EN 21420 voor beschermende handschoenen

Deze norm vervangt EN 420 en breidt deze uit met de eisen aan de gebruikte grondstoffen.

Grenswaarden voor de pH-waarde en nikkel reeds toegepast.

De nieuwe EN ISO 21420 introduceert ook een nieuwe grenswaarde voor DMF (dimethylformamide) voor handschoenen gecoat met polyurethaan (PU). Hierdoor is het nu ook mogelijk om te voldoen aan de REACH-wetgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen en zorgwekkende stoffen. PSA-fabrikanten moeten nu DMF-waarden onder de 1000 mg/kg of 1000 pp aangeven.

Bovendien moeten plastic materialen die in direct contact komen met de huid een PAK-gehalte (polycyclische aromatische koolwaterstof) hebben van minder dan 1 mg/kg (alleen gecoate handschoenen).

Handschoenmaten

De EN ISO 21420 heeft ook innovaties voor handschoenmaten. Fabrikanten moeten nu hun eigen maatsysteem definiëren, dat is gebaseerd op de maat van de handen van de gebruiker:

  • De lengte van de handschoen moet groter zijn dan de lengte van de hand
  • Hetzelfde geldt analoog voor de omtrek van de handschoen en de hand
 
Verder variëren de maten nu van maat 4 tot maat 13. De nieuwe standaard maakt het nu mogelijk om maattabellen of halve maten uit te breiden (geëxtrapoleerd)

Etikettering

Met de inwerkingtreding van EN 21420 veranderen ook de etiketteringsverplichtingen. Dit omvat de verplichting om traceerbaarheidsgegevens te verstrekken zoals: batchnummers, productiedatum of houdbaarheidsdatum.

Ook wordt de zichtbaarheid van de conformiteitsverklaring gedefinieerd. Dit kan bijvoorbeeld worden gedefinieerd door een link naar een website op te geven.

nl_NLNederlands