Forordning CE 1935/2004 for genstande, der kommer i kontakt med mad

Forordningen regulerer de grundlæggende krav, vilkår og regler, der skal overholdes for at gøre genstande og materialer sikre for kontakt med mad. Overholdelse af forordning 1935/2004 danner grundlaget for en ordentlig CE-erklæring om overensstemmelse

Grundlæggende krav

Alle materialer og genstande skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis (GMP) på en sådan måde, at de under normale eller forudsigelige anvendelsesbetingelser ikke frigiver nogen komponenter på fødevarer, der er egnede:

 • fare for menneskers sundhed eller
 • medføre en uacceptabel ændring i madens sammensætning eller
 • forårsage en forringelse af madens organoleptiske egenskaber.
 
Desuden må mærkning, reklame og præsentation af materialer og genstande ikke vildlede forbrugeren.

Individuelle mål for grupper af objekter

Forordningen regulerer også, hvordan særlige grupper af genstande såsom genbrugsmaterialer eller kombinationer kan udstedes.

Dette inkluderer blandt andet:

 • En liste over stoffer, der er godkendt til fremstilling
 • En eller flere lister over materialer og genstande og stoffer tilladt som bestanddele af aktive eller intelligente materialer
 • Renhedskriterier for ovenstående stoffer
 • Særlige betingelser for brug af ovennævnte stoffer
 • specifikke migrationsværdier såvel som samlede migrationsværdier
 • Bestemmelser til beskyttelse af menneskers sundhed mod farerne ved oral kontakt med materialer og genstande
 • Regler for prøveudtagning
 • Regler for at sikre sporbarhed, herunder regler for, hvor længe der opbevares
 • og mere…
 
Desuden forhindrer forordningen ikke enkelte medlemsstater i at opretholde eller vedtage nationale regler

Mærkning

Uden at det berører eventuelle individuelle foranstaltninger, skal materialer og genstande (såsom handsker) mærkes som følger, blandt andet når de markedsføres:

 • Med informationen "Til fødevarekontakt" eller med en særlig henvisning til din reference, såsom kaffemaskine, vinflaske eller suppe eller med symbolet vist nedenfor
 • Højst med specielle instruktioner til sikker og korrekt brug
 • med navn eller firmanavn og under alle omstændigheder adresse eller hjemsted for producenten, forarbejdningsvirksomheden eller en sælger etableret i Fællesskabet, der er ansvarlig for markedsføring
 • tilstrækkelig markering eller identifikation, der muliggør sporbarhed

ekstra

Forordningen definerer også vigtige punkter såsom offentlig adgang, fortrolighed, udvalgsprocedurer, beskyttelsesprocedurer, sanktioner og overgangsregler.

Individuelle foranstaltninger såsom 10/2011 for plast eller AP (4) 2004 for gummi og forordning 2023/2006 for god fremstillingspraksis GMP er specifikke for handsker.

Referencer:

Oprindelig tekst til forordning 1935/2004: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935
Oprindelig tekst Forordning (EU) 10/2011: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0010
Originaltekst til regulativ GMP 2023/2006: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32006R2023

Vores produkter

da_DKDansk