EN 1186 - artiklar för kontakt med livsmedel

Denna standard definierar termer, användningsområden och testmetoder för material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Detta är ett centralt test för lämpligheten för kontakt med livsmedel för att säkerställa överensstämmelse enligt (EU) 1935/2004 och 10/2011

Test procedur

Standardmigreringstestförfarandena, ersättningstestförfaranden och alternativa testförfaranden beskrivs och definieras här.

Kriterierna för tillämpningen av de enskilda testmetoderna anges också här.

Testa media

Vidare specificeras respektive testmedia för testerna. Här görs en grov skillnad mellan de vattenhaltiga och feta testmatarna.

Villkor för migrationsstudier

Testförhållandena skiljer sig åt i olika kategorier:

  • Kontakt i mindre än 15 minuter vid temperaturer mellan 70 ° C och 100 ° C
  • Kontakt i mikrovågsugn
  • Kontaktförhållanden som orsakar fysiska eller andra förändringar
  • Testning vid låga temperaturer
  • Testning vid hög temperatur
  • Kepsar, tätningar, pluggar eller liknande förslutningsanordningar
  • Rör, kranar, ventiler och filter

Exempel på geometrier

En viktig punkt är definitionen av proverna och deras geometrier.

Här är viktiga kriterier som: yta / volymförhållande, testning av en yta genom fyllning, föremål för flera användningsområden, etc.

Våra produkter

sv_SESvenska