odtlačok

Informačná povinnosť podľa zákona o elektronickom obchode, zákonníka spoločnosti, obchodných predpisov a zverejňovacia povinnosť podľa zákona o médiách.

Infinitymed Ltd.
Dingolfinger Str. 15,
81673 Mníchov,
Nemecko

Predmet podnikania: Výroba a obchod s výrobkami na ochranu osôb a výrobkov, výroba a obchod s lekárskymi výrobkami a príslušenstvom pre zdravotnícke pomôcky v zmysle § 3 zákona o zdravotníckych pomôckach (s výnimkou liekov v zmysle § 2 ods. 1) zákona o liekoch)
Súd v obchodnom registri: Mníchov
Ústredie: 81673 Mníchov

Tel.: +49 (0) 89 693 141 25
Fax: +49 (0) 89 693 141 27
E-mail: info@infinitymed.health

Dozorný orgán / živnostenský úrad: HRG Mníchov
Stav zadávateľa: Nemecko

výkonný riaditeľ
Roberto Divkovič

Štruktúra vlastníctva
Partner Roberto Divkovic 100%

Zdroj: Vytvorené pomocou generátora odtlačkov AdSimple® v spolupráci s aboutbusiness.at

Riešenie sporov EÚ

V súlade s nariadením o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení sporov) by sme vás chceli informovať o platforme riešenia sporov online (platforma OS).
Spotrebitelia majú možnosť podávať sťažnosti na platforme Európskej komisie pre riešenie sporov online na adrese http://ec.europa.eu/odr?tid=121585453. Potrebné kontaktné údaje nájdete vyššie v našom právnom upozornení.

Chceli by sme však zdôrazniť, že nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na konaniach na urovnanie sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky

Neustále vyvíjame obsah tejto webovej stránky a snažíme sa poskytovať správne a aktuálne informácie. Bohužiaľ nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za správnosť všetkého obsahu na tomto webe, najmä za obsah poskytnutý tretími stranami.

Ak spozorujete problematický alebo nelegálny obsah, okamžite nás kontaktujte, kontaktné údaje nájdete v tiráži.

Zodpovednosť za odkazy na tomto webe

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, za ktorých obsah nezodpovedáme. Podľa § 17 EKG nezodpovedáme za prepojené webové stránky, pretože sme nemali informácie o nezákonných aktivitách, nevšimli sme si také nezákonné činnosti a odkazy by sme okamžite odstránili, ak by sme sa dozvedeli o nezákonných aktivitách.

Ak si všimnete nelegálne odkazy na našej webovej stránke, kontaktujte nás, kontaktné údaje nájdete v právnom oznámení.

Zmienka o autorských právach

Na všetok obsah tejto webovej stránky (obrázky, fotografie, texty, videá) sa vzťahujú autorské práva. V prípade potreby budeme zákonne stíhať neoprávnené použitie častí obsahu na našom webe.

Ak na tejto webovej stránke nájdete obsah, ktorý porušuje autorské práva, kontaktujte nás.

Fotografický kredit

Obrázky, fotografie a grafiky na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.

Práva na obrázok patria nasledujúcim fotografom a spoločnostiam:

 • Roberto Divkovič
 • Michael Wagner
 • www.unsplash.com
 • www.pexels.com

Ochrana dát

Obsah

súkromia

Toto vyhlásenie o ochrane údajov sme spísali (verzia 01/01/1970-121585453), aby sme vám v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 vysvetlili, aké informácie zhromažďujeme, ako údaje používame a aké možnosti máte ako návštevníka tejto webovej stránky.

Bohužiaľ, z povahy veci vychádzajú tieto vysvetlenia veľmi technicky, najdôležitejšie veci sme sa však pokúsili popísať čo najjednoduchšie a najjasnejšie.

Automatické ukladanie údajov

Pri dnešnej návšteve webových stránok sa automaticky vytvárajú a ukladajú určité informácie, a to aj na týchto webových stránkach.

Ak navštívite našu webovú stránku v súčasnej podobe, náš webový server (počítač, na ktorom je táto webová stránka uložená) automaticky ukladá údaje, ako napr

 • adresu (URL) navštívenej webovej stránky
 • Prehliadač a verzia prehliadača
 • použitý operačný systém
 • adresa (URL) predtým navštívenej stránky (URL sprostredkovateľa)
 • názov hostiteľa a IP adresa zariadenia, z ktorého sa vykonáva prístup
 • Dátum a čas

v súboroch (súbory denníka webového servera).

Súbory denníka webového servera sa spravidla ukladajú na dva týždne a potom sa automaticky odstránia. Tieto údaje neposkytujeme ďalej, ale nemôžeme vylúčiť, že tieto údaje sa zobrazia v prípade nezákonného správania.

Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookie HTTP na ukladanie údajov špecifických pre používateľov.
V nasledujúcej časti vysvetľujeme, čo sú súbory cookie a prečo sa používajú, aby ste lepšie porozumeli nasledujúcemu vyhláseniu o ochrane údajov.

Čo sú to vlastne cookies?

Kedykoľvek surfujete na internete, používate prehliadač. Známymi prehliadačmi sú napríklad Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer a Microsoft Edge. Väčšina webových stránok ukladá malé textové súbory do vášho prehliadača. Tieto súbory sa nazývajú cookies.

Jedna vec sa nedá vylúčiť z ruky: Súbory cookie sú skutočne užitoční malí pomocníci. Takmer všetky webové stránky používajú súbory cookie. Presnejšie povedané, ide o súbory cookie HTTP, pretože existujú aj ďalšie súbory cookie pre iné oblasti použitia. HTTP cookies sú malé súbory, ktoré náš web ukladá do vášho počítača. Tieto súbory cookie sa automaticky umiestňujú do priečinka cookie, ktorý je „mozgom“ vášho prehliadača. Cookie sa skladá z mena a hodnoty. Pri definovaní súboru cookie musí byť tiež zadaný jeden alebo viac atribútov.

Súbory cookie ukladajú určité používateľské údaje o vás, napríklad jazykové alebo osobné nastavenia stránky. Keď znova vyvoláte našu stránku, váš prehliadač prenesie „používateľské“ informácie späť na našu stránku. Vďaka cookies naša webová stránka vie, kto ste a ponúka vám nastavenia, na ktoré ste zvyknutí. V niektorých prehľadávačoch má každý súbor cookie svoj vlastný súbor, v iných, ako je napríklad Firefox, sú všetky súbory cookie uložené v jednom súbore.

Existujú súbory cookie prvej strany aj súbory cookie tretích strán. Súbory cookie prvej strany sa vytvárajú priamo z našej strany, súbory cookie tretích strán vytvárajú partnerské weby (napr. Google Analytics). Každý súbor cookie musí byť vyhodnotený individuálne, pretože každý súbor cookie ukladá odlišné údaje. Čas exspirácie súboru cookie sa tiež líši od niekoľkých minút do niekoľkých rokov. Súbory cookie nie sú softvérovými programami a neobsahujú vírusy, trójske kone ani iných „škodcov“. Cookies tiež nemôžu získať prístup k informáciám na vašom PC.

Napríklad údaje súborov cookie môžu vyzerať takto:

Priezvisko: _ga
Hodnota: GA1.2.1326744211.152121585453-9
Použitie: Diferenciácia návštevníkov webových stránok
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Prehliadač by mal byť schopný podporovať tieto minimálne veľkosti:

 • Najmenej 4096 bajtov na súbor cookie
 • Minimálne 50 súborov cookie na doménu
 • Spolu najmenej 3 000 súborov cookie

Aké typy súborov cookie existujú?

Otázka, ktoré súbory cookie konkrétne používame, závisí od použitých služieb a je objasnená v nasledujúcich častiach vyhlásenia o ochrane údajov. V tejto chvíli by sme chceli stručne prediskutovať rôzne typy súborov cookie HTTP.

Existujú 4 typy súborov cookie:

Základné súbory cookie
Tieto cookies sú potrebné na zabezpečenie základných funkcií webovej stránky. Napríklad tieto cookies sú potrebné, keď používateľ vloží produkt do nákupného košíka, potom pokračuje v surfovaní na ďalších stránkach a k pokladni sa dostane až neskôr. Tieto cookies neodstránia nákupný košík, aj keď používateľ zavrie svoje okno prehliadača.

Príslušné cookies
Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o správaní používateľa a o tom, či používateľ prijíma chybové správy. Tieto cookies sa navyše používajú na meranie času načítania a správania sa webových stránok v rôznych prehľadávačoch.

Cieľovo orientované cookies
Tieto cookies zaisťujú lepšiu užívateľskú prívetivosť. Ukladajú sa napríklad zadané umiestnenia, veľkosti písma alebo údaje formulárov.

Reklamné cookies
Tieto súbory cookie sa tiež nazývajú súbory cookie zacielenia. Slúžia na doručenie prispôsobenej reklamy používateľovi. To môže byť veľmi praktické, ale aj veľmi nepríjemné.

Pri prvej návšteve webových stránok sa vás zvyčajne opýta, ktoré z týchto typov súborov cookie chcete povoliť. Toto rozhodnutie je samozrejme uložené aj v súbore cookie.

Ako môžem vymazať cookies?

Sami sa rozhodnete, ako a či chcete používať súbory cookie. Bez ohľadu na to, z ktorej služby alebo z ktorej webové stránky súbory cookie pochádzajú, máte vždy možnosť súbory cookie vymazať, deaktivovať alebo povoliť iba čiastočne. Môžete napríklad zablokovať súbory cookie tretích strán, ale povoliť všetky ostatné súbory cookie.

Ak chcete zistiť, ktoré súbory cookie boli uložené vo vašom prehliadači, ak chcete zmeniť alebo odstrániť nastavenia súborov cookie, nájdete to v nastaveniach prehliadača.

Ak súbory cookie spravidla nechcete, môžete si nastaviť prehľadávač tak, aby vás vždy informoval, kedy sa má súbor cookie nastaviť. Pre každý jednotlivý súbor cookie sa môžete rozhodnúť, či súbor cookie povolíte. Postup sa líši v závislosti od prehliadača. Najlepšie je vyhľadávať pokyny v službe Google s hľadaným výrazom „odstrániť súbory cookie Chrome“ alebo „deaktivovať súbory cookie Chrome“ v prípade prehliadača Chrome.

A čo moja ochrana údajov?

Od roku 2009 existujú takzvané „pokyny pre súbory cookie“. Uvádza sa v ňom, že na ukladanie súborov cookie je potrebný váš súhlas. V rámci krajín EÚ však na tieto usmernenia stále existujú veľmi odlišné reakcie. V Rakúsku však bola táto smernica implementovaná v § 96 ods. 3 zákona o telekomunikáciách (TKG).

Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a nebojíte sa technickej dokumentácie, odporúčame https://tools.ietf.org/html/rfc6265, žiadosť o pripomienky pracovnej skupiny pre internetové inžinierstvo (IETF) s názvom „Správa stavu HTTP Mechanizmus".

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám prenášate elektronicky na tomto webe, ako je meno, e-mailová adresa, adresa alebo iné osobné informácie v súvislosti s odoslaním formulára alebo komentárov v blogu, ukladáme my spolu s časom a IP. Adresa sa používa iba na určený účel, je bezpečne uložená a nie je poskytovaná tretím stranám.

Vaše osobné údaje preto používame iba na komunikáciu s tými návštevníkmi, ktorí výslovne požadujú kontakt, a na spracovanie služieb a produktov ponúkaných na tejto webovej stránke. Vaše osobné údaje neposkytujeme bez vášho súhlasu, ale nemôžeme vylúčiť, že tieto údaje budú zobrazené v prípade nezákonného správania.

Ak nám pošlete osobné údaje e-mailom - mimo tohto webu -, nemôžeme zaručiť bezpečný prenos a ochranu vašich údajov. Odporúčame vám, aby ste nikdy neposielali dôverné údaje nezašifrované e-mailom.

Práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Podľa ustanovení GDPR a rakúskeho zákona o ochrane údajov (DSG) máte nasledujúce práva:

 • Právo na opravu (článok 16 GDPR)
 • Právo na výmaz („právo na zabudnutie“) (článok 17 GDPR)
 • Právo na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
 • Právo na oznámenie - oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo s obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
 • Právo na námietku (článok 21 GDPR)
 • Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní - vrátane profilovania (článok 22 GDPR)

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov je v rozpore so zákonom o ochrane údajov alebo že boli vaše nároky na ochranu údajov porušené iným spôsobom, môžete sa sťažovať na dozornom úrade, ktorým je orgán na ochranu údajov v Rakúsku, ktorého webovú stránku nájdete na https : // www. Nájsť dsb.gv.at/.

Vyhodnotenie správania návštevníkov

V nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov vás informujeme, či a ako hodnotíme údaje z vašej návštevy tejto webovej stránky. Vyhodnotenie zhromaždených údajov je zvyčajne anonymné a nemôžeme vašu osobu odvodiť z vášho správania na tejto webovej stránke.

Viac informácií o tom, ako môžete vzniesť námietku proti tejto analýze údajov o návštevách, nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

Šifrovanie TLS s https

Na bezpečné prenášanie údajov na internete používame protokol https (ochrana údajov prostredníctvom návrhu technológie, článok 25 ods. 1 GDPR). Použitím TLS (Transport Layer Security), šifrovacieho protokolu na bezpečný prenos údajov na internete, môžeme zaistiť ochranu dôverných údajov. Použitie tejto ochrany prenosu údajov spoznáte podľa malého symbolu zámku v ľavom hornom rohu prehliadača a použitia schémy https (namiesto http) ako súčasti našej internetovej adresy.

Pravidlá ochrany osobných údajov služby Mapy Google

Na našich webových stránkach používame Mapy Google od spoločnosti Google Inc. Za oblasť Európy zodpovedá za všetky služby spoločnosti Google spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Vďaka Mapám Google vám môžeme lepšie ukázať polohy a prispôsobiť tak našu službu vašim potrebám. Používaním služby Mapy Google sa údaje prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google. Tu by sme chceli ísť podrobnejšie o tom, čo sú Mapy Google, prečo používame túto službu Google, ktoré údaje sú uložené a ako tomu môžete zabrániť.

Čo sú Mapy Google?

Google Maps je internetová mapová služba od spoločnosti Google. Pomocou aplikácie Mapy Google môžete vyhľadávať presné polohy miest, pamiatok, ubytovania alebo spoločností online pomocou počítača, tabletu alebo aplikácie. Ak sú spoločnosti zastúpené v službe Moja firma na Googli, okrem miesta sa zobrazia aj ďalšie informácie o spoločnosti. S cieľom ukázať, ako sa tam dostať, je možné mapové časti miesta integrovať do webových stránok pomocou kódu HTML. Mapy Google zobrazujú zemský povrch ako cestnú mapu alebo ako letecký alebo satelitný obrázok. Vďaka snímkam Street View a vysokokvalitným satelitným snímkam je možné dosiahnuť veľmi presné znázornenie.

Prečo používame Mapy Google na našom webe?

Celé naše úsilie na tejto stránke je zamerané na to, aby sme vám na našej webovej stránke poskytli užitočný a zmysluplný čas. Integráciou aplikácie Mapy Google vám môžeme poskytnúť najdôležitejšie informácie o rôznych miestach. Na prvý pohľad vidíte, kde sídlime. Popis trasy vám vždy ukáže najlepšiu alebo najrýchlejšiu cestu k nám. Trasu pre trasy nájdete autom, hromadnou dopravou, pešo alebo na bicykli. Pre nás je poskytovanie služby Mapy Google súčasťou nášho zákazníckeho servisu.

Ktoré údaje ukladajú Mapy Google?

Aby mohla služba Mapy Google ponúkať svoje úplné služby, musí od vás spoločnosť zaznamenávať a ukladať údaje. Patria sem zadané hľadané výrazy, vaša IP adresa a súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Ak použijete funkciu plánovača trás, uloží sa aj zadaná počiatočná adresa. Toto ukladanie údajov sa však uskutočňuje na webových stránkach Máp Google. Môžeme vás o tom iba informovať, ale nemôžeme to ovplyvniť. Pretože sme na našu webovú stránku integrovali Mapy Google, Google umiestni do vášho prehliadača aspoň jeden súbor cookie (meno: NID). Tento súbor cookie ukladá údaje o vašom správaní používateľov. Google tieto údaje používa predovšetkým na optimalizáciu svojich vlastných služieb a na poskytovanie individuálnej prispôsobenej reklamy.

Nasledujúci súbor cookie je vo vašom prehliadači nastavený z dôvodu integrácie služby Mapy Google:

Priezvisko: NID
Hodnota: 188 = h26c1Ktha7fCQTx8rXgLyATyITJ121585453-5
Použitie: Spoločnosť NID používa spoločnosť Google na prispôsobenie reklám pre vaše vyhľadávania Google. Pomocou cookie si Google „pamätá“ vaše najčastejšie zadávané vyhľadávacie dotazy alebo vašu predchádzajúcu interakciu s reklamami. Takže vždy dostanete prispôsobenú reklamu. Cookie obsahuje jedinečné ID, ktoré Google používa na zhromažďovanie vašich osobných nastavení na reklamné účely.
Dátum spotreby: po 6 mesiacoch

Anotácia: Nemôžeme zaručiť úplnosť uložených údajov. Zmeny nemožno nikdy vylúčiť, najmä pri používaní súborov cookie. Na identifikáciu súboru cookie NID bola vytvorená samostatná testovacia stránka, do ktorej boli integrované iba Mapy Google.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Servery Google sa nachádzajú v dátových centrách po celom svete. Väčšina serverov sa však nachádza v Amerike. Z tohto dôvodu sú vaše údaje čoraz častejšie uložené aj v USA. Tu si môžete prečítať, kde presne sa dátové centrá Google nachádzajú: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Google distribuuje údaje na rôznych dátových nosičoch. To znamená, že k údajom je možné získať rýchlejší prístup a sú lepšie chránené pred akýmkoľvek pokusom o manipuláciu. Každé dátové centrum má tiež špeciálne núdzové programy. Ak napríklad nastanú problémy s hardvérom Google alebo prírodná katastrofa ochromí servery, dáta sú stále v značnej miere chránené.

Google ukladá niektoré údaje po stanovenú dobu. Pokiaľ ide o ďalšie údaje, Google ponúka iba možnosť ich manuálneho odstránenia. Spoločnosť tiež anonymizuje informácie (napríklad reklamné údaje) v protokoloch servera odstránením časti adresy IP a informácií o súboroch cookie po 9, respektíve 18 mesiacoch.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Vďaka funkcii automatického mazania údajov o polohe a aktivitách zavedenej v roku 2019 sa informácie o určovaní polohy a aktivite na webe / v aplikáciách - v závislosti od vášho rozhodnutia - ukladajú buď na 3 alebo 18 mesiacov a potom sa odstránia. Okrem toho môžete tieto údaje z histórie kedykoľvek manuálne odstrániť prostredníctvom účtu Google. Ak chcete úplne zabrániť zaznamenaniu svojej polohy, musíte vo svojom účte Google pozastaviť sekciu Aktivita na webe a v aplikáciách. Kliknite na položku Údaje a prispôsobenie a potom na možnosť Nastavenia aktivity. Tu môžete činnosti zapnúť alebo vypnúť.

Jednotlivé cookies môžete tiež deaktivovať, mazať alebo spravovať vo svojom prehliadači. V závislosti od toho, ktorý prehliadač používate, to vždy funguje trochu inak.

Ak súbory cookie spravidla nechcete, môžete si nastaviť prehľadávač tak, aby vás vždy informoval, kedy sa má súbor cookie nastaviť. Týmto spôsobom sa môžete rozhodnúť pre každý jednotlivý súbor cookie, či to povolíte alebo nie.

Google je aktívnym účastníkom rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý reguluje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tomto nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI. Ak sa chcete dozvedieť viac o spracovaní údajov spoločnosťou Google, odporúčame vám vlastné vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google Fonts

Na našom webe používame písma Google. Toto sú „písma Google“ od spoločnosti Google Inc. Za európsky priestor zodpovedá za všetky služby Google spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko).

Ak chcete používať písma Google, nemusíte sa prihlasovať ani zadávať heslo. Ďalej sa vo vašom prehliadači neukladajú žiadne cookies. Súbory (CSS, písma) sú požadované od domén Google fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Podľa spoločnosti Google sú žiadosti o CSS a písma úplne oddelené od všetkých ostatných služieb Google. Ak máte účet Google, nemusíte sa obávať, že sa údaje vášho účtu Google prenesú do spoločnosti Google, keď používate písma Google. Google zaznamenáva použitie CSS (kaskádových štýlov) a použitých typov písma a tieto údaje bezpečne ukladá. Pozrime sa bližšie na to, ako vyzerá dátové úložisko.

Čo sú písma Google?

Google Fonts (predtým Google Web Fonts) je adresár s viac ako 800 fontmi, ktoré spoločnosť Google sprístupňuje svojim používateľom bezplatne.

Mnoho z týchto typov písma je vydávaných pod licenciou SIL Open Font License, zatiaľ čo iné sú vydávané pod licenciou Apache. Obidve sú bezplatnými softvérovými licenciami.

Prečo na svojej webovej stránke používame písma Google?

V prípade typov písma Google môžeme písma používať na našich vlastných webových stránkach a nemusíme ich nahrávať na náš vlastný server. Fonty Google sú dôležitým komponentom pri udržiavaní vysokej kvality našich webových stránok. Všetky písma Google sú automaticky optimalizované pre web, čo šetrí objem dát a predstavuje veľkú výhodu, najmä pri použití na mobilných zariadeniach. Keď navštívite našu stránku, malá veľkosť súboru zaručuje rýchly čas načítania. Fonty Google sú navyše zabezpečené webové písma. Rôzne systémy syntézy obrázkov (vykresľovania) v rôznych prehľadávačoch, operačných systémoch a mobilných zariadeniach môžu viesť k chybám. Takéto chyby môžu čiastočne skresliť texty alebo celé webové stránky. Vďaka sieti rýchleho doručovania obsahu (CDN) nevznikajú pri písmach Google žiadne problémy naprieč platformami. Fonty Google podporujú všetky bežné prehľadávače (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) a spoľahlivo fungujú na väčšine moderných mobilných operačných systémov vrátane Android 2.2+ a iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Používame teda písma Google, aby sme mohli prezentovať celú našu online službu čo najkrajšie a najkonzistentnejšie.

Ktoré údaje ukladá Google?

Keď navštívite našu webovú stránku, písma sa stiahnu zo servera Google. Toto externé volanie prenáša údaje na server Google. Týmto spôsobom spoločnosť Google tiež rozpoznáva, že vy alebo vaša adresa IP navštevujete našu webovú stránku. Rozhranie Google Fonts API bolo vyvinuté s cieľom obmedziť používanie, ukladanie a zhromažďovanie údajov o koncových používateľoch na úroveň nevyhnutnú pre správne poskytovanie písma. Mimochodom, API znamená „Application Programming Interface“ a slúži okrem iného ako dátový vysielač v oblasti softvéru.

Fonty Google bezpečne ukladajú požiadavky CSS a písma u spoločnosti Google, a preto sú chránené. Na základe zhromaždených údajov o použití môže Google určiť, ako dobre sú jednotlivé písma prijímané. Google zverejňuje výsledky na interných analytických weboch, ako je Google Analytics. Google tiež používa údaje z vlastného webového prehľadávača na určenie, ktoré webové stránky používajú písma Google. Tieto údaje sú zverejnené v databáze BigQuery spoločnosti Google Fonts. Podnikatelia a vývojári používajú webovú službu Google BigQuery na preskúmanie a presun veľkého množstva údajov.

Je však potrebné poznamenať, že informácie ako nastavenie jazyka, IP adresa, verzia prehľadávača, rozlíšenie obrazovky prehľadávača a názov prehľadávača sa na server Google prenášajú automaticky pri každej žiadosti o písmo Google. Nie je jasné, či sú tieto údaje uložené alebo nie sú jasne komunikované spoločnosťou Google.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Google ukladá žiadosti o prostriedky CSS na jeden deň na svojich serveroch, ktoré sa nachádzajú hlavne mimo EÚ. To nám umožňuje používať písma pomocou šablóny štýlov Google. Šablóna so štýlmi je šablóna formátu, pomocou ktorej môžete napríklad rýchlo a ľahko zmeniť vzhľad alebo písmo webovej stránky.

Súbory fontov uchováva Google jeden rok. Google týmto sleduje cieľ, ktorým je zásadné zlepšenie času načítania webových stránok. Ak milióny webových stránok odkazujú na rovnaké písma, po prvej návšteve sa uložia do medzipamäte a okamžite sa znova zobrazia na všetkých ďalších webových stránkach navštívených neskôr. Google niekedy aktualizuje súbory písma, aby zmenšil ich veľkosť, zvýšil jazykové pokrytie a vylepšil dizajn.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Údaje, ktoré spoločnosť Google uchováva jeden alebo jeden rok, sa nedajú jednoducho odstrániť. Údaje sa automaticky prenášajú do spoločnosti Google pri prístupe na stránku. Aby ste mohli tieto údaje predčasne odstrániť, musíte kontaktovať podporu Google na https://support.google.com/?hl=de&tid=121585453. V takom prípade zabránite ukladaniu údajov iba vtedy, ak nenavštevujete naše stránky.

Na rozdiel od iných webových písem nám Google umožňuje neobmedzený prístup ku všetkým písmam. Môžeme mať teda neobmedzený prístup k moru písem a vyťažiť tak z nášho webu maximum. Viac informácií o písmach Google a ďalších otázkach nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq?tid=121585453. Aj keď sa tam Google zaoberá problémami s ochranou údajov, neobsahuje žiadne skutočne podrobné informácie o ukladaní údajov. Je skutočne ťažké získať od Google skutočne presné informácie o uložených údajoch.

Na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ si môžete tiež prečítať, ktoré údaje spoločnosť Google spravidla zaznamenáva a na čo sa tieto údaje používajú.

Pravidlá ochrany osobných údajov miestnych typov písma Google

Na našom webe používame písma Google od spoločnosti Google Inc. Za európsky priestor zodpovedá spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Písma Google sme integrovali lokálne, tj na našom webovom serveri - nie na serveroch Google. Vo výsledku nedochádza k spojeniu so servermi Google, a teda ani k prenosu ani ukladaniu údajov.

Čo sú písma Google?

V minulosti sa Google Fonts nazývalo aj Google Web Fonts. Toto je interaktívny adresár s viac ako 800 fontmi, ktoré Google poskytuje zadarmo. So službou Google Fonts môžete používať písma bez toho, aby ste ich museli nahrávať na svoj vlastný server. Aby sme však v tomto ohľade zabránili akémukoľvek prenosu informácií na servery Google, stiahli sme písma na náš server. Týmto spôsobom konáme v súlade s predpismi na ochranu údajov a neposielame žiadne údaje do služby Google Fonts.

Na rozdiel od iných webových písem nám Google umožňuje neobmedzený prístup ku všetkým písmam. Môžeme mať teda neobmedzený prístup k moru písem a vyťažiť tak z nášho webu maximum. Viac informácií o písmach Google a ďalších otázkach nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq?tid=121585453.

Pravidlá ochrany osobných údajov služby Google Analytics

Na našich webových stránkach používame nástroj na sledovanie analýz Google Analytics (GA) od americkej spoločnosti Google Inc. Za oblasť Európy zodpovedá za všetky služby Google spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Google Analytics zhromažďuje údaje o vašich akciách na našom webe. Napríklad ak kliknete na odkaz, táto akcia sa uloží do súboru cookie a odošle sa do služby Google Analytics. Pomocou prehľadov, ktoré dostávame zo služby Google Analytics, môžeme lepšie prispôsobiť náš web a naše služby vašim potrebám. V ďalšom sa podrobnejšie pozrieme na nástroj na sledovanie a informujeme vás predovšetkým o tom, ktoré údaje sú uložené a ako tomu môžete zabrániť.

Čo je to Google Analytics?

Google Analytics je sledovací nástroj, ktorý sa používa na analýzu prenosu na našom webe. Aby mohla služba Google Analytics fungovať, je do kódu našej webovej stránky zabudovaný kód sledovania. Keď navštívite našu webovú stránku, tento kód zaznamená rôzne akcie, ktoré na našej webovej stránke vykonáte. Hneď ako opustíte našu webovú stránku, tieto údaje sa odošlú na server Google Analytics a tam sa uložia.

Spoločnosť Google spracováva údaje a my dostávame správy o vašom správaní používateľov. Tieto správy môžu obsahovať nasledujúce položky:

 • Prehľady cieľových skupín: Pomocou prehľadov cieľových skupín spoznávame našich používateľov lepšie a presnejšie vieme, kto má o našu službu záujem.
 • Prehľady reklám: Prehľady reklám nám uľahčujú analýzu a vylepšovanie našej online reklamy.
 • Správy o akvizícii: Správy o akvizícii nám poskytujú užitočné informácie o tom, ako môžeme nadchnúť viac ľudí pre našu službu.
 • Správy o chovaní: Na tomto mieste sa dozvedáme, ako interagujete s našimi webovými stránkami. Rozumieme, ktorou cestou sa na našom webe vydáte a na ktoré odkazy kliknete.
 • Prehľady konverzií: Konverzia je proces, pri ktorom na základe marketingového posolstva vykonáte požadovanú akciu. Napríklad, keď idete z čistého návštevníka webu na kupujúceho alebo predplatiteľa bulletinu. Pomocou týchto správ môžeme zistiť viac o tom, ako prijímate naše marketingové opatrenia. Týmto spôsobom chceme zvýšiť konverzný pomer.
 • Správy v reálnom čase: Tu vždy okamžite zistíme, čo sa deje na našom webe. Napríklad vidíme, koľko používateľov číta tento text.

Prečo používame Google Analytics na našom webe?

Náš cieľ na tomto webe je jasný: Chceme vám ponúknuť čo najlepšie služby. Štatistiky a údaje zo služby Google Analytics nám pomáhajú dosiahnuť tento cieľ.

Štatisticky vyhodnotené údaje nám ukazujú jasný obraz o silných a slabých stránkach nášho webu. Na jednej strane môžeme optimalizovať našu stránku tak, aby ju záujemcovia ľahšie našli na stránkach Google. Na druhej strane nám údaje pomáhajú lepšie vás pochopiť ako návštevníka. Preto veľmi dobre vieme, čo musíme na našej webovej stránke vylepšiť, aby sme vám mohli ponúknuť čo najlepšie služby. Údaje nám tiež pomáhajú vykonávať naše reklamné a marketingové opatrenia individuálnejším a nákladovo efektívnym spôsobom. Koniec koncov, má zmysel iba ukazovať naše produkty a služby ľuďom, ktorí o ne majú záujem.

Ktoré údaje ukladá služba Google Analytics?

Google Analytics používa kód sledovania na vytvorenie náhodného a jedinečného ID, ktoré je prepojené s súborom cookie vášho prehliadača. Takto vás služba Google Analytics rozpozná ako nového používateľa. Pri ďalšej návšteve našej stránky budete rozpoznaný ako „vracajúci sa“ používateľ. Všetky zhromaždené údaje sa ukladajú spolu s týmto ID používateľa. Iba tak je možné v prvom rade vyhodnotiť pseudonymné profily používateľov.

Značky ako súbory cookie a ID inštancií aplikácií merajú vaše interakcie na našom webe. Interakcie sú všetky typy akcií, ktoré vykonávate na našej webovej stránke. Ak používate aj iné systémy Google (napríklad účet Google), údaje generované službou Google Analytics je možné prepojiť s cookies tretích strán. Spoločnosť Google neposkytuje žiadne údaje služby Google Analytics, pokiaľ to ako prevádzkovateľ webových stránok neschválime. Môžu to byť výnimky, ak to vyžaduje zákon.

Google Analytics používa nasledujúce súbory cookie:

Priezvisko: _ga
Hodnota: 2.1326744211.152121585453-5
Použitie: V predvolenom nastavení používa analytics.js na ukladanie ID používateľa súbor _ga cookie. V zásade sa používa na rozlíšenie medzi návštevníkmi webových stránok.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: _gid
Hodnota: 2.1687193234.152121585453-1
Použitie: Cookie sa tiež používa na odlíšenie návštevníkov webových stránok
Dátum spotreby: po 24 hodinách

Priezvisko: _gat_gtag_UA_
Hodnota: 1
Použitie: Používa sa na zníženie rýchlosti požiadaviek. Ak je služba Google Analytics poskytovaná prostredníctvom Správcu značiek Google, má tento súbor cookie názov _dc_gtm_.
Dátum spotreby: po 1 minúte

Priezvisko: AMP_TOKEN
Hodnota: nešpecifikované
Použitie: Súbor cookie obsahuje token, pomocou ktorého je možné získať ID používateľa zo služby ID klienta AMP. Ďalšie možné hodnoty označujú odhlásenie, požiadavku alebo chybu.
Dátum spotreby: po 30 sekundách až po roku

Priezvisko: __utma
Hodnota: 1564498958.1564498958.1564498958.1
Použitie: Tento súbor cookie možno použiť na sledovanie vášho správania na webovej stránke a na meranie výkonnosti. Cookie sa aktualizuje zakaždým, keď sa informácie pošlú do služby Google Analytics.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: __utmt
Hodnota: 1
Použitie: Rovnako ako _gat_gtag_UA_, aj cookie sa používa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek.
Dátum spotreby: po 10 minútach

Priezvisko: __utmb
Hodnota: 3.10.1564498958
Použitie: Tento súbor cookie sa používa na určenie nových relácií. Aktualizuje sa zakaždým, keď sa do služby Google Analytics pošlú nové údaje alebo informácie.
Dátum spotreby: po 30 minútach

Priezvisko: __utmc
Hodnota: 167421564
Použitie: Tento súbor cookie sa používa na nastavenie nových relácií pre vracajúcich sa návštevníkov. Toto je súbor cookie relácie a uloží sa iba dovtedy, kým prehliadač znova nezatvoríte.
Dátum spotreby: Po zatvorení prehliadača

Priezvisko: __utmz
Hodnota: m | utmccn = (odporúčanie) | utmcmd = odporúčanie | utmcct = /
Použitie: Cookie sa používa na identifikáciu zdroja prenosu na našom webe. To znamená, že súbory cookie ukladajú, odkiaľ ste prišli na náš web. Mohla to byť iná stránka alebo reklama.
Dátum spotreby: po 6 mesiacoch

Priezvisko: __utmv
Hodnota: nešpecifikované
Použitie: Cookie sa používa na ukladanie vlastných užívateľských údajov. Aktualizuje sa vždy, keď sa informácie odosielajú do služby Google Analytics.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Anotácia: Tento zoznam nemôže tvrdiť, že je úplný, pretože spoločnosť Google opakovane mení výber svojich súborov cookie.

Tu vám ukážeme prehľad najdôležitejších údajov, ktoré sa zhromažďujú pomocou služby Google Analytics:

Tepelné mapy: Google vytvára takzvané tepelné mapy. Tepelné mapy zobrazujú presne tie oblasti, na ktoré klikáte. Týmto spôsobom získavame informácie o tom, kde ste na ceste „na ceste“ na našom webe.

Trvanie relácie: Google definuje trvanie relácie ako čas, ktorý strávite na našom webe bez toho, aby ste ho opustili. Ak ste neaktívni 20 minút, relácia sa automaticky ukončí.

Miera okamžitých odchodov Miera okamžitých odchodov: Hovoríme o skoku, ak si na našom webe zobrazíte iba jednu stránku a potom našu webovú stránku opustíte znova.

Vytvorenie účtu: Pri vytváraní účtu alebo zadávaní objednávok na našom webe zhromažďuje Google Analytics tieto údaje.

IP adresa: IP adresa je zobrazená iba v skrátenej podobe, aby nebolo možné jednoznačné priradenie.

Umiestnenie: Krajinu a vašu približnú polohu je možné určiť pomocou adresy IP. Tento proces je tiež známy ako určovanie polohy IP.

Technická informácia: Technické informácie zahŕňajú okrem iného typ vášho prehľadávača, poskytovateľa internetu alebo rozlíšenie obrazovky.

Zdroj pôvodu: Google Analytics alebo nás samozrejme zaujíma aj to, ktoré webové stránky alebo ktoré reklamy ste na našu stránku navštívili.

Ďalšie údaje sú kontaktné údaje, akékoľvek hodnotenia, prehrávanie médií (napr. Keď prehrávate video na našom webe), zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych médií alebo pridanie k obľúbeným. Zoznam si nenárokuje úplnosť a slúži iba ako všeobecný sprievodca ukladaním údajov službou Google Analytics.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Google distribuoval vaše servery do celého sveta. Väčšina serverov sa nachádza v Amerike, a preto sú vaše údaje väčšinou uložené na amerických serveroch. Tu si môžete prečítať, kde presne sa dátové centrá Google nachádzajú: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de

Vaše údaje sú distribuované na rôznych fyzických nosičoch údajov. To má výhodu v tom, že k údajom je možné získať rýchlejší prístup a sú lepšie chránené proti manipulácii. Každé dátové centrum Google má vhodné núdzové programy pre vaše dáta. Ak napríklad dôjde k zlyhaniu hardvéru v spoločnosti Google alebo pri prírodných katastrofách, ktoré paralyzujú servery, riziko prerušenia služby v spoločnosti Google zostáva nízke.

V službe Google Analytics je nastavená štandardná doba uchovania vašich používateľských údajov na 26 mesiacov. Potom budú vaše používateľské údaje vymazané. Máme však možnosť zvoliť si dobu uchovávania údajov používateľa sami. K tomu máme k dispozícii päť variantov:

 • Vymazanie po 14 mesiacoch
 • Vymazanie po 26 mesiacoch
 • Vymazanie po 38 mesiacoch
 • Vymazanie po 50 mesiacoch
 • Žiadne automatické mazanie

Po uplynutí stanoveného obdobia sa údaje raz za mesiac vymažú. Toto obdobie uchovávania sa vzťahuje na vaše údaje spojené s cookies, identifikáciou používateľa a reklamnými ID (napr. Cookies z domény DoubleClick). Výsledky prehľadov sú založené na agregovaných údajoch a sú uložené nezávisle na údajoch používateľov. Agregované údaje sú zlúčením jednotlivých údajov do väčšej jednotky.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Podľa zákona o ochrane údajov Európskej únie máte právo získať informácie o svojich údajoch, aktualizovať ich, vymazať alebo obmedziť. Pomocou doplnku prehliadača deaktivujte Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js), aby ste zabránili službe Google Analytics používať vaše údaje. Doplnok prehliadača si môžete stiahnuť a nainštalovať na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Upozorňujeme, že tento doplnok deaktivuje iba zber údajov pomocou služby Google Analytics.

Ak vo všeobecnosti chcete deaktivovať, odstraňovať alebo spravovať súbory cookie (nezávisle od služby Google Analytics), pre každý prehliadač existujú samostatné pokyny.

Google Analytics je aktívnym účastníkom rámca EU-USA Privacy Shield, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tom nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=121585453. Dúfame, že sme vám mohli poskytnúť najdôležitejšie informácie o spracovaní údajov službou Google Analytics. Ak sa chcete dozvedieť viac o službe sledovania, odporúčame tieto dva odkazy: http://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245? Hl = de.

Anonymizácia IP adresy Google Analytics

Na tomto webe sme implementovali anonymizáciu IP adries služby Google Analytics. Túto funkciu vyvinula spoločnosť Google, aby táto webová stránka mohla byť v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov a odporúčaniami miestnych úradov na ochranu údajov, ak zakazujú ukladanie celej adresy IP. Anonymizácia alebo maskovanie adresy IP sa uskutoční hneď po doručení adries IP do siete na zhromažďovanie údajov Google Analytics a pred uložením alebo spracovaním údajov.

Ďalšie informácie o anonymizácii adries IP nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=de.

Prehľady služby Google Analytics o demografických údajoch a záujmoch

Zapli sme funkcie pre prehľady reklamy v službe Google Analytics. Demografické správy a správy o záujmoch obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch. To nám umožňuje - bez toho, aby sme mohli tieto údaje priradiť jednotlivým osobám - získať lepší obraz o našich používateľoch. Viac informácií o reklamných funkciách nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad.

Začiarknutím políčka môžete prestať používať aktivity a informácie o svojom účte Google v časti „Nastavenia pre reklamu“ na stránke https://adssettings.google.com/authenticated.

Ak kliknete na nasledujúce Deaktivačný odkaz môžete zabrániť spoločnosti Google v zaznamenávaní ďalších návštev tohto webu. Varovanie: Vymazanie súborov cookie, použitie anonymného / súkromného režimu vášho prehliadača alebo použitie iného prehliadača bude mať za následok opätovné zhromažďovanie údajov.

Deaktivujte službu Google Analytics

Doplnok Google Analytics na spracovanie údajov

Uzavreli sme priamu zákaznícku zmluvu so spoločnosťou Google na používanie služby Google Analytics prijatím „dodatku o spracovaní údajov“ v službe Google Analytics.

Viac o dodatku k spracovaniu údajov pre Google Analytics nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Google Analytics Pravidlá ochrany osobných údajov signálov Google

Aktivovali sme signály Google v službe Google Analytics. Existujúce funkcie služby Google Analytics (reklamné prehľady, remarketing, prehľady naprieč zariadeniami a prehľady záujmov a demografických charakteristík) sa aktualizujú, aby od vás dostávali súhrnné a anonymizované údaje, ak ste vo svojom účte Google povolili prispôsobené reklamy.

Špeciálne na ňom je, že ide o sledovanie viacerých zariadení. To znamená, že vaše údaje je možné analyzovať na všetkých zariadeniach. Aktiváciou signálov Google sa údaje zaznamenajú a prepojia s účtom Google. Toto umožňuje spoločnosti Google rozpoznať napríklad to, že si na našom webe prezeráte produkt pomocou inteligentného telefónu a neskôr si produkt kúpite pomocou notebooku. Vďaka aktivácii signálov Google môžeme spustiť remarketingové kampane naprieč zariadeniami, ktoré by inak v tejto podobe neboli možné. Remarketing znamená, že vám môžeme zobraziť našu ponuku aj na iných webových stránkach.

V službe Google Analytics sa signálmi spoločnosti Google zaznamenávajú ďalšie údaje o návštevníkoch, ako sú poloha, história vyhľadávania, história YouTube a údaje o vašich akciách na našom webe. To nám poskytuje lepšie reklamné správy a užitočnejšie informácie o vašich záujmoch a demografických charakteristikách od spoločnosti Google. Patrí sem váš vek, jazyk, ktorým hovoríte, kde žijete alebo aké pohlavie patríte. Existujú aj sociálne kritériá, ako je vaša práca, rodinný stav alebo príjem. Všetky tieto funkcie pomáhajú službe Google Analytics definovať skupiny ľudí alebo cieľové skupiny.

Tieto správy nám tiež pomáhajú lepšie hodnotiť vaše správanie, priania a záujmy. To nám umožňuje optimalizovať a prispôsobiť pre vás naše služby a produkty. Platnosť týchto údajov predvolene vyprší po 26 mesiacoch. Upozorňujeme, že tento zber údajov sa uskutočňuje, iba ak ste vo svojom účte Google povolili prispôsobenú inzerciu. Vždy ide o agregované a anonymné údaje, nikdy nie o jednotlivé údaje. Tieto údaje môžete spravovať alebo mazať vo svojom účte Google.

Vyhlásenie o ochrane údajov Facebook-Pixel

Na našich webových stránkach používame facebookový pixel od Facebooku. Implementovali sme pre to kód na našu webovú stránku. Pixel na Facebooku je výňatok z kódu JavaScript, ktorý načíta zbierku funkcií, pomocou ktorých môže Facebook sledovať vaše akcie používateľov za predpokladu, že ste sa na našu webovú stránku dostali prostredníctvom reklám na Facebooku. Napríklad, ak si kúpite produkt na našej webovej stránke, spustí sa pixel na Facebooku a uloží vaše akcie na našej webovej stránke do jedného alebo viacerých súborov cookie. Tieto cookies umožňujú Facebooku porovnávať vaše užívateľské údaje (údaje o zákazníkoch, ako je IP adresa, ID používateľa) s údajmi vo vašom účte na Facebooku. Potom Facebook tieto údaje znova vymaže. Zhromaždené údaje sú anonymné a nemôžeme ich zobraziť. Môžu sa použiť iba v súvislosti s reklamou. Ak ste sami používateľom Facebooku a ste prihlásení, vaša návšteva našej webovej stránky sa automaticky priradí k vášmu používateľskému účtu na Facebooku.

Naše služby a produkty chceme ukázať iba tým ľuďom, ktorí o ne majú skutočný záujem. Pomocou pixelov na Facebooku môžu byť naše reklamné opatrenia lepšie prispôsobené vašim želaniam a záujmom. Týmto spôsobom vidia používatelia Facebooku (ak majú povolenú personalizovanú reklamu) vhodnú reklamu. Facebook ďalej používa zhromaždené údaje na analytické účely a na vlastnú reklamu.

Ďalej vám ukážeme súbory cookie, ktoré boli nastavené na testovacej stránke integráciou pixelov na Facebooku. Upozorňujeme, že ide iba o súbory cookie. Rôzne súbory cookie sa nastavujú v závislosti od interakcie na našom webe.

Priezvisko: _fbp
Hodnota: fb.1.1568287647279.257405483-6121585453-7
Použitie: Tento súbor cookie používa Facebook na zobrazovanie reklamných produktov.
Dátum spotreby: po 3 mesiacoch

Priezvisko: fr
Hodnota: 0aPf312HOS5Pboo2r..Bdeiuf ... 1.0.Bdeiuf.
Použitie: Tento súbor cookie sa používa na to, aby pixely Facebooku tiež správne fungovali.
Dátum spotreby: po 3 mesiacoch

Priezvisko: comment_author_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062121585453-3
Hodnota: Meno autora
Použitie: Tento súbor cookie ukladá napríklad text a meno používateľa, ktorý zanechá komentár.
Dátum spotreby: po 12 mesiacoch

Priezvisko: comment_author_url_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Hodnota: https%3A%2F%2Fwww.testseite…%2F (URL des Autors)
Použitie: Tento súbor cookie ukladá adresu URL webovej stránky, ktorú používateľ zadá do textového poľa na našej webovej stránke.
Dátum spotreby: po 12 mesiacoch

Priezvisko: comment_author_email_50ae8267e2bdf1253ec1a5769f48e062
Hodnota: E-mailová adresa autora
Použitie: Tento súbor cookie ukladá e-mailovú adresu používateľa, ak to oznámil na svojej webovej stránke.
Dátum spotreby: po 12 mesiacoch

Anotácia: Vyššie uvedené súbory cookie sa týkajú správania jednotlivých používateľov. Zmeny na Facebooku nikdy nemožno vylúčiť, najmä pri používaní súborov cookie.

Ak ste prihlásení na Facebooku, môžete zmeniť svoje nastavenia pre reklamy sami na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ak nie ste používateľom Facebooku, v zásade môžete svoju online reklamu založenú na použití spravovať na stránke http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Tu máte možnosť deaktivovať alebo aktivovať poskytovateľov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane údajov Facebooku, odporúčame vám vlastné pokyny spoločnosti k údajom na https://www.facebook.com/policy.php.

Vyhlásenie o ochrane údajov automatickým rozšíreným porovnaním Facebooku

V rámci funkcie pixelov na Facebooku sme tiež aktivovali automatické pokročilé priraďovanie. Táto funkcia pixelu nám umožňuje posielať hašované e-maily, mená, pohlavie, mesto, štát, PSČ a dátum narodenia alebo telefónne číslo ako ďalšie informácie na Facebook, za predpokladu, že ste nám tieto údaje poskytli. Táto aktivácia nám umožňuje ešte presnejšie prispôsobiť reklamné kampane na Facebooku ľuďom, ktorí sa zaujímajú o naše služby alebo produkty.

Pravidlá ochrany osobných údajov Správcu značiek Google

Pre naše webové stránky používame Správcu značiek Google od spoločnosti Google Inc. Za európsku oblasť zodpovedá za všetky služby Google spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Tento Správca značiek je jedným z mnohých užitočných marketingových produktov spoločnosti Google. Pomocou Správcu značiek Google môžeme centrálne integrovať a spravovať sekcie kódu z rôznych nástrojov na sledovanie, ktoré používame na našom webe.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov vám chceme podrobnejšie vysvetliť, čo robí Správca značiek Google, prečo ho používame a v akej podobe sa údaje spracúvajú.

Čo je Správca značiek Google?

Správca značiek Google je organizačný nástroj, pomocou ktorého môžeme integrovať a spravovať značky webových stránok centrálne a prostredníctvom používateľského rozhrania. Značky sú malé časti kódu, ktoré napríklad zaznamenávajú (sledujú) vaše aktivity na našom webe. Za týmto účelom sa v zdrojovom kóde našej stránky používajú sekcie kódu JavaScript. Značky často pochádzajú z interných produktov spoločnosti Google, ako sú Google Ads alebo Google Analytics, ale značky od iných spoločností je možné integrovať a spravovať aj prostredníctvom správcu. Takéto značky preberajú rôzne úlohy. Môžete zhromažďovať údaje prehliadača, napájať marketingové nástroje údajmi, integrovať tlačidlá, nastavovať súbory cookie a tiež sledovať používateľov na viacerých webových stránkach.

Prečo používame pre našu webovú stránku Správcu značiek Google?

Ako sa hovorí: organizácia je polovica úspechu! A samozrejme to platí aj pre údržbu našich webových stránok. Aby bola naša webová stránka čo najlepšia pre vás a všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o naše produkty a služby, potrebujeme rôzne nástroje na sledovanie, napríklad Google Analytics. Údaje zhromaždené týmito nástrojmi nám ukazujú, čo vás najviac zaujíma, kde môžeme zlepšovať naše služby a ktorým ľuďom by sme mali zobrazovať naše ponuky. Aby toto sledovanie fungovalo, musíme na našu webovú stránku integrovať zodpovedajúci kód JavaScript. V zásade by sme mohli zahrnúť každú sekciu kódu jednotlivých nástrojov na sledovanie osobitne do nášho zdrojového kódu. To však trvá pomerne dlho a je ľahké stratiť prehľad o veciach. Preto používame Správcu značiek Google. Potrebné skripty môžeme ľahko integrovať a spravovať z jedného miesta. Správca značiek Google navyše ponúka ľahko použiteľné používateľské rozhranie a nie sú potrebné žiadne znalosti programovania. Takto sa nám darí udržiavať dennú džungľu v poriadku.

Aké údaje ukladá Správca značiek Google?

Samotný Správca značiek je doména, ktorá nenastavuje súbory cookie a neukladá žiadne údaje. Pôsobí ako obyčajný „správca“ implementovaných značiek. Údaje sa zaznamenávajú pomocou jednotlivých značiek rôznych nástrojov na webovú analýzu. Údaje sa prenášajú do jednotlivých nástrojov na sledovanie v Správcovi značiek Google a neukladajú sa.

Úplne iná situácia je však s integrovanými značkami rôznych nástrojov na webovú analýzu, napríklad Google Analytics. V závislosti od analytického nástroja sa zvyčajne zhromažďujú, ukladajú a spracúvajú pomocou súborov cookie rôzne údaje o vašom správaní na webe. Za týmto účelom si prečítajte naše texty o ochrane údajov o jednotlivých analytických a sledovacích nástrojoch, ktoré používame na našich webových stránkach.

V nastaveniach účtu Správcu značiek sme spoločnosti Google povolili prijímať anonymizované údaje. Týka sa to však iba použitia a použitia nášho Správcu značiek, a nie vašich údajov, ktoré sú uložené prostredníctvom sekcií kódu. Umožňujeme spoločnosti Google a ďalším osobám prijímať vybrané údaje v anonymnej podobe. Preto súhlasíme s anonymným poskytovaním údajov z našich webových stránok. Napriek dlhému výskumu sa nám nepodarilo presne zistiť, ktoré súhrnné a anonymné údaje sú poskytované ďalej. V každom prípade spoločnosť Google vymaže všetky informácie, ktoré by mohli identifikovať našu webovú stránku. Google kombinuje údaje so stovkami ďalších anonymných údajov o webových stránkach a vytvára užívateľské trendy ako súčasť porovnávacích opatrení. Benchmarking porovnáva vaše vlastné výsledky s výsledkami vašich konkurentov. Na základe zhromaždených informácií je možné optimalizovať procesy.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Keď Google ukladá údaje, ukladajú sa na svojich vlastných serveroch Google. Servery sú distribuované po celom svete. Väčšina z nich je v Amerike. Na stránke https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de si môžete prečítať, kde presne sa servery Google nachádzajú.

Ako dlho jednotlivé sledovacie nástroje uchovávajú vaše údaje, nájdete v našich jednotlivých textoch ochrany údajov pre jednotlivé nástroje.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Samotný Správca značiek Google nenastavuje súbory cookie, ale spravuje značky z rôznych sledovacích webov. V našich textoch o ochrane údajov pre jednotlivé sledovacie nástroje nájdete podrobné informácie o tom, ako vymazať alebo spravovať vaše údaje.

Google je aktívnym účastníkom rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý reguluje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tom nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&tid=121585453. Ak sa chcete dozvedieť viac o Správcovi značiek Google, odporúčame vám často kladené otázky na https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html.

Vyhlásenie o ochrane údajov zo spravodajcu

Ak sa prihlásite na odber nášho bulletinu, prenášate vyššie uvedené osobné údaje a dávate nám právo vás kontaktovať e-mailom. Údaje uložené pri registrácii do bulletinu používame výlučne pre náš newsletter a ďalej ich neposielame.

Ak sa z odberu noviniek odhlásite - odkaz na to nájdete v dolnej časti každého bulletinu - potom vymažeme všetky údaje, ktoré boli uložené pri registrácii na odber bulletinu.

Zásady ochrany osobných údajov pridruženého programu Amazon

Na našom webe používame partnerský program Amazon spoločnosti Amazon.com, Inc.. Zodpovednými orgánmi v zmysle vyhlásenia o ochrane údajov sú Amazon Europe Core S.à.rl, Amazon EU S.à.rl, Amazon Services Europe S. à.rl a Amazon Media EU S.à.rl, všetky štyri so sídlom 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg a Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Mníchov. Amazon Deutschland Services GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 Mníchov. Použitím tohto partnerského programu Amazon môžu byť vaše údaje prenesené do Amazonu, uložené a spracované.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás informujeme o údajoch, prečo program používame a ako môžete riadiť alebo zabrániť prenosu údajov.

Čo je affiliate program Amazon?

Partnerský program Amazon je program pridruženého marketingu online prepravnej spoločnosti Amazon.de. Ako každý affiliate program, aj partnerský program Amazon je založený na princípe provízie za províziu. Amazon alebo na naše webové stránky umiestňujeme reklamné alebo partnerské odkazy a ak na ne kliknete a kúpite si produkt prostredníctvom Amazonu, dostaneme náhradu reklamných nákladov (provízia).

Prečo na našej webovej stránke používame pridružený program Amazon?

Naším cieľom je poskytnúť vám príjemné chvíle s množstvom užitočného obsahu. Preto sme pri vývoji našich webových stránok venovali veľa práce a energie. Pomocou partnerského programu Amazon máme možnosť byť za svoju prácu trochu zaplatení. Každý pridružený odkaz na Amazon má samozrejme vždy niečo spoločné s našou témou a zobrazuje ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať.

Aké údaje ukladá partnerský program Amazon?

Hneď ako interagujete s produktmi a službami spoločnosti Amazon, Amazon od vás zhromaždí údaje. Amazon rozlišuje medzi informáciami, ktoré spoločnosti aktívne poskytujete, a informáciami, ktoré sa automaticky zhromažďujú a ukladajú. „Aktívne informácie“ zahŕňajú napríklad meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, vek, platobné údaje alebo informácie o polohe. Takzvané „automatické informácie“ sa primárne ukladajú prostredníctvom súborov cookie. Patria sem informácie o správaní používateľov, IP adresa, informácie o zariadení (typ prehľadávača, umiestnenie, operačný systém) alebo URL. Amazon tiež ukladá clickstream. To znamená cestu (poradie stránok), ktorú ako používateľ cestujete, aby ste sa dostali k produktu. Spoločnosť Amazon tiež ukladá súbory cookie vo vašom prehliadači, aby bolo možné sledovať pôvod objednávky. Týmto spôsobom spoločnosť rozpozná, že ste klikli na reklamu spoločnosti Amazon alebo na partnerský odkaz prostredníctvom našej webovej stránky.

Ak máte účet Amazon a ste prihlásený pri surfovaní na našej webovej stránke, zhromaždené údaje je možné priradiť k vášmu účtu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z Amazonu pred surfovaním na našom webe.

Tu vám ukážeme ukážkové súbory cookie, ktoré sa nastavia vo vašom prehliadači po kliknutí na odkaz Amazon na našej webovej stránke.

Priezvisko: uid
Hodnota: 3230928052675285215121585453-9
Použitie: Tento súbor cookie uchováva jedinečné ID používateľa a zhromažďuje informácie o aktivite na vašom webe.
Dátum spotreby: po 2 mesiacoch

Priezvisko: ad-id
Hodnota: AyDaInRV1k-Lk59xSnp7h5o
Použitie: Tento súbor cookie poskytuje web amazon-adsystem.com a spoločnosť ho používa na rôzne reklamné účely.
Dátum spotreby: po 8 mesiacoch

Priezvisko: uuid2
Hodnota: 8965834524520213028121585453-2
Použitie: Tento súbor cookie umožňuje cielenú reklamu založenú na záujmoch prostredníctvom platformy AppNexus. Prostredníctvom adresy IP súbor cookie zhromažďuje a ukladá anonymné údaje, napríklad o tom, na ktoré reklamy ste klikli a na ktoré stránky ste sa dostali.
Dátum spotreby: po 3 mesiacoch

Priezvisko: session-id
Hodnota: 262-0272718-2582202121585453-1
Použitie: Tento súbor cookie uchováva jedinečné ID používateľa, ktoré vám server pridelí po dobu návštevy (relácie) webovej stránky. Ak navštívite znova tú istú stránku, informácie uložené na nej sa vyvolajú znova.
Dátum spotreby: po 15 rokoch

Priezvisko: APID
Hodnota: UP9801199c-4bee-11ea-931d-02e8e13f0574
Použitie: Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, ako používate webovú stránku a ktoré reklamy ste si prezerali pred návštevou webovej stránky.
Dátum spotreby: po roku

Priezvisko: session-id-time
Hodnota: tb: s-STNY7ZS65H5335FZEVPE | 1581329862486 & t: 1581329864300 & adb: adblk_no
Použitie: Tento súbor cookie zaznamenáva čas, ktorý strávite na webovej stránke, s jedinečným ID súboru cookie.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: csm-hit
Hodnota: 2082754801l
Použitie: Nemohli sme zistiť žiadne presné informácie o tomto súbore cookie.
Dátum spotreby: po 15 rokoch

Anotácia: Upozorňujeme, že tento zoznam zobrazuje iba príklady súborov cookie a nemôže tvrdiť, že je úplný.

Spoločnosť Amazon používa tieto prijaté informácie na presnejšie prispôsobenie reklám záujmom používateľa.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Spoločnosť Amazon uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné pre obchodné služby spoločnosti Amazon alebo je to nevyhnutné z právnych dôvodov. Keďže spoločnosť Amazon má ústredie v USA, zhromaždené údaje sa ukladajú aj na amerických serveroch.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Máte právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom a tiež ich vymazať. Ak máte účet Amazon, môžete spravovať alebo mazať väčšinu údajov zhromaždených vo vašom účte.

Prehliadač ponúka ďalšiu možnosť správy a ukladania údajov spoločnosťou Amazon podľa vašich preferencií. Tam môžete spravovať, deaktivovať alebo mazať cookies. Pre každý prehľadávač to funguje trochu inak. Tu nájdete pokyny pre najbežnejšie prehliadače:

Amazon je aktívnym účastníkom rámca EU-USA Privacy Shield, ktorý upravuje správny prenos osobných údajov medzi USA a EÚ. Viac informácií o tomto nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4. Dúfame, že sme vám priniesli najdôležitejšie informácie o prenose údajov pomocou affiliate programu Amazon. Viac informácií nájdete na https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

Službu Google Ads (predtým Google AdWords) používame ako opatrenie online marketingu na inzerciu našich produktov a služieb. Chceme viac ľudí upozorniť na vysokú kvalitu našich ponúk na internete. V rámci našich reklamných opatrení prostredníctvom Google Ads používame na našich webových stránkach sledovanie konverzií od spoločnosti Google Inc. V Európe je však za všetky služby spoločnosti Google zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Pomocou tohto bezplatného nástroja na sledovanie môžeme lepšie prispôsobiť našu reklamnú ponuku vašim záujmom a potrebám. V nasledujúcom článku sa chceme podrobnejšie zaoberať tým, prečo používame sledovanie konverzií, ktoré údaje sa ukladajú a ako môžete tomuto ukladaniu údajov zabrániť.

Čo je sledovanie konverzií v službe Google Ads?

Google Ads (predtým Google AdWords) je vnútropodnikový online reklamný systém spoločnosti Google Inc. Sme presvedčení o kvalite našej ponuky a chceme, aby náš web poznalo čo najviac ľudí. V online oblasti ponúka Google Ads najlepšiu platformu. Samozrejme, chceme tiež získať presný prehľad o faktore nákladov a prínosov našich reklamných kampaní. Preto používame nástroj na sledovanie konverzií Google Ads.

Čo to však vlastne konverzia je? Ku konverzii dôjde, keď zmeníte z čisto zaujatého návštevníka webu na aktívneho. To sa stane vždy, keď kliknete na našu reklamu a potom podniknete ďalšie kroky, napríklad navštívite našu webovú stránku. Pomocou nástroja na sledovanie konverzií od spoločnosti Google zaznamenávame, čo sa stane po kliknutí používateľa na našu reklamu Google Ads. Napríklad môžeme vidieť, či sa kupujú produkty, využívajú sa služby alebo či sa používatelia zaregistrovali na odber nášho bulletinu.

Prečo používame sledovanie konverzií Google Ads na našom webe?

Pomocou služby Google Ads upozorňujeme na našu ponuku na iných webových stránkach. Cieľom je, aby sa naše reklamné kampane dostali iba k tým ľuďom, ktorí majú záujem o naše ponuky. Pomocou nástroja na sledovanie konverzií môžeme zistiť, ktoré kľúčové slová, reklamy, reklamné skupiny a kampane vedú k požadovaným akciám zákazníka. Vidíme, koľko zákazníkov interaguje s našimi reklamami na zariadení a potom uskutoční konverziu. Tieto údaje nám umožňujú vypočítať náš faktor nákladov a prínosov, merať úspešnosť jednotlivých reklamných opatrení a následne optimalizovať naše online marketingové opatrenia. Ďalej pomocou získaných údajov môžeme pre vás urobiť našu webovú stránku zaujímavejšou a ešte viac prispôsobiť našu reklamnú ponuku vašim potrebám.

Aké údaje sa ukladajú pri sledovaní konverzií v službe Google Ads?

Na našu webovú stránku sme integrovali značku sledovania konverzií alebo útržok kódu, aby sme mohli lepšie analyzovať určité akcie používateľov. Ak teraz kliknete na jednu z našich reklám Google Ads, súbor cookie „Konverzia“ z domény Google sa uloží do vášho počítača (zvyčajne v prehliadači) alebo mobilného zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré ukladajú informácie do vášho počítača.

Tu sú údaje z najdôležitejších súborov cookie na sledovanie konverzií spoločnosti Google:

Priezvisko: Premena
Hodnota: EhMI_aySuoyv4gIVled3Ch0llweVGAEgt-mr6aXd7dYlSAGQ121585453-3
Použitie: Tento súbor cookie ukladá každú konverziu, ktorú na našej stránke vykonáte, keď k nám prídete prostredníctvom reklamy Google.
Dátum spotreby: po 3 mesiacoch

Priezvisko: _gac
Hodnota: 1,1558695989.EAIaIQobChMIiOmEgYO04gIVj5AYCh2CBAPrEAAYASAAEgIYQfD_BwE
Použitie: Toto je klasický súbor cookie služby Google Analytics a používa sa na zaznamenávanie rôznych akcií na našom webe.
Dátum spotreby: po 3 mesiacoch

Anotácia: Súbor cookie _gac sa zobrazuje iba v súvislosti so službou Google Analytics. Vyššie uvedený zoznam si nenárokuje úplnosť, pretože spoločnosť Google opakovane používa ďalšie súbory cookie na analytické vyhodnotenie.

Len čo dokončíte akciu na našom webe, Google rozpozná súbor cookie a uloží vašu akciu ako takzvanú konverziu. Pokiaľ prechádzate našu webovú stránku a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google rozpoznáme, že ste nás našli prostredníctvom našej reklamy Google Ads. Súbor cookie sa načíta a s údajmi o konverziách sa odošle späť do služby Google Ads. Je tiež možné, že na meranie konverzií sa používajú ďalšie súbory cookie. Sledovanie konverzií v službe Google Ads je možné vylepšiť a vylepšiť pomocou služby Google Analytics. Pre reklamy, ktoré Google zobrazuje na rôznych miestach na webe, môžu byť v rámci našej domény nastavené súbory cookie s názvom „__gads“ alebo „_gac“. Od septembra 2017 ukladá analytics.js rôzne informácie o kampani pomocou súboru cookie _gac. Cookie uloží tieto údaje, hneď ako navštívite niektorú z našich stránok, pre ktoré je nastavené automatické označovanie Google Ads. Na rozdiel od súborov cookie, ktoré sú nastavené pre domény Google, môže spoločnosť Google čítať tieto súbory cookie iba vtedy, keď sa nachádzate na našej webovej stránke. Nezhromažďujeme ani neprijímame žiadne osobné údaje. Dostávame správu od spoločnosti Google so štatistickými vyhodnoteniami. Zisťujeme napríklad celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu, a vidíme, ktoré reklamné opatrenia boli dobre prijaté.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

V tejto chvíli by sme chceli zdôrazniť, že nemáme žiadny vplyv na to, ako Google zhromažďované údaje používa. Podľa spoločnosti Google sú údaje šifrované a uložené na zabezpečených serveroch. Vo väčšine prípadov platnosť konverzných cookies vyprší po 30 dňoch a neprenášajú žiadne osobné údaje. Súbory cookie s názvom „Conversion“ a „_gac“ (používané v spojení s Google Analytics) majú dátum vypršania platnosti 3 mesiace.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Máte možnosť deaktivovať sledovanie konverzií v službe Google Ads. Ak deaktivujete súbor cookie sledovania konverzií Google prostredníctvom svojho prehliadača, zablokujete sledovanie konverzií. V takom prípade nebudete zaradení do štatistík nástroja na sledovanie. Nastavenia súborov cookie vo svojom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť. V každom prehliadači to funguje trochu inak. Tu nájdete pokyny na správu súborov cookie vo vašom prehliadači: Ak vo všeobecnosti nechcete súbory cookie, môžete si prehliadač nastaviť tak, aby vás vždy informoval o tom, kedy sa má súbor cookie nastaviť. Týmto spôsobom sa môžete rozhodnúť pre každý jednotlivý súbor cookie, či súbor cookie povolíte alebo nie. Stiahnutím a inštaláciou tohto doplnku prehliadača na https://support.google.com/ads/answer/7395996 sa deaktivujú aj všetky „reklamné súbory cookie“. Upozorňujeme, že deaktiváciou týchto súborov cookie nezabránite reklamám, iba prispôsobeným reklamám.

Americká skupina Google LLC musí prostredníctvom certifikácie americko-európskej dohody o ochrane údajov „Privacy Shield“ dodržiavať zákony o ochrane údajov platné v EÚ. Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane údajov v spoločnosti Google, odporúčame vám všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov od spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Advertising

Pre naše online marketingové opatrenia používame aj reklamný program Microsoft Advertising od spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. S pomocou Microsoft Advertising chceme upriamiť pozornosť mnohých ľudí na vysokú kvalitu našich výrobkov alebo služieb. Na tento účel používame na našom webe technológiu (nástroj na sledovanie konverzií) od spoločnosti Microsoft, ktorá tiež ukladá vaše údaje. V tomto vyhlásení o ochrane údajov sa podrobnejšie pozrieme na túto službu, ukážeme vám, ktoré údaje sú uložené, spravované a spracované a ako môžete tomuto ukladaniu údajov zabrániť.

Čo je Microsoft Advertising?

Možno poznáte spoločnosť Microsoft Advertising pod jej predchádzajúcim názvom „Bing Ads“. Toto je reklamný program spoločnosti Microsoft, ktorý je založený na systéme platieb za kliknutia. To znamená, že inzerenti môžu inzerovať prostredníctvom vyhľadávacích nástrojov Bing a Yahoo! Inzerujte a plaťte iba vtedy, keď používateľ klikne na reklamu.

Prečo používame Microsoft Advertising?

Sme presvedčení o našich ponukách a prirodzene ich chceme predstaviť širšej verejnosti. Vďaka Microsoft Advertising môžeme priblížiť naše produkty alebo služby presne tým ľuďom, ktorí o ne majú skutočný záujem. Naše výrobky chceme prezentovať nielen na slávnom vyhľadávači Google, ale aj na serveroch Bing a Yahoo! S programom Microsoft Advertising máme tiež možnosť umiestňovať reklamy do takzvanej „Microsoft Audience Network“. Napríklad môžeme tiež umiestňovať reklamy na LinkedIn. Sledovanie konverzií nám napríklad hovorí, akú reklamu ste nás použili, ktoré podstránky sa vám obzvlášť páčia a aké akcie na našej webovej stránke vykonávate. Tieto údaje nám umožňujú oveľa lepšie prispôsobiť naše webové stránky, naše reklamy a naše ponuky vašim potrebám.

Aké údaje ukladá Microsoft Advertising?

Na našu webovú stránku sme integrovali značku sledovania konverzií (t.j. malý útržok kódu) od spoločnosti Microsoft Advertising. Toto je známe ako značka Universal Event Tracking (UET). Ak navštívite našu webovú stránku prostredníctvom reklamy spoločnosti Microsoft, môžeme pomocou tohto nástroja na sledovanie zistiť viac o vašom správaní používateľov na našej webovej stránke. Môžeme napríklad zistiť, ktoré kľúčové slovo alebo ktorý inzerát ste k nám dostali, na čo klikáte na našom webe, koľko ľudí navštevuje náš web prostredníctvom aplikácie Microsoft Ads a ako dlho sa na ňom zdržiavate. Všetky tieto údaje sa týkajú správania používateľov, a nie osobných údajov. Dostávame iba údaje alebo hodnotenia týkajúce sa vášho správania na webe, ale žiadne osobné informácie. Spoločnosť Microsoft používa tieto údaje na optimalizáciu svojej vlastnej reklamnej ponuky a ďalších služieb. Ak máte účet Microsoft sami, zhromaždené údaje je možné prepojiť s vaším účtom. Môže sa tiež stať, že spoločnosť Microsoft rozpozná a uloží vašu adresu IP. S cieľom ušetriť všetky tieto údaje o vašom správaní používateľov sa vo vašom prehliadači po návšteve našej webovej stránky prostredníctvom reklamy spoločnosti Microsoft nastaví nasledujúci súbor cookie:

Priezvisko: MUIDB
Hodnota: 08A53CA3313F6255044C307E353F61CD
Použitie: Tento súbor cookie je nastavený našou vloženou značkou Microsoft (značka UET) a používa sa na synchronizáciu na rôznych webových stránkach spoločnosti Microsoft. To umožňuje rozpoznávanie používateľov v rôznych doménach.
Dátum spotreby: po roku

Ak však vstúpite na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Bing, vo vašom prehliadači je možné nastaviť aj ďalšie súbory cookie. Tu vám ukážeme výber ďalších súborov cookie:

Priezvisko: ABDEF
Hodnota: V = 0 & ABDV = 0 & MRNB = 1594294373452 & MRB = 0121585453-7
Použitie: Nepodarilo sa nám zistiť žiadne podrobnejšie informácie o tomto súbore cookie.
Dátum spotreby: po roku

Priezvisko: SRCHD
Hodnota: AF = NOFORM
Použitie: Tento súbor cookie je zodpovedný za funkčnosť sledovania a webovej stránky.
Dátum spotreby: po roku

Priezvisko: SRCHHPGUSR
Hodnota: WTS = 63729889193 & HV = 1594294374 & CW = 1920 & CH = 937 & DPR = 1 & UTC = 120 & DM = 0
Použitie: Tento súbor cookie sleduje a ukladá vaše užívateľské správanie na našom webe a interakciu rozhrania mapy Bing.
Dátum spotreby: po roku

Priezvisko: SRCHUID
Hodnota: V = 2 & GUID = 157B20CCF36A43F3A4AE9790346EB7A7 & dmnchg = 1
Použitie: Tento súbor cookie sleduje a ukladá vaše užívateľské správanie na našom webe a interakciu rozhrania Bing Map API.
Dátum spotreby: po roku

Priezvisko: _EDGE_S
Hodnota: mkt = de-at & SID = 2EE7002D956A61511D280F2F9474607121585453-2
Použitie: Tento súbor cookie zhromažďuje a ukladá vaše užívateľské správanie na viacerých webových stránkach. Cieľom zacielenia je lepšie prispôsobiť reklamné opatrenia záujmom našej cieľovej skupiny.
Dátum spotreby: na konci relácie prehliadača

Priezvisko: _SS
Hodnota: SID = 2EE7002D956A61511D280F2F94746077121585453-9
Využitie: Tento súbor cookie sa okrem iného používa na rozpoznanie toho, ako ste ako používateľ pristupovali na našu webovú stránku. Inými slovami, ktorá reklama vás priviedla na náš web.
Dátum spotreby: po roku

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Nemáme žiadny vplyv na to, ako spoločnosť Microsoft naďalej používa zhromaždené údaje používateľov. Microsoft má svoje vlastné servery, ktoré fungujú po celom svete. Väčšina z nich sa nachádza v Spojených štátoch, a preto môžu byť vaše údaje uložené, spravované a spracované aj na amerických serveroch. Spoločnosť Microsoft uchováva údaje (najmä osobné údaje) tak dlho, ako je potrebné na poskytovanie vlastných služieb alebo produktov alebo na právne účely. Spoločnosť Microsoft tiež uvádza, že skutočná doba uchovávania sa veľmi líši a závisí od konkrétneho produktu.

Pri vyhľadávaniach prostredníctvom služby Bing spoločnosť Microsoft po 6 mesiacoch vymaže vaše uložené vyhľadávania odstránením vašej adresy IP. ID súborov cookie, ktoré sa generujú napríklad prostredníctvom súboru cookie MUID, sa po 18 mesiacoch stanú nerozpoznateľnými.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Sledovanie konverzií v službe Microsoft Ads môžete kedykoľvek deaktivovať. Ak nechcete, aby sa vám zobrazovali reklamy založené na záujmoch od spoločnosti Microsoft Advertising, môžete túto funkciu vypnúť na stránke https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout. Vo svojom prehliadači môžete tiež deaktivovať, spravovať alebo vymazať všetky súbory cookie. V každom prehliadači to funguje trochu inak.

Dúfame, že sme vám poskytli prehľad o spracovaní údajov sledovaním konverzií v službe Microsoft Ads. Je samozrejme vždy možné, že sa zásady ochrany údajov spoločnosti Microsoft zmenia. Ak chcete získať ďalšie informácie a udržiavať aktuálne informácie, odporúčame tiež zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft na adrese https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Vyhlásenie o ochrane údajov vstavaných prvkov sociálnych médií

Na našu webovú stránku integrujeme prvky služieb sociálnych médií na zobrazovanie obrázkov, videí a textov.
Pri návšteve stránok, ktoré zobrazujú tieto prvky, sa údaje z vášho prehliadača prenesú do príslušnej služby sociálnych médií a tam sa uložia. K týmto údajom nemáme prístup.
Nasledujúce odkazy vás prevedú na stránky príslušných služieb sociálnych médií, kde je vysvetlené, ako nakladajú s vašimi údajmi:

 • Zásady ochrany osobných údajov pre Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Vyhlásenie Google o ochrane údajov platí pre YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de
 • Zásady ochrany osobných údajov pre Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
 • Zásady ochrany osobných údajov pre Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Zásady ochrany osobných údajov Facebooku

Na našom webe používame vybrané nástroje z Facebooku. Facebook je sieť sociálnych médií prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Pomocou týchto nástrojov môžeme ponúknuť vám a ľuďom, ktorí sa zaujímajú o naše produkty a služby, najlepšiu možnú ponuku. V nasledujúcej časti ponúkame prehľad rôznych nástrojov Facebooku, ktoré údaje sa odosielajú na Facebook a ako ich môžete vymazať.

Čo sú to nástroje Facebooku?

Okrem mnohých ďalších produktov ponúka Facebook aj takzvané „Facebook Business Tools“. Toto je oficiálny názov Facebooku. Ale keďže tento pojem nie je takmer známy, rozhodli sme sa ich nazvať iba nástrojmi pre Facebook. Tie obsahujú:

 • Facebookový pixel
 • sociálne doplnky (napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“)
 • Facebook prihlásenie
 • Súprava účtov
 • API (programovacie rozhranie)
 • SDK (zbierka programovacích nástrojov)
 • Integrácie platforiem
 • Pluginy
 • Kódy
 • technické údaje
 • Dokumentácia
 • Technológie a služby

Tieto nástroje umožňujú spoločnosti Facebook rozširovať svoje služby a získavať informácie o aktivitách používateľov mimo Facebooku.

Prečo na našej webovej stránke používame nástroje Facebooku?

Naše služby a produkty chceme ukázať iba ľuďom, ktorí o ne majú skutočný záujem. Pomocou reklám (reklamy na Facebooku) môžeme osloviť presne týchto ľudí. Aby však mohol používateľom zobrazovať vhodnú reklamu, potrebuje Facebook informácie o želaniach a potrebách ľudí. Informácie o správaní používateľov (a kontaktné údaje) sú spoločnosti sprístupnené na našom webe. Výsledkom je, že Facebook zhromažďuje lepšie údaje o používateľoch a môže ľuďom, ktorí prejavia záujem, ukázať správnu reklamu na naše produkty alebo služby. Nástroje tak umožňujú na mieru šité reklamné kampane na Facebooku.

Facebook volá údaje o vašom správaní na našom webe „údaje o udalostiach“. Používajú sa tiež pre služby merania a analýzy. Facebook tak môže v našom mene vytvárať „správy o kampaniach“ o dopade našich reklamných kampaní. Analýzy nám ďalej poskytujú lepší prehľad o tom, ako využívate naše služby, webové stránky alebo produkty. To nám umožňuje pomocou niektorých z týchto nástrojov optimalizovať váš dojem z používania našej webovej stránky. Môžete napríklad použiť sociálne doplnky na zdieľanie obsahu na našej stránke priamo na Facebooku.

Ktoré údaje ukladajú nástroje Facebooku?

Použitím jednotlivých nástrojov Facebooku môžu byť osobné údaje (údaje o zákazníkoch) zasielané na Facebook. V závislosti od použitých nástrojov je možné odosielať údaje o zákazníkoch, ako sú meno, adresa, telefónne číslo a IP adresa.

Facebook používa tieto informácie na porovnanie údajov s údajmi, ktoré o vás má (ak ste členom Facebooku). Pred prenosom údajov o zákazníkoch na Facebook prebieha takzvaný „hash“. To znamená, že dátový záznam akejkoľvek veľkosti je možné transformovať do znakového reťazca. Používa sa tiež na šifrovanie údajov.

Okrem kontaktných údajov sa prenášajú aj „údaje o udalosti“. „Údaje o udalosti“ znamenajú informácie, ktoré o vás dostávame na našu webovú stránku. Napríklad ktoré podstránky navštevujete alebo ktoré produkty u nás nakupujete. Spoločnosť Facebook nezdieľa informácie, ktoré dostáva, s tretími stranami (napríklad s inzerentmi), pokiaľ na to spoločnosť nemá výslovné povolenie alebo nie je zo zákona povinná tak urobiť. „Údaje o udalosti“ možno tiež prepojiť s kontaktnými údajmi. Toto umožňuje spoločnosti Facebook ponúkať lepšie prispôsobenú reklamu. Po už spomínanom procese porovnania Facebook kontaktné údaje opäť vymaže.

Aby bolo možné dodávať reklamy optimalizovaným spôsobom, Facebook používa údaje o udalostiach iba vtedy, ak sú skombinované s inými údajmi (ktoré boli zaznamenané Facebookom iným spôsobom). Facebook tiež používa tieto údaje o udalostiach na účely zabezpečenia, ochrany, vývoja a výskumu. Väčšina týchto údajov sa prenáša na Facebook prostredníctvom súborov cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré slúžia na ukladanie dát alebo informácií v prehliadačoch. V závislosti od použitých nástrojov a toho, či ste členom Facebooku, sa vo vašom prehliadači vytvorí iný počet súborov cookie. V popisoch jednotlivých nástrojov Facebooku sa podrobnejšie zaoberáme jednotlivými súbormi cookie Facebooku. Všeobecné informácie o používaní súborov cookie z Facebooku nájdete aj na https://www.facebook.com/policies/cookies.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Facebook v zásade ukladá údaje, kým už nie sú potrebné pre jeho vlastné služby a produkty Facebooku. Facebook má servery po celom svete, kde sú uložené jeho údaje. Údaje o zákazníkoch však budú vymazané do 48 hodín po porovnaní s vašimi vlastnými údajmi.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov máte právo na informácie, opravu, prenosnosť a vymazanie svojich údajov.

Údaje budú úplne odstránené, iba ak úplne odstránite svoj účet na Facebooku. Takto funguje odstránenie vášho účtu na Facebooku:

1) Na pravej strane Facebooku kliknite na položku Nastavenia.

2) Potom kliknite na „Vaše informácie z Facebooku“ v ľavom stĺpci.

3) Teraz kliknite na „Deaktivovať a odstrániť“.

4) Teraz zvoľte „Odstrániť účet“ a potom kliknite na „Ďalej a odstrániť účet“

5) Teraz zadajte svoje heslo, kliknite na „Ďalej“ a potom na „Odstrániť účet“

Ukladanie údajov, ktoré Facebook prijíma prostredníctvom našich stránok, prebieha okrem iného prostredníctvom súborov cookie (napr. Pomocou sociálnych doplnkov). Jednotlivé alebo všetky súbory cookie môžete vo svojom prehliadači deaktivovať, vymazať alebo spravovať. V závislosti od toho, ktorý prehliadač používate, to funguje rôznymi spôsobmi.

Ak súbory cookie spravidla nechcete, môžete si nastaviť prehľadávač tak, aby vás vždy informoval, kedy sa má súbor cookie nastaviť. Týmto spôsobom sa môžete rozhodnúť pre každý jednotlivý súbor cookie, či to povolíte alebo nie.

Facebook je aktívnym účastníkom rámca EU-USA Privacy Shield, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tomto nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. Dúfame, že sme vám priniesli najdôležitejšie informácie o používaní a spracovaní údajov nástrojmi Facebooku. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako Facebook používa vaše údaje, odporúčame vám pokyny pre údaje na https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Zásady ochrany osobných údajov pre sociálne doplnky Facebook

Na našom webe sú zabudované takzvané sociálne doplnky od spoločnosti Facebook Inc. Tieto tlačidlá poznáte podľa klasického loga Facebooku, ako je napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“ (ruka so zdvihnutým palcom) alebo podľa zreteľného štítku „Doplnok Facebook“. Sociálny doplnok je malá časť Facebooku, ktorá je integrovaná do našej stránky. Každý doplnok má svoju vlastnú funkciu. Najpoužívanejšími funkciami sú známe tlačidlá „Páči sa mi to“ a „Zdieľať“.

Facebook ponúka tieto sociálne doplnky:

 • Tlačidlo „Uložiť“
 • Tlačidlo „Páči sa mi to“, zdieľajte, posielajte a citujte
 • Doplnok stránky
 • Pripomienky
 • Doplnok Messenger
 • Vložené príspevky a prehrávače videa
 • Skupinový doplnok

Na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins nájdete ďalšie informácie o tom, ako sa používajú jednotlivé doplnky. Sociálne doplnky používame na jednej strane, aby sme vám poskytli lepšie používateľské prostredie na našich stránkach, na druhej strane preto, že ich Facebook môže použiť na optimalizáciu našich reklám.

Ak máte účet na Facebooku alebo ste už navštívili facebook.com, Facebook už vo vašom prehliadači nastavil aspoň jeden súbor cookie. V takom prípade váš prehliadač odosiela informácie na Facebook prostredníctvom tohto súboru cookie hneď, ako navštívite náš web alebo interagujete so sociálnymi doplnkami (napr. Tlačidlo „Páči sa mi to“).

Prijaté informácie budú vymazané alebo anonymizované do 90 dní. Podľa Facebooku tieto údaje zahŕňajú vašu IP adresu, ktorú webovú stránku ste navštívili, dátum, čas a ďalšie informácie týkajúce sa vášho prehliadača.

Aby ste zabránili tomu, aby spoločnosť Facebook zhromažďovala veľa údajov počas vašej návštevy našej webovej stránky a ich spojenia s údajmi z Facebooku, musíte sa počas návštevy webovej stránky odhlásiť z Facebooku.

Ak nie ste prihlásení na Facebook alebo nemáte účet na Facebooku, váš prehliadač odosiela na Facebook menej informácií, pretože máte menej cookies na Facebooku. Napriek tomu môžu byť údaje, ako je vaša IP adresa alebo ktorá webová stránka navštevujete, prenášané na Facebook. Chceli by sme výslovne upozorniť, že nepoznáme presný obsah údajov. Snažíme sa vás však čo najviac informovať o spracovaní údajov na základe nášho súčasného stavu znalostí. Môžete si tiež prečítať, ako Facebook používa údaje v údajových zásadách spoločnosti, na https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Nasledujúce cookies sa nastavujú vo vašom prehliadači minimálne pri návšteve webových stránok so sociálnymi doplnkami z Facebooku:

Priezvisko: dpr
Hodnota: nešpecifikované
Použitie: Tento súbor cookie sa používa na fungovanie sociálnych doplnkov na našej webovej stránke.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Priezvisko: fr
Hodnota: 0jieyh4121585453c2GnlufEJ9..Bde09j… 1.0.Bde09j
Použitie: Cookie je tiež nevyhnutný pre správne fungovanie doplnkov.
Dátum spotreby:: po 3 mesiacoch

Anotácia: Tieto súbory cookie boli nastavené po teste, aj keď nie ste členom Facebooku.

Ak ste prihlásení na Facebooku, môžete zmeniť svoje nastavenia pre reklamy sami na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ak nie ste používateľom Facebooku, v zásade môžete svoju online reklamu založenú na použití spravovať na stránke http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Tu máte možnosť deaktivovať alebo aktivovať poskytovateľov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o ochrane údajov Facebooku, odporúčame vám vlastné pokyny spoločnosti k údajom na https://www.facebook.com/policy.php.

Zásady ochrany osobných údajov pre Facebook

Na našu stránku sme integrovali praktické prihlásenie cez Facebook. Môžete sa k nám ľahko prihlásiť pomocou svojho účtu na Facebooku bez toho, aby ste si museli vytvárať ďalší užívateľský účet. Ak sa rozhodnete zaregistrovať pomocou prihlasovacích údajov na Facebooku, budete presmerovaní na sieť sociálnych médií Facebook. Tam sa prihlásite pomocou svojich používateľských údajov Facebooku. Tento postup prihlásenia ukladá údaje o vás alebo vašom správaní používateľov a prenáša ich na Facebook.

Na ukladanie údajov používa Facebook rôzne súbory cookie. Ďalej vám ukážeme najdôležitejšie súbory cookie, ktoré sú nastavené vo vašom prehliadači alebo ktoré už existujú, keď sa prihlásite na našu stránku pomocou prihlásenia na Facebooku:

Priezvisko: fr
Hodnota: 0jieyh4c2GnlufEJ9..Bde09j… 1.0.Bde09j
Použitie: Tento súbor cookie sa používa na to, aby sociálny doplnok fungoval čo najlepšie na našej webovej stránke.
Dátum spotreby: po 3 mesiacoch

Priezvisko: datr
Hodnota: 4Jh7XUA2121585453SEmPsSfzCOO4JFFl
Použitie: Spoločnosť Facebook nastaví súbor cookie „datr“, keď webový prehliadač navštívi stránku facebook.com, a súbor cookie pomáha identifikovať aktivity prihlásenia a chrániť používateľov.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: _js_datr
Hodnota: vypúšťa sa
Použitie: Tento súbor cookie relácie nastavuje spoločnosť Facebook na účely sledovania, a to aj vtedy, ak nemáte účet na Facebooku alebo ste odhlásení.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Anotácia: Uvedené súbory cookie sú iba malým výberom súborov cookie, ktoré má Facebook k dispozícii. Ostatné súbory cookie sú napríklad _ fbp, sb alebo wd. Úplný zoznam nie je možný, pretože Facebook má veľké množstvo súborov cookie a používa ich variabilne.

Prihlásenie cez Facebook vám ponúka na jednej strane rýchly a ľahký registračný proces, na druhej strane máme možnosť zdieľať údaje s Facebookom. To nám umožňuje lepšie prispôsobiť našu ponuku a našu propagáciu vašim záujmom a potrebám. Údaje, ktoré takýmto spôsobom prijímame od Facebooku, sú verejné údaje ako napr

 • Vaše meno na facebooku
 • Váš profilový obrázok
 • uloženú e-mailovú adresu
 • Zoznamy priateľov
 • Informácie o tlačidle (napr. Tlačidlo „Páči sa mi to“)
 • Dátum narodenia
 • Jazyk
 • bydlisko

Na oplátku poskytujeme Facebooku informácie o vašich aktivitách na našom webe. Patria sem informácie o zariadení, ktoré používate, ktoré podstránky navštevujete na našom webe alebo ktoré produkty ste si u nás zakúpili.

Používaním prihlasovacieho mena na Facebooku súhlasíte so spracovaním údajov. Túto zmluvu môžete kedykoľvek odvolať. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook, odporúčame vám vyhlásenie o ochrane údajov na Facebooku na https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak ste prihlásení na Facebooku, môžete zmeniť svoje nastavenia pre reklamy sami na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Pravidlá ochrany súkromia Instagramu

Na našom webe sme zabudovali funkcie Instagramu. Instagram je platforma sociálnych médií prevádzkovaná spoločnosťou Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram je od roku 2012 dcérskou spoločnosťou spoločnosti Facebook Inc. a je produktom spoločnosti Facebook. Vkladanie obsahu Instagramu na našu webovú stránku sa nazýva vloženie. To nám umožňuje zobrazovať vám obsah, ako sú tlačidlá, fotografie alebo videá z Instagramu, priamo na našej webovej stránke. Keď navštívite našu webovú stránku, ktorá má integrovanú funkciu Instagram, údaje sa do Instagramu prenášajú, ukladajú a spracúvajú. Instagram používa rovnaké systémy a technológie ako Facebook. Vaše údaje tak budú spracované vo všetkých spoločnostiach Facebooku.

V nasledujúcom texte vám chceme poskytnúť podrobnejší pohľad na to, prečo Instagram zhromažďuje údaje, o aké údaje ide a ako môžete do veľkej miery riadiť ich spracovanie. Pretože Instagram patrí spoločnosti Facebook Inc., získavame naše informácie z pokynov spoločnosti Instagram na jednej strane, ale aj zo samotných pokynov pre údaje spoločnosti Facebook na strane druhej.

Čo je Instagram

Instagram je jednou z najslávnejších sietí sociálnych médií na svete. Instagram kombinuje výhody blogu s výhodami audiovizuálnych platforiem ako YouTube alebo Vimeo. Môžete nahrať fotografie a krátke videá na server „Insta“ (ako mnohí používatelia platformu nazývajú), upravovať ich pomocou rôznych filtrov a distribuovať ich aj na iných sociálnych sieťach. A ak nechcete byť aktívni sami, môžete len sledovať ďalších zaujímavých používateľov.

Prečo používame Instagram na našom webe?

Instagram je platforma sociálnych médií, ktorá si za posledné roky naozaj prešla strechou. A samozrejme sme tiež zareagovali na tento boom. Chceme, aby ste sa na našej webovej stránke cítili čo najpríjemnejšie. Preto je pre nás samozrejmosť rozmanitá príprava nášho obsahu. Vďaka zabudovaným funkciám Instagramu môžeme obohatiť náš obsah o užitočný, zábavný alebo vzrušujúci obsah zo sveta Instagramu. Keďže Instagram je dcérskou spoločnosťou Facebooku, zhromaždené údaje môžu byť užitočné aj pre prispôsobenú reklamu na Facebooku. Naše reklamy sú určené iba pre ľudí, ktorí sa skutočne zaujímajú o naše produkty alebo služby.

Instagram tiež používa zhromaždené údaje na účely merania a analýzy. Získavame súhrnné štatistiky, a tým viac informácií o vašich želaniach a záujmoch. Je dôležité poznamenať, že tieto správy vás osobne neidentifikujú.

Aké údaje ukladá Instagram?

Ak narazíte na jednu z našich stránok, ktorá má nainštalované funkcie Instagramu (napríklad obrázky Instagramu alebo doplnky), váš prehliadač sa automaticky pripojí k serverom Instagramu. Pritom sa údaje odosielajú do Instagramu, ukladajú a spracúvajú. Bez ohľadu na to, či máte účet na Instagrame alebo nie. Patria sem informácie o našej webovej stránke, o vašom počítači, o uskutočnených nákupoch, reklamách, ktoré vidíte, a o tom, ako využívate našu ponuku. Uloží sa tiež dátum a čas vašej interakcie s Instagramom. Ak máte účet na Instagrame alebo ste prihlásený, Instagram o vás ukladá podstatne viac údajov.

Facebook rozlišuje medzi údajmi o zákazníkoch a údajmi o udalostiach. Predpokladáme, že to je presne prípad Instagramu. Údaje o zákazníkoch sú napríklad meno, adresa, telefónne číslo a IP adresa. Tieto zákaznícke údaje sa do Instagramu prenesú, iba ak boli vopred „hašované“. Hašovanie znamená, že údajový záznam sa prevedie na znakový reťazec. Takto môžete zašifrovať kontaktné údaje. Okrem toho sa prenášajú aj vyššie uvedené „údaje o udalosti“. Facebook - a následne Instagram - chápe „dáta udalostí“ vo význame údajov o vašom správaní používateľov. Môže sa tiež stať, že sa kontaktné údaje skombinujú s údajmi o udalostiach. Zozbierané kontaktné údaje sú porovnané s údajmi, ktoré už o vás má Instagram.

Zhromaždené údaje sa prenášajú na Facebook prostredníctvom malých textových súborov (cookies), ktoré sa zvyčajne ukladajú vo vašom prehliadači. V závislosti od použitých funkcií Instagramu a toho, či máte účet Instagram sami, sa ukladá rôzne množstvo údajov.

Predpokladáme, že spracovanie údajov na Instagrame funguje rovnako ako na Facebooku. To znamená: ak máte účet na Instagrame alebo ste navštívili www.instagram.com, Instagram nastavil aspoň jeden súbor cookie. Ak je to tak, váš prehliadač odošle informácie spoločnosti Instagram prostredníctvom súboru cookie, akonáhle prídete do kontaktu s funkciou Instagram. Tieto údaje budú vymazané alebo anonymizované najneskôr po 90 dňoch (po porovnaní). Napriek tomu, že sme sa intenzívne zaoberali spracovaním údajov spoločnosťou Instagram, nemôžeme presne povedať, ktoré údaje Instagram presne zbiera a uchováva.

Ďalej vám ukážeme súbory cookie, ktoré sa vo vašom prehliadači nastavia minimálne po kliknutí na funkciu Instagram (napríklad na tlačidlo alebo obrázok Insta). V našom teste predpokladáme, že nemáte účet Instagram. Ak ste prihlásení na Instagrame, vo vašom prehliadači sa samozrejme nastaví podstatne viac cookies.

V našom teste sme použili tieto súbory cookie:

Priezvisko: csrftoken
Hodnota: „“
Použitie: Je vysoko pravdepodobné, že tento súbor cookie je nastavený z bezpečnostných dôvodov, aby sa zabránilo falšovaniu požiadaviek. Presnejšie sme to však zistiť nemohli.
Dátum spotreby: po roku

Priezvisko: stredná
Hodnota: „“
Použitie: Instagram nastavuje tento súbor cookie s cieľom optimalizovať svoje vlastné služby a ponuky vo vnútri aj mimo Instagramu. Cookie definuje jedinečné ID užívateľa.
Dátum spotreby: na konci zasadania

Priezvisko: fbsr_121585453124024
Hodnota: nešpecifikované
Použitie: Tento súbor cookie ukladá požiadavku na prihlásenie pre používateľov aplikácie Instagram.Dátum spotreby: na konci zasadania

Priezvisko: rur
Hodnota: ATN
Použitie: Toto je cookie spoločnosti Instagram, ktorá zaisťuje funkčnosť služby Instagram.
Dátum spotreby: na konci zasadania

Priezvisko: url
Hodnota: „{“ 194.96.75.33 ”: 1901}: 1iEtYv: Y833k2_UjKvXgYe121585453“
Použitie: Tento súbor cookie používa Instagram na marketingové účely.
Dátum spotreby: na konci zasadania

Anotácia: Tu nemôžeme tvrdiť, že sme úplní. To, ktoré súbory cookie sa v konkrétnom prípade nastavia, závisí od zabudovaných funkcií a vášho používania Instagramu.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Instagram zdieľa informácie prijaté medzi spoločnosťami Facebook s externými partnermi a s ľuďmi, s ktorými sa spájate po celom svete. Spracovanie údajov prebieha v súlade s našimi vlastnými pokynmi pre údaje. Z bezpečnostných dôvodov sú vaše údaje okrem iného distribuované na serveroch Facebook po celom svete. Väčšina z týchto serverov je v USA.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Vďaka všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov máte právo na informácie, prenosnosť, opravu a vymazanie svojich údajov. Svoje údaje môžete spravovať v nastaveniach Instagramu. Ak chcete svoje údaje na Instagrame úplne vymazať, musíte svoj účet Instagram natrvalo odstrániť.

Takto funguje odstránenie účtu Instagram:

Najskôr otvorte aplikáciu Instagram. Na svojej profilovej stránke choďte nadol a kliknite na „Centrum pomoci“. Nachádzate sa teraz na webových stránkach spoločnosti. Na webových stránkach kliknite na „Spravovať svoj účet“ a potom na „Odstrániť váš účet“.

Ak úplne odstránite svoj účet, Instagram odstráni príspevky, ako sú vaše fotografie a aktualizácie stavu. Informácie, ktoré o vás zdieľajú iní ľudia, nepatria do vášho účtu, a preto nebudú odstránené.

Ako už bolo uvedené vyššie, Instagram ukladá vaše údaje predovšetkým prostredníctvom súborov cookie. Tieto súbory cookie môžete vo svojom prehliadači spravovať, deaktivovať alebo vymazať. Správa vždy funguje trochu inak v závislosti od vášho prehliadača.

Môžete tiež nastaviť svoj prehľadávač, aby ste boli vždy informovaní, keď sa má nastaviť súbor cookie. Potom sa môžete kedykoľvek individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookie povoliť alebo nie.

Instagram je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Facebook Inc. a Facebook je aktívnym účastníkom rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Tento rámec zaisťuje správny prenos údajov medzi USA a Európskou úniou. Viac informácií o tomto nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC. Pokúsili sme sa vám poskytnúť najdôležitejšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Instagram. Na https://help.instagram.com/519522125107875
môžete sa bližšie pozrieť na pokyny pre údaje služby Instagram.

Pravidlá ochrany súkromia služby Twitter

Na našom webe sme zabudovali funkcie z Twitteru. Sú to napríklad vložené tweety, časové osi, tlačidlá alebo hashtagy. Twitter je služba krátkych správ a platforma pre sociálne médiá od spoločnosti Twitter Inc., One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Írsko.

Pokiaľ vieme, žiadne osobné údaje ani údaje o vašich webových aktivitách sa nebudú prenášať na Twitter v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku jednoduchou integráciou funkcie Twitter. Iba pri interakcii s funkciami služby Twitter, ako je napríklad kliknutie na tlačidlo, je možné odoslať údaje na Twitter, uložiť ich a spracovať tam. Nemáme žiadny vplyv na toto spracovanie údajov a nenesieme zodpovednosť. V rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov vám chceme poskytnúť prehľad o tom, aké údaje Twitter ukladá, čo robí Twitter s týmito údajmi a ako sa môžete do veľkej miery chrániť pred prenosom údajov.

Čo je to twitter

Pre niektorých je Twitter spravodajská služba, pre iných platforma sociálnych médií a ďalší hovoria o mikroblogovacej službe. Všetky tieto pojmy sú oprávnené a znamenajú viac-menej to isté.

Súkromné osoby aj spoločnosti používajú Twitter na komunikáciu so zainteresovanými ľuďmi prostredníctvom krátkych správ. Twitter umožňuje iba 280 znakov na správu. Tieto správy sa nazývajú „tweety“. Na rozdiel napríklad od Facebooku sa služba nezameriava na rozširovanie siete pre „priateľov“, ale chce ju chápať ako globálnu a otvorenú spravodajskú platformu. Môžete tiež mať anonymný účet na Twitteri a tweety môžu byť odstránené spoločnosťou na jednej strane a samotnými používateľmi na druhej strane.

Prečo používame na našom webe Twitter?

Rovnako ako mnoho iných webových stránok a spoločností, aj my sa snažíme ponúkať naše služby rôznymi kanálmi a komunikovať s našimi zákazníkmi. Najmä Twitter si nás obľúbil ako užitočnú „malú“ spravodajskú službu. Opakovane tweetujeme alebo retweetujeme vzrušujúci, zábavný alebo zaujímavý obsah. Je nám jasné, že nemôžete sledovať každý kanál zvlášť. Koniec koncov, musíte urobiť ešte niečo. Preto sme na našu webovú stránku integrovali aj funkcie Twitteru. Môžete zažiť našu aktivitu na Twitteri „na webe“ alebo navštíviť našu stránku na Twitteri prostredníctvom priameho odkazu. Jeho integráciou chceme posilniť naše služby a užívateľskú prívetivosť na našom webe.

Aké údaje ukladá Twitter?

Na niektorých našich podstránkach nájdete vstavané funkcie služby Twitter. Pri interakcii s obsahom Twitteru, napríklad kliknutím na tlačidlo, môže Twitter zhromažďovať a ukladať údaje. Aj keď sami nemáte účet na Twitteri. Twitter tieto dáta nazýva „log data“. Patria sem demografické údaje, ID súborov cookie prehľadávača, ID vášho smartphonu, hašované e-mailové adresy a informácie o tom, ktoré stránky ste navštívili na Twitteri a aké akcie ste vykonali. Twitter samozrejme ukladá viac údajov, ak máte účet na Twitteri a ste prihlásený. Toto ukladanie sa uskutočňuje väčšinou prostredníctvom súborov cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa zvyčajne ukladajú vo vašom prehliadači a prenášajú rôzne informácie na Twitter.

Teraz vám ukážeme, ktoré súbory cookie sú nastavené, ak nie ste prihlásení na Twitteri, ale navštívite webovú stránku so zabudovanými funkciami služby Twitter. Považujte tento zoznam za príklad. Tu nemôžeme zaručiť úplnosť, pretože výber súborov cookie sa vždy mení a závisí od vašich individuálnych akcií s obsahom Twitteru.

V našom teste sme použili tieto súbory cookie:

Priezvisko: personalization_id
Hodnota: „V1_cSJIsogU51SeE121585453“
Použitie: Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, ako používate webovú stránku a ktorá reklama vás mohla priviesť na Twitter.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: dlho
Hodnota: de
Použitie: Tento súbor cookie ukladá váš prednastavený alebo preferovaný jazyk.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Priezvisko: identifikátor hosťa
Hodnota: 121585453v1%3A157132626
Použitie: Tento súbor cookie je nastavený na vašu identifikáciu ako hosťa.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: fm
Hodnota: 0
Použitie: Bohužiaľ sa nám nepodarilo zistiť účel tohto súboru cookie.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Priezvisko: external_referer
Hodnota: 1215854532beTA0sf5lkMrlGt
Použitie: Tento súbor cookie zhromažďuje anonymné údaje, ako napríklad to, ako často navštevujete Twitter a ako dlho ho navštevujete.
Dátum spotreby: Po 6 dňoch

Priezvisko: eu_cn
Hodnota: 1
Použitie: Tento súbor cookie ukladá aktivitu používateľov a Twitter ho používa na rôzne reklamné účely.
Dátum spotreby: 
Po roku

Priezvisko: ct0
Hodnota: c1179f07163a365d2ed7aad84c99d966
Použitie: Bohužiaľ sme o tomto cookie nenašli žiadne informácie.
Dátum spotreby: po 6 hodinách

Priezvisko: _twitter_sess
Hodnota: 53D%253D–dd0248121585453-
Použitie: Pomocou tohto súboru cookie môžete používať funkcie na webovej stránke Twitter.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Anotácia: Twitter spolupracuje aj s tretími stranami. Preto sme v našom teste rozpoznali aj tri súbory cookie Google Analytics _ga, _gat, _gid.

Twitter používa zhromaždené údaje na jednej strane na lepšie pochopenie správania používateľov a tým na zlepšenie svojich vlastných služieb a reklamných ponúk, na druhej strane slúžia údaje aj na interné bezpečnostné opatrenia.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Ak Twitter zhromažďuje údaje z iných webových stránok, budú odstránené, zhrnuté alebo inak skryté najviac po 30 dňoch. Servery Twitter sú umiestnené v rôznych serverových centrách v Spojených štátoch. Dá sa preto predpokladať, že zhromaždené údaje budú zhromaždené a uložené v Amerike. Po našom výskume sme nedokázali jednoznačne určiť, či má Twitter aj svoje vlastné servery v Európe. Twitter v zásade môže zhromaždené údaje ukladať, kým už nebudú pre spoločnosť užitočné, údaje nevymažete alebo kým nebude stanovené zákonné obdobie na ich vymazanie.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Vo svojich pokynoch k ochrane údajov spoločnosť Twitter opakovane zdôrazňuje, že neuchováva žiadne údaje z externých návštev webových stránok, ak sa vy alebo váš prehliadač nachádzate v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku. Ak však komunikujete priamo s Twitterom, Twitter samozrejme tiež uloží vaše dáta.

Ak máte účet na Twitteri, môžete svoje údaje spravovať kliknutím na „Viac“ pod tlačidlom „Profil“. Potom kliknite na „Nastavenia a ochrana údajov“. Tu môžete spracovávať údaje individuálne.

Ak nemáte účet na Twitteri, môžete ísť na twitter.com a potom kliknúť na „Prispôsobenie“. Údaje, ktoré ste zhromaždili, môžete spravovať v položke „Prispôsobenie a údaje“.

Ako už bolo uvedené vyššie, väčšina údajov je uložená prostredníctvom súborov cookie a vo svojom prehliadači ich môžete spravovať, deaktivovať alebo vymazať. Súbory cookie môžete „upravovať“ iba vo vami zvolenom prehliadači. To znamená, že ak v budúcnosti použijete iný prehliadač, budete tam musieť znova spravovať svoje cookies podľa vašich požiadaviek.

Môžete tiež spravovať svoj prehľadávač, aby ste boli informovaní o každom jednotlivom súbore cookie. Potom sa môžete kedykoľvek individuálne rozhodnúť, či povolíte alebo nepovolíte cookie.

Twitter taktiež používa údaje na personalizovanú reklamu v rámci Twitteru aj mimo neho. V nastaveniach môžete vypnúť prispôsobenú reklamu v časti „Prispôsobenie a údaje“. Ak v prehliadači používate Twitter, personalizovanú reklamu môžete deaktivovať na stránke http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=SK.

Twitter je aktívnym účastníkom rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Tento rámec zaisťuje správny prenos údajov medzi USA a Európskou úniou. Viac informácií o tomto nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO.

Dúfame, že sme vám poskytli všeobecný prehľad o spracovaní údajov prostredníctvom služby Twitter. Zo služby Twitter neprijímame žiadne údaje a nezodpovedáme za to, čo Twitter s vašimi údajmi robí. Ak máte ďalšie otázky k tejto téme, odporúčame vyhlásenie o ochrane údajov Twitter na https://twitter.com/de/privacy.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn

Na našom webe používame sociálne doplnky zo siete sociálnych médií LinkedIn, spoločnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Sociálnymi doplnkami môžu byť kanály, zdieľanie obsahu alebo odkaz na našu stránku LinkedIn. Sociálne doplnky sú zreteľne označené dobre známym logom LinkedIn a umožňujú napríklad zdieľanie zaujímavého obsahu priamo prostredníctvom našej webovej stránky. Spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place v Dubline je zodpovedná za spracovanie údajov za Európsky hospodársky priestor a Švajčiarsko.

Vložením takýchto doplnkov je možné odoslať údaje na LinkedIn, uložiť ich a spracovať tam. V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás chceme informovať, o ktoré údaje ide, ako ich sieť používa a ako môžete spravovať alebo zabrániť ukladaniu údajov.

Čo je LinkedIn

LinkedIn je najväčšia sociálna sieť pre obchodné kontakty. Na rozdiel napríklad od Facebooku sa spoločnosť zameriava výlučne na nadväzovanie obchodných kontaktov. Spoločnosti môžu na platforme prezentovať služby a produkty a nadväzovať obchodné vzťahy. Mnoho ľudí používa LinkedIn aj na hľadanie práce alebo na hľadanie vhodných zamestnancov pre svoju vlastnú spoločnosť. Len v Nemecku má sieť viac ako 11 miliónov členov. V Rakúsku je ich okolo 1,3 milióna.

Prečo používame LinkedIn na našom webe?

Vieme, ako si zaneprázdnený. Nemôžete sledovať všetky kanály sociálnych sietí jednotlivo. Aj keď by to, ako v našom prípade, stálo za to. Pretože stále zverejňujeme zaujímavé správy alebo správy, ktoré sa oplatí šíriť. Preto sme na našom webe vytvorili možnosť zdieľať zaujímavý obsah priamo na LinkedIn alebo priamo odkazovať na našu LinkedIn stránku. Vstavané sociálne doplnky považujeme za rozšírenú službu na našom webe. Údaje, ktoré LinkedIn zhromažďuje, nám tiež pomáhajú ukazovať možné reklamné opatrenia iba ľuďom, ktorí majú záujem o našu ponuku.

Ktoré údaje ukladá LinkedIn?

LinkedIn nešetrí žiadne osobné údaje jednoduchou integráciou sociálnych doplnkov. LinkedIn tieto dáta, ktoré sú generované doplnkami, nazýva pasívnymi dojmami. Ak však kliknete na sociálny doplnok, napríklad na zdieľanie nášho obsahu, platforma uloží osobné údaje ako takzvané „aktívne dojmy“. Bez ohľadu na to, či máte účet LinkedIn alebo nie. Ak ste prihlásený, zhromaždené údaje sa priradia k vášmu účtu.

Prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi LinkedIn, keď pracujete s našimi doplnkami. Spoločnosť zaznamenáva rôzne údaje o použití. Okrem vašej IP adresy to môžu byť napríklad registračné údaje, informácie o zariadení alebo informácie o vašom poskytovateľovi internetu alebo mobilných sietí. Ak využívate služby LinkedIn prostredníctvom svojho smartphonu, dá sa určiť aj vaša poloha (po udelení súhlasu). LinkedIn môže tieto údaje ďalej poskytovať v „hašovanej“ podobe inzerentom tretích strán. Hašovanie znamená, že údajový záznam sa prevedie na znakový reťazec. To umožňuje šifrovanie údajov takým spôsobom, že ľudí už nie je možné identifikovať.

Väčšina údajov o vašom správaní používateľov je uložená v súboroch cookie. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa zvyčajne ukladajú vo vašom prehliadači. Okrem toho môže LinkedIn tiež používať webové majáky, pixlové značky, značky na displeji a ďalšie identifikácie zariadení.

Rôzne testy tiež ukazujú, ktoré súbory cookie sú nastavené pri interakcii používateľa so sociálnym doplnkom. Nájdené údaje nemôžu byť úplné a slúžia iba ako príklad. Nasledujúce cookies boli nastavené bez prihlásenia na LinkedIn:

Priezvisko: bcookie
Hodnota: = 2 a 34aab2aa-2ae1-4d2a-8baf-c2e2d7235c16121585453-
Použitie: Cookie je takzvaný „cookie ID prehliadača“ a následne ukladá vaše identifikačné číslo (ID).
Dátum spotreby: Po 2 rokoch

Priezvisko: dlho
Hodnota: v = 2 & lang = de-de
Použitie: Tento súbor cookie ukladá váš prednastavený alebo preferovaný jazyk.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Priezvisko: lidc
Hodnota: 1818367: t = 1571904767: s = AQF6KNnJ0G121585453…
Použitie: Tento súbor cookie sa používa na smerovanie. Smerovanie zaznamenáva spôsoby, ktorými ste sa dostali na LinkedIn a ako sa tam pohybujete cez webovú stránku.
Dátum spotreby: po 24 hodinách

Priezvisko: rtc
Hodnota: kt0lrv3NF3x3t6xvDgGrZGDKkX
Použitie: O tomto cookie nie je možné získať ďalšie informácie.
Dátum spotreby: po 2 minútach

Priezvisko: JSESSIONID
Hodnota: ajax: 1215854532900777718326218137
Použitie: Toto je cookie relácie, ktoré LinkedIn používa na udržiavanie anonymných relácií používateľov prostredníctvom servera.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Priezvisko: bscookie
Hodnota: „V = 1 a 201910230812…
Použitie: Tento súbor cookie je bezpečnostný súbor cookie. LinkedIn to popisuje ako bezpečný súbor cookie s ID prehliadača.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: fid
Hodnota: AQHj7Ii23ZBcqAAAA…
Použitie: Pre tento súbor cookie nebolo možné nájsť žiadne ďalšie informácie.
Dátum spotreby: po 7 dňoch

Anotácia: LinkedIn spolupracuje aj s poskytovateľmi tretích strán. Preto sme v našom teste rozpoznali aj dva súbory cookie Google Analytics _ga a _gat.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

LinkedIn v zásade uchováva vaše osobné údaje tak dlho, ako to spoločnosť považuje za potrebné ponúknuť svoje vlastné služby. LinkedIn však odstráni vaše osobné údaje, ak odstránite svoj účet. Vo výnimočných prípadoch LinkedIn uchováva niektoré údaje v súhrnnej a anonymnej podobe aj po odstránení vášho účtu. Po odstránení účtu už ostatní ľudia nebudú môcť vidieť vaše údaje do jedného dňa. LinkedIn spravidla vymaže údaje do 30 dní. LinkedIn však údaje uchováva, ak to vyžaduje zákon. Údaje, ktoré už nemožno priradiť k žiadnej osobe, sa uložia aj po zrušení účtu. Údaje sú uložené na rôznych serveroch v Amerike a pravdepodobne aj v Európe.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Máte právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom a tiež ich vymazať. Svoje údaje môžete spravovať, meniť a mazať vo svojom účte LinkedIn. Môžete tiež požiadať o kópiu svojich osobných údajov zo služby LinkedIn.

Ako získať prístup k informáciám o účte vo svojom profile LinkedIn:

Kliknite na ikonu svojho profilu na LinkedIn a vyberte sekciu „Nastavenia a ochrana údajov“. Teraz kliknite na „Súkromie“ a potom v sekcii „Ako spoločnosť LinkedIn používa vaše údaje“ na „Zmeniť“. Za krátky čas si môžete stiahnuť vybrané údaje o svojej aktivite na webe a histórii účtu.

Vo svojom prehliadači máte tiež možnosť zabrániť spracovaniu údajov spoločnosťou LinkedIn. Ako bolo uvedené vyššie, LinkedIn ukladá väčšinu údajov prostredníctvom súborov cookie, ktoré sú nastavené vo vašom prehliadači. Tieto súbory cookie môžete spravovať, deaktivovať alebo vymazať. Správa funguje trochu inak v závislosti od toho, ktorý prehliadač máte.

Môžete tiež nastaviť svoj prehľadávač, aby ste boli vždy informovaní, keď sa má nastaviť súbor cookie. Potom sa môžete kedykoľvek individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookie povoliť alebo nie.

LinkedIn je aktívnym účastníkom rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Tento rámec zaisťuje správny prenos údajov medzi USA a Európskou úniou. Viac informácií o tomto nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0. Pokúsili sme sa vám poskytnúť najdôležitejšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou LinkedIn. Na stránke https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy sa môžete dozvedieť viac o spracovaní údajov siete sociálnych médií LinkedIn.

Pravidlá ochrany súkromia služby Pinterest

Na našom webe používame tlačidlá a widgety zo siete sociálnych médií Pinterest, spoločnosti Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Vyvolaním stránok, ktoré používajú také funkcie, sa dáta (IP adresa, dáta prehliadača, dátum a čas, cookies) prenášajú na Pinterest, ukladajú sa a vyhodnocujú.

Pokyny k ochrane údajov, ktoré informácie Pinterest zhromažďuje a ako ich používa, nájdete na https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti XING

Na našom webe používame sociálne doplnky zo siete sociálnych médií Xing, spoločnosti Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko. Pomocou týchto funkcií môžete napríklad zdieľať obsah v službe Xing priamo prostredníctvom našej webovej stránky, prihlásiť sa prostredníctvom služby Xing alebo sledovať zaujímavý obsah. Doplnky spoznáte podľa názvu spoločnosti alebo loga Xing. Ak vyvoláte webovú stránku, ktorá používa doplnok Xing, dáta sa môžu preniesť na „server Xing“, uložiť a vyhodnotiť. V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás chceme informovať o tom, o ktoré údaje ide, a o tom, ako môžete spravovať alebo zabrániť tomuto ukladaniu údajov.

Čo je to Xing?

Xing je sociálna sieť so sídlom v Hamburgu. Spoločnosť sa špecializuje na správu profesionálnych kontaktov. Inými slovami, na rozdiel od iných sietí je Xing predovšetkým o profesionálnom sieťovaní. Platforma sa často používa na hľadanie zamestnania alebo na vyhľadanie zamestnancov pre vlastnú spoločnosť. Xing navyše ponúka zaujímavý obsah na rôzne odborné témy. Globálnym náprotivkom je americká spoločnosť LinkedIn.

Prečo používame Xing na našom webe?

Kanály sociálnych médií teraz prúdia a sme si dobre vedomí, že váš čas je veľmi drahý. Nie každý kanál sociálnych médií v spoločnosti je možné starostlivo preskúmať. Chceme vám preto čo najviac uľahčiť život, aby ste mohli zdieľať alebo sledovať zaujímavý obsah priamo na našom webe na stránkach Xing. Rozširujeme naše služby na našich webových stránkach o také „sociálne doplnky“. Údaje zhromaždené spoločnosťou Xing nám navyše pomáhajú vykonávať na platforme cielené reklamné opatrenia. To znamená, že naša služba sa zobrazuje iba ľuďom, ktorí o ňu majú skutočný záujem.

Ktoré dáta ukladá Xing?

Xing bietet den Teilen-Button, den Folgen-Button und den Log-in-Button als Plug-in für Websites an. Sobald Sie eine Seite öffnen, wo ein Social-Plug-in von Xing eingebaut ist, verbindet sich Ihr Browser mit Servern in einem von Xing verwendeten Rechenzentrum. Im Falle des Teilen-Buttons sollen – laut Xing – keine Daten gespeichert werden, die einen direkten Bezug auf eine Person herleiten könnten. Insbesondere speichert Xing keine IP-Adresse von Ihnen. Weiters werden im Zusammenhang mit dem Teilen-Button auch keine Cookies gesetzt. Somit findet auch keine Auswertung Ihres Nutzerverhaltens statt. Nähere Informationen dazu erhalten Sie über https://www.xing.com/app/share%3Fop%3Ddata_protection.

S ostatnými doplnkami Xing sa súbory cookie nastavia vo vašom prehliadači iba vtedy, keď s doplnkom pracujete alebo na neho kliknete. Tu môžu byť uložené osobné údaje, ako je vaša IP adresa, údaje prehliadača, dátum a čas vášho prístupu na stránku na serveri Xing. Ak máte účet XING a ste prihlásení, zhromaždené údaje sa priradia k vášmu osobnému účtu a údaje v ňom uložené.

Nasledujúce cookies sa nastavia vo vašom prehliadači, ak kliknete na tlačidlo sledovania alebo prihlásenia a ešte nie ste prihlásení do Xingu. Upozorňujeme, že toto je príkladný zoznam a nemôžeme tvrdiť, že je úplný:

Priezvisko: AMCVS_0894FF2554F733210A4C98C6%40AdobeOrg
Hodnota: 1
Použitie: Tento súbor cookie sa používa na vytváranie a ukladanie identifikácií návštevníkov webových stránok.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Priezvisko: c_
Hodnota: 157c609dc9fe7d7ff56064c6de87b019121585453-8
Použitie: Nepodarilo sa nám zistiť viac informácií o tomto súbore cookie.
Dátum spotreby: po dni

Priezvisko: predchádzajúca stránka
Hodnota: wbm%2FWelcome%2Flogin
Použitie: Tento súbor cookie ukladá adresu URL predchádzajúcej webovej stránky, ktorú ste navštívili.
Dátum spotreby: po 30 minútach

Priezvisko: s_cc
Hodnota: pravda
Použitie: Tento súbor cookie spoločnosti Adobe Site Catalyst určuje, či sa súbory cookie vo vašom prehliadači všeobecne aktivujú.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Priezvisko: s_fid
Hodnota: 6897CDCD1013221C-39DDACC982217CD1121585453-2
Použitie: Tento súbor cookie sa používa na identifikáciu jedinečného návštevníka.
Dátum spotreby: po 5 rokoch

Priezvisko: visitor_id
Hodnota: fe59fbe5-e9c6-4fca-8776-30d0c1a89c32
Použitie: Cookies pre návštevníkov obsahujú jedinečné ID návštevníka a jedinečný identifikátor vášho účtu.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko:_session_id
Hodnota: 533a0a6641df82b46383da06ea0e84e7121585453-2
Použitie: Tento súbor cookie vytvára dočasné ID relácie, ktoré sa používa ako ID používateľa v relácii. Cookie je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie funkcií Xingu.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Len čo sa prihlásite do Xingu alebo k členovi, ďalšie osobné údaje budú určite zhromaždené, spracované a uložené. Spoločnosť Xing tiež odovzdáva osobné údaje tretím stranám, ak je to nevyhnutné na splnenie jej vlastných obchodných účelov, ak ste na to dali súhlas alebo ak existuje zákonná povinnosť.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Xing ukladá údaje na rôznych serveroch v rôznych dátových centrách. Spoločnosť tieto údaje uchováva, kým údaje nevymažete alebo kým neodstránite používateľský účet. Toto sa samozrejme týka iba používateľov, ktorí už sú členmi Xing.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Máte právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom a tiež ich vymazať. Aj keď nie ste členom Xing, môžete prípadnému spracovaniu údajov zabrániť prostredníctvom svojho prehliadača alebo ho spravovať podľa svojich predstáv. Väčšina údajov je uložená prostredníctvom súborov cookie. Správa funguje trochu inak v závislosti od toho, ktorý prehliadač máte.

Môžete tiež nastaviť svoj prehľadávač, aby ste boli vždy informovaní, keď sa má nastaviť súbor cookie. Potom sa môžete kedykoľvek individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookie povoliť alebo nie.

Pokúsili sme sa vám poskytnúť najdôležitejšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Xing. Na https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung sa môžete dozvedieť viac o spracovaní údajov sociálnej siete Xing.

ZdieľaťTieto pravidlá ochrany osobných údajov

Na našu webovú stránku sme nainštalovali funkcie od spoločnosti ShareThis od spoločnosti ShareThis Inc. (4005 Miranda Ave, Suite 100, Palo Alto, 94304 Kalifornia, USA). Jedná sa napríklad o „zdieľanie“ doplnkov z rôznych kanálov sociálnych médií. Pomocou týchto funkcií môžete zdieľať obsah našej webovej stránky na kanáloch sociálnych médií. Ak vyvoláte webovú stránku s funkciou ShareThis, vaše údaje možno preniesť do spoločnosti, uložiť a spracovať. Pomocou tohto vyhlásenia o ochrane údajov zistíte, prečo používame ShareThis, ktoré údaje sa spracúvajú a ako môžete týmto prenosom údajov zabrániť.

Čo je ShareThis?

ShareThis je technologická spoločnosť, ktorá poskytuje vlastníkom webových stránok nástroje na zlepšenie kvality webových stránok. Pomocou sociálnych doplnkov od ShareThis môžete zdieľať obsah našich webových stránok v rôznych kanáloch sociálnych médií, ako sú Facebook, Twitter, Instagram a Co. Spoločnosť ponúka zdieľanie obsahu pre viac ako 40 rôznych kanálov a používa ju viac ako 3 milióny prevádzkovateľov webových stránok po celom svete. Údaje zhromaždené službou ShareThis sa používajú aj pre jednotlivé reklamy.

Prečo používame ShareThis na našom webe?

Chceme svojím obsahom presvedčiť a samozrejme sme radi, ak je náš obsah odporúčaný ostatným. Potom vieme, že sme na dobrej ceste. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je použiť tlačidlá „Zdieľať“ priamo na našej webovej stránke. Vďaka veľkému počtu rôznych kanálov sociálnych médií môže byť náš obsah predstavený aj širokému publiku. To nám pomáha stať sa na internete známejšími a úspešnejšími. Doplnky vám slúžia aj preto, že môžete zdieľať zaujímavý obsah so svojou komunitou sociálnych médií jediným kliknutím.

Aké údaje šetrí ShareThis?

Ak zdieľate obsah so službou ShareThis a ste prihlásení pomocou príslušného účtu sociálnych médií, údaje, ako je vaša návšteva našej webovej stránky a zdieľanie obsahu, je možné priradiť k používateľskému účtu príslušného kanála sociálnych médií. ShareThis používa súbory cookie, pixely, hlavičky HTTP a identifikátory prehliadača na zhromažďovanie údajov o vašom správaní návštevníkov. Niektoré z týchto údajov sú navyše po pseudonymizácii zdieľané s tretími stranami.

Tu je zoznam údajov, ktoré môžu byť spracované:

 • Jedinečné ID súboru cookie umiestneného vo webovom prehliadači
 • Všeobecné správanie pri klikaní
 • Adresy navštívených webových stránok
 • Vyhľadávacie dotazy, prostredníctvom ktorých návštevník prišiel na stránku ShareThis
 • Navigácia z webovej stránky na webovú stránku, ak sa tak stalo prostredníctvom služieb ShareThis
 • Čas strávený na webovej stránke
 • Na ktoré položky boli kliknuté alebo zvýraznené
 • IP adresa počítača alebo mobilného zariadenia
 • Mobilné reklamné identifikátory (Apple IDFA alebo Google AAID)
 • Informácie obsiahnuté v hlavičkách HTTP alebo iných použitých prenosových protokoloch
 • Ktorý program v počítači (prehľadávač) alebo aký operačný systém bol použitý (iOS)

ShareThis používa cookies, ktoré uvádzame ako príklady nižšie. Viac informácií o súboroch cookie ShareThis nájdete na https://www.sharethis.com/privacy/.

Priezvisko: __unam
Hodnota: 8961a7f179d1d017ac27lw87qq69V69121585453-5
Použitie: Tento súbor cookie počíta „kliknutia“ a „zdieľania“ na webovej stránke.
Dátum spotreby: po 9 mesiacoch

Priezvisko: __stid
Hodnota: aGCDwF4hjVEI + oIsABW7121585453Ag ==
Použitie: Tento súbor cookie ukladá správanie používateľov, napríklad prístupné webové stránky, navigáciu zo stránky na stránku a čas strávený na webovej stránke.Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: __sharethis_cookie_test__
Hodnota: 0
Použitie: Tento súbor cookie monitoruje aktivitu „clickstream“. To znamená, že sleduje, kde ste klikli na webovú stránku.Dátum spotreby: po skončení zasadania

Anotácia: Tu nemôžeme tvrdiť, že sme úplní. To, ktoré súbory cookie sa v konkrétnom prípade nastavia, závisí od zabudovaných funkcií a ich použitia.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

ShareThis bude uchovávať zhromaždené údaje po dobu až 14 mesiacov od dátumu, kedy boli zhromaždené. Zdieľať Platnosť týchto súborov cookie vyprší 13 mesiacov po poslednej aktualizácii. Pretože ShareThis je americká spoločnosť, dáta sa prenášajú a ukladajú na amerických serveroch ShareThis.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Ak si už neželáte, aby sa vám zobrazovala reklama založená na údajoch zhromaždených spoločnosťou ShareThis, môžete použiť tlačidlo odhlásenia na https://www.sharethis.com/privacy/. Pritom sa nastaví súbor cookie nesúhlasu, ktorý nesmiete vymazať, aby ste toto nastavenie zachovali.

Svoje predvoľby pre online reklamu založenú na použití môžete tiež nastaviť na stránke http://www.youronlinechoices.com/at/ v správe predvolieb.

Máte tiež možnosť spravovať, deaktivovať alebo mazať údaje uložené prostredníctvom súborov cookie vo vašom prehliadači. Ako presne administrácia funguje, závisí od vášho prehliadača.

Môžete tiež nastaviť svoj prehľadávač, aby ste boli vždy informovaní, keď sa má nastaviť súbor cookie.

ShareToto je aktívny účastník rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tomto nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L1HMAA0&status=Active. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o spracovaní vašich údajov spoločnosťou ShareThis, všetky informácie nájdete na https://www.sharethis.com/privacy/.

AddThis zásady ochrany osobných údajov

Na našom webe používame doplnky od spoločnosti AddThis od spoločnosti Oracle America, Inc. (500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, USA). Pomocou týchto doplnkov môžete rýchlo a ľahko zdieľať obsah našich webových stránok s inými ľuďmi. Keď navštívite webovú stránku s funkciou AddThis, vaše údaje možno preniesť do spoločnosti AddThis, uložiť a spracovať. Pomocou tohto vyhlásenia o ochrane údajov zistíte, prečo používame AddThis, ktoré údaje sa spracúvajú a ako môžete zabrániť tomuto prenosu údajov.

Čo je AddThis?

AddThis okrem iného vyvíja softvérové nástroje integrované do webových stránok, ktoré umožňujú používateľom distribuovať obsah na rôznych kanáloch sociálnych médií alebo prostredníctvom e-mailu. AddThis navyše ponúka aj funkcie pre analýzu webových stránok. Zhromaždené údaje sa tiež používajú na to, aby sme používateľom internetu ponúkli inzerciu orientovanú na záujmy. Službu využíva viac ako 15 miliónov prevádzkovateľov webových stránok po celom svete.

Prečo používame AddThis na našom webe?

Pomocou tlačidla AddThis môžete zdieľať zaujímavý obsah na našej webovej stránke v rôznych kanáloch sociálnych médií, ako je Facebook, Twitter, Instagram alebo Pinterest. Ak sa vám náš obsah páči, budeme samozrejme radi, keď ho budete zdieľať so svojou sociálnou komunitou. Najjednoduchšie to urobíte pomocou tlačidla AddThis.

Ktoré údaje ukladá AddThis?

Ak zdieľate obsah s AddThis a ste prihlásení pomocou príslušného účtu sociálnych médií, údaje, ako je vaša návšteva našej webovej stránky a zdieľanie obsahu, je možné priradiť k používateľskému účtu príslušného kanála sociálnych médií. AddThis používa súbory cookie, pixely, hlavičky HTTP a identifikátory prehliadača na zhromažďovanie údajov o vašom správaní návštevníkov. Niektoré z týchto údajov sú navyše po pseudonymizácii zdieľané s tretími stranami.
Tu je príkladný zoznam údajov, ktoré môžu byť spracované:

 • Jedinečné ID súboru cookie umiestneného vo webovom prehliadači
 • Adresa navštívenej webovej stránky
 • Čas návštevy webovej stránky
 • Vyhľadávacie dotazy, prostredníctvom ktorých návštevník prišiel na stránku AddThis
 • Čas strávený na webovej stránke
 • IP adresa počítača alebo mobilného zariadenia
 • Mobilné reklamné identifikátory (Apple IDFA alebo Google AAID)
 • Informácie obsiahnuté v hlavičkách HTTP alebo iných použitých prenosových protokoloch
 • Ktorý program v počítači (prehľadávač) alebo aký operačný systém bol použitý (iOS)

AddThis používa cookies, ktoré uvádzame nižšie ako príklady a vo výpisoch. Viac informácií o súboroch cookie AddThis nájdete na stránke http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Priezvisko: bt2
Hodnota: 8961a7f179d87qq69V69121585453-3
Využitie Tento súbor cookie sa používa na zaznamenávanie častí navštívenej webovej stránky s cieľom odporučiť ďalšie časti webovej stránky.
Dátum spotreby: po 255 dňoch

Priezvisko: bku
Hodnota: ra / 99nTmYN + fZWX7121585453-4
Použitie: Tento súbor cookie registruje anonymizované údaje používateľov, ako je vaša IP adresa, geografická poloha, navštívené webové stránky a na ktoré reklamy ste klikli.
Dátum spotreby: po 179 dňoch

Anotácia: Upozorňujeme, že toto je príkladný zoznam a že nemôžeme tvrdiť, že je úplný.

AddThis tiež zdieľa informácie, ktoré zhromažďuje, s inými spoločnosťami. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#section5. Spoločnosť AddThis taktiež používa prijaté údaje na vytváranie cieľových skupín a záujmových profilov, aby mohla ponúkať používateľom v tej istej reklamnej sieti záujmovo orientovanú reklamu.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

AddThis ukladá zhromaždené údaje po dobu 13 mesiacov od zhromaždenia údajov. 1% údajov sa uchováva ako „súbor vzorových údajov“ najviac 24 mesiacov, aby sa zachoval obchodný vzťah. V tomto „vzorovom zázname údajov“ je však hashovaná priama a nepriama identifikácia (napríklad vaša IP adresa a ID súboru cookie). To znamená, že osobné údaje s vami už nemôžu byť spojené bez ďalších informácií. Keďže spoločnosť AddThis má ústredie v USA, zhromaždené údaje sa ukladajú aj na amerických serveroch.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Máte právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom a tiež ich vymazať. Ak už viac nechcete zobrazovať reklamu na základe údajov zhromaždených spoločnosťou AddThis, môžete použiť tlačidlo odhlásenia na adrese http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Pritom sa nastaví súbor cookie nesúhlasu, ktorý nesmiete vymazať, aby ste toto nastavenie zachovali.

Svoje predvoľby pre online reklamu založenú na použití môžete tiež nastaviť na stránke http://www.youronlinechoices.com/at/ v správe predvolieb.

Váš prehliadač ponúka možnosť zabrániť spracovaniu údajov alebo ho spravovať podľa vašich predstáv. Spracovanie údajov funguje trochu inak v závislosti od prehliadača. Účastník rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tom nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000181AAA. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o spracovaní vašich údajov spoločnosťou AddThis, ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Pravidlá ochrany osobných údajov služby YouTube

Na našu webovú stránku sme nainštalovali videá z YouTube. Takže vám môžeme predstaviť zaujímavé videá priamo na našom webe. YouTube je videoportál, ktorý je od roku 2006 dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google. Portál s videami prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď vyvoláte stránku na našom webe, ktorá obsahuje video YouTube, váš prehliadač sa automaticky pripojí k serverom YouTube alebo Google. Prenášajú sa rôzne údaje (v závislosti od nastavení). Za všetky spracovanie údajov v Európe zodpovedá spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko).

V nasledujúcom texte chceme podrobnejšie vysvetliť, ktoré údaje sa spracúvajú, prečo sme integrovali videá YouTube a ako môžete svoje údaje spravovať alebo mazať.

Čo je to youtube

Na YouTube môžu používatelia zadarmo sledovať, hodnotiť, komentovať a nahrávať videá. Za posledných pár rokov sa YouTube stal jedným z najdôležitejších kanálov sociálnych médií na svete. Aby sme mohli zobrazovať videá na našom webe, YouTube poskytuje výňatok z kódu, ktorý sme zabudovali do našich stránok.

Prečo na našom webe používame videá z YouTube?

YouTube je platforma pre video s najväčším počtom návštevníkov a najlepším obsahom. Snažíme sa, aby sme vám ponúkli čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť na našom webe. A samozrejme by nemali chýbať zaujímavé videá. Pomocou našich vložených videí vám okrem našich textov a obrázkov poskytujeme ďalší užitočný obsah. Okrem toho je vďaka vloženým videám náš web ľahšie vyhľadateľný vo vyhľadávacom nástroji Google. Aj keď umiestňujeme reklamy prostredníctvom služby Google Ads, vďaka zhromaždeným údajom môže Google tieto reklamy skutočne zobraziť iba ľuďom, ktorých zaujímajú naše ponuky.

Aké údaje ukladá YouTube?

Hneď ako navštívite jednu z našich stránok, ktorá má integrované video YouTube, YouTube nastaví aspoň jeden súbor cookie, ktorý uloží vašu IP adresu a našu adresu URL. Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, YouTube môže zvyčajne pomocou vašich cookies priradiť vaše interakcie na našej webovej stránke k vášmu profilu. Patria sem údaje, ako napríklad trvanie relácie, miera okamžitých odchodov, približná poloha, technické informácie, ako napríklad typ prehliadača, rozlíšenie obrazovky alebo váš poskytovateľ internetu. Ďalšie údaje môžu byť kontaktné údaje, akékoľvek hodnotenia, zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych médií alebo jeho pridanie k obľúbeným na YouTube.

Ak nie ste prihlásený / -á do účtu Google alebo YouTube, Google ukladá údaje s jedinečným identifikátorom, ktorý je prepojený s vaším zariadením, prehliadačom alebo aplikáciou. Napríklad bude zachované vaše preferované nastavenie jazyka. Ale veľa údajov o interakcii nemožno uložiť, pretože je nastavených menej súborov cookie.

V nasledujúcom zozname zobrazujeme súbory cookie, ktoré boli nastavené testom v prehliadači. Na jednej strane zobrazujeme súbory cookie, ktoré sú nastavené bez registrovaného účtu YouTube. Na druhej strane zobrazujeme súbory cookie, ktoré sú nastavené pomocou registrovaného účtu. Zoznam nemôže tvrdiť, že je úplný, pretože údaje používateľa vždy závisia od interakcií v službe YouTube.

Priezvisko: YSC
Hodnota: b9-CV6ojI5Y121585453-1
Použitie: Tento súbor cookie zaregistruje jedinečný identifikátor, aby sa mohli uložiť štatistiky videného videa.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Priezvisko: PREF
Hodnota: f1 = 50000000
Použitie: Tento súbor cookie tiež registruje vaše jedinečné ID. Prostredníctvom PREF získava Google štatistiku o tom, ako používate videá YouTube na našom webe.
Dátum spotreby: po 8 mesiacoch

Priezvisko: GPS
Hodnota: 1
Použitie: Tento súbor cookie registruje vaše jedinečné ID v mobilných zariadeniach na sledovanie polohy GPS.
Dátum spotreby: po 30 minútach

Priezvisko: VISITOR_INFO1_LIVE
Hodnota: 95Chz8bagyU
Použitie: Tento súbor cookie sa pokúša odhadnúť šírku pásma používateľa na našom webe (pomocou zabudovaného videa YouTube).
Dátum spotreby: po 8 mesiacoch

Ďalšie súbory cookie, ktoré sa nastavia, keď ste prihlásení do svojho účtu YouTube:

Priezvisko: APISID
Hodnota: zILlvClZSkqGsSwI / AU1aZI6HY7121585453-
Použitie: Tento súbor cookie sa používa na vytvorenie profilu vašich záujmov. Údaje sa používajú na prispôsobenú reklamu.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: SÚHLAS
Hodnota: ÁNO + AT.de + 20150628-20-0
Použitie: Cookie uchováva stav súhlasu používateľa s používaním rôznych služieb Google. Súhlas sa tiež používa na zabezpečenie kontroly používateľov a ochrany údajov používateľa pred neoprávnenými útokmi.
Dátum spotreby: po 19 rokoch

Priezvisko: HSID
Hodnota: AcRwpgUik9Dveht0I
Použitie: Tento súbor cookie sa používa na vytvorenie profilu vašich záujmov. Tieto údaje pomáhajú zobrazovať prispôsobenú reklamu.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: LOGIN_INFO
Hodnota: AFmmF2swRQIhALl6aL…
Použitie: Tento súbor cookie ukladá informácie o vašich prihlasovacích údajoch.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: SAPISID
Hodnota: 7oaPxoG-pZsJuuF5 / AnUdDUIsJ9iJz2vdM
Použitie: Tento súbor cookie funguje tak, že jedinečne identifikuje váš prehliadač a zariadenie. Používa sa na vytvorenie profilu o vašich záujmoch.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: SID
Hodnota: oQfNKjAsI121585453-
Použitie: Tento súbor cookie ukladá vaše ID účtu Google a váš posledný čas prihlásenia v digitálne podpísanej a šifrovanej podobe.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: SIDCC
Hodnota: AN0-TYuqub2JOcDTyL
Použitie: Tento súbor cookie ukladá informácie o tom, ako používate webovú stránku a ktoré reklamy ste mohli vidieť pred návštevou našej stránky.
Dátum spotreby: po 3 mesiacoch

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Údaje, ktoré od vás YouTube prijíma a spracúva, sú uložené na serveroch Google. Väčšina týchto serverov je v Amerike. Na stránke https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de môžete presne vidieť, kde sa nachádzajú dátové centrá Google. Vaše údaje sú distribuované na serveroch. To znamená, že k údajom sa dá dostať rýchlejšie a sú lepšie chránené pred manipuláciou.

Google ukladá zhromaždené údaje rôzne dlho. Niektoré údaje môžete kedykoľvek vymazať, iné sa odstránia automaticky po obmedzenom časovom období a ďalšie Google uloží na dlhšiu dobu. Niektoré údaje (napríklad položky z „Moja aktivita“, fotografie alebo dokumenty, produkty) uložené vo vašom účte Google sa budú ukladať, kým ich neodstránite. Aj keď nie ste prihlásení do účtu Google, môžete odstrániť niektoré údaje spojené s vaším zariadením, prehliadačom alebo aplikáciou.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

V zásade môžete údaje v účte Google odstrániť manuálne. Vďaka funkcii automatického mazania údajov o polohe a aktivitách zavedenej v roku 2019 sa informácie ukladajú v závislosti od vášho rozhodnutia - buď 3 alebo 18 mesiacov a potom sa odstránia.

Bez ohľadu na to, či máte účet Google alebo nie, môžete svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby spoločnosť Google vymazala alebo deaktivovala súbory cookie. Funguje to rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, ktorý prehliadač používate.

Ak vo všeobecnosti nechcete súbory cookie, môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás vždy informoval o tom, kedy sa majú súbory cookie nastaviť. Týmto spôsobom sa môžete rozhodnúť pre každý jednotlivý súbor cookie, či ho povolíte alebo nie. Pretože je YouTube dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google, existujú spoločné zásady ochrany osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o nakladaní s vašimi údajmi, odporúčame vyhlásenie o ochrane údajov na https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Tlačidlo prihlásenia na odber YouTube Pravidlá ochrany osobných údajov

Na našu webovú stránku sme integrovali tlačidlo prihlásenia na odber YouTube. Tlačidlo zvyčajne poznáte podľa klasického loga YouTube. Logo zobrazuje slová „Prihlásiť sa na odber“ alebo „YouTube“ bielymi písmenami pred červeným pozadím a biely symbol „Prehrať“ naľavo od neho. Tlačidlo je však možné zobraziť aj v inom dizajne.

Náš kanál YouTube vám vždy ponúka vtipné, zaujímavé alebo vzrušujúce videá. Vďaka vstavanému „tlačidlu na prihlásenie na odber“ sa môžete prihlásiť na odber nášho kanála priamo z našej webovej stránky a nemusíte vyvolávať webovú stránku YouTube. Chceme vám čo najviac uľahčiť prístup k nášmu komplexnému obsahu. Toto umožňuje službe YouTube ukladať a spracovávať vaše údaje.

Ak vidíte na našej stránke zabudované tlačidlo predplatného, YouTube - podľa spoločnosti Google - nastaví aspoň jeden súbor cookie. Tento súbor cookie ukladá vašu IP adresu a našu URL. YouTube môže týmto spôsobom vyhľadať aj informácie o vašom prehliadači, vašej približnej polohe a prednastavenom jazyku. V našom teste sme nastavili nasledujúce štyri súbory cookie bez prihlásenia do služby YouTube:

Priezvisko: YSC
Hodnota: b9-CV6ojI5121585453Y
Použitie: Tento súbor cookie zaregistruje jedinečný identifikátor, aby sa mohli uložiť štatistiky videného videa.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Priezvisko: PREF
Hodnota: f1 = 50000000
Použitie: Tento súbor cookie tiež registruje vaše jedinečné ID. Prostredníctvom PREF získava Google štatistiku o tom, ako používate videá YouTube na našom webe.
Dátum spotreby: po 8 mesiacoch

Priezvisko: GPS
Hodnota: 1
Použitie: Tento súbor cookie registruje vaše jedinečné ID v mobilných zariadeniach na sledovanie polohy GPS.
Dátum spotreby: po 30 minútach

Priezvisko: VISITOR_INFO1_LIVE
Hodnota: 12158545395Chz8bagyU
Použitie: Tento súbor cookie sa pokúša odhadnúť šírku pásma používateľa na našom webe (pomocou zabudovaného videa YouTube).
Dátum spotreby: po 8 mesiacoch

Anotácia: Tieto súbory cookie boli nastavené po teste a nemôžu sa považovať za úplné.

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, YouTube môže pomocou našich súborov cookie uložiť veľa vašich akcií / interakcií na našom webe a priradiť ich k vášmu účtu YouTube. To poskytuje službe YouTube informácie, ako napríklad ako dlho ste surfovali na našom webe, aký typ prehliadača používate, aké rozlíšenie obrazovky uprednostňujete alebo aké činnosti vykonávate.

YouTube tieto údaje používa na jednej strane na vylepšenie svojich vlastných služieb a ponúk, na druhej strane na poskytovanie analýz a štatistík pre inzerentov (ktorí používajú Google Ads).

Na našom webe používame AdSimple Cookie Manager od spoločnosti AdSimple GmbH pre vývoj softvéru a online marketing, Fabriksgasse 20, 2230 Gänserndorf. Správca súborov cookie AdSimple nám okrem iného umožňuje poskytnúť vám komplexné oznámenie o súboroch cookie v súlade s ochranou údajov, aby ste sa sami mohli rozhodnúť, ktoré súbory cookie povolíte a ktoré nie. Pomocou tohto softvéru budú údaje o vás odoslané do služby AdSimple a uložené. V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás informujeme, prečo používame AdSimple Cookie Manager, ktoré údaje sa prenášajú a ukladajú a ako môžete tomuto prenosu údajov zabrániť.

Čo je správca súborov cookie AdSimple?

Správca súborov cookie AdSimple je softvér, ktorý skenuje našu webovú stránku a identifikuje a kategorizuje všetky existujúce súbory cookie. Okrem toho budete ako návštevník webových stránok informovaní o použití súborov cookie pomocou skriptu s tipom na súbory cookie a sami sa môžete rozhodnúť, ktoré súbory cookie povolíte a ktoré nie.

Prečo na našej webovej stránke používame AdSimple Cookie Manager?

Chceme vám ponúknuť maximálnu transparentnosť v oblasti ochrany údajov. Aby sme to zaistili, najskôr potrebujeme presne vedieť, ktoré súbory cookie sa časom dostali na našu webovú stránku. Pretože AdSimple Cookie Manager pravidelne skenuje naše webové stránky a vyhľadáva všetky cookies, máme nad týmito cookies úplnú kontrolu, a preto môžeme konať v súlade s GDPR. To nám umožňuje presne vás informovať o používaní súborov cookie na našej webovej stránke. Ďalej vždy dostanete aktuálne oznámenie o súboroch cookie v súlade s ochranou údajov a pomocou systému začiarkavacích políčok sami rozhodnete, ktoré súbory cookie prijímate alebo blokujete.

Ktoré údaje ukladá správca súborov cookie AdSimple?

Ak súhlasíte s používaním súborov cookie na našej webovej stránke, Správca súborov cookie AdSimple nastaví nasledujúce súbory cookie:

Priezvisko: acm_status
Hodnota: „: True,“ statistics ”: true,” marketing ”: true,” socialmedia ”: true,” settings ”: true}
Použitie: Stav vášho súhlasu je uložený v tomto súbore cookie. To znamená, že náš web môže tiež čítať a sledovať aktuálny stav pri budúcich návštevách.
Dátum spotreby: po roku

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Všetky údaje, ktoré zhromažďuje správca súborov cookie AdSimple, sa prenášajú a ukladajú iba v rámci Európskej únie. Zhromaždené údaje sa ukladajú na serveroch AdSimple v spoločnosti Hetzner GmbH v Nemecku. K týmto údajom majú prístup iba spoločnosti AdSimple GmbH a Hetzner GmbH.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Máte právo kedykoľvek získať prístup k svojim osobným údajom a tiež ich vymazať. Zhromažďovaniu a ukladaniu údajov môžete zabrániť napríklad odmietnutím používania súborov cookie prostredníctvom skriptu s upozornením na súbory cookie. Váš prehliadač ponúka ďalšiu možnosť, ako zabrániť spracovaniu údajov alebo ho spravovať podľa vašich predstáv. Správa súborov cookie funguje trochu odlišne v závislosti od prehliadača.

Dúfame, že sme vám poskytli dobrý prehľad o návštevnosti a spracovaní údajov správcom súborov cookie AdSimple. Ak sa chcete o tomto nástroji dozvedieť viac, odporúčame stránku s popisom na https://www.adsimple.at/adsimple-cookie-manager/.

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google reCAPTCHA

Naším prvoradým cieľom je zabezpečiť a chrániť našu webovú stránku pre vás a pre nás najlepším možným spôsobom. Aby sme to zaistili, používame Google reCAPTCHA od spoločnosti Google Inc. Za európsky priestor je za všetky služby Google zodpovedný Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Pomocou programu reCAPTCHA môžeme zistiť, či ste skutočne človek z mäsa a kostí a nie robot alebo iný spamový softvér. Spam rozumieme všetky nevyžiadané informácie, ktoré k nám prichádzajú elektronicky. Pri klasických obrázkoch CAPTCHAS ste na kontrolu museli väčšinou vyriešiť hádanky s textom alebo obrázkom. S reCAPTCHA od Googlu vás zvyčajne nemusíme obťažovať takýmito hádankami. Vo väčšine prípadov stačí jednoducho začiarknuť políčko a potvrdiť, že nie ste robot. S novou verziou Invisible reCAPTCHA už nemusíte ani začiarknuť toto políčko. Ako to presne funguje a predovšetkým, aké údaje sa na to používajú, sa dozviete v priebehu týchto zásad ochrany osobných údajov.

Čo je reCAPTCHA?

reCAPTCHA je bezplatná služba captcha od spoločnosti Google, ktorá chráni webové stránky pred spamovým softvérom a zneužitím inými ako ľudskými návštevníkmi. Najčastejšie sa táto služba využíva pri vypĺňaní formulárov na internete. Služba captcha je typ automatického Turingovho testu, ktorý je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že činnosť na internete vykonáva človek, a nie robot. V klasickom Turingovom teste (pomenovanom podľa počítačového vedca Alana Turinga) určuje človek rozdiel medzi robotom a človekom. U captchas to robí tiež počítač alebo softvérový program. Klasické captcha pracujú s malými úlohami, ktoré sú pre človeka ľahké vyriešiť, ale pre stroje sú veľmi náročné. S reCAPTCHA už nemusíte aktívne riešiť hádanky. Tento nástroj využíva moderné techniky rizika na odlíšenie ľudí od robotov. Tu stačí zaškrtnúť textové pole „Nie som robot“ alebo pri nástroji Invisible reCAPTCHA už ani to nie je potrebné. Pomocou reCAPTCHA je prvok JavaScript integrovaný do zdrojového textu a potom nástroj beží na pozadí a analyzuje vaše správanie používateľov. Softvér z týchto akcií používateľa počíta takzvané captcha skóre. Google používa toto skóre na výpočet pravdepodobnosti, že ste človekom, skôr ako vstúpite do captcha. reCAPTCHA alebo captchas sa všeobecne používajú vždy, keď môžu roboti manipulovať alebo zneužívať určité akcie (napríklad registrácie, prieskumy atď.).

Prečo používame reCAPTCHA na našom webe?

Chceme len privítať ľudí z mäsa a kostí na našej strane. Roboty alebo spamový softvér všetkého druhu môžu bezpečne zostať doma. Preto robíme všetko pre to, aby sme sa chránili a ponúkli vám najlepšiu možnú užívateľskú prívetivosť. Z tohto dôvodu používame Google reCAPTCHA od Google. Môžeme si byť teda celkom istí, že zostaneme web bez robotov. Použitím reCAPTCHA sa údaje prenášajú do spoločnosti Google s cieľom zistiť, či ste skutočne človek. reCAPTCHA teda slúži na zabezpečenie našej webovej stránky a následne aj vašej bezpečnosti. Napríklad bez reCAPTCHA by sa mohlo stať, že robot zaregistruje čo najviac e-mailových adries, aby mohol „spamovať“ na fórach alebo blogoch s nežiaducim reklamným obsahom. S reCAPTCHA sa môžeme vyhnúť takýmto útokom robotov.

Ktoré údaje ukladá program reCAPTCHA?

reCAPTCHA zhromažďuje osobné údaje od používateľov s cieľom zistiť, či akcie na našom webe skutočne pochádzajú od ľudí. IP adresu a ďalšie údaje, ktoré Google potrebuje pre službu reCAPTCHA, je preto možné odoslať spoločnosti Google. Takmer vždy sa adresy IP v členských štátoch EÚ alebo iných signatárskych štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skracujú skôr, ako sa dáta skončia na serveri v USA. IP adresa nebude kombinovaná s inými údajmi Google, pokiaľ nie ste prihlásení do svojho Google účtu pri používaní reCAPTCHA. Algoritmus reCAPTCHA najskôr skontroluje, či už boli vo vašom prehliadači umiestnené súbory cookie Google z iných služieb Google (YouTube, Gmail atď.). Program ReCAPTCHA potom nastaví vo vašom prehliadači ďalší súbor cookie a urobí snímku okna prehliadača.

Nasledujúci zoznam zhromaždených údajov prehliadača a používateľov si nevyžaduje úplnosť. Sú to skôr príklady údajov, ktoré podľa našich vedomostí spracúva spoločnosť Google.

 • URL sprostredkovateľa (adresa stránky, z ktorej návštevník pochádza)
 • IP adresa (napr. 256.123.123.1)
 • Informácie o operačnom systéme (softvér, ktorý umožňuje prevádzku vášho počítača. Známe operačné systémy sú Windows, Mac OS X alebo Linux)
 • Cookies (malé textové súbory, ktoré ukladajú údaje vo vašom prehliadači)
 • Chovanie myši a klávesnice (každá akcia, ktorú vykonáte s myšou alebo klávesnicou, sa uloží).
 • Nastavenia dátumu a jazyka (jazyk alebo dátum, ktorý ste nastavili vo svojom počítači, sa ukladajú)
 • Všetky objekty Javascript (JavaScript je programovací jazyk, ktorý umožňuje webovým stránkam prispôsobiť sa používateľovi. Objekty JavaScript môžu zhromažďovať všetky možné údaje pod jedným menom)
 • Rozlíšenie obrazovky (zobrazuje, z koľkých pixelov sa obrázok skladá)

Je nesporné, že Google tieto údaje používa a analyzuje ešte predtým, ako kliknete na začiarknutie políčka „Nie som robot“. S verziou Invisible reCAPTCHA dokonca vôbec netrhá a celý proces rozpoznávania beží na pozadí. Koľko a ktoré údaje Google presne ukladá, sa od Googlu podrobne naučiť nedá.

ReCAPTCHA používa nasledujúce súbory cookie: Tu odkazujeme na demo verziu reCAPTCHA od spoločnosti Google na https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Všetky tieto súbory cookie vyžadujú na účely sledovania jedinečný identifikátor. Tu je zoznam súborov cookie, ktoré Google reCAPTCHA nastavil v demo verzii:

Priezvisko: IDE
Hodnota: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-121585453-8
Použitie: Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (tiež vlastnená spoločnosťou Google) na registráciu a hlásenie akcií používateľa na webových stránkach pri práci s reklamami. Týmto spôsobom je možné merať efektívnosť reklamy a prijať vhodné optimalizačné opatrenia. IDE je uložené v prehliadačoch pod doménou doubleclick.net.
Dátum spotreby: po roku

Priezvisko: 1P_JAR
Hodnota: 2019-5-14-12
Použitie: Tento súbor cookie zhromažďuje štatistické údaje o používaní webových stránok a meria konverzie. Ku konverzii dochádza napríklad vtedy, keď sa používateľ stane kupujúcim. Cookie sa tiež používa na zobrazovanie relevantných reklám používateľom. Cookie možno tiež použiť na zabránenie tomu, aby sa používateľovi zobrazila rovnaká reklama viackrát.
Dátum spotreby: po mesiaci

Priezvisko: ANID
Hodnota: U7j1v3dZa1215854530xgZFmiqWppRWKOr
Použitie: Nemohli sme zistiť veľa informácií o tomto súbore cookie. V pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google sa súbor cookie používa v súvislosti s „reklamnými súbormi cookie“, ako sú napr. B. „DSID“, „FLC“, „AID“, „TAID“ uvedené. ANID je uložený pod doménou google.com.
Dátum spotreby: po 9 mesiacoch

Priezvisko: SÚHLAS
Hodnota: ÁNO + AT.de + 20150628-20-0
Použitie: Cookie ukladá stav súhlasu používateľa s používaním rôznych služieb Google. CONSENT sa tiež používa na zabezpečenie kontroly používateľov, predchádzania podvodným prihlasovacím údajom a ochrany údajov používateľa pred neoprávnenými útokmi.
Dátum spotreby: po 19 rokoch

Priezvisko: NID
Hodnota: 0WmuWqy121585453zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Použitie: Spoločnosť NID používa spoločnosť Google na prispôsobenie reklám pre vaše vyhľadávania Google. Pomocou cookie si Google „pamätá“ vaše najčastejšie zadávané vyhľadávacie dotazy alebo vašu predchádzajúcu interakciu s reklamami. Takže vždy dostanete prispôsobenú reklamu. Cookie obsahuje jedinečné ID za účelom zhromažďovania osobných nastavení používateľa na reklamné účely.
Dátum spotreby: po 6 mesiacoch

Priezvisko: DV
Hodnota: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc121585453-4
Použitie: Hneď ako začiarknete políčko „Nie som robot“, tento súbor cookie sa nastaví. Súbor cookie používa služba Google Analytics na prispôsobenú reklamu. DV zhromažďuje informácie v anonymnej forme a používa sa tiež na rozlíšenie medzi používateľmi.
Dátum spotreby: po 10 minútach

Anotácia: Tento zoznam nemôže tvrdiť, že je úplný, pretože skúsenosti ukazujú, že Google znova a znova mení výber svojich súborov cookie.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Po vložení reCAPTCHA sa vaše údaje prenesú na server Google. Kde presne sú tieto údaje uložené, Google ani po opakovaných dotazoch jasne neuvádza. Bez získania potvrdenia od spoločnosti Google sa dá predpokladať, že údaje ako interakcia myšou, čas strávený na webových stránkach alebo jazykové nastavenie v Európe alebo Amerike Servery Google. Adresa IP, ktorú váš prehliadač prenáša do spoločnosti Google, sa zvyčajne nespája s inými údajmi spoločnosti Google z iných služieb spoločnosti Google. Ak ste však prihlásení do svojho účtu Google pri používaní doplnku reCAPTCHA, údaje sa zlúčia. Platia rôzne ustanovenia spoločnosti Google o ochrane údajov.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Ak nechcete, aby sa do spoločnosti Google prenášali akékoľvek údaje o vás alebo vašom správaní, musíte sa pred návštevou našich webových stránok alebo použitím softvéru reCAPTCHA úplne odhlásiť zo služby Google a odstrániť všetky súbory cookie spoločnosti Google. V zásade sa údaje automaticky prenášajú do spoločnosti Google hneď, ako navštívite náš web. Ak chcete tieto údaje znova odstrániť, musíte kontaktovať podporu Google na https://support.google.com/?hl=de&tid=121585453.

Takže ak používate našu webovú stránku, súhlasíte s tým, že spoločnosť Google LLC a jej zástupcovia automaticky zhromažďujú, spracúvajú a používajú údaje.

Trochu viac informácií o reCAPTCHA nájdete na stránke webového vývojára Google na adrese https://developers.google.com/recaptcha/. Google sa tu podrobnejšie zaoberá technickým vývojom reCAPTCHA, presné informácie o problémoch s ukladaním dát a ochranou údajov však budete hľadať márne. Dobrý prehľad základného používania údajov spoločnosťou Google nájdete v internom vyhlásení o ochrane údajov na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti WooCommerce

Na našu webovú stránku sme integrovali open source obchodný systém WooCommerce ako doplnok. Tento doplnok WooCommerce je založený na systéme na správu obsahu WordPress, ktorý je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Automattic Inc. (60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA). Implementované funkcie odosielajú, ukladajú a spracúvajú údaje do spoločnosti Automattic Inc. V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás informujeme, o ktoré údaje ide, ako sieť tieto údaje používa a ako môžete spravovať alebo zabrániť ukladaniu údajov.

Čo je to WooCommerce?

WooCommerce je systém online obchodu, ktorý je súčasťou adresára WordPress od roku 2011 a bol špeciálne vyvinutý pre webové stránky WordPress. Jedná sa o prispôsobiteľnú otvorenú platformu eCommerce s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá je založená na WordPresse a bola tiež integrovaná do našich webových stránok ako doplnok WordPress.

Prečo používame WooCommerce na našom webe?

Toto praktické riešenie online obchodu používame, aby sme vám mohli na našej webovej stránke čo najlepšie ponúknuť naše fyzické alebo digitálne produkty alebo služby. Cieľom je poskytnúť vám jednoduchý a ľahký prístup k nášmu sortimentu, aby ste sa mohli rýchlo a ľahko dostať k požadovaným produktom. S WooCommerce sme našli dobrý doplnok, ktorý spĺňa naše požiadavky na online obchod.

Ktoré údaje ukladá WooCommerce?

Informácie, ktoré aktívne zadáte do textového poľa v našom online obchode, môže zhromažďovať a ukladať web WooCommerce alebo Automattic. Takže keď sa u nás zaregistrujete alebo si objednáte produkt, môže spoločnosť Automattic tieto údaje zhromažďovať, spracovávať a ukladať. Okrem vašej e-mailovej adresy, mena alebo adresy to môže zahŕňať aj údaje o kreditnej karte alebo fakturačné údaje. Spoločnosť Automattic potom môže tieto informácie použiť pre svoje vlastné marketingové kampane.

Existujú tiež informácie, ktoré od vás Automattic automaticky zhromažďuje v takzvaných súboroch denníka servera:

 • IP adresa
 • Informácie o prehliadači
 • Prednastavené nastavenie jazyka
 • Dátum a čas prístupu na web

WooCommerce tiež nastavuje cookies vo vašom prehliadači a využíva technológie, ako sú pixlové značky (webové majáky), napríklad na to, aby vás jasne identifikovali ako používateľa a aby mohli ponúkať reklamu súvisiacu so záujmami. WooCommerce používa množstvo rôznych súborov cookie, ktoré sú nastavené v závislosti od akcie používateľa. To znamená, že ak napríklad vložíte produkt do nákupného košíka, súbor cookie sa nastaví tak, aby produkt zostal v nákupnom košíku, keď opustíte našu webovú stránku a vrátite sa neskôr.

Tu vám ukážeme príkladný zoznam možných súborov cookie, ktoré môže nastaviť WooCommerce:

Priezvisko: woocommerce_items_in_cart
Hodnota: 1
Použitie: Cookie pomáha spoločnosti WooCommerce určiť, kedy sa zmení obsah v nákupnom košíku.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Priezvisko: woocommerce_cart_hash
Hodnota: 447c84f810834056ab37cfe5ed27f204121585453-7
Použitie: Tento súbor cookie sa tiež používa na rozpoznávanie a ukladanie zmien vo vašom nákupnom košíku.
Dátum spotreby: po skončení zasadania

Priezvisko: wp_woocommerce_session_d9e29d251cf8a108a6482d9fe2ef34b6
Hodnota: 1146%7C%7C1589034207%7C%7C95f8053ce0cea135bbce671043e740121585453-4aa
Použitie: Tento súbor cookie obsahuje jedinečný identifikátor, aby ste mohli v databáze nájsť aj údaje o nákupnom košíku.
Dátum spotreby: po 2 dňoch

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť uchovávať údaje po dlhšiu dobu, WooCommerce údaje vymaže, ak už nie sú potrebné na svoje vlastné účely, na ktoré boli uložené. Napríklad súbory denníka servera, ktoré obsahujú technické údaje o vašom prehliadači a vašej adrese IP, sa odstránia asi po 30 dňoch. Dovtedy používa Automattic údaje na analýzu prenosu na svojich vlastných webových stránkach (napríklad na všetkých webových stránkach WordPress) a na riešenie možných problémov. Údaje sú uložené na amerických serveroch spoločnosti Automattic.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom kedykoľvek a na vznesenie námietky proti ich použitiu a spracovaniu. Sťažnosť môžete kedykoľvek podať aj na orgáne štátneho dozoru.

Vo svojom prehliadači máte tiež možnosť jednotlivo spravovať, mazať alebo deaktivovať súbory cookie. Upozorňujeme však, že deaktivované alebo vymazané súbory cookie môžu mať negatívny vplyv na funkcie nášho online obchodu WooCommerce. Správa súborov cookie funguje trochu inak v závislosti od toho, ktorý prehliadač používate.

Automattic je aktívnym účastníkom rámca EU-USA Privacy Shield, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tomto nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC.
Ďalšie podrobnosti o pokynoch k ochrane údajov a o tom, ktoré údaje spoločnosť WooCommerce zaznamenáva a ako, nájdete na https://automattic.com/privacy/ a všeobecné informácie o WooCommerce na https://woocommerce.com/.

Vyhlásenie o ochrane údajov Sofortüberweisung

Na našom webe ponúkame spôsob platby „Sofortüberweisung“ od spoločnosti Sofort GmbH pre bezhotovostné platby. Sofort GmbH je súčasťou švédskej spoločnosti Klarna od roku 2014, ale hlavné sídlo má v Nemecku, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov.

Ak zvolíte tento spôsob platby, osobné údaje sa tiež prenesú do spoločnosti Sofort GmbH alebo Klarna, kde sa tam uložia a spracujú. Týmto textom o ochrane údajov získate prehľad o spracovaní údajov spoločnosťou Sofort GmbH.

Čo je to „okamžitý prevod“?

Sofortüberweisung je online platobný systém, ktorý vám umožňuje uskutočniť objednávku prostredníctvom online bankovníctva. Spracovanie platby vykonáva spoločnosť Sofort GmbH a okamžite dostaneme informácie o uskutočnenej platbe. Túto metódu môže použiť každý užívateľ, ktorý má aktívny účet online bankovníctva s PIN a TAN. Iba niekoľko bánk stále nepodporuje tento spôsob platby.

Prečo používame na svojej webovej stránke „Sofortüberweisung“?

Našim cieľom na našom webe a v našom integrovanom online obchode je ponúknuť vám čo najlepšie služby. Okrem celkového zážitku z webových stránok a okrem našich ponúk to zahŕňa aj plynulé, rýchle a bezpečné spracovanie platieb za vaše objednávky. Aby sme to zabezpečili, používame ako platobný systém „Sofortüberweisung“.

Ktoré údaje ukladá program „Sofortüberweisung“?

Ak uskutočníte okamžitý prevod prostredníctvom služby Sofort / Klarna, údaje ako meno, číslo účtu, kód banky, predmet, suma a dátum sa uložia na servery spoločnosti. Tieto informácie dostávame tiež prostredníctvom potvrdenia o platbe.

V rámci kontroly krytia účtu spoločnosť Sofort GmbH kontroluje, či zostatok na vašom účte a kontokorentný úverový limit pokrývajú sumu platby. V niektorých prípadoch sa tiež kontroluje, či sa za posledných 30 dní úspešne uskutočnili okamžité prevody. Okrem toho sa vaša identifikácia používateľa (napríklad číslo používateľa alebo číslo zmluvy) zhromažďuje a ukladá v skrátenej („hašovanej“) forme a vaša adresa IP. Pre SEPA prevody sa ukladajú aj kódy BIC a IBAN.

Podľa spoločnosti sa nezhromažďujú, neuchovávajú ani neposkytujú tretím stranám žiadne ďalšie osobné údaje (ako sú zostatky na účtoch, údaje o predaji, limity dostupnosti, zoznamy účtov, čísla mobilných telefónov, autentifikačné certifikáty, bezpečnostné kódy alebo PIN / TAN).

Sofortüberweisung tiež používa cookies, aby bola jeho vlastná služba užívateľsky príjemnejšia. Keď si objednáte produkt, budete presmerovaný na webovú stránku Sofort alebo Klarna. Po úspešnej platbe budete presmerovaní na našu stránku s poďakovaním. Tu sa nastavujú nasledujúce tri súbory cookie:

Priezvisko: SOFUEB
Hodnota: e8cipp378mdscn9e17kajlfhv7121585453-5
Použitie: Tento súbor cookie ukladá vaše ID relácie.
Dátum spotreby: po ukončení relácie prehliadača

Priezvisko: Používateľ [user_cookie_rules] Hodnota: 1
Použitie: Tento súbor cookie ukladá váš súhlas s používaním súborov cookie.
Dátum spotreby: po 10 rokoch

Priezvisko: _ga
Hodnota: GA1.2.69759879.1589470706
Použitie: V predvolenom nastavení používa analytics.js na ukladanie ID používateľa súbor _ga cookie. V zásade sa používa na rozlíšenie medzi návštevníkmi webových stránok. Toto je súbor cookie Google Analytics.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Anotácia: Tu uvedené súbory cookie nevyžadujú úplnosť. Vždy je možné, že Sofortüberweisung používa aj iné súbory cookie.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Všetky zhromaždené údaje sa ukladajú v rámci zákonnej lehoty uchovávania. Táto povinnosť môže trvať tri až desať rokov.

Spoločnosť Klarna / Sofort GmbH sa pokúša ukladať údaje iba v rámci EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Ak sa údaje prenášajú mimo EÚ / EHP, ochrana údajov musí byť v súlade s GDPR, krajina musí podliehať rozhodnutiu o adekvátnosti zo strany EÚ alebo musí mať certifikát US Privacy Shield.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich uloženiu?

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou Klarna môžete kedykoľvek odvolať. Vždy máte právo na informácie, opravu a vymazanie svojich osobných údajov. Za týmto účelom môžete jednoducho kontaktovať tím na ochranu údajov spoločnosti e-mailom na adrese datenschutz@sofort.com.

Akékoľvek cookies, ktoré Sofortüberweisung používa, môžete vo svojom prehliadači spravovať, mazať alebo deaktivovať. Funguje to rôznymi spôsobmi v závislosti od preferovaného prehliadača.

Microsoft Edge: Odstraňovanie a správa súborov cookie

Ak sa chcete dozvedieť viac o spracovaní údajov „Sofortüberweisung“ spoločnosti Sofort GmbH, odporúčame vám vyhlásenie o ochrane údajov na https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Stripe

Na našom webe používame platobný nástroj od americkej technologickej spoločnosti a online platobnú službu Stripe. Za zákazníkov v rámci EÚ zodpovedá spoločnosť Stripe Payments Europe (Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko). To znamená, že ak si ako spôsob platby zvolíte Stripe, vaša platba bude spracovaná prostredníctvom Stripe Payments. Údaje potrebné na uskutočnenie platby sa preposielajú spoločnosti Stripe a ukladajú sa. V tomto vyhlásení o ochrane údajov vám poskytneme prehľad tohto spracovania a uchovávania údajov spoločnosťou Stripe a vysvetlíme, prečo na našich webových stránkach používame Stripe.

Čo je to Stripe?

Technologická spoločnosť Stripe ponúka platobné riešenia pre online platby. So službou Stripe je možné prijímať platby kreditnou a debetnou kartou v našom internetovom obchode. O celý proces platby sa stará Stripe. Veľkou výhodou Stripe je, že počas procesu platby nemusíte nikdy opustiť náš web alebo obchod a platba sa spracuje veľmi rýchlo.

Prečo používame Stripe pre náš web?

Samozrejme, chceme ponúknuť čo najlepšie služby prostredníctvom našich webových stránok a nášho integrovaného online obchodu, aby ste sa na našich stránkach cítili pohodlne a využívali naše ponuky. Vieme, že váš čas je cenný a že najmä spracovanie platieb musí preto fungovať rýchlo a hladko. Okrem našich ďalších poskytovateľov platieb sme v Stripe našli partnera, ktorý zaručuje bezpečné a rýchle spracovanie platieb.

Aké údaje uchováva Stripe?

Ak si ako spôsob platby zvolíte Stripe, vaše osobné údaje sa tiež prenesú do Stripe a tam sa uložia. Toto sú údaje o transakcii. Tieto údaje zahŕňajú spôsob platby (t. J. Kreditná karta, debetné karty alebo číslo účtu), kód banky, mena, suma a dátum platby. V prípade transakcie možno preniesť aj vaše meno, vašu e-mailovú adresu, fakturačnú alebo dodaciu adresu a niekedy aj históriu transakcií. Tieto údaje sú potrebné na autentifikáciu. Okrem toho môže Stripe okrem technických údajov o vašom prístroji (napríklad IP adresa) zaznamenať aj vaše meno, adresu, telefónne číslo a vašu krajinu, aby sa zabránilo podvodom, finančné správy a aby bolo možné ponúknuť všetky svoje vlastné služby.

Stripe nepredáva žiadne vaše informácie nezávislým tretím stranám, ako sú marketingové agentúry alebo iné spoločnosti, ktoré so spoločnosťou Stripe nemajú nič spoločné. Údaje je však možné postúpiť interným oddeleniam, obmedzenému počtu externých partnerov Stripe alebo v súlade s právnymi predpismi. Stripe tiež používa cookies na zhromažďovanie údajov. Tu je výber súborov cookie, ktoré môže Stripe nastaviť počas procesu platby:

Priezvisko: m
Hodnota: edd716e9-d28b-46f7-8a55-e05f1779e84e040456121585453-5
Použitie: Tento súbor cookie sa zobrazí, keď vyberiete spôsob platby. Ukladá a rozpoznáva, či na našu webovú stránku pristupujete cez počítač, tablet alebo smartphone.
Dátum spotreby: po 2 rokoch

Priezvisko: __stripe_mid
Hodnota: fc30f52c-b006-4722-af61-a7419a5b8819875de9121585453-1
Použitie: Tento súbor cookie je potrebný na uskutočnenie transakcie kreditnou kartou. Za týmto účelom súbor cookie uloží vaše ID relácie.
Dátum spotreby: po roku

Priezvisko: __stripe_sid
Hodnota: 6fee719a-c67c-4ed2-b583-6a9a50895b122753fe
Použitie: Tento súbor cookie tiež ukladá vaše ID a používa ho spoločnosť Stripe pri procese platby na našej webovej stránke.
Dátum spotreby: na konci zasadania

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Osobné údaje sa spravidla uchovávajú po dobu poskytovania služby. To znamená, že údaje sa budú uchovávať, kým neukončíme spoluprácu so spoločnosťou Stripe. Za účelom splnenia zákonných a úradných povinností však môže Stripe uchovávať osobné údaje aj po dobu poskytovania služby. Pretože Stripe je globálna spoločnosť, údaje je možné ukladať aj v každej krajine, kde Stripe ponúka služby. Týmto spôsobom je možné údaje ukladať aj mimo vašej krajiny, napríklad v USA.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Stripe je stále účastníkom rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov do 16. júla 2020. Potom, čo Európsky súdny dvor vyhlásil dohodu za neplatnú, spoločnosť sa už na túto dohodu nespolieha, ale stále koná podľa zásad štítu na ochranu osobných údajov.

Vždy máte právo na informácie, opravu a vymazanie vašich osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete kedykoľvek obrátiť na tím Stripe na https://support.stripe.com/contact/email.

Cookies, ktoré Stripe používa na svoje funkcie, je možné vymazať, deaktivovať alebo spravovať vo vašom prehliadači. Funguje to rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, ktorý prehliadač používate. Upozorňujeme však, že platobný proces už nemusí fungovať.

Teraz sme vám poskytli všeobecný prehľad o spracovaní a uchovávaní údajov spoločnosťou Stripe. Ak chcete získať ešte viac a presnejších informácií, dobrým zdrojom je podrobné vyhlásenie o ochrane údajov Stripe na https://stripe.com/at/privacy.

Pravidlá ochrany osobných údajov služby Cloudflare

Na tejto webovej stránke používame službu Cloudflare od spoločnosti Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA), aby bola naša webová stránka rýchlejšia a bezpečnejšia. Cloudflare používa súbory cookie a spracúva údaje používateľov. Cloudflare, Inc. je americká spoločnosť, ktorá ponúka sieť na doručovanie obsahu a rôzne bezpečnostné služby. Tieto služby sa nachádzajú medzi používateľom a našim poskytovateľom hostingu. Ďalej sa pokúsime podrobnejšie vysvetliť, čo to všetko znamená.

Čo je Cloudflare?

Sieť na doručovanie obsahu (CDN), ktorú poskytuje Cloudflare, nie je nič iné ako sieť pripojených serverov. Cloudflare distribuoval takéto servery po celom svete, aby vám priniesol webové stránky na vašu obrazovku rýchlejšie. Zjednodušene povedané, Cloudflare vytvára kópie našich webových stránok a umiestňuje ich na svoje vlastné servery. Keď teraz navštívite naše webové stránky, systém vyrovnávania zaťaženia zabezpečí, že väčšinu našich webových stránok doručí server, ktorý vám dokáže našu webovú stránku zobraziť najrýchlejšie. Sieť CDN výrazne skracuje cestu prenosu údajov do vášho prehľadávača. Obsah našej webovej stránky vám teda poskytuje Cloudflare nielen z nášho hostiteľského servera, ale aj zo serverov z celého sveta. Používanie Cloudflare je obzvlášť užitočné pre používateľov zo zahraničia, pretože stránku je možné doručiť zo servera v okolí. Okrem rýchleho dodania webových stránok ponúka Cloudflare aj rôzne bezpečnostné služby, ako je ochrana DDoS alebo firewall webových aplikácií.

Prečo používame Cloudflare na našom webe?

Na našej webovej stránke vám samozrejme chceme ponúknuť tie najlepšie možné služby. Cloudflare nám pomáha robiť naše webové stránky rýchlejšie a bezpečnejšie. Cloudflare nám ponúka optimalizáciu webu a bezpečnostné služby, ako napríklad ochranu DDoS a webový firewall. To zahŕňa aj reverzný server proxy a sieť na distribúciu obsahu (CDN). Cloudflare blokuje hrozby a obmedzuje zneužívajúce roboty a prehľadávače, ktoré plytvajú našou šírkou pásma a serverovými prostriedkami. Uložením našich webových stránok do miestnych dátových centier a blokovaním spamového softvéru nám Cloudflare umožňuje znížiť využitie šírky pásma približne o 60%. Poskytovanie obsahu prostredníctvom dátového centra vo vašej oblasti a vykonanie určitých webových optimalizácií v tomto prípade skracuje priemerný čas načítania webovej stránky zhruba o polovicu. S nastavením „Som pod útokovým režimom“ (režim „Som pod útokom“) je podľa Cloudflare možné ďalšie útoky oslabiť zobrazením aritmetickej úlohy JavaScript, ktorú je potrebné vyriešiť predtým, ako sa používateľ dostane na webovú stránku. Vďaka tomu je náš web oveľa výkonnejší a menej náchylný na spam alebo iné útoky.

Aké údaje šetrí Cloudflare?

Cloudflare vo všeobecnosti odosiela iba údaje, ktoré sú kontrolované prevádzkovateľmi webových stránok. Obsah neurčuje Cloudflare, ale vždy samotný prevádzkovateľ webových stránok. Okrem toho môže Cloudflare zhromažďovať určité informácie o používaní našich webových stránok a spracovávať údaje, ktoré odosielame my alebo pre ktoré spoločnosť Cloudflare dostala pokyny. Vo väčšine prípadov Cloudflare prijíma údaje, ako sú IP adresa, kontaktné a protokolové informácie, odtlačky prstov a údaje o výkonnosti webových stránok. Napríklad údaje z denníka pomáhajú Cloudflare identifikovať nové hrozby. Týmto spôsobom môže Cloudflare zaručiť vysokú úroveň bezpečnostnej ochrany našich webových stránok. Cloudflare spracováva tieto údaje ako súčasť služieb v súlade s platnými zákonmi. Patrí sem samozrejme aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR).

Z bezpečnostných dôvodov používa Cloudflare aj súbor cookie. Cookie (__cfduid) sa používa na identifikáciu jednotlivých používateľov za zdieľanou adresou IP a na uplatnenie nastavení zabezpečenia pre každého jednotlivého používateľa. Tento súbor cookie sa stáva veľmi užitočným, napríklad ak používate naše webové stránky z miesta s veľkým počtom infikovaných počítačov. Ak je váš počítač dôveryhodný, môžeme to rozpoznať pomocou súboru cookie. Týmto spôsobom môžete bez problémov a bez obáv surfovať na našom webe aj napriek infikovaným počítačom vo vašej oblasti. Je tiež dôležité vedieť, že tento súbor cookie neukladá žiadne osobné údaje. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnostné funkcie Cloudflare a nemožno ho deaktivovať.

Cloudflare cookies

Priezvisko: __cfduid
Hodnota: d798bf7df9c1ad5b7583eda5cc5e78121585453-3
Použitie: Bezpečnostné nastavenia pre každého jednotlivého návštevníka
Dátum spotreby: po roku

Cloudflare spolupracuje aj s poskytovateľmi tretích strán. Môžu spracúvať osobné údaje iba na základe pokynov Cloudflare a v súlade s pokynmi na ochranu údajov a inými dôvernými a bezpečnostnými opatreniami. Bez nášho výslovného súhlasu neposkytuje Cloudflare žiadne osobné údaje.

Ako dlho a kde sa budú údaje uchovávať?

Cloudflare uchováva vaše informácie predovšetkým v USA a Európskom hospodárskom priestore. Cloudflare môže prenášať vyššie uvedené informácie a pristupovať k nim z celého sveta. Cloudflare vo všeobecnosti ukladá údaje na úrovni používateľa pre verzie domén Free, Pro a Business na menej ako 24 hodín. V prípade podnikových domén, ktoré majú aktivované protokoly Cloudflare (predtým Enterprise LogShare alebo ELS), môžu byť údaje uložené až 7 dní. Ak však adresy IP spúšťajú bezpečnostné varovania na serveri Cloudflare, môžu existovať výnimky z doby uloženia uvedenej vyššie.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ukladaniu údajov?

Cloudflare uchováva protokoly údajov iba tak dlho, ako je to potrebné, a vo väčšine prípadov sú tieto údaje vymazané do 24 hodín. Cloudflare tiež neuchováva žiadne osobné údaje, napríklad vašu IP adresu. Existujú však informácie, ktoré Cloudflare uchováva na neurčito ako súčasť svojich trvalých protokolov, aby sa zlepšil celkový výkon programu Cloudflare Resolver a identifikovali sa všetky bezpečnostné riziká. Presné informácie o tom, ktoré trvalé protokoly sú uložené, nájdete na https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/. Všetky údaje, ktoré služba Cloudflare zhromažďuje (dočasne alebo natrvalo), budú odstránené zo všetkých osobných údajov. Cloudflare tiež anonymizuje všetky trvalé protokoly.

Vo svojich pravidlách ochrany súkromia Cloudflare uvádza, že nie sú zodpovední za obsah, ktorý dostávajú. Napríklad, ak sa opýtate Cloudflare, či môžete svoj obsah aktualizovať alebo vymazať, Cloudflare nás všeobecne označuje ako prevádzkovateľa webových stránok. Celému zhromažďovaniu a spracovaniu vašich údajov pomocou Cloudflare môžete tiež úplne zabrániť deaktiváciou vykonávania kódu skriptu vo vašom prehliadači alebo integráciou blokátora skriptov do vášho prehliadača.

Cloudflare je aktívnym účastníkom rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý upravuje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tomto nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0.
Viac informácií o ochrane údajov nájdete na Cloudflare na https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Zásady ochrany osobných údajov jQuery CDN

Aby sme vám mohli rýchlo a ľahko doručiť našu webovú stránku alebo všetky naše jednotlivé podstránky (webové stránky) na rôznych zariadeniach, využívame služby jQuery CDN od spoločnosti jQuery Foundation. jQuery sa distribuuje prostredníctvom siete Content Delivery Network (CDN) americkej softvérovej spoločnosti StackPath (LCC 2012 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA). Táto služba ukladá, spravuje a spracováva vaše osobné údaje.

Sieť na doručovanie obsahu (CDN) je sieť regionálne distribuovaných serverov, ktoré sú navzájom spojené prostredníctvom Internetu. Prostredníctvom tejto siete je možné rýchlo dodávať obsah, najmä veľmi veľké súbory, a to aj pri vysokých maximálnych zaťaženiach.

jQuery používa knižnice JavaScript, aby bolo možné rýchlo doručiť obsah našich webových stránok. Server CDN načíta potrebné súbory. Hneď ako sa vytvorí spojenie so serverom CDN, zaznamená sa a uloží sa vaša adresa IP. Stane sa to iba vtedy, ak tieto údaje ešte neboli uložené vo vašom prehliadači pri predchádzajúcej návšteve webu.

V pokynoch na ochranu údajov v StackPath je výslovne uvedené, že StackPath používa agregované a anonymizované údaje z rôznych služieb (napríklad jQuery) na rozšírenie bezpečnosti a na svoje vlastné služby. Tieto údaje vás však nemôžu identifikovať ako osobu.

Ak nechcete, aby k tomuto prenosu údajov došlo, vždy máte možnosť nainštalovať blokátory skriptov Java, ako napríklad ghostery.com alebo noscript.net. Vykonanie kódu JavaScript môžete tiež jednoducho deaktivovať vo svojom prehliadači. Ak sa rozhodnete deaktivovať kód JavaScript, zmenia sa aj obvyklé funkcie. Webová stránka sa napríklad už nenačíta tak rýchlo.

StackPath je aktívnym účastníkom rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý reguluje správny a bezpečný prenos osobných údajov. Viac informácií o tomto nájdete na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active.
Viac informácií o ochrane údajov nájdete na adrese StackPath na https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/ a na jQuery na https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019 /11 /OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf.

Zdroj: Vytvorené pomocou generátora ochrany údajov od spoločnosti AdSimple® SEO v spolupráci s webom meinhaushalt.at

sk_SKSlovenčina