Uvjeti i odredbe - poslovni kupci

1. Opseg

Zaključenjem ugovora ovi se opći uvjeti u verziji koja je vrijedila u trenutku dotične narudžbe primjenjuju na sva međusobna potraživanja između poslovnih kupaca u smislu točke 2. koji nisu potrošači (komercijalni kupci) i Infinitymed GMBH, u daljnjem tekstu ukratko nazvan "Infinitymed".
Web stranica uključuje sve web stranice registrirane Infinitymed (na primjer, a ne isključivo: infinitymed.health, infinitymedgloves.com, infinitymedgloves.at, infinitymedgloves.de, infinitymedgloves.fr, infinitymedgloves.nl)
Uvjeti poslovnog kupca koji su u suprotnosti s ovim uvjetima neće biti priznati. Radnje s naše strane za ispunjenje ugovora ne predstavljaju pristanak na uvjete i odredbe poslovnog kupca koji odstupaju od ovih OUP-a.

2. Ugovorni partner

2.1. Na temelju ovih uvjeta i odredbi, Infinitymed sklapa ugovore s fizičkim i pravnim osobama, kao i s javnopravnim organizacijama poput škola, ureda, vlasti i slično, ukoliko ti pravni poslovi pripadaju radu njihove tvrtke. (u daljnjem tekstu "poslovni kupac").

2.2. Za slanje mrežne narudžbe putem web mjesta Infinitymed za komercijalne kupce potrebna je registracija (tj. Izrada korisničkog profila) u trgovini s poslovnim kupcima. Podatke o registraciji poslovni kupac mora unijeti istinito, ispravno i u potpunosti.

2.3. Isporuke se vrše unutar EU. Odstupanje od odredišta samo nakon pismenog dogovora.

2.4. Ako je ponuda poslovnog kupca koja nije prihvaćena (tj. Koja ne udovoljava gore spomenutim zahtjevima) nehotice prihvaćena od strane Infinitymed, Infinitymed ima pravo povući se iz ugovora poslovnom kupcu u razumnom roku.

3. Zaključivanje ugovora

3.1. Slanjem mrežne narudžbe (tj. Odabirom proizvoda, popunjavanjem traženih podataka i potvrdom narudžbe od strane poslovnog kupca pomoću mrežnog obrasca na web mjestu Infinitymed), slanjem narudžbe e-poštom, faksom ili poštom, kao i telefonskom narudžbom, poslovni kupac daje obvezujuću ponudu koju Infinitymed prvo mora prihvatiti (3.3.).

3.1.1. Registrirani kupci mogu brzo naručiti kvalificirana kolica i proizvode bez prolaska kroz postupak naplate. Klikom na "Naruči odmah uz naknadu", narudžba se pokreće pod uvjetima navedenim u brzom narudžbi. Brzom narudžbom prihvaćaju se opći uvjeti.

3.2. Infinitymed nije obvezan prihvatiti ponudu. Ako je potrebno, Infinitymed će o tome obavijestiti kupca.

3.3. Ugovor o robi nastaje stvarnom isporukom naručene robe, pri čemu automatska potvrda o primitku narudžbe (tj. Ponuda poslovnog kupca) nije izjava o prihvaćanju. U slučaju usluga, ugovor se zaključuje izričitom izjavom o prihvaćanju narudžbe kupca od strane Infinitymed, ali najkasnije do početka usluge.

3.4. Infinitymed ne sprema tekst ugovora. Nakon predaje narudžbe, poslat ćemo vam potvrdu narudžbe. Potvrdu o primitku narudžbe sačuvajte sami ako je želite pogledati kasnije. Možete pogledati i spremiti trenutnu verziju naših uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku na www.infinitymed.at. Prethodne narudžbe možete vidjeti u području "Moje narudžbe" ako ste se registrirali kao kupac i prijavili putem web stranice sa svojim podacima za prijavu.

4. Rezervacija dostupnosti

Ako nakon zaključenja ugovora Infinitymed otkrije da naručena roba ili usluge više nisu dostupne iz Infinitymed ili se ne mogu isporučiti iz pravnih razloga, Infinitymed može ponuditi robu jednake kvalitete i cijene ili odustati od ugovora. Infinitymed će nadoknaditi već primljene uplate odmah nakon odustajanja od ugovora. Prilikom narudžbe na otvorenom računu, vrši se kredit na korisnički račun.

5. Omaške / tiskarske pogreške u informacijama o proizvodu

Ako Infinitymed naknadno otkrije da su podaci o proizvodu netočni zbog pogrešaka u ispisu ili slanju slova, poslovni će kupac biti odmah obaviješten. Poslovni kupac može izričito ponovno potvrditi narudžbu u pisanom obliku ili podrazumijevajući plaćanjem propisane cijene pod važećim uvjetima. Inače, Infinitymed ima pravo odmah odustati od ugovora ako je ugovor već prihvaćen. U ovom su slučaju izuzeti zahtjevi za naknadu štete, osim umišljaja i osobnih ozljeda.

6. Dostava - troškovi i rizik

6.1. Dostava robe odvija se na štetu i rizik poslovnog kupca, pri čemu se rizik prenosi na prijevoznika prilikom primopredaje. Troškovi dostave za standardne isporuke izračunavaju se unutar košarice i mogu se vidjeti na www.infinitymed.health/versand. Uslugu dostave obavljaju logistički partneri.

6.2. Navedeni rokovi isporuke nisu obvezujući, osim ako nisu izričito pismeno proglašeni obvezujućim. Nakon prekoračenja obvezujuće dogovorenog razdoblja isporuke, poslovni kupac ima pravo odustati od ugovora postavljanjem počeka od četiri tjedna. Ostavka se podnosi preporučenim pismom. U slučaju isporuke uz plaćanje unaprijed, roba se otprema tek nakon primitka uplate, tako da u slučaju obvezujuće dogovorenog datuma isporuke prije primitka uplate, poček od četiri tjedna ne počinje teći do primitka uplate .

7. Cijene

7.1. Sve cijene na web stranici www.infintymed.health su, osim ako nije drugačije naznačeno, neto cijene plus PDV u EURIMA. Za podnošenje obvezujuće ponude od strane poslovnog kupca (3.1) za internetske narudžbe primjenjuju se cijene prikazane na web mjestu na dan narudžbe. Te se cijene primjenjuju samo na narudžbe u e-trgovini (tj. Ne i na narudžbe iz kataloga). Iz tehničkih razloga moguće je da se cijene prikazane na web mjestu prilikom odabira robe razlikuju od cijena prikazanih u košarici. U ovom slučaju obvezujuća cijena je cijena košarice.

7.2. Cijene navedene u katalozima namijenjenim poslovnim kupcima izračunavaju se na tržišnim cijenama u trenutku tiskanja kataloga i konačne su cijene bez PDV-a u EURIMA. Infinitymed nastoji jamčiti cijene za vrijeme valjanosti kataloga. Međutim, tržište također pokazuje ekstremne oscilacije cijena, posebno za zaštitnu opremu. Infinitymed stoga prenosi smanjenja cijena i povećanja cijena koja su mu odobrena. Zbog ekstremnih kolebanja cijena moguće su i korekcije cijena prema gore ili dolje. Ne može se isključiti da se cijene navedene u katalogu mogu mijenjati zbog posebnih okolnosti (npr. Povećanje cijene ili smanjenje cijene od strane dobavljača). U svakom slučaju, sve prethodne cijene postaju nevaljane objavljivanjem novog kataloga. Za narudžbu (tj. Podnošenje ponude od strane poslovnog kupca) primjenjuju se trenutne cijene na dan narudžbe, koje se mogu zatražiti na web mjestu ili telefonom.

7.3. U slučaju promjene cijena na tržištu knjiga, Infinitymed je zakonski obvezan prenijeti promjene cijena zbog održavanja cijene.

7.4. Ako su podaci o cijenama (na web mjestu ili u katalogu) netočni, Infinitymed će odmah obavijestiti poslovnog kupca koji je već dao obvezujuću ponudu (3.1) do Infinitymed o stvarnoj cijeni. U tom slučaju poslovni kupac može izričito ponovno potvrditi svoju ponudu po navedenoj cijeni u pisanom obliku ili podrazumijevajući plaćanjem propisane cijene. Inače, Infinitymed ima pravo odmah odustati od ugovora ako je ugovor već prihvaćen. U ovom su slučaju izuzeti zahtjevi za naknadu štete, izuzev namjerne namjere i grubog nemara, kao i osobne ozljede.

8. Plaćanje i zakašnjelo plaćanje

8.1. Uplata se može izvršiti unaprijed, trenutnim prijenosom, kreditnom karticom, PayPal-om ili, za redovne kupce, na otvorenom računu nakon savjetovanja. Plaćanja na otvorene račune dospijevaju u roku od 10 dana od primitka računa. Za zaštitu kreditnog rizika, Infinitymed zadržava pravo provesti kreditnu provjeru i sam predložiti prikladan način plaćanja. Prilikom plaćanja izravnim terećenjem, poslovni kupac obvezuje se platiti troškove nastale u slučaju da se iznos na računu ne može naplatiti.

8.2. Ako poslovni kupac ne plaća, on ili ona mora platiti naknadu za troškove podsjetnika i naplate u iznosu od 40 € po podsjetniku.

Ovim se poslovnim kupcem izričito savjetuje da u slučaju neplaćanja od strane Infinitymed, ime (uključujući prethodna imena), ime referentne osobe, spol, adresu (tvrtke), industriju (profesiju), nepodmireni saldo i Dunningovi podaci u skladu s GDPR-om (čl. 6.) dostavljaju se tvrtkama za naplatu dugova ovlaštenim za podnošenje zahtjeva.

8.3. 12 Zatezne kamate % godišnje od datuma dospijeća primjenjuju se prema dogovoru. To vrijedi i ako kupac ne plati svojom krivnjom.

9. Zadržavanje naslova

Ako Infinitymed zamijeni robu kao dio jamstva, dogovoreno je da vraćena roba postane neograničeno vlasništvo Infinitymed.

10. Jamstvo, jamstvo i obavijest o nedostacima

10.1. Ne uzima se u obzir beznačajno smanjenje vrijednosti ili prikladnosti robe.

10.2. Poslovni kupac mora odmah nakon primitka isporuke provjeriti kompletnost robe ili bilo kakve nedostatke, a ako se otkrije nedostatak ili nepotpunost isporuke, to se mora prijaviti u pisanom obliku najkasnije u roku od jednog tjedna od primitka robe. Poslovni kupac odgovoran je za dokazivanje da je žalba stvarno podnesena. Skriveni nedostaci moraju se prijaviti u pisanom obliku odmah nakon otkrivanja. Ako se žalba ne podnese ili nije podnesena na vrijeme, smatra se da je roba odobrena. U tim su slučajevima isključeni zahtjevi za jamstvom ili zahtjevi za naknadu štete, uključujući posljedičnu štetu uzrokovanu nedostacima, kao i pravo na osporavanje pogrešaka zbog nedostataka. Poslovni kupac uvijek mora dokazati da je kvar već postojao u trenutku prijenosa rizika. Teret dokazivanja snosi poslovnog kupca u roku od 6 mjeseci nakon prijenosa rizika.

10.3. Jamstvo podliježe zakonskim propisima. Izjava o jamstvu moguća je samo uz predočenje izvorne fakture.

10.4. Osim onih slučajeva u kojima pravo na pretvorbu proizlazi iz zakona, Infinitymed zadržava pravo izbora hoće li ispuniti zahtjev za jamstvom tako što će ga poboljšati, zamijeniti - čak i više puta - ili smanjiti cijenu. Ne uzima se u obzir beznačajno smanjenje vrijednosti ili prikladnosti robe.

10.5. Zahtjevi za naknadu štete zbog nedostataka na predmetu su isključeni, osim ako je Infintymed na prijevaru prikrio nedostatak ili dao izričito jamstvo za kvalitetu robe ili ako je došlo do krivice za život, zdravlje ili tijelo.

11.6. Ukoliko Infinitymed isporučuje robu poslovnom kupcu uz jamstvo proizvođača za tu robu, ove se tvrdnje mogu podnijeti samo protiv proizvođača. U ovom slučaju vrijede isključivo jamstveni uvjeti proizvođača.

10.7. Daljnji jamstveni zahtjevi kao i daljnji zahtjevi zbog posljedične štete uzrokovane nedostacima su isključeni.

10.8. Pokušaji popravka proizvoda isključuju jamstvo i jamstvo Infinitymed.

10.9. Prihvaćanje robe na koju se žalio Infinitymed ne predstavlja potvrdu jamstvenog zahtjeva.

10.10. Ako Infinitymed razmijeni robu u okviru jamstva, dogovoreno je da vraćena roba postane neograničeno vlasništvo Infinitymed.

11/10 Nepotpune isporuke ili oštećenja u tranzitu, kao i oštećenja unatoč ispravnom pakiranju, poslovni kupac mora prijaviti odgovornom pružatelju brodskih usluga ili dostavnoj tvrtki u roku od 24 sata. Predaja pisanog zapisa preduvjet je za zamjensku isporuku.

11. Odgovornost

11.1. Infinitymed odgovoran je u slučaju pozitivne povrede ugovora, nemara u sklapanju ugovora, kašnjenja, nemogućnosti, delikta i drugih pravnih osnova, osim osobne ozljede, samo u slučaju namjerne namjere i grubog nemara i nedostataka na predmetu, čak ako je to prijevarom prikriveno ili je prihvaćeno izričito spominjanje opisa proizvoda, neovisno jamstvo za stanje stvari. Neizravna šteta isključena je iz odgovornosti.

11.2. Prilikom preuzimanja robe na kojoj se pohranjuju zalihe podataka, Infinitymed pretpostavlja da je kupac sigurnosne kopije podataka. S izuzetkom namjerne namjere i grubog nemara, Infinitymed ne preuzima odgovornost za gubitak podataka.

11.3. Opseg odgovornosti Infinitymed prema Zakonu o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjen.

11.4. Gore navedeni propisi odražavaju puni opseg odgovornosti tvrtke Infinitymed, njezina uprava i zaposlenici. Svaka daljnja odgovornost je isključena.

12. Obveza prijavljivanja promjena podataka

Poslovni kupac mora odmah obavijestiti Infinitymed o svim promjenama adrese za dostavu / naplatu / kontakt, kao i svoje osobne podatke (na primjer, prilikom promjene imena), koje je dostavio Infinitymed tijekom svoje narudžbe, sve dok ugovorni pravni posao nije međusobno ispunjen. Ako poslovni kupac zanemari ovu obavijest, smatrat će se da su deklaracije primljene, čak i ako su poslane na posljednju poznatu adresu / podatak.

13. Izbor zakona, ugovorni jezik i komunikacija
13.1. Njemačko pravo primjenjuje se isključivo na pravne odnose između Infinitymed i poslovnih kupaca te na odgovarajuće opće uvjete, isključujući kolizijska pravila.

13.2. Primjena UN-ove konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. isključena je.

13.3. Ugovor, narudžba i poslovni jezik isključivo su njemački.

14. Kontrola izvoza / zabrana izvoza

U slučaju tehničkih proizvoda ili računalnog softvera, njihov izvoz u određene treće zemlje može biti zabranjen njemačkim izvoznim zakonom ili podlijegati zahtjevima za odobrenje. Nadalje, proizvođači Infinitymed mogu ugovorno zabraniti izvoznicima da zabrane izvoz na temelju zakona u državama u kojima imaju sjedište. Prije izvoza, poslovni kupac obvezuje se saznati o mogućim zakonskim ograničenjima i poštivati ih te, u pojedinačnim slučajevima, poštivati zabrane izvoza izdane od strane Infinitymed prilikom narudžbe ili isporuke. Poslovni klijent uvijek sam snosi troškove za ili u vezi s izvozom.

15. Ostalo

15.1. Poslovni kupac nema pravo nadoknaditi potraživanja od Infinitymed ili zadržavanje ako potraživanje nije priznato ili zakonski utvrđeno.

15.2. Mjesto izvršenja plaćanja je sjedište tvrtke Infinitymed. Za isporuke, mjesto izvršenja je Infinitymed ili mjesto otpreme prvog pošiljatelja koji radi za Infinitymed.

15.3. Ako odredba ovih odredbi i uvjeta bude nedjelotvorna u cijelosti ili djelomično ili postane neučinkovita zbog zakonskih odredbi, preostale odredbe ovih uvjeta ostaju na snazi. Stranke se obvezuju da će neučinkovitu odredbu zamijeniti učinkovitom odredbom istog sadržaja koja je u ekonomskom smislu najbliža neučinkovitoj odredbi.

15.4. Isključivo je mjerodavno činjenično i lokalno nadležni sud sa sjedištem tvrtke. Međutim, Infinitymed još uvijek ima pravo tužiti poslovnog kupca na njegovom općem mjestu nadležnosti.

Uvjeti i odredbe - krajnji korisnik

1. Opseg

Zaključenjem ugovora ovi se opći uvjeti primjenjuju kako je dogovoreno za sva međusobna potraživanja između kupca i Infinitymed GMBH, u daljnjem tekstu "Infinitymed", u verziji koja vrijedi u trenutku zaključenja odgovarajućeg ugovora.

2. Ugovorni partner

Infinitymed sklapa ugovore s fizičkim osobama neograničene poslovne sposobnosti koje su navršile 18 godina (u daljnjem tekstu "kupac").

Pri naručivanju putem www.infinitymed.health, isporuke se vrše isključivo unutar EU.

Za slanje mrežne narudžbe putem web stranice Infinitymed potrebna je registracija (tj. Stvaranje korisničkog profila). Podatke o registraciji kupac mora unijeti ispravno i u potpunosti. Registracija je dopuštena samo u vaše ime.

Ako Infinitymed slučajno prihvati ponudu osobe koja ne udovoljava gore spomenutim zahtjevima, Infinitymed ima pravo odustati od ugovora s tom osobom u razumnom roku.

3. Zaključivanje ugovora

Slanjem internetske narudžbe (tj. Odabirom proizvoda, popunjavanjem traženih podataka i potvrdom narudžbe od strane kupca pomoću mrežnog obrasca na web mjestu Infinitymed), narudžbom putem e-pošte, faksa ili pošte, kao i telefonom narudžbe, kupac daje obvezujuću ponudu, koju Infinitymed prvo mora prihvatiti.

Registrirani kupci mogu brzo naručiti kvalificirana kolica i proizvode bez prolaska kroz postupak naplate. Klikom na "Naruči odmah uz naknadu", narudžba se pokreće pod uvjetima navedenim u brzom narudžbi. Brzom narudžbom prihvaćaju se opći uvjeti.

Infinitymed nije dužan prihvatiti ponudu kupca. Ako je potrebno, Infinitymed će odmah obavijestiti kupca.

Ugovor o robi nastaje stvarnom isporukom naručene robe, pri čemu automatizirana potvrda o primitku narudžbe (tj. Ponuda kupca) nije izjava o prihvaćanju.

Infinitymed ne sprema tekst ugovora. Nakon predaje vaše narudžbe, poslat ćemo vam potvrdu narudžbe koja uključuje i naše uvjete i odredbe. Molimo vas da sami sačuvate potvrdu narudžbe i uvjete i odredbe ako ih želite pogledati kasnije. Možete pogledati i spremiti trenutnu verziju naših uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku na web mjestu Infinitymed. Prethodne narudžbe možete vidjeti u području "Moje narudžbe" ako ste se registrirali kao kupac i prijavili putem web stranice sa svojim podacima za prijavu.

4. Pravo na povlačenje i povratak (politika otkazivanja)

4.1. Pravo na povlačenje
Kupac ima pravo opozvati ugovor sklopljen s Infinitymed za robu ili usluge u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Razdoblje otkazivanja je četrnaest dana od dana kada je kupac ili treća strana koju je on imenovao, a koja nije prijevoznik, uzela posjed robe. U slučaju ugovora za nekoliko roba koje je kupac naručio kao dio jedne narudžbe i koja je isporučena odvojeno, razdoblje započinje danom kada kupac ili treća strana koju on imenuje, a nije prijevoznik , posljednji je uzeo posjed robe.

U slučaju ugovora o uslugama, rok za odustajanje započinje danom sklapanja ugovora (točka 3.)

Da bi ostvario pravo na odustajanje, kupac mora obavijestiti Infinitymed jasnom izjavom o svojoj odluci da odustane od ugovora. Ova izjava mora se poslati na jednu od dolje navedenih adresa:

Pismo: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 München, Njemačka
E-adresa: info@infinitymed.health
Kupac može koristiti obrazac za povlačenje na kraju ovih uvjeta i odredbi, ali to nije obvezno. Ovaj obrazac za povlačenje dostupan je ovdje i za preuzimanje i ispis.

Da bi se ispoštovao rok za otkaz, dovoljno je da kupac pošalje obavijest o ostvarivanju prava otkaza prije isteka razdoblja otkaza.

4.2. Posljedice povlačenja
Ako kupac otkaže ugovor, Infinitymed ima sve uplate primljene od kupca, uključujući troškove isporuke (s izuzetkom dodatnih troškova koji proizlaze iz razloga što kupac odabire drugu vrstu dostave od one koju ima najjeftinija standardna dostava koju nudi Infinitymed), koja treba biti otplaćen odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je Infinitymed primio obavijest o odustajanju od ovog ugovora. Za ovu otplatu Infinitymed koristi ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u izvornoj transakciji, osim ako se s kupcem izričito ne dogovori nešto drugo. U slučaju da sredstvo plaćanja za izvornu transakciju nije dostupno za otplatu (npr. Pouzećem), otplata će se izvršiti bankovnim prijenosom na bankovni račun koji je odredio kupac ili ukrštenim čekom. Ni u kojem slučaju kupcu neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu.

Infinitymed može odbiti otplatu dok Infinitymed ne primi robu natrag ili dok kupac ne dostavi dokaze da je vratio robu, ovisno o tome što je ranije.

Kupac mora odmah vratiti robu ili je predati tvrtki Infinitymed, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je obavijestio tvrtku Infinitymed o odustajanju od ovog ugovora. Rok se poštuje ako kupac pošalje robu prije isteka razdoblja od četrnaest dana. Dokaz i rizik povrata leže na kupcu.

4.3. Opoziv usluga - djelomična obveza plaćanja
Ako kupac zahtijeva da pružanje usluge ili isporuka započne tijekom razdoblja otkazivanja, mora platiti Infinitymed odgovarajući iznos, koji odgovara udjelu do trenutka u kojem je Infinitymed ostvario pravo otkaza s obzirom na ovaj ugovoreni ugovor, odgovara već pruženim uslugama u odnosu na ukupan opseg usluga predviđenih ugovorom.

4.4. Povrat i troškovi povrata
U slučaju otkazivanja, kupac je zakonski obvezan snositi izravne troškove povrata robe.

Roba koja se može poslati mora se vratiti u Infinitymed s dovoljnom poštarinom. Kupcu će se naplatiti troškovi povrata robe s nedovoljnom poštarinom.

Za robu koja se ne može vratiti poštom / paketnom uslugom, Infinitymed će organizirati povrat na zahtjev i na trošak kupca i u njegovo ime. Kupac može naručiti ovu uslugu povrata s Infinitymed istovremeno s otkazom ili kasnije na sljedeće adrese:

Pismo: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 München, Njemačka
E-adresa: info@infinitymed.health
U ovom slučaju, troškovi povrata za kupca iznose 50,00 € (uključujući zakonom propisani PDV) .Kupac mora dostaviti robu u transportnoj ambalaži, slobodno dostupnoj za povratni prijevoz.

Ako kupac ne želi koristiti ovu uslugu povrata, zakonski je obvezan sam vratiti robu za otpremu. Povrat mora biti upućen na Infinitymed GMBH, ulica Dingolfinger 15, 81673 München.

U onim slučajevima u kojima kupac ne koristi uslugu povrata u slučaju otkazivanja ugovora, rizik povrata leži na kupcu.

5. Isključenje prava na odustajanje

Pravo na odustajanje od ugovora ne odnosi se na ugovore za

Usluge, ako je Infinitymed - na temelju izričitog zahtjeva kupca i potvrde kupčevog znanja o gubitku prava na odustajanje u slučaju potpunog ispunjenja ugovora - započeo obavljati uslugu prije isteka razdoblja povlačenja istekao i usluga je tada pružena u cijelosti;
Roba izrađena prema specifikacijama kupca ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama,
Roba koja se isporučuje zapečaćena i neprikladna za povratak iz zdravstvenih ili higijenskih razloga, pod uvjetom da je plomba uklonjena nakon isporuke;
Infinitymed je započeo isporuku uz izričit pristanak kupca, zajedno s njegovim znanjem o gubitku prava na odustajanje od ugovora u slučaju preranog početka ispunjenja ugovora. Gubitak prava na odustajanje pretpostavlja da je Infinitymed kupcu pružio potvrdu da pristaje na prijevremeno ispunjenje ugovora i svoje znanje o gubitku prava na odustajanje na stalnom nosaču podataka.
6. Pregled robe - naknada za amortizaciju - naknada štete
Kupac ima pravo provjeriti kvalitetu, svojstva ili funkcionalnost naručene robe u mjeri koja je uobičajena prilikom kupnje u trgovini (npr. Kratki test funkcije). Međutim, ovo pravo pregleda ne uključuje upotrebu robe.

Kupac mora platiti naknadu od Infinitymed za smanjenje tržišne vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti posljedica rukovanja robom koja nije potrebna za provjeru prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.

Ako je roba oštećena, kupac mora platiti razumnu naknadu za nastalu štetu - do maksimalne vrijednosti robe - do Infinitymed.

7. Rezervacija dostupnosti

Ako nakon zaključenja ugovora Infinitymed otkrije da naručena roba ili usluge više nisu dostupne iz Infinitymed ili se ne mogu isporučiti iz pravnih razloga, Infinitymed može ponuditi robu ili usluge jednake kvalitete i cijene ili odustati od ugovora bez naknade. Infinitymed će vratiti kupcu uplate već primljene odmah nakon odustajanja od ugovora.

8. Štamparske pogreške

Ako Infinitymed naknadno otkrije da su podaci o proizvodu netočni zbog pogrešaka u ispisu ili slanju slova, kupac će biti odmah obaviješten. Kupac može ponovno izričito potvrditi narudžbu u pisanom obliku ili podrazumijevajući plaćanjem propisane cijene pod važećim uvjetima. Inače, Infinitymed ima pravo odmah odustati od ugovora ako je ugovor već prihvaćen. U ovom su slučaju izuzeti zahtjevi za naknadu štete, izuzev namjerne namjere i grubog nemara, kao i osobne ozljede.

9. Datum isporuke, ograničenja isporuke i prijenos rizika

Ako nije drugačije ugovoreno, dostava će se izvršiti u roku od 5 dana, ali najkasnije 30 dana. Rok isporuke započinje plaćanjem unaprijed danom nakon primitka uplate ili, u slučaju pouzeća ili kupnje na račun, danom nakon primitka narudžbe. Ako zadnji dan razdoblja padne na subotu, nedjelju ili nacionalno priznati državni praznik, sljedeći radni dan zamjenjuje takav dan.

Kada se roba otprema, rizik od gubitka ili oštećenja robe prenosi se na potrošača čim se roba isporuči potrošaču ili trećoj strani koju odredi potrošač, a ne prijevoznik. Međutim, ako je potrošač sam sklopio ugovor o prijevozu bez korištenja jedne od mogućnosti koje smo predložili, rizik se prenosi na prijevoznika čim se roba preda.

10. Troškovi dostave i dostave

Roba se dostavlja o trošku kupca. U slučaju glomaznih predmeta koji su pojedinačno identificirani u skladu s tim, Infinitymed također izračunava dodatak za glomaznu robu prikazan za proizvod.

Za internetske narudžbe troškovi dostave, dostave i pakiranja prikazani su u košarici prije nego što se izda obvezujući nalog.

11. cijena

Sve cijene na web stranici Infinitymed su neto cijene plus PDV u eurima. Za podnošenje obvezujuće ponude kupca (točka 3.) za internetske narudžbe primjenjuju se trenutne cijene na web mjestu na dan narudžbe. Te se cijene primjenjuju samo na narudžbe u e-trgovini (tj. Ne i na narudžbe iz kataloga). Ako se stopa poreza na promet promijeni, cijena će se također promijeniti u skladu s tim. Iz tehničkih razloga moguće je da se cijene prikazane na web mjestu prilikom odabira robe razlikuju od cijena prikazanih u košarici. U ovom slučaju obvezujuća cijena je cijena košarice.

Cijene navedene u katalogu su neto cijene plus PDV u EUR. Infinitymed nastoji jamčiti svoje cijene za vrijeme valjanosti kataloga. Međutim, tržište također pokazuje ekstremne oscilacije cijena, posebno za komponente. Infinitymed stoga prenosi na naknadno odobrena smanjenja cijena, kao i na porast cijena na tržišnoj cijeni. Zbog ekstremnih kolebanja cijena moguće su i korekcije cijena prema gore ili dolje. Ne može se isključiti da se cijene navedene u katalogu mogu mijenjati zbog posebnih okolnosti (npr. Povećanje cijene ili smanjenje cijene od strane dobavljača). U svakom slučaju, sve prethodne cijene postaju nevaljane objavljivanjem novog kataloga. Za narudžbu (tj. Predaju ponude od strane kupca) e-poštom, faksom ili poštom, kao i za narudžbe telefonom, primjenjuju se trenutne cijene na dan narudžbe, koje se mogu zatražiti na www.infinitymed. na telefon ili putem telefona.

Ako su podaci o cijeni (na web mjestu ili u katalogu) netočni, Infinitymed će odmah obavijestiti kupca koji je već dao obvezujuću ponudu (točka 3) do Infinitymed o stvarnoj cijeni. U tom slučaju kupac može ponovno izričito potvrditi svoju ponudu po navedenoj cijeni u pisanom obliku ili podrazumijevajući plaćanjem propisane cijene. Inače, Infinitymed ima pravo odmah odustati od ugovora ako je ugovor već prihvaćen. U ovom su slučaju izuzeti zahtjevi za naknadu štete, izuzev namjerne namjere i grubog nemara, kao i osobne ozljede.

12. Plaćanje i zakašnjelo plaćanje

Uplata se može izvršiti unaprijed, pouzećem, trenutni prijenos, kreditna kartica, PayPal ili, za redovne kupce, na otvoreni račun. Plaćanja na otvorene račune dospijevaju u roku od 30 dana od primitka računa. Za zaštitu kreditnog rizika, Infinitymed zadržava pravo provesti kreditnu provjeru i sam predložiti prikladan način plaćanja. Prilikom plaćanja izravnim terećenjem, kupac se obvezuje, u slučaju da iznos računa ne može naplatiti, nastale troškove zbog nedostatka pokrića (bezgotovinsko) u iznosu od 7 €, uključujući PDV, na osnovu naplaćenog iznosa prigovor kupca u iznosu od 4 € sa PDV-om, kao i nastali zbog specifikacije netočnog bankovnog računa u iznosu od 7 € sa PDV-om.

U slučaju neplaćanja, kupac je dužan platiti 4 € za svaku naknadu za podsjetnik kao i kamate u iznosu od 5 % godišnje. To vrijedi i ako kupac ne plati svojom krivnjom bez svoje krivnje.

Kao rezultat toga, agencija za naplatu duga zadužena je za naplatu duga. Sve troškove koje ima agencija za naplatu duga (prema Pravilniku o najvišim stopama za agencije za naplatu duga u skladu sa Federalnim glasnikom 141/1996) snosi kupac koji je kriv za plaćanje. Naplatit će se oni troškovi koji služe odgovarajućem pravnom progonu.

Isplate se prvo kompenziraju s kamatama i troškovima.

Kupcu se ovim izričito savjetuje da u slučaju neplaćanja od strane Infinitymed, ime (uključujući prethodna imena), spol, adresu, zanimanje, stanje duga i podsjetnike u skladu s GDPR-om (čl. 6) do Agencije za naplatu ovlaštene za podnošenje zahtjeva predaju se.

13. Zadržavanje naslova

Predmet kupnje ili roba ostaju u vlasništvu Infinitymed sve dok nabavna cijena i svi povezani troškovi i troškovi ne budu u potpunosti plaćeni. U slučaju čak i djelomičnog neplaćanja, Infinitymed ima pravo preuzeti robu bez pristanka kupca.

14. Jamstvo i jamstvo proizvođača

Jamstvo podliježe zakonskim propisima.

Prihvaćanje robe na koju se Infinitymed žali u okviru jamstva ne predstavlja potvrdu jamstvenog zahtjeva.

Jamstvo traje 24 mjeseca od isporuke.

Ukoliko Infinitymed zamijeni robu kao dio jamstva, dogovoreno je da zamijenjena roba postaje neograničeno vlasništvo Infinitymed.

Kupac mora prijaviti nepotpune isporuke ili oštećenja u tranzitu odgovornom dostavljaču u razumnom roku i, na zahtjev, dostaviti Infinitymed pisanu evidenciju.

Ukoliko proizvođač ima izjavu o jamstvu za robu kupljenu od Infinitymed, ove se tvrdnje trebaju podnijeti isključivo protiv predmetnog proizvođača. U ovom slučaju vrijede isključivo jamstveni uvjeti proizvođača.

15. Odgovornost

Infinitymed odgovoran je samo u slučaju pozitivne povrede ugovora, nemara u sklapanju ugovora, kašnjenja, nemogućnosti, delikta i drugih pravnih osnova samo u slučaju namjere i grubog nemara, osim za osobne ozljede. Neizravna šteta (šteta treće strane), kao i daljnji zahtjevi za jamstvom, kao i zahtjevi za posljedičnu štetu (kao što su putni troškovi, vremenska naknada, itd.) Izuzeti su, osim osobnih ozljeda ili oštećenja predmeta prihvaćenih na obradu, kao i u slučajevima namjere i grube nepažnje.

Opseg odgovornosti Infinitymed prema Zakonu o odgovornosti za proizvod ostaje nepromijenjen.

Prilikom preuzimanja robe na kojoj se pohranjuju zalihe podataka, Infinitymed pretpostavlja da je kupac sigurnosne kopije podataka. S izuzetkom namjerne namjere i grubog nemara, Infinitymed ne preuzima odgovornost za gubitak podataka.

Ova uredba odražava puni opseg odgovornosti Infinitymed, njegovu upravu i zaposlenike. Svaka daljnja odgovornost, osim grubog nemara i namjernog kršenja pravila, kao i osobne ozljede, isključena je.

16. Zaštita podataka

Infinitymed koristi sve osobne podatke svojih kupaca koji su potrebni za ispunjavanje ugovornih obveza između Infinitymed i njegovih kupaca (kao što su, posebno, obrada narudžbi, dostava robe, provjera kreditne sposobnosti ili obrada plaćanja) u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ( GDPR).

17. Obveza obavještavanja o promjeni podataka

Kupac mora odmah obavijestiti Infinitymed o svim promjenama svoje adrese za dostavu / naplatu / kontakt, kao i svoje osobne podatke (na primjer, u slučaju promjene imena) koje je dostavio Infinitymed tijekom svoje narudžbe, sve dok ugovorni pravni posao nije međusobno ispunjen. Ako kupac ne dostavi ovu obavijest, također će se smatrati da su deklaracije primljene ili da je roba isporučena, čak i ako su poslane ili dostavljene na adresu / podatke koji su mu zadnji put dati.

18. Ugovorni jezik i komunikacija

Ugovor, narudžba i poslovni jezik isključivo su njemački.

19. Mjesto izvedbe

Mjesto ispunjenja usluge koju mora pružiti Infinitymed, kao i naknade koju pruža kupac, je sjedište tvrtke Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Muchen. To se ne odnosi na ispunjenje zahtjeva kupca za jamstvom od strane Infinitymed.

20. Ustupanje potraživanja (ustupanje)

Kupac mora pismeno obavijestiti Infinitymed o ustupanju svojeg potraživanja trećoj strani (ustupanje). Bilo koja usluga kupcu odvija se sve dok Infinitymed nije pismeno obaviješten o učinku podmirivanja duga.

21. Mjerodavno pravo

Njemačko pravo primjenjuje se isključivo na pravne odnose između Infinitymed i kupca, isključujući kolizijska pravila i zakon o prodaji UN-a.

22. Mjesto nadležnosti

Sud u sjedištu Infinitymed: Infinitymed GMBH, ulica Dingolfinger 15, 81673 Muchen, odgovoran je za sve tužbe pokrenute protiv Infinitymed. Ako potrošač ima prebivalište ili uobičajeno prebivalište u Njemačkoj ili ako je zaposlen u Njemačkoj, za tužbu protiv njega može se utvrditi samo nadležnost suda u čijem se okrugu nalazi prebivalište, uobičajeno prebivalište ili mjesto zaposlenja; ovo se ne odnosi na pravne sporove koji su već nastali.

23. Klauzula o razdvojenosti

Ako odredba ovih odredbi i uvjeta bude nedjelotvorna u cijelosti ili djelomično ili postane neučinkovita zbog zakonskih odredbi, preostale odredbe ovih uvjeta ostaju na snazi. Stranke se obvezuju da će neučinkovitu odredbu zamijeniti valjanom odredbom sa sadržajem koji je u ekonomskom smislu najbliži neučinkovitoj odredbi.

24. Arbitražni odbor

Internetskog ombudsmana prepoznajemo kao izvansudsko arbitražno tijelo. Ako imate dodatnih pitanja o temi rješavanja sporova, obratite se našoj službi: info@infinitymed.health ili internetskom ombudsmanu na www.ombudsmann.at. Informacije o odgovornostima internetskog ombudsmana mogu se naći na sljedećoj poveznici: http://www.ombudsmann.at/schlichtung.php/cat/2/title/So_funktioniert's

25. Izvansudsko rješavanje sporova

Od 15. veljače 2016. Komisija EU pružit će platformu za izvansudsko rješavanje sporova. To potrošačima daje mogućnost rješavanja sporova u vezi s njihovom internetskom narudžbom bez intervencije suda. Do platforme za rješavanje sporova može se doći putem vanjske poveznice http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Trgovački registar: Trgovački sud u Münchenu

Obrazac za povlačenje
Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga na:

Infinitymed Ltd.
Dingolfinger Str.15, 81673 München
E-adresa: info@infinitymed.health

Ovim putem opozivamo ugovor koji smo zaključili za kupnju sljedeće robe:

1.Naručeno: Primljeno:
2. Naručeno: Primljeno:
3. Naručeno: Primljeno:
Ime potrošača (potrošača):

Adresa potrošača (potrošača):

Datum:

Potpis potrošača (potrošača):

(samo s obavijesti na papiru)

hrHrvatski