Geben Sie hier Ihre Überschrift ein

Po latach opóźnień i okresów przejściowych weszło w życie rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych (MDR) dla produktów klasy I.

Ale co to oznacza w odniesieniu do rękawic egzaminacyjnych?

Rękawice badawcze można ogólnie przypisać do klasy I (rękawice niesterylne) lub Is (rękawice sterylne).

Ponieważ żadna jednostka notyfikowana nie musi być zaangażowana w wydawanie deklaracji zgodności dla produktów klasy I, nie ma już okresów przejściowych i tylko rękawice klasy I zgodnie z MDR mogą być importowane i wprowadzane do obrotu.

Produkty klasy I, które odpowiadają (WE) 93/42/EWG i są już na rynku wspólnotowym, mogą być sprzedawane najpóźniej do 26 kwietnia 2024 r. (pod warunkiem, że deklaracja zgodności jest do tego czasu ważna).

Produkty Class Is mogą być również sprzedawane do 26 maja 2024, jeśli posiadają ważny certyfikat MDD.

Produkty klasy I

(produkty niesterylne)

Od 26 maja 2021 r. produkty te mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie zgodnie z przepisami MDR

Produkty klasy to

(produkty sterylne)

Nadal obowiązuje tutaj okres przejściowy: z ważnym certyfikatem MDD produkty te mogą być nadal sprzedawane do 26 maja 2024 r.

W zależności od ważności certyfikatu MDD

Produkty klasy II i III

Nadal obowiązuje tutaj okres przejściowy: z ważnym certyfikatem MDD produkty te mogą być nadal sprzedawane do 26 maja 2024 r.

W zależności od ważności certyfikatu MDD

Czy rękawiczki do badań MDD nadal można sprzedawać?

Istnieją następujące warianty:

Produkty klasy I wg MDD

i zostanie wprowadzony na rynek UE po 26 maja 2021 r.

Nie mogą być już importowane i wprowadzane do obrotu

Produkty klasy I wg MDD

i są już w społeczności

Może być sprzedany i oddany do użytku do 26 maja 2024 r.

Produkty klasy Is zgodnie z MDD

i są już w społeczności

Może być sprzedany i oddany do użytku do 26 maja 2024 r.

Produkty klasy Is zgodnie z MDD

i zostanie wprowadzony na rynek UE dopiero po 26 maja 2021 r.

Może być sprzedany i oddany do użytku do 26 maja 2024 r.

Jak mogę stwierdzić, czy produkty są teraz zgodne z MDR lub MDD?

Z reguły można to rozpoznać tylko na podstawie deklaracji zgodności lub odpowiedniego oznaczenia na opakowaniu produktu.

Dla użytkowników końcowych to rozróżnienie nie jest tak ważne, jak dla dealerów i importerów, ponieważ zgodnie z MDR muszą oni upewnić się, że sprzedawane przez nich produkty są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.

Z jakimi przepisami są zgodne rękawice Infinitymed?

Rękawice Infinitymed są zgodne z aktualnym MDR 2017/745 dla wyrobów medycznych oraz ŚOI (UE) 2016/45 dla środków ochrony osobistej i (UE) 1935/2004 dla przedmiotów mających kontakt z żywnością

Rękawice do badania zgodności CE

Nasze produkty

pl_PLPolski