AGB - Clienți de afaceri

1. domeniul de aplicare

Odată cu încheierea contractului, toate pretențiile reciproce dintre clienții comerciali, astfel cum sunt definiți la punctul 2, care nu sunt consumatori (clienți comerciali), și Infinitymed GMBH, denumită în continuare pe scurt "Infinitymed", se consideră ca fiind de acord cu acești Termeni și condiții generale în versiunea valabilă la momentul comenzii respective.
Site web înseamnă toate site-urile web înregistrate de Infinitymed (de exemplu, dar nu exclusiv: infinitymed.health, infinitymedgloves.com, infinitymedgloves.at, infinitymedgloves.de, infinitymedgloves.fr, infinitymedgloves.nl).
Orice termeni și condiții ale clientului comercial care intră în conflict cu prezentele CGC nu sunt recunoscute. Executarea contractului din partea noastră nu este considerată ca fiind un acord cu termenii și condițiile clientului comercial care se abat de la prezentele CGV.

2. părțile contractante

2.1 Pe baza acestor Termeni și condiții generale, Infinitymed încheie contracte cu persoane fizice și juridice, precum și cu organizații de drept public, cum ar fi școli, birouri, autorități și altele asemenea, în măsura în care aceste tranzacții juridice fac parte din activitatea sa comercială. (denumit în continuare "client comercial").

2.2 Pentru a trimite o comandă online prin intermediul site-ului web al Infinitymed pentru clienții comerciali, este necesară înregistrarea (adică crearea unui profil de utilizator) în magazinul pentru clienții comerciali. Datele de înregistrare trebuie să fie introduse în mod veridic, corect și complet de către clientul comercial.

2.3 Livrările sunt efectuate în UE. Alte destinații numai după un acord scris.

2.4 Dacă oferta unui client comercial neacceptat (adică care nu îndeplinește cerințele de mai sus) a fost acceptată de Infinitymed din greșeală, Infinitymed are dreptul de a declara clientului comercial retragerea sa din contract într-un termen rezonabil.

3. încheierea contractului

3.1 Prin trimiterea unei comenzi online (adică prin selectarea produsului, completarea datelor solicitate și confirmarea comenzii de către clientul comercial prin intermediul formularului online pus la dispoziție pe site-ul web al Infinitymed), prin trimiterea unei comenzi prin e-mail, fax sau poștă și prin trimiterea unei comenzi prin telefon, clientul comercial face o ofertă obligatorie care trebuie mai întâi acceptată de Infinitymed (3.3.).

3.1.1 Pentru clienții înregistrați este posibil să comande coșuri de cumpărături și produse calificate prin comanda rapidă fără a trece prin procesul de plată. Făcând clic pe "Comandă acum cu costuri", comanda este declanșată în condițiile specificate în comanda rapidă. Odată cu comanda rapidă se acceptă termenii și condițiile generale.

3.2. Infinitymed nu este obligat să accepte o ofertă. Dacă este necesar, Infinitymed va informa clientul despre aceasta.

3.3. Un contract de bunuri se încheie prin livrarea efectivă a bunurilor comandate, o confirmare automată a primirii unei comenzi (adică oferta clientului comercial) nu reprezintă o declarație de acceptare. În cazul serviciilor, contractul se încheie printr-o declarație expresă de acceptare a comenzii clientului de către Infinitymed, dar nu mai târziu de începerea executării serviciului.

3.4. Infinitymed nu stochează textul contractului. După trimiterea comenzii, vă vom trimite o confirmare de primire a comenzii. Vă rugăm să salvați confirmarea de primire a comenzii dacă doriți să o vizualizați ulterior. Puteți vizualiza și salva versiunea actuală a Termenilor și condițiilor noastre generale în orice moment la www.infinitymed.at. Puteți vizualiza comenzile dvs. anterioare în zona "Comenzile mele", dacă v-ați înregistrat ca și client și v-ați autentificat prin intermediul site-ului web cu datele dvs. de acces.

4. rezervare de disponibilitate

În cazul în care Infinitymed descoperă după încheierea contractului că bunurile sau serviciile comandate nu mai sunt disponibile la Infinitymed sau nu pot fi livrate din motive legale, Infinitymed poate fie să ofere bunuri echivalente din punct de vedere al calității și prețului, fie să se retragă din contract. Plățile deja primite vor fi rambursate de către Infinitymed imediat după retragerea din contract. În cazul în care comanda este plasată în cont deschis, contul clientului va fi creditat.

5. erori de tipărire/tipografice în detaliile produsului

În cazul în care Infinitymed descoperă ulterior că detaliile produsului sunt incorecte din cauza unor erori de tipărire sau de compoziție, clientul comercial va fi informat imediat. Clientul comercial poate confirma comanda în condițiile valabile din nou în mod expres în scris sau implicit prin plata prețului stabilit. În caz contrar, Infinitymed are dreptul de a se retrage imediat din contract, în cazul în care contractul a fost deja acceptat. În acest caz, pretențiile de despăgubire sunt excluse, cu excepția intenției și a vătămărilor corporale.

6. livrare - costuri și riscuri

6.1. Livrarea bunurilor se face pe cheltuiala și riscul clientului comercial, riscul fiind transferat la predarea către transportator. Costurile de transport pentru livrările standard sunt calculate în coșul de cumpărături și pot fi vizualizate la www.infinitymed.health/versand. Serviciul de livrare este asigurat de parteneri logistici.

6.2 Termenele de livrare declarate nu sunt obligatorii, cu excepția cazului în care au fost declarate în mod expres în scris ca fiind obligatorii. După depășirea termenului de livrare convenit în mod obligatoriu, clientul comercial are dreptul de a se retrage din contract prin stabilirea unei perioade de grație de patru săptămâni. Retragerea trebuie să fie declarată prin scrisoare recomandată. În cazul livrării contra plată în avans, bunurile vor fi expediate numai după primirea plății, astfel încât, în cazul unei date de livrare convenite în mod obligatoriu înainte de primirea plății, perioada de grație de patru săptămâni începe să curgă numai de la primirea plății.

7. prețuri

7.1 Toate prețurile de pe site-ul www.infintymed.health sunt, dacă nu se specifică altfel, prețuri nete plus TVA în EURO. Pentru depunerea ofertei ferme a clientului comercial (3.1) în cazul comenzilor online, se aplică prețurile actuale afișate pe site-ul web în ziua comenzii. Aceste prețuri se aplică numai comenzilor din comerțul electronic (adică nu și comenzilor din catalog). Din motive legate de sistem, este posibil ca prețurile afișate în timpul selecției produselor pe site să fie diferite de cele afișate în coșul de cumpărături. În acest caz, prețul obligatoriu este cel din coșul de cumpărături.

7.2. Prețurile indicate în cataloagele destinate clienților comerciali sunt calculate pe baza prețurilor de pe piață la momentul tipăririi catalogului și sunt prețuri finale fără TVA în EURO. Infinitymed se străduiește să garanteze prețurile pentru perioada de valabilitate a catalogului. Cu toate acestea, piața prezintă fluctuații extreme ale prețurilor, în special în cazul echipamentelor de protecție. Prin urmare, Infinitymed transferă reducerile și creșterile de preț care i-au fost acordate. Din cauza fluctuațiilor extreme de preț, sunt posibile și corecții de preț în sus sau în jos. Nu se poate exclude posibilitatea ca prețurile indicate în catalog să se modifice din cauza unor circumstanțe speciale (de exemplu, creșterea sau reducerea prețurilor de către furnizor). În orice caz, toate prețurile anterioare își pierd valabilitatea odată cu publicarea unui nou catalog. În cazul comenzii (adică al depunerii ofertei de către clientul comercial), se aplică prețurile zilnice curente din ziua comenzii, care pot fi solicitate pe site-ul web sau prin telefon.

7.3. În cazul în care apar modificări de preț pe piața cărților, Infinitymed este obligat prin lege să transmită modificările de preț datorate fixării prețurilor.

7.4 În cazul în care informațiile privind prețul (de pe site-ul web sau din catalog) sunt incorecte, Infinitymed va informa imediat clientul comercial care a făcut deja o ofertă angajantă (3.1) către Infinitymed cu privire la prețul real. În acest caz, clientul comercial poate confirma din nou oferta sa la prețul notificat în mod expres, în scris sau implicit, prin plata prețului stabilit. În caz contrar, Infinitymed are dreptul de a se retrage imediat din contract, în cazul în care contractul a fost deja acceptat. În acest caz, sunt excluse cererile de despăgubiri, fiind excluse intenția și neglijența gravă, precum și vătămările corporale.

8. plata și neplata

8.1 Plata se poate face prin plată anticipată, prin transfer bancar instantaneu, prin card de credit, prin PayPal sau pentru clienții obișnuiți în cont deschis, după consultare. Plățile în cont deschis trebuie efectuate în termen de 10 zile de la primirea facturii. Pentru a proteja riscul de credit, Infinitymed își rezervă dreptul de a efectua o verificare a creditului și de a sugera o metodă de plată adecvată. În cazul plății prin debitare directă, clientul comercial se angajează să plătească cheltuielile suportate în cazul în care suma facturată nu poate fi încasată.

8.2. În cazul unei întârzieri la plată din partea clientului comercial, acesta din urmă este în orice caz obligat să plătească o sumă forfetară de 40,- EUR pentru fiecare somație pentru cheltuielile de somație și de colectare.

Prin prezenta, clientul comercial este informat în mod expres că, în caz de neplată de către Infinitymed, numele (inclusiv numele anterioare), numele persoanei de referință, sexul, adresa (companiei), sectorul de activitate (profesia), soldul restant și datele de reamintire vor fi transmise în conformitate cu DSGVO (art. 6) către agențiile de colectare autorizate să colecteze datorii.

8.3. Se consideră că s-a convenit asupra unei dobânzi de 12 % pe an pentru întârzieri de la data scadenței. Acest lucru se aplică și în cazul în care clientul este în incapacitate de plată din motive independente de voința sa.

9. Reținerea titlului de proprietate

În măsura în care Infinitymed schimbă bunuri în cadrul garanției, se convine că bunurile returnate devin proprietatea nelimitată a Infinitymed.

10 Garanție, garanție și notificare a defectelor

10.1. O reducere nesemnificativă a valorii sau a adecvării bunurilor nu este luată în considerare.

10.2. Clientul comercial trebuie să verifice dacă mărfurile sunt complete sau dacă prezintă defecte imediat după primirea livrării și, în cazul în care descoperă un defect sau o incompletitudine a livrării, trebuie să notifice în scris și în detaliu acest lucru în termen de cel mult o săptămână de la primirea mărfurilor. Clientul comercial este responsabil pentru a dovedi că a fost transmisă efectiv o notificare de defect. Viciile ascunse trebuie să fie notificate în scris imediat după descoperirea lor. În cazul în care nu se face o notificare a defectului sau nu se face la timp, se consideră că mărfurile au fost aprobate. În aceste cazuri sunt excluse revendicările de garanție sau pretențiile de despăgubire, inclusiv daunele indirecte cauzate de un defect, precum și dreptul de a contesta erorile cauzate de defecte. Clientul comercial trebuie să dovedească întotdeauna că defectul era deja prezent în momentul transferului de risc. Prin urmare, sarcina probei revine, de asemenea, clientului profesionist în termen de 6 luni de la transferul riscului.

10.3 Garanția este oferită în conformitate cu prevederile legale. Preluarea garanției este posibilă numai cu prezentarea facturii originale.

10.4 În afară de cazurile în care dreptul de reziliere este acordat prin lege, Infinitymed își rezervă dreptul de a îndeplini cererea de garanție la discreția sa prin îmbunătățire, înlocuire - de asemenea, în mod repetat - sau prin reducere de preț. O reducere nesemnificativă a valorii sau a adecvării bunurilor rămâne în afara oricărei considerații.

10.5 Sunt excluse pretențiile de despăgubire pentru daune cauzate de defectele bunurilor, cu excepția cazului în care Infintymed a ascuns în mod fraudulos defectul sau a oferit o garanție expresă pentru calitatea bunurilor sau a cauzat în mod culpabil daune vieții, sănătății sau corpului.

11.6. În măsura în care Infinitymed livrează bunuri către clientul comercial cu o garanție a producătorului pentru bunuri, aceste pretenții vor fi formulate exclusiv împotriva producătorului. În acest caz, se aplică exclusiv condițiile de garanție ale producătorului.

10.7 Sunt excluse alte pretenții de garanție, precum și alte pretenții datorate unor daune indirecte cauzate de un defect.

10.8 Încercările de a repara produsul pe cont propriu exclud garanția și garanția Infinitymed.

10.9 Acceptarea bunurilor care fac obiectul reclamației de către Infinitymed nu constituie o recunoaștere a unei cereri de garanție.

10.10. În măsura în care Infinitymed schimbă bunuri în cadrul domeniului de aplicare a garanției, se convine că bunurile returnate devin proprietatea nerestricționată a Infinitymed.

10.11. Livrările incomplete sau deteriorările în timpul transportului, precum și deteriorările în ciuda ambalării corespunzătoare, trebuie raportate de către clientul comercial în termen de 24 de ore furnizorului de servicii de transport sau companiei de livrare responsabile. Prezentarea documentului scris este o condiție prealabilă pentru livrarea de înlocuire.

11. răspundere

11.1. Infinitymed este răspunzător în caz de încălcare pozitivă a contractului, culpa in contrahendo, întârziere, imposibilitate, delict și alte motive legale, cu excepția vătămărilor corporale, numai în caz de intenție și neglijență gravă și din cauza unor defecte ale articolului, de asemenea, numai dacă acestea au fost ascunse în mod fraudulos sau dacă a fost dată o garanție expresă pentru calitatea articolului independent de descrierea produsului. Daunele indirecte sunt excluse de la răspundere.

11.2 La preluarea bunurilor pe care sunt stocate fișiere de date, Infinitymed presupune că fișierele de date au fost copiate de client. Cu excepția intenției și a neglijenței grave, Infinitymed nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea de fișiere de date.

11.3 Întinderea răspunderii Infinitymed în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse rămâne neafectată.

11.4. Prevederile de mai sus reflectă întreaga sferă de răspundere a Infinitymed, a conducerii și a angajaților săi. Orice altă răspundere este exclusă.

12. obligația de a notifica modificările datelor

Clientul comercial trebuie să notifice fără întârziere Infinitymed cu privire la orice modificare a adresei de livrare/factură/contact și a datelor sale personale (de exemplu, în cazul unei schimbări de nume) pe care le-a furnizat către Infinitymed în cadrul comenzii sale, atât timp cât operațiunea juridică contractuală nu a fost îndeplinită de comun acord. În cazul în care clientul comercial nu procedează astfel, se consideră că declarațiile au fost primite de acesta, chiar dacă au fost trimise la ultima sa adresă/date cunoscute.

13 Alegerea legii aplicabile, limbajul contractual și comunicarea
13.1 Relația juridică dintre Infinitymed și clienții comerciali, precum și Termenii și condițiile generale respective sunt guvernate exclusiv de legislația germană, cu excepția normelor privind conflictul de legi.

13.2. Este exclusă aplicarea Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri din 11.04.1980.

13.3 Limba contractuală, de comandă și de afaceri este exclusiv germana.

14. controlul exporturilor/interzicerea exporturilor

În special în cazul produselor tehnice sau al programelor informatice, exportul acestora în anumite țări terțe poate fi interzis de legislația germană privind exportul sau poate face obiectul unor cerințe de autorizare. În plus, Infinitymed poate fi obligat prin contract să respecte interdicțiile de export impuse de producători din cauza legilor din țările în care își au sediul. Clientul comercial este obligat să se informeze cu privire la posibilele restricții legale înainte de export și să le respecte, precum și să respecte interdicțiile de export pronunțate de Infinitymed în cazuri individuale atunci când comandă sau livrează. Clientul comercial suportă întotdeauna el însuși costurile pentru sau în legătură cu exporturile.

15. Diverse

15.1. Clientul comercial nu are dreptul de a compensa creanțele Infinitymed sau de a reține plata, cu excepția cazului în care creanța este recunoscută sau a fost stabilită legal de către o instanță de judecată.

15.2 Locul de executare a plăților este la sediul Infinitymed. În cazul livrărilor, locul de executare este fie la sediul Infinitymed, fie la locul de expediere al primului expeditor care acționează în numele Infinitymed.

15.3 În cazul în care o dispoziție din prezentele CGV este nulă în totalitate sau parțial sau devine nulă din cauza unor dispoziții legale, celelalte dispoziții ale prezentelor CGV rămân valabile fără a fi modificate. Părțile se angajează să înlocuiască dispoziția nevalabilă cu o dispoziție valabilă cu un conținut care se apropie cel mai mult de dispoziția nevalabilă din punct de vedere economic.

15.4 Instanța competentă în mod exclusiv este instanța competentă din punct de vedere faptic și local la sediul social al societății. Cu toate acestea, Infinitymed are în continuare dreptul de a acționa în justiție clientul comercial la locul general de jurisdicție al acestuia.

AGB - Consumator final

1. domeniul de aplicare

Odată cu încheierea contractului, toate pretențiile reciproce dintre client și Infinitymed GMBH, denumită în continuare "Infinitymed", vor fi supuse acestor Termeni și condiții generale în versiunea valabilă la momentul încheierii contractului respectiv.

2. părțile contractante

Infinitymed încheie contracte cu persoane fizice cu capacitate juridică nelimitată care au împlinit vârsta de 18 ani (denumite în continuare "client").

Comenzile plasate prin intermediul www.infinitymed.health vor fi livrate numai în UE.

Înregistrarea (adică crearea unui profil de utilizator) este necesară pentru a trimite o comandă online prin intermediul site-ului web al Infinitymed. Datele de înregistrare trebuie să fie introduse corect și complet de către client. Înregistrarea poate fi făcută numai în numele clientului.

În măsura în care oferta unei persoane care nu îndeplinește cerințele menționate mai sus a fost acceptată din greșeală de către Infinitymed, Infinitymed are dreptul de a declara retragerea sa din contract persoanei în cauză într-un termen rezonabil de timp.

3. încheierea contractului

Prin trimiterea unei comenzi online (adică prin selectarea produsului, completarea datelor solicitate și confirmarea comenzii de către client prin intermediul formularului online pus la dispoziție pe site-ul web al Infinitymed), prin plasarea unei comenzi prin e-mail, fax sau poștă, precum și prin plasarea unei comenzi prin telefon, clientul face o ofertă obligatorie, care trebuie mai întâi acceptată de Infinitymed.

Pentru clienții înregistrați, este posibil să comande coșuri de cumpărături și produse calificate prin comanda rapidă, fără a trece prin procesul de checkout. Făcând clic pe "Comandă acum cu costuri", comanda este declanșată în condițiile specificate în comanda rapidă. Odată cu comanda rapidă se acceptă termenii și condițiile generale.

Infinitymed nu este obligat să accepte o ofertă din partea clientului. Dacă este necesar, Infinitymed va informa imediat clientul.

Un contract de bunuri se încheie prin livrarea efectivă a bunurilor comandate, în acest caz o confirmare automată a primirii unei comenzi (adică oferta clientului) nu reprezintă o declarație de acceptare.

Infinitymed nu stochează textul contractului. După trimiterea comenzii dumneavoastră, vă vom trimite o confirmare de primire a comenzii, care include, de asemenea, T&C-urile noastre. Vă rugăm să salvați confirmarea comenzii și termenii și condițiile dacă doriți să le vizualizați ulterior. Puteți vizualiza și salva versiunea actuală a Termenilor și Condițiilor de utilizare în orice moment pe site-ul Infinitymed. Puteți vizualiza comenzile dvs. anterioare în secțiunea "Comenzile mele", dacă v-ați înregistrat ca și client și v-ați autentificat prin intermediul site-ului web cu datele dvs. de acces.

4. dreptul de retragere și condițiile de returnare (politica de anulare)

4.1 Dreptul de retragere
Clientul are dreptul de a anula un contract încheiat cu Infinitymed pentru bunuri sau servicii în termen de paisprezece zile, fără a oferi niciun motiv.

Perioada de revocare este de paisprezece zile de la data la care clientul sau o terță parte desemnată de acesta, care nu este transportatorul, a intrat în posesia bunurilor. În cazul unui contract privind mai multe bunuri comandate de client ca parte a unei singure comenzi și livrate separat, termenul începe din ziua în care clientul sau un terț desemnat de acesta, care nu este transportatorul, a intrat în posesia ultimelor bunuri.

În cazul unui contract de servicii, perioada de revocare începe în ziua încheierii contractului (punctul 3.)

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, clientul trebuie să informeze Infinitymed cu privire la decizia sa de a se retrage din contract prin intermediul unei declarații clare. Această declarație trebuie trimisă la una dintre adresele enumerate mai jos:

Scrisoare: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 München, Germania.
Email: info@infinitymed.health
Clientul poate utiliza formularul de retragere a modelului de la sfârșitul prezentelor CGV, care nu este obligatoriu. Acest formular de anulare a modelului este disponibil aici pentru a fi descărcat și tipărit.

Pentru a respecta termenul de anulare, este suficient ca clientul să trimită notificarea privind exercitarea dreptului de anulare înainte de expirarea termenului de anulare.

4.2 Consecințele revocării
În cazul în care clientul reziliază contractul, Infinitymed trebuie să ramburseze toate plățile primite de la client, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din faptul că clientul a ales un alt tip de livrare decât cea mai ieftină livrare standard oferită de Infinitymed), fără întârziere și cel târziu în termen de paisprezece zile de la data la care Infinitymed a primit notificarea de reziliere a acestui contract. Pentru această rambursare, Infinitymed va utiliza aceleași mijloace de plată pe care clientul le-a utilizat în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel cu clientul. În cazul în care metoda de plată a tranzacției inițiale nu este disponibilă pentru rambursare (de exemplu, rambursare la livrare), rambursarea se va face prin transfer bancar într-un cont bancar specificat de client sau prin cec încrucișat. În niciun caz nu se va percepe o taxă pentru această rambursare.

Infinitymed poate refuza rambursarea până când Infinitymed primește bunurile înapoi sau până când clientul a furnizat dovada că a returnat bunurile, oricare dintre acestea este mai devreme.

Clientul trebuie să returneze sau să predea bunurile către Infinitymed fără întârziere și, în orice caz, nu mai târziu de paisprezece zile de la data la care clientul notifică Infinitymed cu privire la retragerea din prezentul contract. Termenul este respectat în cazul în care clientul trimite bunurile înainte de expirarea termenului de paisprezece zile. Dovada și riscul returnării revine clientului.

4.3 Revocarea serviciilor - obligația de plată eșalonată
În cazul în care clientul solicită începerea prestării serviciului sau a livrării în timpul perioadei de retragere, clientul va plăti către Infinitymed o sumă rezonabilă corespunzătoare proporției serviciilor deja prestate până la momentul în care clientul notifică Infinitymed cu privire la exercitarea dreptului de retragere cu privire la acest contract, în comparație cu sfera totală a serviciilor prevăzute în contract.

4.4 Returnarea și costurile de returnare
În caz de revocare, clientul este obligat prin lege să suporte costurile directe de returnare a bunurilor.

Mărfurile care pot fi expediate trebuie returnate la Infinitymed cu o taxă de expediere suficientă. Costurile pentru o returnare insuficient ștampilată vor fi suportate de client.

Pentru bunurile care nu pot fi returnate prin poștă / coletărie, Infinitymed va organiza transportul de returnare la cererea și pe cheltuiala clientului și în numele acestuia. Clientul poate comanda acest serviciu de returnare de la Infinitymed în același timp cu anularea sau mai târziu, la următoarele adrese:

Scrisoare: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 München, Germania.
Email: info@infinitymed.health
În acest caz, costurile de returnare pentru client se ridică la 50,- € (inclusiv TVA). Clientul trebuie să pună la dispoziție bunurile în ambalajul de expediere liber accesibil pentru transportul de returnare.

În cazul în care clientul nu dorește să utilizeze acest serviciu de returnare, acesta este obligat din punct de vedere legal să returneze el însuși bunurile expediate. Transportul de retur trebuie să fie adresat la Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 München.

În acele cazuri în care clientul nu utilizează serviciul de returnare în caz de revocare a contractului, riscul de returnare revine clientului.

5. excluderea dreptului de retragere

Dreptul de revocare a contractului nu există pentru contractele privind

servicii, în cazul în care Infinitymed - pe baza unei solicitări explicite din partea clientului, precum și a unei confirmări din partea clientului privind cunoașterea de către acesta a pierderii dreptului de retragere în cazul îndeplinirii integrale a contractului - a început executarea serviciului înainte de expirarea perioadei de retragere, iar serviciul a fost apoi îndeplinit integral;
Bunuri care sunt fabricate în conformitate cu specificațiile clientului sau care sunt adaptate în mod clar la nevoile personale,
Bunurile livrate sigilate și care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă, cu condiția ca sigiliul să fi fost îndepărtat după livrare;
Infinitymed a început livrarea cu consimțământul expres al clientului, împreună cu cunoașterea de către client a pierderii dreptului de retragere în cazul începerii anticipate a executării contractului. Pierderea dreptului de retragere necesită ca Infinitymed să fi furnizat clientului o confirmare a consimțământului său pentru executarea anticipată a contractului și a cunoștințelor sale privind pierderea dreptului de retragere pe un suport durabil.
6. examinarea mărfurilor - despăgubiri pentru pierderea de valoare - despăgubiri pentru daune-interese
Clientul are dreptul de a verifica starea, calitatea sau funcționalitatea produselor comandate, în măsura în care este obișnuit pentru achizițiile dintr-un magazin cu amănuntul (de exemplu, un scurt test funcțional). Cu toate acestea, acest drept de inspecție nu include utilizarea bunurilor.

Clientul plătește Infinitymed o compensație pentru reducerea valorii de piață a bunurilor, în cazul în care această pierdere de valoare se datorează unei manipulări a bunurilor care nu este necesară pentru a verifica calitatea, caracteristicile și funcționarea bunurilor.

În cazul în care bunurile sunt deteriorate, clientul va plăti către Infinitymed o compensație rezonabilă pentru daunele suferite, până la un maxim al valorii bunurilor.

7. rezervare de disponibilitate

În cazul în care Infinitymed descoperă după încheierea contractului că bunurile sau serviciile comandate nu mai sunt disponibile la Infinitymed sau nu pot fi livrate din motive legale, Infinitymed poate fie să ofere bunuri sau servicii de calitate și preț echivalente, fie să se retragă din contract fără despăgubiri. Plățile deja primite vor fi rambursate de către Infinitymed clientului imediat după retragerea din contract.

8. erori de tipar/tipografice

În cazul în care Infinitymed descoperă ulterior că detaliile produsului au fost incorecte din cauza unor erori de tipărire sau de compoziție, clientul va fi informat imediat. Clientul poate confirma din nou comanda în condițiile valabile în mod explicit în scris sau implicit prin plata prețului stabilit. În caz contrar, Infinitymed are dreptul de a se retrage imediat din contract, în cazul în care a avut loc deja o acceptare a contractului. În acest caz, sunt excluse cererile de despăgubiri, fiind excluse intenția și neglijența gravă, precum și vătămările corporale.

9 Data de livrare, restricții de livrare și transferul riscului

Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, livrarea se efectuează în termen de 5 zile, dar cel târziu în termen de 30 de zile. Perioada de livrare începe în ziua următoare primirii plății, în cazul plății în avans, sau în ziua următoare primirii comenzii, în cazul plății la livrare sau al achiziției în cont. În cazul în care ultima zi a perioadei cade într-o sâmbătă, duminică sau într-o zi de sărbătoare legală recunoscută de stat, ziua lucrătoare următoare va înlocui ziua respectivă.

În momentul expedierii bunurilor, riscul de pierdere sau de deteriorare a bunurilor nu este transferat consumatorului decât după ce bunurile au fost livrate consumatorului sau unei terțe părți desemnate de consumator și diferite de transportator. Cu toate acestea, în cazul în care consumatorul a încheiat el însuși contractul de transport fără a recurge la o alegere propusă de noi, riscul se transferă de îndată ce bunurile sunt predate transportatorului.

10. costuri de livrare și de transport

Livrarea bunurilor se face pe cheltuiala clientului. Pentru articolele voluminoase, care sunt prezentate în detaliu, Infinitymed va percepe o suprataxă suplimentară pentru bunuri voluminoase, indicată împreună cu produsul.

În cazul comenzilor online, costurile de livrare, transport și ambalare sunt afișate în coșul de cumpărături înainte de trimiterea comenzii obligatorii.

11. preț

Toate prețurile de pe site-ul web al Infinitymed sunt prețuri nete plus TVA în EURO. Pentru depunerea ofertei ferme a clientului (punctul 3.) în cazul comenzilor online, se aplică prețurile actuale afișate pe site-ul web în ziua comenzii. Aceste prețuri se aplică numai comenzilor de comerț electronic (adică nu și comenzilor din catalog). În cazul în care se modifică cota de impozit pe vânzări, se va efectua și o modificare corespunzătoare a prețului. Din motive legate de sistem, este posibil ca prețurile afișate în timpul selecției produselor pe site să fie diferite de cele afișate în coșul de cumpărături. În acest caz, prețul obligatoriu este cel din coșul de cumpărături.

Prețurile indicate în catalog sunt prețuri nete plus TVA în EURO. Infinitymed se străduiește să garanteze prețurile sale pe perioada de valabilitate a catalogului. Cu toate acestea, piața prezintă, de asemenea, fluctuații extreme ale prețurilor, în special în cazul componentelor. Prin urmare, Infinitymed transferă reducerile de preț acordate ulterior, precum și creșterile de preț de la prețul pieței. Din cauza fluctuațiilor extreme de preț, sunt posibile și corecții de preț în sus sau în jos. Nu se poate exclude posibilitatea ca prețurile indicate în catalog să se modifice din cauza unor circumstanțe speciale (de exemplu, creșterea sau reducerea prețurilor de către furnizor). În orice caz, toate prețurile anterioare își pierd valabilitatea odată cu publicarea unui nou catalog. Pentru comanda (adică transmiterea ofertei de către client) prin e-mail, fax sau poștă, precum și pentru comenzile telefonice, se aplică prețurile zilnice curente din ziua comenzii, care pot fi solicitate la www.infinitymed.at sau prin telefon.

În cazul în care informațiile privind prețul (pe site-ul web sau în catalog) sunt incorecte, Infinitymed va informa imediat clientul care a făcut deja o ofertă angajantă (punctul 3.) către Infinitymed cu privire la prețul real. În acest caz, clientul poate confirma din nou în mod explicit oferta sa la prețul notificat, în scris sau implicit, prin plata prețului stabilit. În caz contrar, Infinitymed are dreptul de a se retrage imediat din contract, în cazul în care contractul a fost deja acceptat. În acest caz, sunt excluse cererile de despăgubiri, fiind excluse intenția și neglijența gravă, precum și vătămările corporale.

12 Plata și neplata

Plata se poate face prin numerar în avans, la livrare, prin transfer bancar instantaneu, prin card de credit, prin PayPal sau, pentru clienții obișnuiți, în cont deschis. Plățile în cont deschis trebuie efectuate în termen de 30 de zile de la primirea facturii. Pentru a se proteja împotriva riscului de credit, Infinitymed își rezervă dreptul de a efectua o verificare a creditului și de a sugera o metodă de plată adecvată. În cazul plății prin debitare directă, clientul se obligă să plătească, în cazul în care suma facturată nu poate fi încasată, taxele suportate din cauza lipsei de acoperire (neplată) în valoare de 7 EUR, inclusiv TVA, taxele suportate din cauza contestației formulate de client în valoare de 4 EUR, inclusiv TVA, precum și taxele suportate din cauza furnizării de date bancare incorecte în valoare de 7 EUR, inclusiv TVA.

În caz de întârziere de plată, clientul este obligat să plătească 4,- € în taxe de reamintire pentru fiecare reamintire, precum și o dobândă în valoare de 5 % p. a.. Acest lucru se aplică și în cazul în care clientul nu a efectuat plata din vina sa.

Ulterior, o agenție de colectare a creanțelor va fi însărcinată cu recuperarea datoriilor. Toate costurile suportate de agenția de colectare (în conformitate cu Ordonanța privind tarifele maxime pentru agențiile de colectare, în conformitate cu Monitorul Oficial Federal 141/1996) sunt suportate de clientul care se află în incapacitate de plată din culpă. Se impută acele costuri care servesc scopului urmăririi penale adecvate.

Plățile se aplică mai întâi la dobânzi și costuri.

Prin prezenta, clientul este informat în mod expres că, în caz de neplată, Infinitymed va transmite numele său (inclusiv numele anterioare), sexul, adresa, ocupația, soldul restant și datele de reamintire în conformitate cu DSGVO (art. 6) către agențiile de colectare autorizate să colecteze datorii.

13. reținerea titlului de proprietate

Obiectul achiziției sau bunurile rămân în proprietatea Infinitymed până la plata integrală a prețului de achiziție și a tuturor costurilor și cheltuielilor aferente. În cazul unei întârzieri la plată, chiar și parțiale, Infinitymed are dreptul de a colecta bunurile chiar și fără consimțământul cumpărătorului.

14 Garanția și garanția producătorului

Garanția este oferită în conformitate cu dispozițiile legale.

Acceptarea de către Infinitymed a bunurilor revendicate în garanție nu constituie o recunoaștere a unei cereri de garanție.

Perioada de garanție este de 24 de luni de la data livrării.

În măsura în care Infinitymed schimbă bunuri în cadrul garanției, se convine că bunurile schimbate devin proprietatea nelimitată a Infinitymed.

Livrările incomplete sau daunele survenite în timpul transportului trebuie raportate de către client companiei de livrare responsabile într-o perioadă de timp rezonabilă, iar Infinitymed trebuie să primească, la cerere, o înregistrare scrisă.

În măsura în care există o declarație de garanție a producătorului pentru bunurile achiziționate de la Infinitymed, aceste pretenții trebuie să fie invocate exclusiv împotriva producătorului în cauză. În acest caz, se aplică exclusiv condițiile de garanție ale producătorului.

15. răspundere

Infinitymed este răspunzător numai în caz de încălcare pozitivă a contractului, culpa in contrahendo, întârziere, imposibilitate, delict și pentru alte motive legale în caz de intenție și neglijență gravă, cu excepția vătămărilor corporale. Sunt excluse daunele indirecte (daune-interese ale terților), precum și alte pretenții de garanție, precum și pretențiile datorate daunelor indirecte (cum ar fi costurile de deplasare, compensarea timpului etc.), cu excepția vătămărilor corporale sau a deteriorării obiectelor preluate pentru prelucrare, precum și în caz de intenție și neglijență gravă.

Domeniul de aplicare al răspunderii Infinitymed în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse rămâne neafectat.

Atunci când preia bunuri pe care sunt stocate fișiere de date, Infinitymed presupune că fișierele de date au fost salvate de către client. Cu excepția intenției și a neglijenței grave, Infinitymed nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea de fișiere de date.

Prezentul regulament reflectă întreaga sferă de răspundere a Infinitymed, a conducerii și a angajaților săi. Orice altă răspundere, cu excepția neglijenței grave și a intenției, precum și a vătămărilor corporale, este exclusă.

16. protecția datelor

Infinitymed utilizează toate datele cu caracter personal ale clienților săi care sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale dintre Infinitymed și clienții săi (cum ar fi, în special, pentru procesarea comenzilor, livrarea de bunuri, verificarea solvabilității sau procesarea plăților) în conformitate cu Regulamentul de bază privind protecția datelor (DSGVO).

17. Obligația de a dezvălui modificări ale datelor

Clientul trebuie să notifice fără întârziere Infinitymed cu privire la orice modificare a adresei de livrare/factură/contact și a datelor cu caracter personal (de exemplu, în cazul schimbării numelui) pe care le-a furnizat către Infinitymed în cadrul comenzii sale, atât timp cât operațiunea juridică care face obiectul contractului nu a fost îndeplinită de comun acord. În cazul în care clientul nu furnizează aceste informații, se consideră că declarațiile au fost primite de către client, iar mărfurile se consideră că au fost livrate clientului, chiar dacă au fost trimise sau livrate la ultima adresă/date cunoscute ale acestuia.

18. Limbajul contractului și comunicarea

Limba contractuală, de comandă și de afaceri este exclusiv germana.

19 Locul de desfășurare

Locul de executare atât pentru serviciul care urmează să fie prestat de Infinitymed, cât și pentru considerația clientului este sediul social al Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Müchen. Acest lucru nu se aplică în cazul îndeplinirii de către Infinitymed a cererilor de garanție ale clientului.

20. cesiune de creanțe (cesiune)

Clientul trebuie să notifice în scris Infinitymed cu privire la cesiunea creanței sale către o terță parte (cesiune). Orice prestație față de client se efectuează cu efect de stingere a datoriei până când Infinitymed a fost notificată în scris.

21 Legea aplicabilă

Relația juridică dintre Infinitymed și client este guvernată exclusiv de legislația germană, cu excepția normelor privind conflictul de legi și a Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de bunuri.

22. locul de jurisdicție

Instanța de la sediul social al Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Müchen, este competentă pentru toate acțiunile introduse împotriva Infinitymed. În cazul în care consumatorul își are domiciliul sau reședința obișnuită în Germania sau este angajat în Germania, pentru o acțiune împotriva sa se poate stabili numai jurisdicția instanței în a cărei circumscripție se află domiciliul, reședința obișnuită sau locul de muncă; acest lucru nu se aplică litigiilor juridice care au apărut deja.

23. Clauza de divizibilitate

În cazul în care oricare dintre dispozițiile prezentelor CGC este nulă în totalitate sau parțial sau devine nulă din cauza unor dispoziții legale, celelalte dispoziții ale prezentelor CGC rămân valabile fără a fi modificate. Părțile se angajează să înlocuiască dispoziția nevalabilă cu o dispoziție valabilă cu un conținut care se apropie cel mai mult de dispoziția nevalabilă din punct de vedere economic.

24. comisia de conciliere

Recunoaștem Ombudsmanul pentru Internet ca fiind un organism de arbitraj extrajudiciar. Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la soluționarea litigiilor, vă rugăm să contactați serviciul nostru: info@infinitymed.health sau Ombudsmanul pentru Internet la www.ombudsmann.at. Informații privind jurisdicția Ombudsmanului pentru Internet pot fi găsite la următorul link: http://www.ombudsmann.at/schlichtung.php/cat/2/title/So_funktioniert's

25 Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

Începând cu 15 februarie 2016, Comisia Europeană va pune la dispoziție o platformă de soluționare extrajudiciară a litigiilor. Acest lucru le oferă consumatorilor posibilitatea de a rezolva inițial litigiile legate de comenzile lor online fără intervenția unei instanțe. Platforma de soluționare a litigiilor poate fi accesată prin intermediul linkului extern http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Registrul comerțului: Tribunalul Comercial din München

Model de formular de anulare
Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați acest formular și să îl trimiteți la:

Infinitymed GmBH
Dingolfinger Str. 15, 81673 München
Email: info@infinitymed.health

Prin prezenta, eu/noi revocăm contractul încheiat de mine/noi pentru achiziționarea următoarelor bunuri:

1. comandat pe: Primit la:
2. comandat pe: Primit la:
3. comandat pe: Primit la:
Numele consumatorului (consumatorilor):

Adresa consumatorului (consumatorilor):

Data:

Semnătura consumatorului (consumatorilor):

(numai în cazul comunicării pe suport de hârtie)

ro_RORomână