De EN 374 norm voor beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën

Een van de belangrijke normen die gehanteerd worden voor onze nitrilhandschoenen is EN 374. De belangrijkste informatie hierover vindt u hieronder.

EN 374-1 - algemeen

EN 374 is de Europese norm voor beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen.

Het definieert de basiscriteria en eigenschappen waaraan een wegwerphandschoen moet voldoen om de gebruiker te beschermen tegen chemicaliën en/of micro-organismen. Naast specifieke producteigenschappen omvat dit ook etiketteringscriteria zoals waarschuwingen en pictogrammen voor een snelle en eenvoudige toewijzing. 

Tot 2016 bestond EN 374 uit 4 delen en werd daarna uitgebreid tot 5 delen. Als gevolg hiervan verving EN 16523-1 EN 374-1.

EN 374-1: Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico's

EN 374-1 A

Type A beschermende handschoenen werden getest op ten minste 6 testchemicaliën en de test op permeatie werd gedurende ten minste 30 minuten doorstaan

EN 374-1 type B

Beschermende handschoenen type B werden getest op minimaal 3 testchemicaliën en de test op permeatie werd gedurende minimaal 30 minuten doorstaan

EN 374-1 type C

Type C beschermende handschoenen werden getest op ten minste 1 teststof en de test op permeatie werd gedurende ten minste 30 minuten doorstaan

Het eerste deel van EN 374 definieert de termen en basisprestatie-eisen voor bescherming tegen chemicaliën. Sinds 2016 wordt de aangifte en weergave gedaan met behulp van 3 pictogrammen om het lidmaatschap in klassen A, B en C te categoriseren. De afzonderlijke letters onder de pictogrammen volgens type A of B geven de teststoffen aan waarmee de permeatie is getest. 

Er zijn 18 verschillende chemicaliën verkrijgbaar, die zijn weergegeven door middel van codeletters onder het pictogram.

Waarschuwingen voor chemisch beschermende handschoenen

Naast de definities en basiseigenschappen definieert EN 374-1 ook welke waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing moeten worden opgenomen

EN 374-2: Bepaling van de weerstand tegen penetratie

Deel 2 van EN 374 definieert de weerstand van beschermende handschoenen tegen penetratie en de bijbehorende testmethoden.

Als onderdeel van een gestandaardiseerde test wordt een test op lekkage tegen water en lucht uitgevoerd en op basis daarvan wordt de dichtheid beoordeeld. Tot 2016 werd deze weerstand weergegeven met een apart pictogram. In de nieuwe versie van EN 374-2 geldt dit niet meer.

EN 374-4: Bepaling van de weerstand van materialen tegen de degradatie van chemicaliën

Het vierde deel van EN 374-4 behandelt de vraag of en hoeveel de mechanisch-fysische eigenschappen van een beschermende handschoen veranderen wanneer deze in contact komt met de vermelde chemicaliën.


Deze verandering kan bijvoorbeeld de elasticiteit, scheurvastheid of meer betekenen. In de loop van de test wordt niet alleen rekening gehouden met veranderingen die optreden tijdens contact met de chemische stof, maar ook met die veranderingen die aanhouden na direct contact.

Met deze norm kunnen fabrikanten en gebruikers beter inschatten of en hoe lang een beschermende handschoen kan worden gebruikt voor gebruik met de gewenste chemicaliën.

EN 374-5: Prestatie-eisen en terminologie voor risico's van micro-organismen

EN 374-5

Het vijfde deel van EN 374 definieert de voorwaarden en vereisten voor beschermende handschoenen tegen micro-organismen.

De gedetailleerde test verwijst naar ISO 16604, waarbij de test wordt uitgevoerd met een bacteriofaag (Phi-X-174).

Handschoenen die deze test met succes doorstaan, kunnen ook worden gebruikt om te beschermen tegen virussen.

Het wordt weergegeven met een apart pictogram en de woorden "VIRUS"

EN 16523-1 als vervanging voor EN 374-3

Het oorspronkelijke derde deel van EN 374 werd in 2016 geschrapt en vervangen door EN 16523-1.

Hierbij wordt gekeken naar de weerstand van handschoenen tegen de permeatie van chemicaliën. De wijzigingen ten opzichte van EN 374-3 omvatten bijvoorbeeld:

  • Uitbreiding van 12 naar 18 testchemicaliën
  • Type A, B of C . intypen
  • Wijziging van de etikettering op het product
  • Geen verwijzing naar micro-organismen (zie nieuwe EN 374-5)
nl_NLNederlands