten används av mer än 15 miljoner webbplatsoperatörer över hela världen.

Varför använder vi AddThis på vår webbplats?

Genom att använda knappen AddThis kan du dela intressant innehåll på vår webbplats i olika sociala mediekanaler som Facebook, Twitter, Instagram eller Pinterest. Om du gillar vårt innehåll kommer vi naturligtvis att vara glada om du delar det med din sociala gemenskap. Det enklaste sättet att göra detta är via knappen AddThis.

Vilka data sparas av AddThis?

Om du delar innehåll med AddThis och du är inloggad med respektive sociala mediekonto kan data som ditt besök på vår webbplats och delning av innehåll tilldelas användarkontot för motsvarande sociala mediekanal. AddThis använder cookies, pixlar, HTTP-rubriker och webbläsaridentifierare för att samla in information om ditt besökares beteende. Dessutom delas en del av denna information med tredje part efter pseudonymisering.
Här är en exemplifierande lista över de data som kan behandlas:

 • Unikt ID för en cookie placerad i webbläsaren
 • Adress till den webbplats som besökts
 • Tid för webbplatsbesök
 • Sökfrågor genom vilka en besökare kom till AddThis-sidan
 • Tid på en webbplats
 • IP-adressen till datorn eller den mobila enheten
 • ID för mobilannonsering (Apple IDFA eller Google AAID)
 • Information som finns i HTTP-rubriker eller andra överföringsprotokoll som används
 • Vilket program på datorn (webbläsare) eller vilket operativsystem som användes (iOS)

AddThis använder cookies, som vi listar nedan som exempel och i utdrag. Du kan hitta mer om AddThis-kakorna på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Efternamn: bt2
Värde: 8961a7f179d87qq69V69121585453-3
Användande Denna cookie används för att spela in delar av webbplatsen som besöks för att rekommendera andra delar av webbplatsen.
Utgångsdatum: efter 255 dagar

Efternamn: bku
Värde: ra / 99nTmYN + fZWX7121585453-4
Användande: Denna cookie registrerar anonymiserad användardata såsom din IP-adress, geografiska plats, besökta webbplatser och vilka annonser du har klickat på.
Utgångsdatum: efter 179 dagar

Anteckning: Observera att detta är en exemplarisk lista och att vi inte kan göra anspråk på att vara fullständiga.

AddThis delar också information som den samlar in med andra företag. Mer information finns på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#section5. AddThis använder också den mottagna informationen för att skapa målgrupper och intresseprofiler för att kunna erbjuda användare i samma annonsnätverk intresserelaterad annonsering.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

AddThis lagrar den insamlade informationen i 13 månader från datainsamlingen. 1% av uppgifterna förvaras som en "uppsättning datauppsättning" i högst 24 månader så att affärsrelationen bevaras. I denna "exempeldatapost" är emellertid den direkta och indirekta identifieringen (såsom din IP-adress och cookie-ID) hashad. Detta innebär att personuppgifterna inte längre kan kopplas till dig utan ytterligare information. Eftersom AddThis-företaget har sitt huvudkontor i USA lagras den insamlade informationen också på amerikanska servrar.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Du har rätt att när som helst komma åt dina personuppgifter och även ta bort dem. Om du inte längre vill se reklam baserad på data som samlats in av AddThis kan du använda bortvalsknappen på http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Genom att göra detta ställs en opt-out-cookie in som du inte får radera för att behålla denna inställning.

Du kan också ange dina preferenser för användningsbaserad onlineannonsering på http://www.youronlinechoices.com/at/ i preferenshanteringen.

Din webbläsare erbjuder en möjlighet att förhindra databehandling eller att hantera den enligt dina önskemål. Databehandling fungerar lite annorlunda beroende på webbläsare. Deltagare i EU-USA Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter. Du hittar mer information om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000181AAA. Om du vill veta mer om behandlingen av dina uppgifter av AddThis kan du hitta mer information på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

YouTubes sekretesspolicy

Vi har installerat YouTube-videor på vår webbplats. Så vi kan presentera intressanta videor direkt på vår webbplats. YouTube är en videoportal som har varit ett dotterbolag till Google sedan 2006. Videoportalen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du ringer upp en sida på vår webbplats som har inbäddat en YouTube-video ansluter din webbläsare automatiskt till YouTube- eller Googles servrar. Olika data överförs (beroende på inställningar). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) ansvarar för all databehandling i Europa.

I det följande vill vi förklara mer detaljerat vilka data som bearbetas, varför vi har integrerat YouTube-videor och hur du kan hantera eller ta bort dina data.

Vad är youtube

På YouTube kan användare titta på, betygsätta, kommentera och ladda upp videor gratis. Under de senaste åren har YouTube blivit en av de viktigaste sociala mediekanalerna i världen. Så att vi kan visa videor på vår webbplats tillhandahåller YouTube ett kodutdrag som vi har inbyggt på vår webbplats.

Varför använder vi YouTube-videor på vår webbplats?

YouTube är den videoplattform med flest besökare och bästa innehåll. Vi strävar efter att erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse på vår webbplats. Och naturligtvis bör intressanta videor inte saknas. Med hjälp av våra inbäddade videor ger vi dig ytterligare användbart innehåll utöver våra texter och bilder. Dessutom är vår webbplats lättare att hitta på Googles sökmotor tack vare de inbäddade videorna. Även om vi lägger ut annonser via Google Ads kan Google tack vare den insamlade informationen bara visa dessa annonser för personer som är intresserade av våra erbjudanden.

Vilka data sparas av YouTube?

Så snart du besöker en av våra sidor som har en YouTube-video integrerad, ställer YouTube in minst en cookie som sparar din IP-adress och vår URL. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube vanligtvis tilldela dina interaktioner på vår webbplats till din profil med hjälp av cookies. Detta inkluderar data som sessionens varaktighet, avvisningsfrekvens, ungefärlig plats, teknisk information som webbläsartyp, skärmupplösning eller din internetleverantör. Ytterligare data kan vara kontaktuppgifter, alla betyg, dela innehåll via sociala medier eller lägga till det till dina favoriter på YouTube.

Om du inte är inloggad på ett Google-konto eller ett YouTube-konto lagrar Google data med en unik identifierare som är länkad till din enhet, webbläsare eller app. Till exempel behålls din önskade språkinställning. Men mycket interaktionsdata kan inte sparas eftersom färre kakor är inställda.

I följande lista visar vi cookies som har ställts in i ett test i webbläsaren. Å ena sidan visar vi cookies som ställs in utan ett registrerat YouTube-konto. Å andra sidan visar vi cookies som är inställda med ett registrerat konto. Listan kan inte göra anspråk på att vara fullständig eftersom användardata alltid beror på interaktionerna på YouTube.

Efternamn: YSC
Värde: b9-CV6ojI5Y121585453-1
Användande: Denna cookie registrerar ett unikt ID för att spara statistik över den visade videon.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Efternamn: PREF
Värde: f1 = 50000000
Användande: Denna cookie registrerar också ditt unika ID. Via PREF får Google statistik om hur du använder YouTube-videor på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 8 månader

Efternamn: GPS
Värde: 1
Användande: Denna cookie registrerar ditt unika ID på mobila enheter för att spåra GPS-plats.
Utgångsdatum: efter 30 minuter

Efternamn: VISITOR_INFO1_LIVE
Värde: 95Chz8bagyU
Användande: Denna cookie försöker uppskatta användarens bandbredd på vår webbplats (med inbyggd YouTube-video).
Utgångsdatum: efter 8 månader

Andra cookies som ställs in när du är inloggad på ditt YouTube-konto:

Efternamn: APISID
Värde: zILlvClZSkqGsSwI / AU1aZI6HY7121585453-
Användande: Denna cookie används för att skapa en profil om dina intressen. Uppgifterna används för personliga annonser.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: SAMTYCKE
Värde: JA + AT.de + 20150628-20-0
Användande: Cookien lagrar statusen för en användares samtycke till användningen av olika Googles tjänster. CONSENT används också för säkerhet för att kontrollera användare och skydda användardata från obehöriga attacker.
Utgångsdatum: efter 19 år

Efternamn: HSID
Värde: AcRwpgUik9Dveht0I
Användande: Denna cookie används för att skapa en profil om dina intressen. Dessa uppgifter hjälper till att visa personlig reklam.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: LOGIN_INFO
Värde: AFmmF2swRQIhALl6aL ...
Användande: Denna cookie lagrar information om dina inloggningsuppgifter.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: SAPISID
Värde: 7oaPxoG-pZsJuuF5 / AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Användande: Denna cookie fungerar genom att identifiera din webbläsare och enhet unikt. Den används för att skapa en profil om dina intressen.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: SID
Värde: oQfNKjAsI121585453-
Användande: Denna cookie sparar ditt Google-konto-ID och din senaste inloggningstid i digitalt signerad och krypterad form.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: SIDCC
Värde: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Användande: Denna cookie lagrar information om hur du använder webbplatsen och vilka annonser du kan ha sett innan du besöker vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 3 månader

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Data som YouTube tar emot och behandlar från dig lagras på Googles servrar. De flesta av dessa servrar finns i Amerika. På https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de kan du se exakt var Googles datacenter finns. Dina data distribueras på servrarna. Detta innebär att data kan nås snabbare och är bättre skyddade mot manipulation.

Google lagrar den insamlade informationen under olika tid. Du kan radera viss information när som helst, andra raderas automatiskt efter en begränsad tid och andra sparas av Google under en längre tid. Vissa data (till exempel objekt från "Min aktivitet", foton eller dokument, produkter) som sparas i ditt Google-konto sparas tills du tar bort dem. Även om du inte är inloggad på ett Google-konto kan du radera vissa data som är kopplade till din enhet, webbläsare eller app.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

I grund och botten kan du radera data i Google-kontot manuellt. Med den automatiska raderingsfunktionen för plats- och aktivitetsdata som introducerades 2019 lagras information beroende på ditt beslut - antingen 3 eller 18 månader och raderas sedan.

Oavsett om du har ett Google -konto eller inte kan du konfigurera din webbläsare på ett sådant sätt att Google tar bort eller inaktiverar cookies. Detta fungerar på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder.

Om du i allmänhet inte vill ha cookies kan du ställa in din webbläsare så att den alltid informerar dig när en cookie ska ställas in. På så sätt kan du bestämma för varje enskild cookie om den ska tillåtas eller inte. Eftersom YouTube är ett dotterbolag till Google finns det en gemensam integritetspolicy. Om du vill veta mer om hanteringen av dina uppgifter rekommenderar vi dataskyddsdeklarationen på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

YouTube-prenumerationsknapp Sekretesspolicy

Vi har integrerat YouTube-prenumerationsknappen på vår webbplats. Du kan vanligtvis känna igen knappen med den klassiska YouTube-logotypen. Logotypen visar orden "Prenumerera" eller "YouTube" med vita bokstäver framför en röd bakgrund och den vita "Spela symbolen" till vänster om den. Knappen kan dock också visas i en annan design.

Vår YouTube-kanal erbjuder dig alltid roliga, intressanta eller spännande videor. Med den inbyggda "prenumerationsknappen" kan du prenumerera på vår kanal direkt från vår webbplats och inte behöver ringa upp YouTube-webbplatsen. Vi vill göra tillgång till vårt omfattande innehåll så enkelt som möjligt för dig. Observera att detta gör att YouTube kan spara och bearbeta dina data.

Om du ser en inbyggd prenumerationsknapp på vår webbplats ställer YouTube - enligt Google - åtminstone en cookie. Denna cookie lagrar din IP-adress och vår URL. YouTube kan också ta reda på information om din webbläsare, din ungefärliga plats och ditt förinställda språk på detta sätt. I vårt test sattes följande fyra kakor utan att vara inloggade på YouTube:

Efternamn: YSC
Värde: b9-CV6ojI5121585453Y
Användande: Denna cookie registrerar ett unikt ID för att spara statistik över den visade videon.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Efternamn: PREF
Värde: f1 = 50000000
Användande: Denna cookie registrerar också ditt unika ID. Via PREF får Google statistik om hur du använder YouTube-videor på vår webbplats.
Utgångsdatum: efter 8 månader

Efternamn: GPS
Värde: 1
Användande: Denna cookie registrerar ditt unika ID på mobila enheter för att spåra GPS-plats.
Utgångsdatum: efter 30 minuter

Efternamn: VISITOR_INFO1_LIVE
Värde: 12158545395Chz8bagyU
Användande: Denna cookie försöker uppskatta användarens bandbredd på vår webbplats (med inbyggd YouTube-video).
Utgångsdatum: efter 8 månader

Anteckning: Dessa cookies har ställts in efter ett test och kan inte göra anspråk på att de är fullständiga.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube spara många av dina åtgärder / interaktioner på vår webbplats med hjälp av cookies och tilldela dem till ditt YouTube-konto. Detta ger YouTube-information som hur länge du har surft på vår webbplats, vilken typ av webbläsare du använder, vilken skärmupplösning du föredrar eller vilka åtgärder du utför.

YouTube använder denna information å ena sidan för att förbättra sina egna tjänster och erbjudanden, å andra sidan för att tillhandahålla analyser och statistik för annonsörer (som använder Google Ads).

Vi använder AdSimple Cookie Manager från mjukvaruutvecklings- och onlinemarknadsföringsföretaget AdSimple GmbH, Fabriksgasse 20, 2230 Gänserndorf, på vår webbplats. AdSimple Cookie Manager tillåter oss bland annat att ge dig ett omfattande och dataskyddskompatibelt meddelande så att du själv kan bestämma vilka cookies du tillåter och vilka du inte tillåter. Genom att använda denna programvara kommer data om dig att skickas till AdSimple och lagras. I denna dataskyddsdeklaration informerar vi dig om varför vi använder AdSimple Cookie Manager, vilka data som överförs och lagras och hur du kan förhindra denna dataöverföring.

Vad är AdSimple Cookie Manager?

AdSimple Cookie Manager är programvara som skannar vår webbplats och identifierar och kategoriserar alla befintliga cookies. Som en besökare på webbplatsen kommer du dessutom att informeras om användningen av kakor via ett cookie-tips-skript och du kan själv bestämma vilka kakor du tillåter och vilka inte.

Varför använder vi AdSimple Cookie Manager på vår webbplats?

Vi vill erbjuda dig maximal insyn inom dataskyddet. För att säkerställa detta måste vi först veta exakt vilka cookies som har landat på vår webbplats över tiden. Eftersom AdSimple Cookie Manager regelbundet skannar vår webbplats och lokaliserar alla cookies har vi full kontroll över dessa cookies och kan därför agera i enlighet med GDPR. Detta gör att vi kan informera dig exakt om användningen av cookies på vår webbplats. Dessutom får du alltid ett uppdaterat och dataskyddskompatibelt cookie-meddelande och använder kryssrutan för att själv bestämma vilka cookies du accepterar eller blockerar.

Vilka data sparas av AdSimple Cookie Manager?

Om du godkänner cookies på vår webbplats kommer följande cookie att ställas in av AdSimple Cookie Manager:

Efternamn: acm_status
Värde: ": True," statistics ": true," marketing ": true," socialmedia ": true," settings ": true}
Användande: Din samtycksstatus sparas i denna cookie. Detta innebär att vår webbplats också kan läsa och följa aktuell status vid framtida besök.
Utgångsdatum: efter ett år

Hur länge och var lagras uppgifterna?

All data som samlas in av AdSimple Cookie Manager överförs och lagras endast inom Europeiska unionen. De insamlade uppgifterna lagras på AdSimple-servrarna hos Hetzner GmbH i Tyskland. Endast AdSimple GmbH och Hetzner GmbH har tillgång till dessa uppgifter.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Du har rätt att när som helst komma åt dina personuppgifter och även ta bort dem. Du kan förhindra datainsamling och lagring, till exempel genom att avvisa användningen av cookies via cookie -aviseringsskriptet. Din webbläsare erbjuder en annan möjlighet att förhindra databehandling eller att hantera den enligt dina önskemål. Cookiehantering fungerar lite annorlunda beroende på webbläsare.

Vi hoppas att vi har gett dig en bra överblick över trafiken och databehandlingen av AdSimple Cookie Manager. Om du vill veta mer om det här verktyget rekommenderar vi beskrivningssidan på https://www.adsimple.at/adsimple-cookie-manager/.

Googles reCAPTCHA sekretesspolicy

Vårt primära mål är att säkra och skydda vår webbplats för dig och för oss på bästa möjliga sätt. För att säkerställa detta använder vi Google reCAPTCHA från Google Inc. För det europeiska området ansvarar Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) för alla Googles tjänster. Med reCAPTCHA kan vi avgöra om du verkligen är en kött och blodmänniska och inte en robot eller annan skräppostprogramvara. Vi förstår skräppost som all oönskad information som kommer till oss elektroniskt. Med det klassiska CAPTCHAS var du mest tvungen att lösa text- eller bildpussel för att kontrollera. Med reCAPTCHA från Google behöver vi vanligtvis inte bry dig om sådana pussel. I de flesta fall är det tillräckligt att bara markera rutan och bekräfta att du inte är en bot. Med den nya Invisible reCAPTCHA-versionen behöver du inte ens markera rutan längre. Hur detta fungerar exakt och framför allt vilka data som används för det får du reda på under denna sekretesspolicy.

Vad är reCAPTCHA?

reCAPTCHA är en gratis captcha-tjänst från Google som skyddar webbplatser från skräppostprogramvara och missbruk av icke-mänskliga besökare. Den vanligaste användningen av denna tjänst är när du fyller i formulär på Internet. En captcha-tjänst är en typ av automatiskt Turing-test som är utformat för att säkerställa att en handling på Internet utförs av en människa och inte av en bot. I det klassiska Turing-testet (uppkallat efter datavetenskapsmannen Alan Turing) bestämmer en person skillnaden mellan bot och människa. Med captchas görs detta också av datorn eller ett program. Klassiska captchas arbetar med små uppgifter som är lätta för människor att lösa, men som är mycket svåra för maskiner. Med reCAPTCHA behöver du inte längre lösa pussel aktivt. Verktyget använder moderna risktekniker för att skilja människor från bots. Här behöver du bara kryssa i textfältet "Jag är inte en robot" eller med Invisible reCAPTCHA även om detta inte längre är nödvändigt. Med reCAPTCHA integreras ett JavaScript-element i källtexten och sedan körs verktyget i bakgrunden och analyserar ditt användarbeteende. Programvaran beräknar en så kallad captcha-poäng från dessa användaråtgärder. Google använder denna poäng för att beräkna sannolikheten för att du är mänsklig innan du går in i captcha. reCAPTCHA eller captchas i allmänhet används alltid när robotar kan manipulera eller missbruka vissa handlingar (såsom registreringar, undersökningar etc.).

Varför använder vi reCAPTCHA på vår webbplats?

Vi vill bara välkomna människor av kött och blod på vår sida. Bots eller spam-programvara av alla slag kan säkert stanna hemma. Det är därför vi gör allt vi kan för att skydda oss själva och erbjuda er bästa möjliga användarvänlighet. Av denna anledning använder vi Google reCAPTCHA från Google. Så vi kan vara ganska säkra på att vi kommer att förbli en "botfri" webbplats. Genom att använda reCAPTCHA överförs data till Google för att avgöra om du verkligen är människa. reCAPTCHA tjänar därför säkerheten på vår webbplats och följaktligen också din säkerhet. Till exempel, utan reCAPTCHA kan det hända att en bot registrerar så många e-postadresser som möjligt för att "skräppost" på forum eller bloggar med oönskat reklaminnehåll. Med reCAPTCHA kan vi undvika sådana botattacker.

Vilka data sparas av reCAPTCHA?

reCAPTCHA samlar in personuppgifter från användare för att avgöra om åtgärderna på vår webbplats faktiskt kommer från människor. IP-adressen och andra data som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten kan därför skickas till Google. IP-adresser förkortas nästan alltid i förväg inom EU: s medlemsstater eller andra stater som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan uppgifterna hamnar på en server i USA. IP-adressen kommer inte att kombineras med annan Google-data om du inte är inloggad på ditt Google-konto när du använder reCAPTCHA. Först kontrollerar reCAPTCHA-algoritmen om Google-cookies från andra Google-tjänster (YouTube, Gmail, etc.) redan har placerats i din webbläsare. ReCAPTCHA ställer sedan in ytterligare en cookie i din webbläsare och tar en ögonblicksbild av ditt webbläsarfönster.

Följande lista över samlade webbläsar- och användardata gör inte anspråk på att vara fullständig. Snarare är de exempel på data som, såvitt vi vet, behandlas av Google.

 • Referrer-URL (adressen till den sida som besökaren kommer från)
 • IP-adress (t.ex. 256.123.123.1)
 • Information om operativsystemet (programvaran som möjliggör drift av din dator. Kända operativsystem är Windows, Mac OS X eller Linux)
 • Cookies (små textfiler som sparar data i din webbläsare)
 • Mus- och tangentbordsbeteende (varje åtgärd du utför med musen eller tangentbordet sparas)
 • Inställningar för datum och språk (vilket språk eller vilket datum du har förinställt på din dator sparas)
 • Alla Javascript-objekt (JavaScript är ett programmeringsspråk som gör det möjligt för webbplatser att anpassa sig till användaren. JavaScript-objekt kan samla alla möjliga data under ett namn)
 • Skärmupplösning (visar hur många pixlar bilden består av)

Det är obestridd att Google använder och analyserar dessa uppgifter redan innan du klickar på "Jag är inte en robot". Med den osynliga reCAPTCHA-versionen är det inte ens några kryssningar och hela igenkänningsprocessen körs i bakgrunden. Hur mycket och vilken data Google lagrar exakt kan inte läsas av Google i detalj.

Följande cookies används av reCAPTCHA: Här hänvisar vi till reCAPTCHA demoversion från Google på https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Alla dessa cookies kräver en unik identifierare för spårningsändamål. Här är en lista över kakor som Google reCAPTCHA har satt på demoversionen:

Efternamn: ID
Värde: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-121585453-8
Användande: Denna cookie ställs in av företaget DoubleClick (även ägd av Google) för att registrera och rapportera en användares åtgärder på webbplatsen när hanterar annonser. På detta sätt kan reklameffektivitet mätas och lämpliga optimeringsåtgärder vidtas. IDE lagras i webbläsare under domänen doubleclick.net.
Utgångsdatum: efter ett år

Efternamn: 1P_JAR
Värde: 2019-5-14-12
Användande: Denna cookie samlar in statistik om webbplatsanvändning och mäter omvandlingar. En konvertering sker till exempel när en användare blir en köpare. Cookien används också för att visa relevanta annonser för användarna. Cookien kan också användas för att förhindra att en användare ser samma annons mer än en gång.
Utgångsdatum: efter en månad

Efternamn: ANID
Värde: U7j1v3dZa1215854530xgZFmiqWppRWKOr
Användande: Vi kunde inte ta reda på mycket information om denna cookie. I Googles sekretesspolicy används kakan i samband med "reklamcookies" såsom. B. "DSID", "FLC", "AID", "TAID" nämns. ANID lagras under domänen google.com.
Utgångsdatum: efter 9 månader

Efternamn: SAMTYCKE
Värde: JA + AT.de + 20150628-20-0
Användande: Cookien sparar statusen för en användares samtycke till användning av olika Googles tjänster. CONSENT används också för säkerhet för att kontrollera användare, förhindra bedräglig inloggningsinformation och skydda användardata från obehöriga attacker.
Utgångsdatum: efter 19 år

Efternamn: NID
Värde: 0WmuWqy121585453zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Användande: NID används av Google för att skräddarsy annonser för dina Google-sökningar. Med hjälp av kakan "kommer ihåg" Google dina oftast angivna sökfrågor eller din tidigare interaktion med annonser. Så du får alltid skräddarsydda annonser. Cookien innehåller ett unikt ID för att samla in personliga inställningar för användaren för reklamändamål.
Utgångsdatum: efter 6 månader

Efternamn: DV
Värde: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc121585453-4
Användande: Så snart du har markerat kryssrutan "Jag är inte en robot" kommer denna cookie att ställas in. Cookien används av Google Analytics för personlig annonsering. DV samlar in information i anonym form och används också för att skilja mellan användare.
Utgångsdatum: efter 10 minuter

Anteckning: Den här listan kan inte göra anspråk på att vara fullständig, eftersom erfarenheten har visat att Google ändrar valet av sina kakor om och om igen.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Genom att infoga reCAPTCHA överförs dina data till Googles server. Var exakt dessa uppgifter lagras anger Google inte tydligt, inte ens efter upprepade förfrågningar. Utan att ha fått en bekräftelse från Google kan man anta att data som musinteraktion, tid på webbplatsen eller språkinställningar på den europeiska eller amerikanska Googles servrar. IP-adressen som din webbläsare överför till Google slås i allmänhet inte samman med andra Google-data från andra Google-tjänster. Om du är inloggad på ditt Google-konto medan du använder reCAPTCHA-plugin-programmet slås dock informationen samman. De olika bestämmelserna om dataskydd i Google gäller.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Om du inte vill att någon information om dig eller ditt beteende ska överföras till Google måste du helt logga ut från Google och radera alla Googles cookies innan du besöker vår webbplats eller använder reCAPTCHA -programvaran. I princip överförs uppgifterna automatiskt till Google så snart du besöker vår webbplats. Om du vill radera dessa uppgifter igen måste du kontakta Googles support på https://support.google.com/?hl=de&tid=121585453.

Så om du använder vår webbplats godkänner du att Google LLC och dess representanter automatiskt samlar in, bearbetar och använder data.

Du kan ta reda på lite mer om reCAPTCHA på Googles webbutvecklarsida på https://developers.google.com/recaptcha/. Google går mer in på den tekniska utvecklingen av reCAPTCHA här, men du kommer att förgäves leta efter exakt information om datalagring och dataskyddsfrågor. En bra översikt över den grundläggande användningen av data från Google finns i den interna dataskyddsdeklarationen på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Sekretesspolicy för WooCommerce

Vi har integrerat det öppna källkodssystemet WooCommerce som ett plugin på vår webbplats. Detta WooCommerce-tillägg är baserat på innehållshanteringssystemet WordPress, som är ett dotterbolag till Automattic Inc. (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). De implementerade funktionerna skickar, sparar och bearbetar data till Automattic Inc. I denna dataskyddsdeklaration informerar vi dig om vilka uppgifter som är inblandade, hur nätverket använder dessa data och hur du kan hantera eller förhindra datalagring.

Vad är WooCommerce?

WooCommerce är ett onlinebutikssystem som har varit en del av WordPress-katalogen sedan 2011 och speciellt utvecklad för WordPress-webbplatser. Det är en anpassningsbar, öppen källkods e-handelsplattform som är baserad på WordPress och har också integrerats i vår webbplats som ett WordPress-plugin.

Varför använder vi WooCommerce på vår webbplats?

Vi använder denna praktiska onlinebutikslösning för att kunna erbjuda dig våra fysiska eller digitala produkter eller tjänster på bästa möjliga sätt på vår webbplats. Målet är att ge dig enkel och enkel tillgång till vårt sortiment så att du snabbt och enkelt kan komma till de produkter du vill ha. Med WooCommerce har vi hittat ett bra plugin som uppfyller våra krav på en onlinebutik.

Vilka data sparas av WooCommerce?

Information som du aktivt anger i ett textfält i vår onlinebutik kan samlas in och sparas av WooCommerce eller Automattic. Så när du registrerar dig hos oss eller beställer en produkt kan Automattic samla in, bearbeta och spara dessa uppgifter. Förutom din e-postadress, namn eller adress kan detta också innehålla kreditkort eller faktureringsinformation. Automattic kan sedan använda denna information för sina egna marknadsföringskampanjer.

Det finns också information som Automattic automatiskt samlar in från dig i så kallade serverloggfiler:

 • IP-adress
 • Webbläsarinformation
 • Förinställd språkinställning
 • Datum och tid för webbåtkomst

WooCommerce ställer också in cookies i din webbläsare och använder tekniker som pixeltaggar (webbfyrar), till exempel för att tydligt identifiera dig som användare och för att kunna erbjuda intresserad reklam. WooCommerce använder ett antal olika cookies som ställs in beroende på användarens åtgärd. Det innebär att om du till exempel placerar en produkt i kundvagnen, ställs en cookie in så att produkten förblir i kundvagnen när du lämnar vår webbplats och kommer tillbaka vid en senare tidpunkt.

Här visar vi dig en exemplarisk lista över möjliga kakor som kan ställas in av WooCommerce:

Efternamn: woocommerce_items_in_cart
Värde: 1
Användande: Cookien hjälper WooCommerce att avgöra när innehållet i kundvagnen ändras.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Efternamn: woocommerce_cart_hash
Värde: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204121585453-7
Användande: Denna cookie används också för att känna igen och spara ändringar i din kundvagn.
Utgångsdatum: efter sessionens slut

Efternamn: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Värde: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740121585453-4aa
Användande: Denna cookie innehåller en unik identifierare för dig så att kundvagnens data också kan hittas i databasen.
Utgångsdatum: efter 2 dagar

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Såvida det inte finns en laglig skyldighet att lagra data under en längre tid kommer WooCommerce att radera uppgifterna när de inte längre behövs för sina egna syften för vilka de sparades. Serverloggfiler som innehåller tekniska data i din webbläsare och din IP-adress raderas till exempel efter cirka 30 dagar. Fram till dess använder Automattic data för att analysera trafiken på sina egna webbplatser (till exempel alla WordPress-webbplatser) och för att åtgärda eventuella problem. Uppgifterna lagras på Automattics amerikanska servrar.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter och invända mot dess användning och behandling. Du kan också lämna in ett klagomål till en statlig tillsynsmyndighet när som helst.

Du har också möjlighet att hantera, radera eller inaktivera cookies individuellt i din webbläsare. Observera dock att inaktiverade eller raderade cookies kan ha negativa effekter på funktionerna i vår WooCommerce onlinebutik. Hanteringen av cookies fungerar lite annorlunda beroende på vilken webbläsare du använder.

Automattic är en aktiv deltagare i EU-US Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter. Du hittar mer information om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC.
Du kan hitta mer information om dataskyddsriktlinjen och vilken data som spelas in och hur av WooCommerce på https://automattic.com/privacy/ och allmän information om WooCommerce på https://woocommerce.com/.

Sofortüberweisung dataskyddsdeklaration

Vi erbjuder betalningsmetoden "Sofortüberweisung" från Sofort GmbH för kontant betalning på vår webbplats. Sofort GmbH har varit en del av det svenska företaget Klarna sedan 2014 men har sitt huvudkontor i Tyskland, Theresienhöhe 12, 80339 München.

Om du väljer denna betalningsmetod kommer personuppgifter också att överföras till Sofort GmbH eller Klarna, lagras och behandlas där. Med denna dataskyddstext ger vi dig en översikt av Sofort GmbHs databehandling.

Vad är en "omedelbar överföring"?

Sofortüberweisung är ett onlinebetalningssystem som gör att du kan göra en beställning via nätbanken. Betalningsbehandlingen utförs av Sofort GmbH och vi får omedelbart information om den betalning som gjorts. Denna metod kan användas av alla användare som har ett aktivt nätbankkonto med PIN och TAN. Endast ett fåtal banker stöder fortfarande inte denna betalningsmetod.

Varför använder vi "Sofortüberweisung" på vår webbplats?

Vårt mål med vår webbplats och vår integrerade webbshop är att erbjuda dig bästa möjliga service. Förutom den övergripande upplevelsen på webbplatsen och förutom våra erbjudanden, inkluderar detta också smidig, snabb och säker betalningshantering för dina beställningar. För att säkerställa detta använder vi "Sofortüberweisung" som betalningssystem.

Vilka data sparas av "Sofortüberweisung"?

Om du gör en omedelbar överföring via Sofort / Klarna-tjänsten lagras uppgifter som namn, kontonummer, bankkod, ämne, belopp och datum på företagets servrar. Vi får också denna information via betalningsbekräftelsen.

Som en del av kontotäckningskontrollen kontrollerar Sofort GmbH om ditt kontosaldo och din kreditkredit omfattar betalningsbeloppet. I vissa fall görs också en kontroll för att avgöra om omedelbara överföringar har genomförts framgångsrikt under de senaste 30 dagarna. Dessutom samlas din användaridentifikation (t.ex. användarnummer eller kontraktsnummer) och lagras i förkortad ("hashad") form och din IP-adress. BIC och IBAN sparas också för SEPA-överföringar.

Enligt företaget samlas, lagras eller vidarebefordras inga andra personuppgifter (som kontosaldon, försäljningsdata, tillgänglighetsgränser, kontolistor, mobilnummer, verifieringscertifikat, säkerhetskoder eller PIN / TAN).

Sofortüberweisung använder också cookies för att göra sin egen tjänst mer användarvänlig. När du beställer en produkt kommer du att omdirigeras till Sofort eller Klarna webbplats. Efter den lyckade betalningen kommer du att omdirigeras till vår tack-sida. Följande tre kakor anges här:

Efternamn: SOFUEB
Värde: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7121585453-5
Användande: Denna cookie lagrar ditt sessions-ID.
Utgångsdatum: efter avslutad webbläsarsession

Efternamn: Användare [user_cookie_rules] Värde: 1
Användande: Denna cookie lagrar ditt samtycke till användningen av cookies.
Utgångsdatum: efter tio år

Efternamn: _ga
Värde: GA1.2.69759879.1589470706
Användande: Som standard använder analytics.js _ga-cookien för att spara användar-ID: t. I grund och botten används den för att skilja mellan webbplatsbesökare. Detta är en Google Analytics-cookie.
Utgångsdatum: efter 2 år

Anteckning: Kakorna som listas här gör inte anspråk på att vara fullständiga. Det är alltid möjligt att Sofortüberweisung också använder andra cookies.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

All data som samlas in lagras inom den lagliga lagringsperioden. Denna skyldighet kan vara mellan tre och tio år.

Klarna / Sofort GmbH försöker bara spara data inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om data överförs utanför EU / EES måste dataskyddet följa GDPR, landet måste vara föremål för ett adekvat beslut av EU eller ha US Privacy Shield-certifikat.

Hur kan jag radera mina uppgifter eller förhindra att data sparas?

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Klarna behandlar personuppgifter. Du har alltid rätt till information, korrigering och radering av dina personuppgifter. För att göra detta kan du helt enkelt kontakta företagets dataskyddsteam genom att mejla datenschutz@sofort.com.

Du kan hantera, radera eller inaktivera alla cookies som Sofortüberweisung använder i din webbläsare. Detta fungerar på olika sätt beroende på vilken webbläsare du föredrar.

Microsoft Edge: Ta bort och hantera cookies

Om du vill veta mer om databehandlingen av "Sofortüberweisung" från företaget Sofort GmbH, rekommenderar vi dataskyddsdeklarationen på https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Stripes sekretesspolicy

Vi använder ett betalningsverktyg från det amerikanska teknikföretaget och onlinebetalningstjänsten Stripe på vår webbplats. Stripe Payments Europe (Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland) ansvarar för kunder inom EU. Detta innebär att om du väljer Stripe som betalningsmetod kommer din betalning att behandlas via Stripe-betalningar. De uppgifter som krävs för betalningsprocessen vidarebefordras till Stripe och sparas. I denna dataskyddsdeklaration ger vi dig en översikt av denna databehandling och lagring av Stripe och förklarar varför vi använder Stripe på vår webbplats.

Vad är Stripe?

Teknikföretaget Stripe erbjuder betalningslösningar för onlinebetalningar. Med Stripe är det möjligt att acceptera kredit- och betalkortsbetalningar i vår webbshop. Stripe tar hand om hela betalningsprocessen. En stor fördel med Stripe är att du aldrig behöver lämna vår webbplats eller butiken under betalningsprocessen och betalningen behandlas mycket snabbt.

Varför använder vi Stripe för vår webbplats?

Naturligtvis vill vi erbjuda bästa möjliga service med vår webbplats och vår integrerade onlinebutik, så att du känner dig bekväm på vår webbplats och utnyttjar våra erbjudanden. Vi vet att din tid är värdefull och att särskilt betalningshantering därför måste fungera snabbt och smidigt. Förutom våra andra betalningsleverantörer har vi hittat en partner i Stripe som garanterar säker och snabb betalningshantering.

Vilka data lagrar Stripe?

Om du väljer Stripe som betalningsmetod kommer dina personuppgifter också att överföras till Stripe och lagras där. Detta är transaktionsdata. Dessa uppgifter inkluderar betalningsmetoden (dvs. kreditkort, betalkort eller kontonummer), bankkod, valuta, belopp och betalningsdatum. Vid en transaktion kan ditt namn, din e-postadress, din fakturerings- eller leveransadress och ibland din transaktionshistorik också överföras. Dessa data är nödvändiga för autentisering. Dessutom kan Stripe också spela in ditt namn, adress, telefonnummer och ditt land förutom teknisk information om din enhet (t.ex. IP-adress) för att förhindra bedrägeri, ekonomisk rapportering och för att kunna erbjuda sina egna tjänster i sin helhet.

Stripe säljer inte någon av dina uppgifter till oberoende tredje parter, till exempel marknadsföringsbyråer eller andra företag som inte har något att göra med Stripe-företaget. Uppgifterna kan dock vidarebefordras till interna avdelningar, ett begränsat antal externa Strip-partners eller för att följa lagliga bestämmelser. Stripe använder också cookies för att samla in data. Här är ett urval av cookies som Stripe kan ställa in under betalningsprocessen:

Efternamn: m
Värde: edd716e9-d28b-46f7-8a55-e05f1779e84e040456121585453-5
Användande: Denna cookie visas när du väljer betalningsmetod. Det sparar och känner igen om du besöker vår webbplats via en PC, surfplatta eller smartphone.
Utgångsdatum: efter 2 år

Efternamn: __stripe_mid
Värde: fc30f52c-b006-4722-af61-a7419a5b8819875de9121585453-1
Användande: Denna cookie krävs för att genomföra en kreditkortstransaktion. För att göra detta sparar cookien ditt sessions-ID.
Utgångsdatum: efter ett år

Efternamn: __stripe_sid
Värde: 6fee719a-c67c-4ed2-b583-6a9a50895b122753fe
Användande: Denna cookie sparar också ditt ID och används av Stripe för betalningsprocessen på vår webbplats.
Utgångsdatum: i slutet av sessionen

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Personuppgifter lagras vanligtvis under hela tjänsteleveransen. Detta innebär att informationen kommer att sparas tills vi avslutar samarbetet med Stripe. För att uppfylla de juridiska och officiella skyldigheterna kan Stripe dock också lagra personuppgifter under hela tjänsteleveransen. Eftersom Stripe är ett globalt företag kan informationen också lagras i alla länder där Stripe erbjuder tjänster. På detta sätt kan data också lagras utanför ditt land, till exempel i USA.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Stripe är fortfarande en deltagare i EU-USA Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker dataöverföring av personuppgifter fram till den 16 juli 2020. Efter att EU -domstolen förklarat att avtalet är ogiltigt, förlitar företaget sig inte längre på detta avtal, men agerar fortfarande enligt principerna i Privacy Shield.

Du har alltid rätt till information, korrigering och radering av dina personuppgifter. Om du har några frågor kan du alltid kontakta Stripe -teamet på https://support.stripe.com/contact/email.

Cookies som Stripe använder för sina funktioner kan tas bort, inaktiveras eller hanteras i din webbläsare. Detta fungerar på olika sätt beroende på vilken webbläsare du använder. Observera dock att betalningsprocessen kanske inte längre fungerar.

Vi har nu gett dig en allmän översikt över Stripes behandling och lagring av data. Om du vill få ännu mer och mer exakt information är den detaljerade Stripe -dataskyddsdeklarationen på https://stripe.com/at/privacy en bra källa.

Sekretesspolicy för Cloudflare

Vi använder Cloudflare från Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA) på denna webbplats för att göra vår webbplats snabbare och säkrare. Cloudflare använder cookies och bearbetar användardata. Cloudflare, Inc. är ett amerikanskt företag som erbjuder ett innehållsleveransnätverk och olika säkerhetstjänster. Dessa tjänster finns mellan användaren och vår webbhotellleverantör. Vi kommer att försöka förklara mer detaljerat nedan vad allt detta betyder.

Vad är Cloudflare?

Ett innehållsleveransnätverk (CDN), som tillhandahålls av Cloudflare, är inget annat än ett nätverk av anslutna servrar. Cloudflare har distribuerat sådana servrar över hela världen för att få webbplatser snabbare till din skärm. Enkelt uttryckt gör Cloudflare kopior av vår webbplats och placerar dem på sina egna servrar. När du besöker vår webbplats nu säkerställer ett lastbalanseringssystem att de flesta av våra webbplatser levereras av servern som kan visa vår webbplats för dig snabbast. En CDN förkortar dataöverföringsvägen betydligt till din webbläsare. Således levereras innehållet på vår webbplats till dig av Cloudflare inte bara från vår värdserver utan från servrar från hela världen. Användningen av Cloudflare är särskilt användbar för användare från utlandet eftersom sidan kan levereras från en server i närheten. Förutom snabb leverans av webbplatser erbjuder Cloudflare också olika säkerhetstjänster, som DDoS-skydd eller webbapplikationens brandvägg.

Varför använder vi Cloudflare på vår webbplats?

Naturligtvis vill vi erbjuda dig bästa möjliga service med vår webbplats. Cloudflare hjälper oss att göra vår webbplats snabbare och säkrare. Cloudflare erbjuder oss både webboptimering och säkerhetstjänster som DDoS -skydd och webbbrandvägg. Detta inkluderar också en omvänd proxy och innehållsdistributionsnätverket (CDN). Cloudflare blockerar hot och begränsar kränkande robotar och sökrobotar som slösar bort vår bandbredd och serverresurser. Genom att lagra vår webbplats på lokala datacenter och blockera skräppostprogram kan Cloudflare minska vår bandbreddsanvändning med cirka 60%. Att tillhandahålla innehåll via ett datacenter i ditt område och göra några webboptimeringar där minskar den genomsnittliga laddningstiden för en webbplats med cirka hälften. Med inställningen "I'm Under Attack Mode" ("I'm under attack" mode), enligt Cloudflare, kan ytterligare attacker försvagas genom att visa en JavaScript -aritmetisk uppgift som måste lösas innan en användare kan komma åt en webbplats. Sammantaget gör detta vår webbplats mycket kraftfullare och mindre mottaglig för skräppost eller andra attacker.

Vilka data sparar Cloudflare?

Cloudflare vidarebefordrar i allmänhet endast data som kontrolleras av webbplatsoperatörer. Innehållet bestäms inte av Cloudflare utan alltid av webbplatsoperatören själv. Dessutom kan Cloudflare samla in viss information om användningen av vår webbplats och behandla data som skickas av oss eller för vilka Cloudflare har fått instruktioner. I de flesta fall tar Cloudflare emot data som IP-adress, kontakt- och protokollinformation, säkerhetsfingeravtryck och prestandadata för webbplatser. Loggdata hjälper till exempel Cloudflare att identifiera nya hot. På detta sätt kan Cloudflare garantera en hög skyddsnivå för vår webbplats. Cloudflare behandlar dessa data som en del av tjänsterna i enlighet med tillämplig lag. Detta inkluderar naturligtvis även den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Av säkerhetsskäl använder Cloudflare också en cookie. Cookien (__cfduid) används för att identifiera enskilda användare bakom en delad IP-adress och för att tillämpa säkerhetsinställningar för varje enskild användare. Denna cookie blir mycket användbar, till exempel om du använder vår webbplats från en plats med ett antal infekterade datorer. Men om din dator är pålitlig kan vi känna igen detta med hjälp av kakan. På detta sätt kan du surfa på vår hemsida obehindrat och oroande, trots infekterade datorer i ditt område. Det är också viktigt att veta att denna cookie inte sparar några personuppgifter. Denna cookie är viktig för säkerhetsfunktionerna i Cloudflare och kan inte inaktiveras.

Cloudflare-kakor

Efternamn: __cfduid
Värde: d798bf7df9c1ad5b7583eda5cc5e78121585453-3
Användande: Säkerhetsinställningar för varje enskild besökare
Utgångsdatum: efter ett år

Cloudflare fungerar också med tredjepartsleverantörer. De får endast behandla personuppgifter under instruktioner från Cloudflare och i enlighet med dataskyddsriktlinjerna och andra sekretess- och säkerhetsåtgärder. Utan vårt uttryckliga samtycke förmedlar Cloudflare inga personuppgifter.

Hur länge och var lagras uppgifterna?

Cloudflare lagrar din information främst i USA och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Cloudflare kan överföra och få tillgång till informationen som beskrivs ovan från hela världen. Generellt lagrar Cloudflare data på användarnivå för gratis-, Pro- och Business-versioner av domäner i mindre än 24 timmar. För företagsdomäner som har aktiverat Cloudflare-loggar (tidigare Enterprise LogShare eller ELS) kan data lagras i upp till 7 dagar. Men om IP-adresser utlöser säkerhetsvarningar på Cloudflare kan det finnas undantag från lagringstiden som anges ovan.

Hur kan jag radera mina data eller förhindra datalagring?

Cloudflare lagrar endast dataloggar så länge som nödvändigt, och i de flesta fall raderas dessa data inom 24 timmar. Cloudflare lagrar inte heller några personuppgifter, till exempel din IP -adress. Det finns dock information som Cloudflare lagrar på obestämd tid som en del av sina permanenta loggar för att förbättra Cloudflare Resolvers övergripande prestanda och identifiera eventuella säkerhetsrisker. Du kan ta reda på exakt vilka permanenta loggar som sparas på https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/. All data som Cloudflare samlar in (tillfälligt eller permanent) rensas från alla personuppgifter. Alla permanenta loggar är också anonymiserade av Cloudflare.

I sin integritetspolicy anger Cloudflare att de inte ansvarar för innehållet de får. Om du till exempel frågar Cloudflare om du kan uppdatera eller ta bort ditt innehåll, hänvisar Cloudflare i allmänhet till oss som webbplatsoperatör. Du kan också helt förhindra hela insamlingen och behandlingen av dina data med Cloudflare genom att inaktivera körningen av skriptkoden i din webbläsare eller genom att integrera en skriptblockerare i din webbläsare.

Cloudflare är en aktiv deltagare i EU-USA Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter. Du hittar mer information om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0.
Du hittar mer information om dataskydd på Cloudflare på https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

jQuery CDN sekretesspolicy

För att leverera vår webbplats eller alla våra enskilda undersidor (webbplatser) till dig snabbt och enkelt på olika enheter använder vi tjänsterna från jQuery CDN från företaget jQuery Foundation. jQuery distribueras via Content Delivery Network (CDN) från det amerikanska mjukvaruföretaget StackPath (LCC 2012 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA). Denna tjänst lagrar, hanterar och behandlar dina personuppgifter.

Ett innehållsleveransnätverk (CDN) är ett nätverk av regionalt distribuerade servrar som är anslutna till varandra via Internet. Genom detta nätverk kan innehåll, särskilt mycket stora filer, levereras snabbt även med stora belastningstoppar.

jQuery använder JavaScript-bibliotek för att snabbt kunna leverera innehåll på webbplatsen. En CDN-server laddar nödvändiga filer för detta. Så snart en anslutning till CDN-servern har upprättats registreras och sparas din IP-adress. Detta händer bara om dessa uppgifter inte redan har sparats i din webbläsare från ett tidigare webbplatsbesök.

I riktlinjerna för dataskydd för StackPath nämns det uttryckligen att StackPath använder aggregerade och anonymiserade data från olika tjänster (som jQuery) för att utöka säkerheten och för sina egna tjänster. Dessa uppgifter kan dock inte identifiera dig som person.

Om du inte vill att denna dataöverföring ska ske har du alltid möjlighet att installera Java -skriptblockerare som ghostery.com eller noscript.net. Du kan också helt enkelt inaktivera körningen av JavaScript -kod i din webbläsare. Om du bestämmer dig för att inaktivera JavaScript -kod kommer de vanliga funktionerna också att ändras. Till exempel laddas en webbplats inte längre lika snabbt.

StackPath är en aktiv deltagare i EU-US Privacy Shield Framework, som reglerar korrekt och säker överföring av personuppgifter. Du hittar mer information om detta på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active.
Du hittar mer information om dataskydd på StackPath på https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/ och på jQuery på https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019 /11 /OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf.

Källa: Skapad med dataskyddsgeneratorn från AdSimple® SEO i samarbete med meinhaushalt.at

sv_SESvenska