ISO 9001 - norm voor kwaliteitsmanagement

ISO 9001 kwaliteitsmanagementISO 9001 definieert de eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit strekt zich uit tot producten en diensten en helpt om te voldoen aan de verwachtingen van de klant en aan de wettelijke en regelgevende vereisten.

De eisen van ISO 9001 kunnen worden toegepast op organisaties van elk type, elke grootte of elk product.

Ze helpt de klanttevredenheid continu te verhogen, aan hun behoeften te voldoen en deze te verbeteren.

Daarnaast wordt de manier waarop het bedrijf werkt verbeterd en geoptimaliseerd om processen te definiëren die voor alle betrokkenen gemakkelijk te begrijpen zijn.

Daarnaast is ISO 9001 een norm die vaak door leveranciers en klanten wordt gevraagd om een constante kwaliteit te kunnen garanderen.

Basisprincipes

ISO 9001 heeft de volgende essentiële principes, die beschreven zijn in ISO 9000:

 • klantgerichtheid
 • gids
 • Inclusie van mensen
 • Procesgerichte aanpak
 • verbetering
 • op feiten gebaseerde besluitvorming
 • Relatie management

 

Het is gebaseerd op de volgende basisprincipes:

Procesoriëntatie

ISO 9001 richt zich op kwaliteitsrelevante processen en vereist de weergave van de interacties tussen individuele processen.

 • Duidelijke formulering van de uit te voeren taken
 • Definitie van verantwoordelijkheid, competentie en interfaces
 • Voorziening om aan de nodige fondsen te voldoen
 • Monitoring van de implementatie van processen en evaluatie van het succes
 • Systematische identificatie van risico's en kansen

Oriëntatie op de organisatie

Om de norm te bewaken en te controleren in de context van de organisatie en relaties met externe processen, moeten alle processen en hun interfaces of interacties worden gedocumenteerd, mits ze een impact hebben op het QM-systeem.

Continue optimalisatie

Het basisprincipe van klantgerichtheid en de daarmee gepaard gaande verhoging van de klanttevredenheid definieert continue optimalisatie. Een permanente analyse en verbetering van de PDCA-cyclus zou hier moeten plaatsvinden

Risicomanagement

Risico's en kansen worden altijd afgewogen in samenhang met de context van de organisatie. Daarom moeten alle risico's en kansen in aanmerking worden genomen bij het introduceren, bedienen en continu optimaliseren van het QMS en zijn processen.

Hiermee samenhangend biedt het een controlesysteem om ongewenste gebeurtenissen en effecten te voorkomen en om bestaande kansen te benutten.

Referenties:

ISO.org Infobrochure: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100373.pdf

Onze producten

nl_NLNederlands