Geben Sie hier Ihre Überschrift ein

Po rokoch oneskorení a prechodných období vstúpila do platnosti nariadenie o zdravotníckych pomôckach (MDR) pre výrobky triedy I.

Čo to však znamená vo vzťahu k vyšetrovacím rukaviciam?

Vyšetrovacie rukavice možno všeobecne zaradiť do triedy I (nesterilné rukavice) alebo Is (sterilné rukavice).

Pretože pri vydávaní vyhlásenia o zhode pre výrobky triedy I nemusí byť zapojený žiadny notifikovaný orgán, už neexistujú žiadne prechodné obdobia a na trh sa môžu dovážať a uvádzať iba rukavice triedy I podľa MDR.

Výrobky triedy I, ktoré zodpovedajú smernici (ES) 93/42 / EHS a sú už v komunite, sa môžu predávať najneskôr do 26. apríla 2024 (za predpokladu, že dovtedy bude vyhlásenie o zhode stále platné).

Produkty triedy Is sa tiež môžu predávať do 26. mája 2024, ak majú platný certifikát MDD.

Výrobky triedy I.

(nesterilné výrobky)

Od 26. mája 2021 môžu byť tieto výrobky uvádzané na trh iba v súlade s predpismi MDR

Výrobky triedy Is

(sterilné výrobky)

Stále tu platí prechodné obdobie: S platným certifikátom MDD sa tieto výrobky môžu stále predávať do 26. mája 2024

Podľa platnosti certifikátu MDD

Výrobky triedy II a III

Stále tu platí prechodné obdobie: S platným certifikátom MDD sa tieto výrobky môžu stále predávať do 26. mája 2024

Podľa platnosti certifikátu MDD

Môžu sa rukavice na vyšetrenie MDD stále predávať?

Existujú nasledujúce varianty:

Výrobky triedy I podľa MDD

a bude uvedený na trh EÚ po 26. máji 2021

Už sa nemôžu dovážať a uvádzať na trh

Výrobky triedy I podľa MDD

a už sú v komunite

Môže sa predať a uviesť do prevádzky do 26. mája 2024

Výrobky triedy Is podľa MDD

a už sú v komunite

Môže sa predať a uviesť do prevádzky do 26. mája 2024

Výrobky triedy Is podľa MDD

a na trh EÚ sa uvedie až po 26. máji 2021

Môže sa predať a uviesť do prevádzky do 26. mája 2024

Ako zistím, či výrobky teraz vyhovujú predpisom MDR alebo MDD?

Spravidla to možno rozpoznať iba z vyhlásenia o zhode alebo zodpovedajúceho označenia na obale výrobku.

Pre konečných používateľov toto rozlíšenie nie je ani zďaleka také dôležité ako pre obchodníkov a dovozcov, pretože podľa MDR sa musia ubezpečiť, že výrobky, ktoré predávajú, zodpovedajú platným normám a predpisom.

S ktorými predpismi sú rukavice Infinitymed v súlade?

Rukavice Infinitymed vyhovujú platným predpisom MDR 2017/745 pre zdravotnícke prístroje, ako aj OOP (EÚ) 2016/45 pre osobné ochranné prostriedky a (EÚ) 1935/2004 pre predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

CE rukavice na kontrolu zhody

Naše produkty

sk_SKSlovenčina