EN 21420 pre ochranné rukavice

Táto norma nahrádza EN 420 a rozširuje ju tak, aby zahŕňala požiadavky na použité suroviny.

Už sú použité limitné hodnoty pre hodnotu pH a nikel.

Nová EN ISO 21420 tiež zavádza novú medznú hodnotu pre DMF (dimetylformamid) pre rukavice potiahnuté polyuretánom (PU). Toto teraz tiež umožňuje dodržiavať právne predpisy REACH, pokiaľ ide o nebezpečné látky a látky vzbudzujúce obavy. Výrobcovia PSA musia teraz uvádzať hodnoty DMF pod 1 000 mg / kg alebo 1 000 pp.

Okrem toho musia plastové materiály prichádzajúce do priameho styku s pokožkou mať obsah PAH (polycyklický aromatický uhľovodík) nižší ako 1 mg / kg (iba rukavice s povrchovou úpravou).

Veľkosti rukavíc

EN ISO 21420 má inovácie aj pre veľkosti rukavíc. Výrobcovia teraz musia definovať svoj vlastný veľkostný systém, ktorý je založený na veľkosti rúk používateľa:

  • Dĺžka rukavice musí byť väčšia ako dĺžka ruky
  • To isté platí analogicky pre obvod rukavice a ruky
 
Ďalej sa veľkosti teraz pohybujú od veľkosti 4 do veľkosti 13. Nový štandard teraz umožňuje rozšírenie (extrapolovanie) tabuliek veľkostí alebo polovičných veľkostí.

Označovanie

Nadobudnutím účinnosti normy EN 21420 sa zmenili aj povinnosti týkajúce sa označovania. To zahŕňa povinnosť poskytnúť údaje o vysledovateľnosti, ako napríklad: čísla šarží, dátum výroby alebo dátum exspirácie.

Definuje sa tiež viditeľnosť vyhlásenia o zhode. To je možné definovať napríklad zadaním odkazu na webovú stránku.

sk_SKSlovenčina