EN 1186 - wyroby do kontaktu z żywnością

Norma ta określa terminy, obszary zastosowania i metody badań materiałów i przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Jest to główny test przydatności do kontaktu z żywnością w celu zapewnienia zgodności zgodnie z (UE) 1935/2004 i 10/2011

Procedura testowa

W tym miejscu opisano i zdefiniowano standardowe procedury testowe migracji, zastępcze procedury testowe i alternatywne procedury testowe.

W tym miejscu określono również kryteria stosowania poszczególnych metod badawczych.

Media testowe

Ponadto określono odpowiednie media testowe do testów. Dokonuje się tu zgrubnego rozróżnienia między testowanymi pokarmami wodnymi i tłustymi.

Uwarunkowania badań migracyjnych

Warunki testu różnią się w różnych kategoriach:

  • Kontakt przez mniej niż 15 minut w temperaturze od 70 ° C do 100 ° C
  • Kontakt w kuchence mikrofalowej
  • Warunki kontaktu, które powodują zmiany fizyczne lub inne
  • Testowanie w niskich temperaturach
  • Testowanie w wysokiej temperaturze
  • Kapsle, plomby, zatyczki lub podobne urządzenia zamykające
  • Rury, kurki, zawory i filtry

Przykładowe geometrie

Ważnym punktem jest definicja próbek i ich geometrii.

Oto ważne kryteria, takie jak: stosunek powierzchni do objętości, badanie powierzchni przez wypełnienie, przedmioty wielokrotnego użytku itp.

Nasze produkty

pl_PLPolski