EN 21420 dla rękawic ochronnych

Norma ta zastępuje EN 420 i rozszerza ją o wymagania dotyczące stosowanych surowców.

Wartości graniczne dla wartości pH i niklu już zastosowane.

Nowa norma EN ISO 21420 wprowadza również nową wartość graniczną DMF (dimetyloformamid) dla rękawic powlekanych poliuretanem (PU). Umożliwia to również przestrzeganie przepisów REACH w odniesieniu do substancji niebezpiecznych i budzących obawy. Producenci PSA muszą teraz wykazywać wartości DMF poniżej 1000 mg/kg lub 1000 pp.

Ponadto materiały z tworzyw sztucznych, które mają bezpośredni kontakt ze skórą, muszą mieć zawartość WWA (wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny) poniżej 1 mg/kg (tylko rękawice powlekane).

Rozmiary rękawic

Norma EN ISO 21420 zawiera również innowacje dotyczące rozmiarów rękawic. Producenci muszą teraz zdefiniować swój własny system rozmiarów, który opiera się na rozmiarze dłoni użytkownika:

  • Długość rękawicy musi być większa niż długość dłoni
  • To samo odnosi się analogicznie do obwodu rękawicy i dłoni
 
Ponadto rozmiary wahają się teraz od rozmiaru 4 do rozmiaru 13. Nowy standard umożliwia teraz rozszerzanie tabel rozmiarów lub rozmiarów połówkowych (ekstrapolacja)

Etykietowanie

Wraz z wejściem w życie normy EN 21420 zmieniają się również obowiązki dotyczące etykietowania. Obejmuje to obowiązek dostarczenia danych umożliwiających śledzenie, takich jak: numery partii, data produkcji lub data ważności.

Określono również widoczność deklaracji zgodności. Można to określić, na przykład, podając link do strony internetowej.

pl_PLPolski