Norma EN 374 dotycząca rękawic chroniących przed niebezpiecznymi chemikaliami

Jedną z ważnych norm stosowanych w naszych rękawicach nitrylowych jest EN 374. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat.

EN 374-1 - ogólne

EN 374 to europejska norma dotycząca rękawic ochronnych chroniących przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami.

Określa podstawowe kryteria i właściwości, jakie musi spełniać rękawica jednorazowa, aby chronić użytkownika przed chemikaliami i/lub mikroorganizmami. Oprócz określonych właściwości produktu obejmuje to również kryteria oznakowania, takie jak ostrzeżenia i piktogramy, które umożliwiają szybkie i łatwe przyporządkowanie. 

Do 2016 r. norma EN 374 składała się z 4 części, a następnie została rozszerzona do 5 części. W rezultacie EN 16523-1 zastąpiła EN 374-1.

EN 374-1: Terminologia i wymagania eksploatacyjne dotyczące zagrożeń chemicznych

EN 374-1 A

Rękawice ochronne typu A zostały przetestowane pod kątem co najmniej 6 testowanych substancji chemicznych, a test przenikania został wytrzymany przez co najmniej 30 minut

EN 374-1 typ B

Rękawice ochronne typu B zostały przetestowane pod kątem co najmniej 3 testowanych substancji chemicznych, a test przenikania został wytrzymany przez co najmniej 30 minut

EN 374-1 typ C

Rękawice ochronne typu C zostały przetestowane pod kątem co najmniej 1 badanej substancji chemicznej, a test przenikania został wytrzymany przez co najmniej 30 minut

Pierwsza część normy EN 374 definiuje terminy i podstawowe wymagania eksploatacyjne dotyczące ochrony przed chemikaliami. Od 2016 roku deklarację i oświadczenie składa się za pomocą 3 piktogramów do kategoryzacji przynależności do klas A, B i C. Poszczególne litery pod piktogramami według typu A lub B wskazują badane substancje chemiczne, za pomocą których badano przenikanie. 

Dostępnych jest 18 różnych chemikaliów, które są wymienione za pomocą liter kodowych pod piktogramem.

Ostrzeżenia dotyczące rękawic chroniących przed chemikaliami

Oprócz definicji i podstawowych właściwości, EN 374-1 określa również, które ostrzeżenia muszą być zawarte w instrukcjach użytkownika

EN 374-2: Oznaczanie odporności na przebicie

Część 2 normy EN 374 określa odporność rękawic ochronnych na przenikanie oraz odpowiednie metody badań.

W ramach znormalizowanego badania przeprowadza się badanie szczelności na działanie wody i powietrza i na tej podstawie ocenia się ich szczelność. Do 2016 roku opór ten był pokazywany osobnym piktogramem. Nie dotyczy to już nowej wersji normy EN 374-2.

EN 374-4: Oznaczanie odporności materiałów na degradację chemikaliów

Czwarta część normy EN 374-4 dotyczy kwestii, czy i jak bardzo zmieniają się właściwości mechaniczno-fizyczne rękawic ochronnych w kontakcie z wymienionymi chemikaliami.


Ta zmiana może oznaczać na przykład elastyczność, odporność na rozdarcie lub więcej. W trakcie badania brane są pod uwagę nie tylko zmiany zachodzące podczas kontaktu z substancją chemiczną, ale także te, które utrzymują się po bezpośrednim kontakcie.

Dzięki tej normie producenci i użytkownicy mogą lepiej ocenić, czy i jak długo rękawice ochronne mogą być używane z pożądanymi chemikaliami.

EN 374-5: Wymagania dotyczące wydajności i terminologia dotycząca zagrożeń powodowanych przez mikroorganizmy

EN 374-5

Piąta część normy EN 374 określa terminy i wymagania dotyczące rękawic ochronnych przeciwko mikroorganizmom.

Szczegółowy test odnosi się do normy ISO 16604, za pomocą której test przeprowadza się na bakteriofagu (Phi-X-174).

Rękawiczki, które pomyślnie przejdą ten test, mogą być również używane do ochrony przed wirusami.

Jest pokazany z osobnym piktogramem i napisem „VIRUS”

EN 16523-1 jako zamiennik EN 374-3

Pierwotna trzecia część normy EN 374 została usunięta w 2016 r. i zastąpiona normą EN 16523-1.

Dotyczy to odporności rękawic na przenikanie chemikaliów. Zmiany w stosunku do EN 374-3 obejmują m.in.:

  • Rozszerzenie z 12 do 18 testowanych substancji chemicznych
  • Wpisywanie typu A, B lub C
  • Zmiana oznakowania na produkcie
  • Brak odniesienia do mikroorganizmów (patrz nowa EN 374-5)
pl_PLPolski